Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Duurzaamheid

Duurzaamheid is de steeds vaker gebruikte Nederlandse uitdrukking die zoveel moet betekenen als het Engelse sustainability.
Sustainable van een product of van gedrag betekent in het Engels dat je het kunt blijven produceren of er mee door kunt gaan. Iets is niet sustainable als de grondstoffen voor de vervaardiging uitgeput raken of wanneer het milieu er onomkeerbaar door vervuild raakt. Het is kortom een feitelijk begrip. Je kunt er in de praktijk misschien hier en daar van mening over verschillen, maar in principe zijn dat altijd meningsverschillen die door deskundigen kunnen worden opgelost.
»
Het Nederlandse begrip duurzaam mist die nauwkeurigheid en feitelijkheid. Wij gebruiken duurzaam voor alles wat met het milieu en met zorg voor de minder bedeelden in de wereld te maken heeft. Fair Trade koffie is duurzaam, al wordt er alleen mee bedoeld dat de koffieboer een reële prijs krijgt voor zijn product of misschien wel niet meer dan dat de eigenaar van het merk Fair Trade dat zegt in zijn reclame. Ik hoorde laatst iemand beweren dat duurzaam het tegenovergestelde is van fascistisch en die kant gaat het inderdaad op.
koffiebrander geeft tenminste voorbeelden van wat hij duurzaam vindt, maar daaruit blijkt dan ook meteen hoe warrig het allemaal is
Duurzaam is een reclamewoord geworden. Ik pik een willekeurige tekst van het internet [noot 1] om U te laten zien wat ik bedoel . Het is een reclameboodschap van management bureaus, certificeringsinstituten en gewone bedrijven die duurzaam in het vaandel dragen. Ze houden een bijeenkomst die anderen moet overtuigen om het ook duurzaam te gaan doen. De een produceert efficiënt kantoormeubelen zodat hij minder materiaal verbruikt dan een ander. Het is duidelijk dat dit per definitie niet duurzaam is. Als je efficiënter werkt gaat alles wat langer mee, dat wel, maar duurzaam is dat niet. De ander brandt koffie en doet dat duurzaam. De bureaus zijn gespecialiseerd in duurzaam en zoeken klanten om te certificeren of van advies te dienen

De koffiebrander doet het, vind ik, beter dan de fabrikant van kantoormeubelen. Hij geeft op zijn site tenminste voorbeelden van wat hij duurzaam vindt, maar daaruit blijkt dan ook meteen hoe warrig het allemaal is. Ik citeer:
Eerlijke prijs, geen kinderarbeid, goede handelsvoorwaarden en betere leef- en werkomstandigheden,respect voor milieu,biologische teelt,
duurzaam omgaan met natuurlijke rijkdommen, met name water, gereduceerd gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, brengt de plantages kennis, langdurige samenwerking en een duurzame prijs, ook steunt Peeze diverse projecten van Efico Foundation,milieuvriendelijke branderij, geurarm,99% minder waterverbruik, 75% herverbruik energie, opvang regenwater t.b.v. klimaatbeheersing,CO2 neutrale productie, milieuvriendelijke verpakking, al sinds 1996 aluminiumvrije verpakkingen, duurzame bedrijfsvoering ecologisch drukwerk, bedrijfsauto’s op aardgas, mens centraal in HRM beleid[2], ondersteunen maatschappelijke projecten, totaalconcept biologisch/Max Havelaar concept met koffie, thee, suiker en melk, energiezuinige espressoapparatuur.

Wie dat allemaal doet binnen een bedrijf mag zich kennelijk duurzaam noemen. Duurzaam is hier dus een ander woord geworden voor maatschappelijk aanvaardbaar.

Taal is van iedereen en als wij met zijn allen van het begrip duurzaam een ethisch beladen begrip willen maken dat vooral de reclame dient dan zal niemand ons tegen houden. Maar het is jammer voor mensen die het milieu ter harte gaat en die behoefte hebben aan begrippen waar je wat mee kunt. Laten die voortaan maar gewoon sustainable zeggen. Dat is wel een anglicisme maar dat mag dan voor een keer.

[1] Het strategisch belang van duurzaamheid voor uw bedrijfsvoering is duidelijk. Steeds meer bedrijven plaatsen duurzaamheid hoog op de agenda. Toch blijkt dat het echt verankeren van duurzaamheid in de hele organisatie moeilijk blijft. Welke keuzes moet je maken en welk instrument of welke aanpak werkt het beste?
1. Op dinsdagmiddag 7 juni van 13:30 tot 18:00 uur organiseert Beco in het Groothandelsgebouw te Rotterdam een bijeenkomst waarin verschillende mogelijkheden de revue passeren om duurzaamheid in het hoofd, hart en de handen van uw bedrijf te krijgen.
De bijeenkomst start met twee inspirerende gastsprekers: Timmo Terpstra van Peeze Koffiebranderij en Roel van der Palen van Ahrend. Zij delen hun aanpak en ervaringen. Hierna volgt een debat onder leiding van Jan Bom, hoofdredacteur van P+. Aan het debat nemen vertegenwoordigers deel van de MVO Prestatieladder, de CO2Prestatieladder, FIRA, ISO 26000, UNETI-VNI en Nutreco over de verschillende routes die je kunt volgen en instrumenten die je kunt inzetten bij het vormgeven en verankeren van duurzaamheidsbeleid. Na het debat kunt u twee korte, informatieve presentaties bijwonen van twee van bovengenoemde panelleden naar keuze. Meer informatie over de gastsprekers en panelleden kunt u vinden op onze site.
Deelname aan het programma is kosteloos. U kunt zich voor 1 juni aanmelden via antwoord@beco.nl onder vermelding van Expeditie Beco: Duurzaamheidsmanagement en uw contactgegevens. Kijk voor meer informatie op onze site of neem contact op met Timo Cochius, 06-23431259 of cochius@beco.nl.

[2] Human resources management, een ander modebegrip dat in de praktijk een label is without a referent  

Toon Kasdorp,  13-07-2011          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.