Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Een vraag naar competente rechters

In de Volkskrant van 19/10/11 klaagt een rechter over de bemoeienis van de politiek met het tbs systeem. De nadruk is helemaal komen te liggen op de bescherming van het publiek, terwijl 80% van de tbs verpleegden volgens hem buiten de recidive blijft.
Je vraagt je af hoe de rechter dat weet. Uit het feit dat hij maar 20% van de tbs’ers weer voor het hekje krijgt mag hij niet afleiden dat de rest na ontslag uit tbs verder een leven zonder misdaad is gaan leiden.
»
De black numbers in het misdaad circuit zijn zo overweldigend dat een dergelijke conclusie niet te rechtvaardigen zou zijn. De tbs’er die in het zelfde kader werd geïnterviewd is een bewijs van deze stelling.
het Nederlandse gevangeniswezen, inclusief het tbs systeem, heeft geen meetbare invloed op de recidive
De man was hard op weg zijn oude leven te hervatten toen hij als Saulus op weg naar Damascus door een plotselinge bekering tot de Heer werd overvallen. Niet de tbs behandeling, de toespraak bij het vonnis van de rechter of de begeleiding door de reclassering hadden hem op het goede pad gebracht, maar een religieuze bekering die geen onderdeel vormt van het justitiële circuit.

Uit de statistische vaststelling van de vermoedelijke omvang van de recidive valt af te leiden dat het Nederlandse gevangeniswezen, inclusief het tbs systeem, daar geen meetbare invloed op heeft.
Dat de politiek er dus de voorkeur aan geeft om potentiële slachtoffers te beschermen in plaats van een systeem dat zijn bruikbaarheid nooit heeft bewezen valt te begrijpen.
Van de gedachtevorming binnen de Nederlandse strafrechtwereld kan worden vastgesteld dat zij lijdt aan verkokering en dat het systeem in zijn primaire functie te kort schiet, de bescherming van de samenleving tegen criminaliteit.

Het tegenwoordige systeem afschaffen, rechters, O.M. en strafrechtadvocaten naar huis sturen en dan nog een keer helemaal opnieuw beginnen zou niet zo’n gek idee zijn.
Een nieuw strafrechtsysteem zou de verschillende soorten delicten tot uitgangspunt moeten nemen en voor ieder ervan de meest effectieve manier van opsporing, vervolging en bestraffing bepalen. Dan zouden de verschillende soorten delicten elkaar niet meer beconcurreren in de tijd en aandacht van het systeem en zou door de politiek kunnen worden bepaald hoeveel middelen aan elk ervan zou dienen te worden besteed.
Winkeldiefstal bijvoorbeeld krijgt praktisch geen aandacht omdat aan kinderporno de voorkeur wordt gegeven. Begrijpelijk misschien, maar als we een apart systeem voor winkeldiefstallen hadden, misschien ook apart betaald uit opcenten op de omzetbelasting voor winkels, dan zou zich dat probleem niet voordoen. Rechercheurs die een Heinekenzaak of een moord op Endstra oplossen zijn een heel ander soort mensen dan de rijksaccountants die een grote belastingfraude aan het licht brengen.
Roofovervallen op scooters moeten anders worden bestreden dan ambtelijke corruptie. Tegenwoordig loopt dat allemaal door elkaar heen en in de praktijk bijt het elkaar ook allemaal. Het systeem is te zeer verouderd en te gecompliceerd geworden om nog te kunnen werken en capabele mensen willen er geen deel meer van uit maken tenzij het uitgesproken idealisten zijn.  
Verschijnt vandaag ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  19-10-2011          

Reacties
# 1
André van Delft:

De suggestie van opcenten voor de omzetbelasting op winkels is een slecht idee. Moet iedere soort bezigheid weer een eigen soort opcenten betalen? Wie gaat controleren wie waar mee bezig is en wie welke opcenten betaalt? Dit soort regelingen zou het belastingsysteem nodeloos kostbaar, ingewikkeld en fraudegevoelig maken.

De overheid moet gewoon voor veiligheid en recht zorgen; daarvoor betalen wij belasting, en juist in onze veiligheid en rechtszekerheid kunnen wij de welvaart ontwikkelen waardoor wij ook zoveel belasting kunnen betalen.

Verder vind ik dit een prima artikel.

19-okt 2011 ,  11:15
# 2
toon kasdorp:

Derving als gevolg van winkeldiefstal lag, toen ik me daar de laatste keer in verdiept heb, rond de vier percent.Maar gemiddelden zeggen natuurlijk niet zo veel over de individuele winkelier die wel zo'n extra belasting zou moeten betalen maar er veel minder nut van zou hebben dan zijn buurman die meer personeel heeft dat steelt of zaken verkoopt die zich gemakkelijker laten stelen. Bovendien heeft Van Delft gelijk dat we het fiscale systeem simpel moeten houden waar het kan. Al zijn opcenten natuurlijk de simpelste manier van heffing.Alles bij elkaar toch maar geen aparte belasting voor de bestrijding van winkeldiefstallen

19-okt 2011 ,  01:00
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.