Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Een rauwe werkelijkheid
Een lezing in buurthuis Het Klokhuis Amersfoort, 3-11-2013

Het stuk hieronder is van de hand van Jack Terrible. Hij geeft een bijzonder verslag van de lezing die Hans Jansen vorige week zondag gaf. Speciaal eraan is dat Jack een droge opsomming geeft van de boodschap, waarin geen plaats is voor het mengsel van ironie, eufemismen en hints naar het menselijk falen in allerlei vormen, waardoor bijdragen van Hans Jansen een feest zijn om te beluisteren. Wat overblijft is een beschrijving van de rauwe werkelijkheid van de leer van Mohammed.
»
De organisatie "Tolereer geen Intolerantie" organiseert de lezing. Het onweert buiten. Hans Jansen zit op een stoel en begint te spreken; "Het Westen voert geen oorlog met de islam. Alhoewel... beroepsmoslims verklaren de rest van de wereld de oorlog. Het is al 1400 jaar oorlog. Sinds het ontstaan van de islam. Vrienden van moslims vinden het normaal dat moslims zichzelf verdedigen. Het Westen geeft studiebeursen enzovoorts aan islamitische nieuwkomers.
Wij, het Westen, voeren geen oorlog met moslims. Wat willen moslims van niet-moslims? Bekering! Dat is anders dan Christelijke bekering. De engel Gabriël noemt Mohammed apostel van God. Alle bekeringsverhalen deugen niet. Vaak door huwelijk treden mensen toe tot de islam. Bekering is toetreding! Godsdiensten geven aandacht en respect. Mensen zijn daarnaar op zoek.

Er was eens een geleerde die vroeg aan mensen of de koran en de bijbel hetzelfde zijn? Zeiden de mensen "ja" dan wist de geleerde dat de mensen ze niet allebei hadden gelezen en dus ook niet begrepen.
Wat moslims zeggen kan altijd iets anders betekenen. Omdat ze bijvoorbeeld een andere kijk op de bijbel hebben. Want volgens hen is de bijbel vervalst en in de koran staat de absolute waarheid. De koran is door verschillende alfabetten heen vertaald. Dus hoe luidt de orginele tekst?
Mohammed heeft geen van zijn teksten geschreven. Twintig à dertig jaar na zijn dood zijn z'n uitspraken door verschillende mensen mondeling doorgegeven en opgeschreven. Moslims zijn ervan overtuigd dat de bijbel vervalst is. Alleen de dreigpassages in de koran zijn glashard, de rest niet, is onduidelijk. Ieder woord kan twintig betekenissen hebben. Er wordt voortdurend gezegd dat de koran even agressief is als de bijbel. Dat slaat nergens op. Er worden in de bijbel geen oproepen gedaan aan mensen die nu leven om moordpartijen te plegen. In de koran staan die wel. De koran heeft een hele kleine woordenschat. Qua heiligheid heeft de koran een andere betekenis dan de bijbel. Moslims kun je echt boos maken door iets negatiefs over de koran te zeggen of door bijvoorbeeld een koran in de vuilnisbak te gooien. Moslims vroegen aan mij tijdens mijn Arabische studies of ik een moslim wilde worden? Ik zei dan dat ik niet kon veronderstellen dat onze goede God zat te denken; "Verrek, daar zit Hans Jansen alweer een gehaktbal te eten"!
Een cabaretier vroeg eens aan een imam of grappen over de islam konden? Dat moet je natuurlijk nooit vragen. De imam zei "nee". Dat moet je niet vragen dat moet je gewoon doen. Als je beroepsmoslim bent en je aan de sharia gaat sleutelen ben je binnen een half jaar dood, ook in Nederland. De koran vernedert mensen door ze te vergelijken met dieren. Wij, niet-moslims, worden aangeduid als dieren in de koran. In de sharia, islamistische wetgeving, staat bijvoorbeeld dat niet-moslims niet over de islam mogen praten zonder een moslim. Van de sharia moet je van christen moslim worden maar je mag als moslim geen christen worden. Dat is verboden. En daar staat de doodstraf op. Ook een grove misleiding is dat Allah hetzelfde is als God! Mensen zijn niet gelijk volgens de sharia. Een moslim mag zijn vrouw verstoten. Hij mag zeggen; "weg jij". Hij mag zijn vrouw weer terugroepen; "terug jij". Hij mag zelfs in gedachten zijn vrouw terugroepen.
De kruistochten zijn een antwoord op vijf eeuwen jihad. Volgens de sharia zijn moslims niet schuldig aan het vermoorden van niet-moslims. Als u bang bent voor de koran (terrorisme) is dat precies wat de koran van u wilt.
Moslims die tandarts willen worden, moeten met blote onderarmen patiënten helpen. Om infecties te voorkomen. Maar moslims willen daar geen gehoor aan geven. Wegens de sharia. Minister-President Mark Rutte is wegens zijn uitspraken geen echte kerel. Naar schatting zijn 20 % van alle moslims gevaarlijk, die nemen alles aan van een imam.

Enkele reacties van mensen in de zaal: "Mensen onderwerpen zich heel gewillig aan de islam en moslims." "Die onderwerping komt door het Verdrag in Straatsburg in 1975 waarin staat dat de islam vrij intocht moet hebben in Europa en dat elke kritiek de kop ingedrukt moet worden." "Moslims leren ons te haten."
Hans Jansen sluit af en krijgt een daverend applaus!

Jack Terrible  
----
Ik heb de inleidende paragraaf erboven gezet en in de kop 'rauw' gebruikt omdat ik terug moest denken aan een reactie op mijn boek 'Islamofobie?'. Die kwam van een uitgever die het boek liever niet uitgaf. De tekst van zijn e-mail staat op de achterflap. "Het is inderdaad een óngenadig nuchter boek. Zeer confronterend... een uitgave hiervan zou mij per direct van 80% van mijn vrienden en kennissenkring beroven, nog los van de reputatieschade voor mijn uitgeverij. Maar u legt denk ik de vinger op de zere plek, u bent nergens emotioneel, het is zakelijk en doeltreffend. Maar het doet in zijn oprechtheid bijna pijn om te lezen. Het brengt een stuk rauwe werkelijkheid naar boven, waar we graag overheen kijken.

Frans Groenendijk,  09-11-2013          

Reacties
# 1
Jack Terrible:

Het Verdrag van Straatsburg heet eigenlijk de Resolutie van Straatsburg. http://petities.nl/petitie/eurabie Lang leve Arabist Hans Jansen!

11-nov 2013 ,  11:25
# 2
pfkoops:

mooie foto en verhaal van onze lijstduwer en inspirator samen op 1 foto zie http://www.svpbunschoten.nl/PG.pdf voor meer informatie over beide Hansen

29-nov 2013 ,  06:50
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.