Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Kijken naar een onthoofding of naar een totaal verminkte vagina
Vergeleken met Yusuf Al Qaradawi is Marc Dutroux een koorknaap

Over bei­de onder­werpen uit de titel staan stukken in mijn boek die in omvang elkaar niet veel ontlopen, maar over vrouwe­lijke geni­tale vermin­king (VGV, FGM in het Engels) schreef ik eigen­lijk kal­mer dan over de ont­hoofdingen. Nadat ik een video­clip gezien had van de waar­lijk Furieuze Ann Barnhardt (met drie hoofdletters), beroemd van­wege de uitdruk­king "snot­teren op de mannen­toiletten", drong gelei­delijk tot me door hoe dat kon en wat daar niet aan deugde. In eerste instantie vielen me juist de fouten en de ongenuan­ceerd­heden in haar verhaal op.

»
Ik ben er namelijk nogal op gebrand om complottheorieën, overdrijvingen en 'sweeping statements' te vermijden omdat deze contraproductief kunnen uitwerken. Maar ook daarin kun je doorschieten.

Eerst vergelijk ik de onthoofdingen met de verminkingen, daarna ga ik in op 'faraonische besnijdenissen' en ik besluit met opmerkingen bij de ontregelende, verontrustende en verbijsterende presentatie van Ann over Islamic Sexuality (Vier YouTube-clips, waarvan er eentje verderop is ingesloten).
De onmenselijkheid van de onthoofdingen door de jihadisten, en meer in het bijzonder het vol
Het is vooral de tijd die het vergt om een mens te onthoofden met een mes
trots verspreiden van de beelden ervan, overstijgt in zekere zin die van de gaskamers. De wreedheid is zo onvoorstelbaar dat bijna niemand er naar wil, zeg maar gerust naar durft, te kijken. En precies dat wegkijken, dat gebrek aan durf, vormt uiteindelijk een van de grootste bedreigingen voor de beschaafde wereld. Pas toen ik me dat gerealiseerd had, ben ik zelf gaan kijken. Ook al bedenk je van tevoren dat het goed beschouwd slechts van kleur veranderende pixels op een beeldscherm zijn: het blijft ontstellend gruwelijk. Het is vooral de tijd die het vergt om een mens te onthoofden met een mes: onvergelijkbaar met de doodstraf door middel van guillotine of beulsbijl. De daders beschouwen het slachtoffer -soms een willekeurige gijzelaar- overduidelijk niet als vijand, misdadiger of door en door slecht mens, maar als een stuk vee.
En ze snijden. Ze snijden en snijden en snijden.
Wanneer je zo’n video bekijkt, gaan je gedachten vanzelf ook naar de bloederigheid van het mohammedaanse slachtfeest.
En naar de Linnaeusstraat.

Het wegkijken van de walgelijke praktijk van FGM is beschamender
De VN organisatie UNFPA, die geacht wordt FGM te bestrijden, geeft aan dat een deel van de meisjes door het gehak en gesnij in hun genitaliën dood gaat aan de complicaties als gevolg van de 'operatie', maar noemt daarover geen cijfers. Gek genoeg geen schattingen zelfs. Elk jaar worden er echter miljoenen meisjes verminkt en honderdduizenden van hen worden aan de gruwelijkste categorie onderworpen, type III, waar het in dit stuk over gaat. Vermoedelijk is alleen al het aantal dodelijke slachtoffers per jaar van dit prehistorische gebruik, groter dan dat van de onthoofdingen naar mohammedaans gebruik door jihadisten of in opdracht van de stamhoofden en krijgsheren die het lokaal voor het zeggen hebben, zoals in Saoedi Arabië en Somalië. Met 'alleen al' bedoel ik: dus naast de miljoenen verminkte levens.

In de presentatie van Ann Barnhardt laat ze een afbeelding zien van een slachtoffer van de marteling/verminking/vernedering van categorie III. Clitoris en kleine schaamlippen worden bij deze faraonische 'besnijdenis' compleet weggesneden. Besnijdenis tussen aanhalingstekens, want dat woord is voor deze afschuwelijke praktijk een raar, vergoelijkend woord. Van de vagina van het kind wordt een grote wond gemaakt die vervolgens wordt dichtgenaaid op een heel kleine opening na. Bekijk de foto (in de clip) wanneer je dat aankan en dwing jezelf om tot je door te laten dringen wat het betekent dat deze verminking als operatie relatief geslaagd is. Er is bij dit slachtoffer geen grote hoeveelheid littekenweefsel of rare vergroeiing te zien aan de buitenkant. De vagina is gewoon weggemaakt, verwijderd. Het lijkt wel of dit een persoon is met twee anussen. Zahra Abdi Hersi, een Somalische ervaringsdeskundige gaf haar boek over het grootschalige verminken de titel: Mijn vrouw-zijn ontnomen.
Wat gaat er door het hoofd van volwassenen uit deze zieke, misselijkmakende culturen wanneer ze een nog niet verminkt meisje bloot zien?
Abdi Hersi geeft ook daarover een hint. Dagblad Trouw had begin 2007 een merkwaardig artikel over 'vrouwenbesnijdenis' waarvoor zij geïnterviewd werd [1]. Hersi:
Vaak worden vooral de lichamelijke gevolgen van besnijdenis genoemd. Maar pijn went, je lichaam past zich aan. De kern van het probleem is de psyche van de vrouw. Deze vrouwen zijn getraumatiseerd. En zolang ze daar niets aan doen, blijft het probleem bestaan. Ze zitten vol woede, haat en wraakgevoelens. Het gaat zelfs zo ver dat deze moeders vinden dat hun eigen dochters moeten voelen wat zij hebben gevoeld. Zij moeten ook lijden als vrouw.

Maar wat zou er door het hoofd van een vader uit zo'n cultuur gaan?
Na de traumatiserende marteling zelf en de weken erna, wanneer haar bovenbenen bij elkaar gebonden blijven, is de ellende nog lang niet afgelopen, ook niet als er geen complicaties zijn opgetreden na de verminking zelf. Niet alleen heeft seks voor de slachtoffers definitief een totaal andere betekenis gekregen:
geen woorden die afkeurend genoeg zijn om dit absolute summum van vrouwenhaat te omschrijven
bevallingen gaan gepaard met nieuw hak en snijwerk, want veel slachtoffers worden volgens de UNFPA na elke bevalling opnieuw dichtgenaaid. (Aan het einde kom nog ik terug op deze laatste bewering).
Er zijn geen woorden die afkeurend genoeg zijn om dit absolute summum van vrouwenhaat te omschrijven. UNFPA, de VN-organisatie die er dus tegen strijdt, geeft een absurd geformuleerde uitleg van wat 'de-infibulation' inhoudt:
Vaak worden besneden (sic) vrouwen in de eerste huwelijksnacht open gesneden (door de echtgenoot of door iemand die besnijdenissen uitvoert) zodat de man intiem kan zijn met haar.

Het idee om in deze context het woord intiem te gebruiken…

'Als de imam er maar tegen was'
Dit was de subtitel van het bovengenoemde stuk in Trouw.
Er schijnt dus een relatie te zijn met het mohammedanisme…
De achterlijkheid in beschavingsniveau die blijkt uit de praktijk van genitale verminking van type III wordt echter niet gemeten in decennia of eeuwen maar in millennia. Deze misdaden tegen de vrouwelijkheid komen al veel langer voor dan het mohammedanisme bestaat. Net als de naam van Allah trouwens, of de rituelen rond de Zwarte Steen, dus op zich zegt dit nog niet zo veel over de relatie tussen de twee verschijnselen.
Vier factoren dragen eraan bij dat de eindeloze smerigheid van de faraonische verminkingen nog lang niet is uitgeroeid. Ze wegen niet alle vier even zwaar en de onderlinge samenhang ervan vormt eigenlijk het grootste obstakel voor de bestrijding ervan.
die twee reus­achtige taboes: geslachts­organen en moham­medanisme

Op de eerste plaats zijn alleen vrouwen het slachtoffer. Wereldwijd hebben vrouwen minder macht en bovendien zijn vrouwen gemiddeld minder solidair met elkaar dan mannen. Bedenk dat het mannelijke equivalent van de faraonische verminking niet castreren is, maar tot eunuch maken. Het verschil is dat de meeste vrouwen (helaas) niet onvruchtbaar worden door die verminking. Stel je voor dat nog steeds honderderdduizenden mannen jaarlijks tot eunuch gemaakt werden! Wanneer iemand slechts uitroept dat kinderverkrachters voor straf alleen maar gecastreerd zouden moeten worden, is dit al reden tot grote verontwaardiging!
Verder bestaat er veel onduidelijkheid over het grote verschil tussen de verminkingen bij de verschillende vormen. Het voortduren van die onduidelijkheid wordt in de hand gewerkt door de wijdverbreide, ziekelijke neiging (tegenwoordig, in het Westen) om overal theoretische principe-kwesties van te maken. Effectief is dat misschien wel de kwalijkste vorm van relativering die er bestaat. Zo kun je bijvoorbeeld de allerfleurigste en nonchalant gedragen hoofddoekjes op een hoop gooien met boerka's, maar het kleine kwaad van die hoofddoeken wordt er eerder mee bevorderd dan afgeremd, terwijl het geen enkel effect heeft op de gruwel van de boerka's, de echte.
En dan zijn er nog die twee reusachtige taboes: geslachtsorganen en mohammedanisme.

Nog een eeuwtje
Om te beginnen zorgen die vier factoren samen er al voor dat het nog steeds lastig is om
oneindig ver torent haar mededogen, inzet en integriteit uit boven die van cynische machtspolitici als Gandhi of Obama
betrouwbare informatie boven tafel te krijgen. Niet over wat FGM inhoudt of meer in het bijzonder de verminking van type III. Dat is glashelder. Op de wikipedia-pagina staat een link naar het ongelooflijke verslag van de hier boven afgebeelde mevrouw Lightfoot-Klein. Hoe oneindig ver torent het mededogen, de inzet en de integriteit van deze ex-lerares Engels uit boven die van cynische machtspolitici als Mahatma Gandhi of Barack Obama!
Eén kort citaat uit het lange, duizelingwekkende verhaal:
In some women, the scar tissue is so hardened and overgrown with keloidal formations that it can only be cut with very strong surgical scissors, as is reported by doctors who relate cases where they broke scalpels in the attempt.

Een kuisheidsgordel van verhard littekenweefsel. Lees het hele verhaal.
Over de aantallen slachtoffers is het veel moeilijker om een goed beeld te krijgen. Heel veel cijfers hebben bijvoorbeeld betrekking op alle types verminking bij elkaar.
Dat is bijvoorbeeld ook het geval in belangrijke statistieken in deze PDF van het Amerikaanse PRB. Het totale percentage is voor Egypte bijvoorbeeld bijna net hoog als in de absoluut rampzalige landen Somalië en Djiboeti maar er zijn gegevens per type.
De UNFPA gebruikt in haar berichtgeving regelmatig opwekkende koppen over het terugdringen van het verschijnsel. Ze schrijven bijvoorbeeld over '8000 communities' die het snijden hebben afgezworen, of over het aantal 'geestelijk leiders' die zich er expliciet tegen hebben uitgesproken. Nogal vertekenend.
Generaliseert ze? Ja, heel veel en dat is de zwakke kant van haar verhaal. Daar staat echter iets tegenover.
Op z'n gunstigst is er sprake van 'de moed er in houden', maar er is ook sprake van PR voor de eigen organisatie [2].
Het PRB geeft van een aantal landen cijfers over het voorkomen op twee tijdstippen met tussenpozen van een aantal jaren. Dan kun je berekenen hoe lang het nog zou gaan duren, bij dit tempo van terugdringen, voor het verschijnsel is uitgebannen. Voor Gambia en Tsjaad is er helemaal geen sprake van teruggang. In landen als Ivoorkust en de Centraal Afrikaanse Republiek zou het met 'slechts' 25 jaar gepiept kunnen zijn maar voor Ethiopië, Mali en Egypte moet gedacht worden aan nog een jaartje of 100.

De woede van Ann Barnhardt: this is evil
Is alles wat ze zegt correct? Nee, zeker niet. Overdrijft ze? Ja, beslist. Generaliseert ze? Ja, heel veel en dat is de zwakke kant van haar verhaal.
Daar staat echter iets tegenover.

Dit filmpje van een kwartier bevat tegelijkertijd meer en belangrijker waarheden dan in een jaar tijd te horen is uit de monden van alle sprekers samen in de Algemene Vergadering van de VN. Dat Ann furieus is, neemt niet weg dat ze ook zeer intelligent is. Ik besloot daarom haar te schrijven over wat er volgens mij niet klopte aan haar beweringen. Dat bleek niet eenvoudig. Ik merkte dat ik over een aantal vragen nog onvoldoende had nagedacht en er klopte meer van haar verhaal dat ik me na de eerste keer kijken gerealiseerd had.
Ze legt een directe koppeling tussen de Pasthun-style pedofilie enerzijds en de zware genitale verminking anderzijds. In die afzichtelijke cultuur die voortwoekert in Afghanistan en Pakistan kent men het gezegde:
Vrouwen zijn voor de voortplanting, jongens voor plezier en meloenen voor puur genot.
Ze suggereert dat het onderdeel van de 'islamitische seksualiteit' is, de genitaliën van de vrouwen aan te passen zodat die meer op de anus van een jongen gaan te lijken.
Wat je noemt een sweeping statement! Er is ook heel veel aan dat niet klopt.
Maar toch.
De zware verminking van vrouwen is een Afrikaanse praktijk die stamt van voor Christus en Mohammed. Christenen in Afrika hebben zich te weinig ingespannen om dit kwaad te bestrijden maar Mohammedanen hebben deze praktijk geëxporteerd naar andere delen van de wereld! De islamapologeten kunnen wel schermen met het feit dat het in Saoedi-Arabië en in grote delen van de mohammedaanse wereld niet voorkomt maar dat dat verminken ook plaatsvindt in Koerdistan en Indonesië is echt te danken aan mohammedanen.
Ze brachten het gebruik ook naar een deel van India. Onder pseudoniem kaartte een vrouw dat vorig jaar aan bij de Leider van de betreffende mohammedaanse subsekte:
Tasleem further states: “This is an African custom dating back to Before Christ. Even the Christian tribes in some African countries perform this. Some Maulla (Bohri priest) brought it to India and they think it is an Islamic mandatory. The funny thing is that most Bohri men do not even know about this (sic). (…) A lot of bullshit reasons like it 'prevents cancer', ‘prevents white discharge’ etc is given. However, the bottomline is to keep the girl in control.”

En dat is wat mohammedanen die er toe doen, lieden met een mohammedaanse agenda, aanspreekt. Het verhaal over onwetende mannen zal wel een diplomatieke achtergrond hebben: het is uitzonderlijk ongeloofwaardig.

De grondlegger van het mohammedanisme was bekend met de praktijk en heeft zich er in vage termen over uitgelaten. Opzettelijk lijkt wel. Niet in de Koran, maar in de Hadith staat genoteerd dat hij oproept 'niet te diep te snijden'. Hetgeen dus zowel kan worden opgevat als instemming met deze smerige praktijk en als een soort 'oproep tot matiging'. Met dat laatste is deze uitspraak overigens weer wel in overeenstemming met de teneur van de Koran: ook daar volgen 'gematigde' uitspraken nogal eens kort na uitgesproken 'extremistisch aandoende', om er nog maar eens een eufemisme tegenaan te gooien.
Het grootste deel van de meisjes wordt aan de marteling/verminking/vernedering onderworpen als ze tussen de 7 en 11 jaar zijn. Dit steekt bijzonder af ten opzichte van de verhoudingsgewijs volslagen onbetekenende jongensbesnijdenis.
Ann zegt dat dit opzettelijk is.
Ze heeft gelijk: expres niet verdoofd en op een leeftijd dat ze het zich nog kunnen herinneren.
Er valt niets anders van te maken.
Ann heeft gelijk dit is 'evil'.

Islam'geleerden' spreken zich uit
In het denken van de oelama kent de leer van Mohammed tegenover alle soorten gedragingen een vijftal mogelijke houdingen: verplicht, aangeraden, toegestaan, afgeraden en verboden. Een onomwonden afwijzing stamt pas van de laatste jaren. In de voorgaande eeuwen werd genitale verminking veelal als ‘toegestaan’ beschouwd. De organisatie Religious Tolerance zette een aantal fatwas over het onderwerp op een rijtje, van het Egyptian Fatwa Committee.

28 mei 1949: Er werd aangegeven dat het verwerpen van VGV niet verkeerd is.
23 juni 1951: Er werd aangegeven dat VGV gewenst is omdat (sic) het de (seksuele) lust vermindert. De verklaring vermeldde verder dat medische overwegingen met betrekking tot de praktijk irrelevant zijn.
29 januari 1981: De sjeik van Al-Azhar verklaarde dat ouders de lessen van Mohammed moeten volgen en niet moeten luisteren naar medische autoriteiten omdat die vaak van mening veranderen. Ouders moeten hun plicht doen en hun dochters laten besnijden.
En dan is daar op 24 juni 2007: De moefti van Egypte, Ali Gum's kondigde aan dat: "...dit gebruik verboden is."

De organisatie vermeldt ook dat een belangrijke doorbraak op dit gebied geboekt werd in 2006 op een conferentie waar ook de sjeik en moefti van de Al-Azhar universiteit aanwezig waren [noot]. De conferentie was gesponsord door een Duitse mensenrechtenorganisatie.
De verandering in standpunt van een aantal mohammedaanse voormannen betekent natuurlijk vooruitgang maar de vraag of die er zonder druk van buitenaf gekomen zou zijn is eigenlijk al de beantwoording ervan. De mannen van Al-Azhar hebben wel een grote naam in het mohammedaanse wereldje, maar ze hebben geen formeel gezag.
Het is gewoon apengedrag

Omdat een mens nu eenmaal optimistisch wil blijven tegen beter weten in, raadpleegde ik toch nog maar even de webstek van de Organization of the Islamic Cooperation. Wat ik al vermoedde en vreesde: net zo min als over Koerden of Bihari's is over FGM enig bericht te vinden. Men heeft het druk genoeg met het uitdragen van het leed van de Palestijnen, het liegen over 'islamofobie' en het ondersteunen van mohammedaanse, al dan niet terroristische, afscheidingsbewegingen in allerlei delen van de wereld.

Jahilliya
De leer van Mohammed kent het van minachting doortrokken concept 'jahilliya'. Het wordt niet door alle mohammedanen gehanteerd maar volgens mij is er geen een die tegenspreekt dat dit begrip bestaat. Het betekent zoiets als "de duistere tijd van voor islam". Wanneer je dit stuk gelezen hebt, valt beter te begrijpen en onthouden dat er geen land in de wereld is waar het mohammedanisme zo fel gehaat wordt als in Iran.
De geschiedenis van overwonnen landen is aangepast aan de Arabische leugens. En daar bestaat dus een officieel leerstuk over. Denk, met dat in het achterhoofd, nog eens over het smoesje dat de faraonische verminking stamt uit de tijd van voor de islam. De kwaliteit van het leven van vrouwen heeft geen enkele prioriteit voor de lieden met een mohammedaanse agenda.
Het is de monumentale hypocrisie.
Voor wat betreft die link met homoseksualiteit is het daarvan de overtreffende trap. Het idee dat bij homoseksueel contact
De kuisheidsgordel van vlees zou toch niet hersteld worden na de geboorte van een kind?
eigenlijk maar een van de twee homo is en de ander een echte macho, stamt mijns inziens niet van voor de jaartelling maar van voor de mensheid. Het is gewoon apengedrag.
Mijn allereerste ervaring met de wereld van Mohammed was met zo'n soort homo. Als 17-jarige liep ik stage op de werkvloer van een scheepswerf en werd er betast door een grote dikke Turk. Totaal verbouwereerd schold ik hem alleen maar uit en duwde hem weg. Nu zou ik op zijn strottenhoofd richten.

Aanvankelijk wilde ik Ann voor de voeten werpen dat die Pashtun cultuur, letterlijk, wel heel ver verwijderd is van de faraonische verminking. Maar na het lezen van het verhaal van mevrouw Lightfoot moest ik dat deels terugnemen:
The penetration of the bride's infibulation takes anywhere from 3 or 4 days to several months. Some men are unable to penetrate their wives at all (in my study over 15%), and the task is often accomplished by a midwife under conditions of great secrecy, since this reflects negatively on the man's potency. Some who are unable to penetrate their wives manage to get them pregnant in spite of the infibulation, and the woman's vaginal passage is then cut open to allow birth to take place. A great deal of marital anal intercourse takes place in cases where the wife can not be penetrated-- quite logically in a culture where homosexual anal intercourse is a commonly accepted premarital recourse among men-but this is not readily discussed.

Het vetgemaakte bijzinnetje wijst terug naar die 'de-infubulation' uit het begin van dit stuk. Het zien van de clip van Ann dwong me na te denken over de opmerking die ik daarover in mijn boek had overgenomen van Religious Tolerance. Fysiek kon dit toch eigenlijk niet kloppen. De kuisheidsgordel van vlees zou toch niet hersteld worden na de geboorte van een kind? Ik lees nu bij Lightfoot over een geval van een vrouw die hertrouwde en waarbij dit gebeurde: om de nieuw man/eigenaar weer het speciale gevoel te geven bij het vergroten van het neukgat…
Hij zegt zelf dat hij zich baseert op onbetrouwbare hadith
Had Religious Tolerance deze ene vermelding verkeerd geinterpreerd of klopte dat sweeping statement van Ann toch? De echtgenote als surrogaat voor pedofiele homoseks? Ik hoop het eerste, maar ik ben daar niet meer zo zeker van.

Het voormalige idool van Achmed Marcouch
De uitsmijter gaat naar de man uit de subtitel: Yusuf Al Qaradawi.
Het Center for Islamic Pluralism, -de meest integere organisatie van mohammedanen die ik tot nu toe ontdekt heb, citeerde hem uitgebreid in hun rapport A guide to shariah law and islamist ideology in western Europe:
However, the most moderate opinion and the most likely one to be correct is in favor of practising circumcision in the moderate Islamic way indicated in some of the Prophet’s hadiths – even though such hadiths are not confirmed to be authentic. It is reported that the Prophet (pbuh) said to a midwife: ‘Reduce the size of the clitoris but do not exceed the limit, for that is better for her health and is preferred by husbands.’ (…) “Actually, Muslim countries differ over the issue of female circumcision; some countries sanction it whereas others do not. Anyhow, it is not obligatory, whoever finds it serving the interest of his daughters should do it, and I personally support this under the current circumstances in the modern world. But whoever chooses not to do it is not considered to have committed a sin for it is mainly meant to dignify women as held by scholars.

Hij zegt zelf dat hij zich baseert op onbetrouwbare hadith….
Ik herhaal het: Hij zegt zelf dat hij zich baseert op onbetrouwbare hadith.
Ja, in zekere zin steekt Dutroux gunstig af tegen dit 'islamgeleerde' schepsel [4].

PS: anderhalve week geleden was er de 'wereld anti-VGV-dag'. Zelfs op de webstek van Pharos werd deze niet vermeld. Van de conferentie in Den Haag op die dag is volgens google nieuws helemaal nergens melding gemaakt.

Noten
1) De linkse hetze tegen Hirsi Ali, niet afgeremd door de moord op Theo van Gogh (of er door geïnspireerd, dat valt niet te achterhalen) was al wel flink op gang, maar ze was nog niet effectief het land uitgejaagd. Uit de mond van Hersi kon Trouw ook een sneer richting Hirsi Ali optekenen.
2) Zinsbegoochelend: ik kwam een soort folder tegen van UNFPA en UNICEF die vrijwel helemaal gewijd leek aan hun voorbeeldige onderlingen samenwerking…
3) Tantawi en Gomaa. Zoals zoveel Arabische namen wordt ook die van deze moefti op verschillende manieren geschreven. De organisatie die zich in Nederland inzet tegen VGV, Pharos, zet de verklaring van beide heren ook actief in in haar campagne.
4) Ik twijfelde even of ik het erbij moest vermelden. Toch maar: moslimbroeder Qaradawi roept niet op tot de verminking/marteling/vernedering van type III.  

Frans Groenendijk,  19-02-2012          

Reacties
# 1
Marie:

Qaradawi : " ( FGM ) is mainly meant to dignify women as held by scholars ".
Een statement dat me even de adem benam.
Ik ondersteun al een jaar of twaalf het Fistula hospital in Addis Ababa.
http://www.hamlinfistula.org/
Want een van de bijverschijnselen van die pogingen to dignify women is een gruwelijke bevalling, waar al het littekenweefsel scheurt na dagenlang persen. Meestal met een doodgeboren kind , en interne rupturen die urine en faeces incontinentie tot gevolg hebben. Slechts eenmaal heeft dokter Hamlin zich op de Amerikaanse tv uitgelaten over de oorzaken van die aanslagen op de integriteit van het lichaam. FMG, maar dat mocht niet bekend raken in Ethiopie, want dan zou haar nering meteen gesloten worden.
Ik twijfel nu al jarenlang of ik meewerk aan een pertinente leugen, of dat ik vrouwen ondersteun die anders als stinkende beesten buiten de gemeenschap mogen creperen.
Want die omerta over de oorzaken stuurt de opgelapte slachtoffers met twee nieuwe jurken en een koe terug naar de achterlijkheid.
Soraya Miré schreef er een prachtboek over. De houding van onvermijdelijkheid wordt van vrouw op vrouw overgedragen. Daar moet ook de weerstand vandaan komen, want het argument dat een onbesneden meisje nooit een man zal vinden is meteen afgelopen als er geen onbesneden meisjes meer te vinden zijn. Het culturele onvermogen van mannen om vrouwen als mens en partner te zien gaat nog een stap verder. Dan moeten ze onder ogen zien dat ze er zelf geen enkel vertrouwen in hebben dat een vrouw vrijwillig voor ze zou kunnen kiezen.
Een paar stadia te ver vrees ik.

19-feb 2012 ,  12:58
# 2
Tommie:

islamonausea...

19-feb 2012 ,  03:28
# 3
rekaba:

Goed artikel Frans.

Waarom heeft 1400 jaar 'Islamitische 'vooruitgang' zo verschrikkelijk weinig invloed gehad op dit (ook uit oogpunt van de Islam) heidense gebruik?

Vanwege hun mannelijke godsbeeld zou ik zeggen. Een god geschapen naar beeld en gelijkenis van de mens. Vervolgens begiftigd met de absoluutheid van het allerhoogste, en door wanbegrip en onwetendheid van de profeet over dit soort zaken.

20-feb 2012 ,  03:57
# 4
Meneer Storm:

Nu pas heb ik Ann Barnhardt gezien. Deze waanzin die islam heet moet letterlijk en figuurlijk met alle middelen worden bestreden.

23-apr 2012 ,  10:01
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.