Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Erdogan is beslist geen freak
Yunus, een Turkse Mauro

De Turkse premier Erdogan is de laatste tijd weer vaak, en steeds ongunstig, in het nieuws en vandaag komt hij op bezoek. Over begin van een lente gesproken!
De afbeelding hiernaast is van wat langer geleden: hij is afkomstig van een webstek van de moslimbroeders. Erdogan poseert hier naast een van de gewonden die ongeveer twee en een half jaar geleden vielen op het Turkse schip Mavi Marmara in het kader van de zeer geslaagde provocatie van de Israëlische strijdkrachten.
Voor wat betreft de houding van de Turken tegenover buurland Armenië en tegenover de Koerden is af en toe iets positiefs te zeggen over het huidige bewind. Op heel veel andere gebieden is het echter provoceren en drammen wat de klok slaat. De zaak Yunus is er een uit vele.

»
Met de jihadisten tegen Assad
De AKP-regering heeft gesuggereerd dat bij een volgende provocatie van Israël ook Turkse marinevaartuigen zullen meegaan.
dat 'hulp'konvooi, dat geen vracht bij zich had maar lieden die het 'martelaarschap' zochten
Dat dreigement is nog niet waargemaakt maar intussen melken de Turken de eerste provocatie nog steeds verder uit. Toevallig juist op het moment dat premier Rutte ter plaatse was om daar -in ieder geval volgens de Turkse media- uit te dragen dat 'we' nog steeds uitkijken naar Turks EU-lidmaatschap, was dat 'hulp'konvooi, dat geen vracht bij zich had maar lieden die het 'martelaarschap' zochten, weer uitgebreid in het nieuws.
Vorige maand berichtte de Egyptische krant Al Ahram over jihadisten uit Yemen die via Turkije naar het Syrische front gaan.
Yemeni President Abdu Rabu Mansour Hadi approved this week a bilateral agreement cancelling entry visas between his country and Turkey. This step is expected to prevent thousands of unemployed Yemeni young people from being lured to join the Syrian insurgency through Turkey.
Turkish Airlines had raised its flights from one to four per week from Aden in October. More than 5,000 young people recruited by Islamist leaders and financed by Qatar and Saudi Arabia were transported from Aden to Istanbul over the last four months, according to security sources in the airport in Aden. Before Turkish Airlines started flights from Aden, Jihadists would go to Egypt where they proceeded to Syria through Sinai and Jordan, the sources said.

Let op: het is dus volgens dit bericht niet de Turkse overheid die hier werk van heeft gemaakt maar de Yemenitische!
De Chinezen meldden vorige week:
Hundreds of jihadists equipped with light and medium machine guns, anti-tank and anti-aircraft weapons as well as four-wheel drive vehicles have entered Syria from Jordan through the southern province of Daraa, al-Watan said.
"Thus, Jordan has succumbed to the United States and Gulf States' pressure to become, like Lebanon and Turkey, a passage to the jihadists into Syria," the paper said.

(Over de opstelling van de regeringen van VS en EU hebben we het hier maar even niet)
Deze uitgesproken pro-Turkse bron is eigenlijk nog kritischer:
Fayyad told columnist Blake Hounshell through a translator that Turkey was aware of the financing to Al Nusra Front – which appears on the U.S. government’s official list of banned terror groups — and had agreed to it. “These are the same sources that finance Al Qaeda,” Hounshell quoted Fayyad as saying. “In times of crisis, some countries use Al Qaeda; some countries make peace with Al Qaeda.”
Al-Nusra Front is among the 13-member rebel Islamic Front for the Liberation of Syria, many of whose members are terrorist organizations linked to Al Qaeda and global jihad. They are dedicated to installing a government led by Shari’a (Islamic law), in much the same style as Iran and Saudi Arabia.

Jazeker, ondanks het record aantal opgesloten journalisten in Turkije zijn er in dat land nog steeds mensen die het hoofd koel houden en hun mond open doen.

Allemaal misdaden tegen de menselijkheid
Naadloos aansluitend bij het gedachtegoed van de organisatoren van die provocatievloot, de IHH, zie afbeelding, image heeft Erdogan onlangs laten weten dat zionisme een 'misdaad tegen menselijkheid' is. Zelfs de minister van buitenlandse zaken van de VS is daar boos over geworden.
Die beschuldiging 'misdaad tegen de menselijkheid' begint intussen ook een beetje afgezaagd te raken. Al langere tijd wordt hetzelfde gezegd over assimilatie van Turkse
OIC slotverklaring rept nu van een Turkish Cypriot State
emigranten in landen van aankomst en over kritiek op het mohammedanisme ('islamofobie').
Met dat laatste staan de Turken als vanzelfsprekend schouder aan schouder met alle andere leden van de Organization of the Islamic Cooperation (OIC). In de begintijd van deze organisatie wilde Turkije er geen volwaardig lid van worden, maar sinds een jaar of vijf staat die club onder leiding van de Turk Ihsanoglu.
De OIC wordt nu ook vakkundig voor het groot-Turkse karretje gespannen . Cyprus: vorige maand hebben ze de OIC bijvoorbeeld zo ver gekregen dat deze in een slotverklaring nu rept van een Turkish Cypriot State.
Ook wanneer het gaat om het aanmoedigen van gejammer over achterstelling, discriminatie en speciale rechten gecombineerd met superioriteitswaan, kortom tegen assimilatie van de Oeigoeren in China zitten Turkije en OIC op een lijn.

Herrijzenis van Ottomaanse rijk of sultanaat/kalifaat?
In Turkije zelf dringen de Erdogans, Güls en Davutoglus sinds de herbegrafenis van Enver Pasha (zie: de blunder van Samuel Huntington) gestaag het kemalisme/secularisme steeds verder terug. De beroemde uitspraak van Erdogan, “Minarets are our bayonets, the domes our helmets, the mosques our barracks, and the believers our army”, is van kort daarna en alarmeerde toen maar weinig mensen.
de mogelijkheid om van alle scholen weer religieuze scholen te maken

Velen (ik ook) gaan ervan uit dat die uitspraak niet helemaal letterlijk bedoeld was, maar toch krijgt de uitspraak een iets andere klank wanneer je hoort dat sinds Erdogan aan de macht is gekomen er in Turkije zelf 17000 nieuwe moskeeën bij zijn gekomen. Tot in Griekenland bouwt Turkije mee aan moskeeën en
het gaat akelig goed met de verkoop van Mein Kampf in het land dat in het grootste deel van de vorige eeuw beheerst werd door het gedachtegoed van 'de Atatürk'.
AK-partijgenoot Ali Boğa liet vorig jaar weten dat de mogelijkheid in zicht kwam om van alle scholen weer religieuze scholen te maken. Dat zou een bijna perfect spiegelbeeld zijn van wat Kemal Mustafa vrijwel onmiddellijk na de afschaffing van het sultanaat realiseerde: sluiten van alle madrassa's.
Ik vind hints in de richting van een nieuw Ottomaans rijk/kalifaat nog onheilspellender.
Als wederdienst voor zijn steun aan Hamas noemt de leider van die terreurbeweging Erdogan nu "The leader of the muslim world":
Turkey's support for the people of Syria (!!) and Palestine is unforgettable. My brother Erdoğan, thank goodness God gave you so much. And you deserve it. You are also a leader in the Muslim world. (…) There are intentions to reduce the Palestine issue to simply a division or to deliberations with Israel. However, Palestine is Jerusalem; it is the Dome of the Rock. Palestine is the land where Sultan Abdulhamid made his greatest sacrifices. Therefore, we are going to work to save our land and to take Jerusalem back.

"Leider van alle moslims" is niet hetzelfde als sultan of kalief, maar gaat wel in die richting.
De trotse zebibah-drager, Jebali, premier van Tunesië, sprak in 2011 -dus ruim voordat oppositieleider Chokri Belaid vermoord werd- over "het zesde kalifaat".
Je hoeft het niet in alles eens te zijn met Joel Richardson om in te zien dat zijn beschrijving van hoe er door (soennitische) mohammedanen hoopvol gekeken wordt naar de verrichtingen van Erdogan, heel adequaat overkomt.

De arme Yunus
En na Mauro, pion in de populistische 'kinderpardon'-campagne van die bange Neder-Marokkaan hebben we nu dus Yunus: pion in de politiek-ideologische strijd van de onbevreesde Turkse leider.
Beide jongens zijn heel slim gekozen door de respectievelijke campagneleiders. De adoptie door lesbische stellen is ook in het Westen niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid en bovendien is nu het gerucht opgedoken dat een van de pleegmoeders zelf werkzaam is (geweest) bij jeugdzorg. Terwijl uithuisplaatsing van kinderen op last van de rechter in Turkije vrijwel ondenkbaar is, gebeurt het in Nederland juist relatief vaak en komt het nogal eens voor dat daar iets of zelf heel veel op aan te merken is.
de absurd lage straf die de moham­medaanse prediker kreeg voor het doodmartelen van zijn vijfjarige dochtertje

Ik zou er eigenlijk geen groot probleem mee hebben wanneer de Turkse overheid financiële steun gaf aan de biologische moeder om juridische bijstand in te roepen. Maar het gaat Erdogan en de zijnen evenmin om het lot van Yunus als het Tofik Dibi cs ging om het lot van Mauro. De zaak Yunus is onderdeel van de 'clash of civilizations' die bewust wordt aangegaan door de Turken.
De leer van Mohammed hoef je helemaal niet te verdraaien om eruit af te leiden dat ouders hun kinderen zelfs ongestraft kunnen vermoorden.
Niet alleen in het Westen maar ook in het Midden-Oosten zullen de meeste volgelingen van Mohammed vast en zeker verontwaardigd zijn over de absurd lage straf die de mohammedaanse prediker Fayhan al-Ghamdi kreeg voor het doodmartelen van zijn vijfjarige dochtertje.
Evengoed valt moeilijk te ontkennen dat het niet beschermen van kinderen tegen ernstig wangedrag van hun eigen ouders echt wel aansluit bij het mohammedaanse gedachtegoed.
Het sluit in mijn ogen ook aan bij deze ontboezeming van Erdogan, die voorkwam in de officiele aanklacht in het kader van de laatste mislukte poging van de kemalisten in Turkije om de AKpartij te verbieden:
Op een bijeenkomst van zijn partij in Usak op 7 maart 2008 reageerde Erdogan op de vraag van een burger of hij amnestie ging geven met ‘..er is geen amnestie. Zij die misdaden plegen zullen gestraft worden. De staat heeft niet het recht om de moordenaar gratie te verlenen. De erfgenamen van het slachtoffer hebben het recht om de moordenaar gratie te verlenen. Zo moet het zijn.’

Een tekst die rechtstreeks ontleend is aan de Koran en Erdogan hier dus boven de seculiere wetgeving plaatste.

Freak?
Een tijdje geleden noemde Geert Wilders Erdogan een 'total freak'.
Een bizarre kwalificatie.
De term 'freak' heeft uiteenlopende betekenissen, maar geen ervan is van toepassing op Erdogan. Erdogan heeft geen ernstige lichamelijke misvormingen en het zou bovendien erg foute boel zijn om dat in verband te brengen met zijn opvattingen en beleid.
Erdogans opvattingen zijn verder (helaas) beslist niet opvallend afwijkend van wat in Turkije en in de mohammedaanse wereld voorkomt, hij heeft ook niets van een hippie, een nonconformist of liefhebber van rock. Kijk je naar de herkomst van de term dan blijkt 'freak' nog slechter van toepassing:
1560s, "sudden turn of mind," of unknown origin, perhaps related to Old English frician "to dance" (not recorded in Middle English, but the word may have survived in dialect) [OED, Barnhart], or perhaps from Middle English frek "bold, quickly," from Old English frec "greedy, gluttonous" (cf. German frech "bold, impudent").

Erdogan houdt zijn koers juist al decennialang aan.
Vorige week werd er gesproken over een demonstratie door tienduizenden Turkse Nederlanders. De Facebook-initiatiefnemer liet later weten dat die niet doorging. Het zou me verbazen wanneer dat dat besluit geen onderdeel was van een uitgekiende strategie van het Erdogan-kamp. Zou zo maar kunnen dat meneer Erdogan zelf zal laten weten dat hij "zijn mensen" heeft opgeroepen tot kalmte.
Erdogan is geen freak: we waren misschien beter af wanneer hij het wel was.  

Frans Groenendijk,  21-03-2013          

Reacties
# 1
HF Boon:

Erdogan is levensgevaarlijk.

22-maa 2013 ,  12:39
# 2
HF Boon:

Het woord freak in de betekenis van fanaticus is wel degelijk van toepassing op Erdogan.

22-maa 2013 ,  12:43
# 3
Tommie:

Het begrip "freak" heeft zoveel verschillende connotaties, of eigenlijk alleen maar connotaties die allemaal afkeuring weergeven, dat ik het gebruik van het woord door de heer Wilders best kan billijken.

22-maa 2013 ,  08:05
# 4
Fransg:

Mijn bezwaar tegen de term is niet taalkundig. Het gaat mij er om dat Erdogan als tegenstander onvoldoende serieus genomen wordt.

22-maa 2013 ,  09:39
# 5
Tommie:

Ik denk dat de heer Wilders de mohammedaanse Turk Erdoğan bloedserieus neemt.

23-maa 2013 ,  09:36
# 6
Filantroop:

Het Derde Rijk maakte handig gebruik van “geslachtofferde” Volksduitsers buiten Duitsland als alibi of “Tonkin-incident” om agressie te mogen plegen.

Dat Turkije er voordeel aan heeft en het ook weet te benutten dat geëmigreerde Turken voor altijd de Turkse nationaliteit behouden, biedt daarmee het voordeel van uitbreiding van invloed. Turken buiten Europa vormen daarmee de bruggenhoofden, zo niet, de vijfde collones, voor groot-Turkse aspiraties.

Het is dat het land bij lange na niet de militaire macht bezit die het Derde Rijk tijdens het interbellum wist op te bouwen, anders zou het niet eens zo vreemd zijn dat er situaties zouden ontstaan als die destijds rond de Danzig Corridor en de Sudetenduitsers, die er mede toe geleid hebben dat het Derde Rijk het territorium wist te verruimen.

Inmiddels blijkt dat Rutte toch nog voor Erdoğan op de knieën viel. Waarmee gezegd kan worden dat de eerste overwinning binnen is.

23-maa 2013 ,  03:07
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.