Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Een avond met fatsoenlijke Marokkanen
Onder leiding van een kruising van Karen Armstrong en Joanne Rijke

imageOmdat ik bij de officiële presentatie van mijn boek Islamofobie? haar een eerste exemplaar ga overhandigen, wilde ik omgekeerd graag aanwezig zijn op de bijeenkomst waarop Fati Benkaddour het hare presenteerde. Deze presentatie vond plaats in een Marokkaans jongerencentrum in Amsterdam. Het werd een bijzondere avond. Ik bevond me tussen zo’n 150 mensen van Marokkaanse afkomst en circa dertig anderen. Er waren strak gehoofddoekte meisjes maar ook volstrekt seculiere mensen. Als vanzelf gingen mijn gedachten bijna voortdurend ook naar twee andere bijeenkomsten met veel of uitsluitend bezoekers van Marokkaanse achtergrond.
»
Die eerste bijeenkomst was een vertoning van het programma Rondom Tien op de treurbuis. Joost Niemöller deed er gedetailleerd verslag van op zijn webstek. Hij
zag en hoorde wanhoop, onmacht, agressie, volslagen gebrek aan discipline, desinteresse, verbaal onvermogen, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, oeverloze chaos, grimmige gezichten, geen humor, en geen licht aan het einde van de tunnel. Het was echt heel erg.

Hoe anders verliep deze avond! Toen een van de forumleden vertelde dat hij zich volledig Nederlander voelde, geen Marokkaans paspoort had en het ook niet wilde hebben, volgde wel enig boegeroep maar dit verstomde heel snel: er was geen sprake van dat hem het spreken onmogelijk werd gemaakt. De onvermijdelijke imam, een ‘jongerenimam’ waar ik hierna nog op terugkom, pruttelde zelfs niet tegen het krachtig door Fati naar voren gebrachte punt dat “maagdelijkheid voor het huwelijk” binnen het mohammedanisme formeel dan wel geldt voor zowel mannen als vrouwen maar in de praktijk een kwestie is die alleen voor meisjes speelt. Er was humor, er was relativering. Verschillende mensen benadrukten dat ook in de jaren 70 en 80 ‘de islam’ geen strobreed in de weg werd gelegd in Nederland.

Echt misselijkmakend was alleen het optreden van hierboven afgebeelde gespreksleidster: Kirsten van den Hul.
Ik neem maar even aan dat de ex-non Armstrong bekend is maar Johanne van Rijke moet misschien nog in herinnering geroepen worden. Dit was de Nederlandse journaliste die in Afghanistan gekidnapt werd door Taliban, verkracht werd door de hoofdman en haar grote waardering er voor uitsprak dat hij niet toegelaten had dat zijn ondergeschikten haar ook verkrachtten. Het is niet helemaal duidelijk of ze ervan op de hoogte was dat hij zich daarmee in letterlijke zin aan de woorden van de Koran hield. Vers 33:50 maakt immers duidelijk dat buitgemaakte vrouwen van de vijand tot seksslavin gemaakt mogen worden terwijl vers 24:33 toevoegt “Maak van je slavinnen geen hoeren en Allah straft slavinnen die verkracht worden door iemand anders dan hun eigenaar niet.

Het begon er al mee dat van den Hul de zaal met zowel mohammedaanse als seculiere mensen van Marokkaanse achtergrond in het Arabisch begroette met de uitdrukking die onder mohammedanen gemeengoed is. Terloops liet ze later weten dat ze soms met en soms zonder hoofddoek door het leven ging…
Toen het programma afgelopen was richtte ze zich tot een jongetje van een jaar of vijf om hem uitbundig te prijzen over zijn rustige gedrag gedurende de avond. Er zat iets buitengewoon, bijna racistisch, neerbuigends in. Toen ze vroeg of hij haar een handje wilde geven volgde een jonge man, misschien zijn vader, inmiddels ook de conversatie. Hij zette haar op haar plaats met zijn uitspraak dat het jongetje een kus van haar wilde. Ik betwijfel of de boodschap bij haar doordrong.
Erger nog was haar opmerking over de imam die ook in het forum zat. Ze gebruikte zijn voornaam maar zei erbij dat haar dat moeite kostte omdat ze “uit respect” tegen een imam altijd vanzelf u zei...
Nu was die imam een heel speciaal geval. De eerste indruk die hij maakte was die van een fundamentalist van een jaar of vijftig. Hij was erg dik. Liep in een mannenjurk en op instapsandalen en hij had een baard. Zijn lichaamstaal paste ook bij dat imago. Toen ik beter keek drong tot me door dat hij waarschijnlijk nog geen dertig was. Hij zou eigenlijk een toespraakje houden maar vanwege de tijdsdruk werd dit ter plekke omgezet in een klein interview door dezelfde van den Hul. Ze leidde de jongeman in met de opmerking dat de dominee die zij uit haar jeugd kende in haar ervaring het beste wist wat er in de maatschappij speelde: de imam was vast ook zo’n man.
Ondanks deze veer zag je daarna hoe zijn zorgvuldig gecultiveerde imago van de wijze imam -hij bedankte iemand uit de zaal voor diens vraag, de toon van zijn zinnetjes was een en al kalmte en waardigheid- zijn zwakke intellectuele vermogens niet konden maskeren. En hij was opmerkelijk eerlijk! Op de vraag wat nu eigenlijk de kracht uitmaakte van “de moslimgemeenschap in Nederland” antwoordde hij dat van hem natuurlijk nu verwacht kon worden dat hij daar onmiddellijk een goed verhaal op kon geven maar dat hij er toch over moest nadenken. Hij spreekt over zijn klasgenoten (!) en herhaalt steeds dat “de bewustwording nog op gang moet komen”. Hij vervalt trouwens voortdurend in herhalingen. Nadat ook de zwaktes, kansen en bedreigingen aan de orde zijn gekomen waarbij steeds het antwoord de strekking heeft dat er nog van allerlei goeds kon komen “als maar” weet hij zich aan het einde van het interview weer iets te herinneren van zijn voorbereiding: bij de ongeregeldheden in Culemborg was het niet de burgemeester geweest die voor een uitweg had gezorgd maar de Marokkanen hadden dat gedaan. En de Molukkers voegde hij er na een korte pauze aan toe.
Alleen op zijn opmerking dat “de orthodoxie ook een plaats verdient in Nederland” zou ik hem hard aangevallen hebben wanneer hij die opmerking gemaakt had op een andere plaats en tijd dan deze. Op deze wijze wilde ik het “feestje van Fati” niet verstoren.

Van den Hul was ook degene die aan het einde van de avond als eerste Geert Wilders ter sprake bracht. Ze wilde nog even wat kwijt over haar eigen projectje: mensen oproepen vooral toch te gaan stemmen. Als we niet gaan stemmen dan kon dat uitpakken in het voordeel van de PVV. Op betuttelracistische toon voegde ze er aan toe: “En dat willen jullie toch niet?
Wilders kwam nog een tweede keer ter sprake. Historica Nadia haalde op volstrekt superieure wijze uit tegen de Wilders-bashers. Hoewel niet alle aanwezigen dit zullen hebben opgemerkt. Ze verhaalde van een bijeenkomst waar ze met oudere allochtone vrouwen gesproken had over politiek. Ze had hen gevraagd of ze wel eens van Geert Wilders hadden gehoord. Nee, dat hadden ze niet. Van den Hul kraaide al victorie. De historica voegde er echter aan toe dat de vrouwen in hun eigen uitspraken prima aansloten bij de denkbeelden van Wilders: ze hadden het over strenge straffen en over het uitzetten van criminelen! Au.
De enige andere aanwezige (naast van den Hul) die helemaal ging voor de slachtofferrol -criminele jongeren zijn crimineel omdat ze geen stageplaats krijgen- bleek de Woerdense lijsttrekster te zijn van de moslimpartij. Ze kreeg een halfhartig, zeg maar beleefd applaus.

Bij de tweede van die bijeenkomsten was ik zelf aanwezig. Het was kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Het partijtje Luis In De Pels had een bijeenkomst belegd met de expliciete doelstelling allochtonen de gelegenheid te bieden hun aanklachten te laten formuleren. Ze kwamen echter maar niet. Ook hier waren strak gehoofddoekte jongedames aanwezig. De wanhopige autochtone gespreksleider vroeg of zij niet anders bekeken werden nu ze een hoofddoek droegen. Ook toen ontwapenende eerlijkheid. Een van de meisjes gaf aan dat ze in de bus inderdaad anders tegemoet getreden werd sinds ze de doek droeg: vriendelijker. En daarmee doelde ze niet op mohammedaanse mannen maar op autochtone mannen en vrouwen!  
Ook aangeboden aan Het Vrije Volk

Frans Groenendijk,  07-02-2010          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.