Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Economie in de Volkskrant

Milton Friedman keerde zich tegen een bureaucratische
overheid die de samenleving dwarszat in haar groei en de zelfredzaamheid van de mensen belemmerde. Hij had gelijk. Hij adviseerde Ronald Reagan en onder deze president herstelde de VS van de Watergate affaire en van de periode
Carter. Jimmy Carter was de president die hem voorging en hij was het soort
president waar Pieter Hilhorst meer mee op lijkt te hebben. Een man met een
streng geweten, een enorme werklust en een singulier gebrek aan succes.
Niemand, ook Friedman niet, beweert dat we het zonder
overheid kunnen stellen. Als Hilhorst meent dat we een betere overheid nodig
hebben zijn Friedman en de Telegraaf dat zeker met hem eens. Maar hoe krijg je
een betere overheid. Dat is de vraag en daarop geeft hij geen antwoord.
Friedman gaf een deel van het antwoord en niemand kan zeggen dat het niet
geholpen heeft.
»
Toen Reagan ermee ophield als president stond Amerika er een 
stuk beter voor dan toen hij begon en dat kan men van Carter niet zeggen en 
straks van Obama ook niet.
Een van die essentiële taken van de overheid is toezicht houden
Om dezelfde reden overigens. Ze laten zich niet goed
adviseren en beschikken niet over een eigen apparaat dat leiding kan geven aan 
de Amerikaanse overheid. Ze zaten allebei nog niet lang genoeg in de politiek
toen ze president werden, daar komt het eigenlijk op neer.

Wie de overheid wil verbeteren zal haar om te beginnen moeten 
verkleinen. Zolang de overheid zich niet op de taken concentreert die werkelijk 
essentieel zijn, zal ze nooit de kwaliteit kunnen opbouwen die haar nu ontbreekt.
 Een van die essentiële taken is toezicht houden. De overheid kon de banken niet
controleren omdat ze er niet op toe had gezien dat banken controleerbaar bleven.
Ook na de crisis zijn er geen maatregelen genomen, hier niet en niet in Amerika,
om er voor te zorgen dat systeembanken niets anders doen dan geld inlenen en uitlenen.
Toch is dat een eerste vereiste voor de bescherming van de geldcirculatie tegen
 vertrouwensverlies.

Hilhorst zal het zelf niet zo zien, maar hij is een 
populist. Ageren tegen de banken die wel 
de winsten willen maar niet
Als Hilhorst denkt dat er een beter alternatief is dan kletst hij, met permissie, uit zijn nek
de kosten is een verkeerd begrip van wat er aan de 
hand was en het is spelen op sentimenten: populisme.
Toen minister Bos bij de vorige financiële crisis de banken 
redde deed hij dat niet omdat hij zoveel met ze op had of omdat de macht van de
 banken zo groot was dat hij wel aan hun eisen tegemoet moest komen. Wat Bos en
 andere ministers van Financiën deden was de geldcirculatie redden om zo een 
wereldcrisis te voorkomen. Dat was goed beleid en noodzakelijk beleid.

Wat men 
de westerse overheden verwijten kan is dat ze daarna achterover zijn gaan
 leunen en het bij symptoombestrijding hebben gelaten. Er waren een aantal 
oorzaken die moesten worden weggenomen en daar is niet meteen wat aan gedaan. De
 oncontroleerbaarheid van de banken was niet de enige. De te hoge staatsschulden
 waren een andere en dat facet speelt nu op. Er zijn er nog meer en gezamenlijk bedreigen ze de vrije markt, het economische systeem waar ook voormalige socialistische landen als India en China hun nieuw verworven welvaart aan te danken hebben. Als Hilhorst denkt dat er een beter alternatief is dan kletst hij, met permissie, uit zijn nek.

Het is helemaal niet de vrije markt die faalt, het zijn de banken,
 beurzen, de kapitaalmarkten en de toezichthouders, de overheden dus. De vrije
markt economie voor goederen en diensten functioneert beter dan ooit.

Obama heeft het ernstig laten afweten. Hij had als de belangrijkste wereldleider het voortouw moeten nemen om de beurzen te temmen,
 de markten voor derivaten af te schaffen, creditcards de wereld uit te helpen 
en het wereldgeldstelsel een gezondere basis te geven. Geld hoort
 gekoppeld te zijn aan de reële stromen van goederen en diensten en de virtuele geldwereld is een bedreiging voor zichzelf en voor ons.
Dat Hilhorst meent dat dit kolossale probleem te vergelijken
 zou zijn met de milieuvervuiling waarvoor vervuilers minder betalen dan nodig 
is en zou kunnen is een schromelijke onderschatting. Het milieuprobleem
is gelukkig in de westerse wereld van de vrije markt een stuk minder ernstig 
dan in de socialistische wereld en de ontwikkelingslanden. Maar voor zover wij
er last van hebben is ook dat de schuld van te kort schietende toezichthouders en
van journalisten en andere voorlichters die er serieuzer en diepgaander over zouden
moeten discussiëren in de media.
 
Vandaag ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  20-09-2011          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Spijker-kop-raak

20-sep 2011 ,  01:01
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.