Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 


EU Obama Moslimbroederschap


»
Kort na de onthulling dat de regering-Obama besloten had om contact te onderhouden met de Moslim Broederschap, heeft de Europese Unie aangekondigd dat het ook geïnteresseerd is in overleg met de groep.
Michael Mann, een woordvoerder van Catherine Ashton, de 'minister van buitenlandse zaken' van de EU, legt uit: "We staan altijd open voor dialoog met iedereen die geïnteresseerd is in de democratie." Ashton is daarmee de laatste in een lange lijn van de westerse leiders die democratie verwarren met de praktijk van het stemmen sec, en negeert het feit dat de Moslim Broederschap zich inzet voor doelen waar alle vrije samenlevingen zich tegen zouden moeten verzetten. Mensen met dit soort opvattingen zijn ook in groten getale te vinden op het hoogste niveau in Washington, waar wishful thinking over de Broederschap (en andere kwesties die met het mohammedanisme te maken hebben) niet alleen de overhand heeft, maar de leidende gedachte vormt van het Midden-Oosten-beleid. Het was immers James Clapper, het wezenloze hoofd van de inlichtingendienst die door de groep te labelen als "grotendeels seculier", zijn afgrijselijke onwetendheid bewees, niet alleen van de betekenis van het woord "moslim" in de naam van de groep, maar ook van de doelen en agenda van de organisatie, die hetzelfde gebleven zijn sinds hij werd opgericht.
een gebrek aan werkelijkheidszin van stratosferische proporties

De bewering dat het een gematigde organisatie is klopt niet: de Moslim Broederschap is eigenlijk de prototypische organisatie voor islamitische suprematie en sharia van de moderne tijd. Hij werd gesticht in Egypte in 1928 door Hasan al-Banna, die de afschaffing van het kalifaat in 1924 afwees vanwege "het scheiden van staat en godsdienst in een land [Turkije] dat tot kort daarvoor de zetel was van de bevelhebber van de gelovigen." Al-Banna richtte de Broederschap op om te ijveren voor het herstel van het kalifaat en het opleggen van islamitische wetgeving aan de hele wereld.
Zijn boodschap begon en eindigde met islam:
Wij gebieden u de islam, de leer van de islam, de wetten van de islam en de leiding van de islam, en als dit " politiek" is in uw ogen: dit is ons beleid. En als degene die u gebiedt een "politicus" is, dan zijn wij de meest respectabele mannen, God zij geprezen, in de politiek… De politiek van de islam omvat het geluk van deze wereld… Wij zijn van mening dat de islam een alomvattend concept is dat ieder aspect van het leven regelt, zich uitspreekt over en een solide en strenge orde voorschrijft voor alle zaken van belang.
Al-Banna schreef in 1934 'het is een plicht voor elke moslim om te ervoor te strijden ieder volk moslim wordt en de hele wereld islamitisch, zodat de vlag van de islam kan wapperen over de aarde en de oproep van de muezzin kan weerklinken in alle hoeken van de wereld: God is de grootste [Allahu Akbar] !

Brynjar Lia, de historicus van de Moslim Broederschap, schreef:
Onder vermelding van het koranvers 'En bestrijdt hen totdat er geen vervolging meer is, en het geloof alleen van Allah is" [Soera 2:193], drong de Moslimbroederschap er bij hun medemoslims op aan bij te dragen aan het herstel van de vroegere grootheid van de islam en het herstellen van een islamitisch rijk. Soms riepen ze zelfs op tot de restauratie van de 'voormalige islamitische kolonies' in Andalusië (Spanje), Zuid-Italië, Sicilië, de Balkan en de eilanden in de Middellandse Zee.

En wat betreft Amerika, een Moslim Broederschap memorandum vermeldt:
De Moslim Broederschap moet begrijpen dat hun werk in Amerika een soort van grote Jihad is om van binnenuit de westerse beschaving uit te schakelen en te vernietigen, hun ellendige huis te 'saboteren' door hun inzet en die van de gelovigen, zodat het wordt uitgeschakeld en Allahs godsdienst zegeviert over alle andere godsdiensten.
Dat is wat Mohamed Akram schreef in "een toelichting op de algemene strategische doelstelling voor de Groep in Noord-Amerika."
En enkele weken geleden verklaarde dr. Kamal Al-Helbawy, voormalig woordvoerder van de Moslim Broederschap in het Westen:
Wij denken aan en zijn verbonden met de verheven Allah. Onze verbondenheid is aan de islam. De wereldwijde islam is ons ideaal ... Hoe moeten landen als Bahrein en Qatar zichzelf verdedigen? Waarom zouden we niet een land genaamd 'De Verenigde Staten van de islam'? hebben

Gezien deze feiten, vergt het een gebrek aan werkelijkheidszin van stratosferische proporties om te denken dat de Broederschap enige interesse heeft in democratie, anders dan als middel tot een doel.
Ashton's woordvoerder Mann verklaarde dat de EU de dialoog met de Moslim Broederschap zou voortzetten zo lang als we in gesprek zijn over "de [creatie van] een pluralistisch politieke regime dat mensen niet alleen in staat stelt om hun regeringen te kiezen, maar ook om ze weer naar huis te sturen."
Een Broederschap regime in Egypte zou kunnen Egyptenaren kunnen toestaan hun leiders weg te sturen, maar het zal sharia beperkingen opleggen aan de Egyptische samenleving waarin vrouwen en niet-moslims fundamentele rechten ontzegd, en de vrijheid van meningsuiting en van geweten gesmoord zullen worden.
Waarom haast de Westerse wereld zich om het gesprek aan te gaan met deze kwaadaardige groep? Waarom de vastberadenheid om te negeren en te ontkennen waar de groep voor staat en zegt te zullen doen?
De westerse wereld zal de islamitisch-jihadistische aanval slechts kunnen weerstaan door deze op wensdenken gebaseerde beleidsvorming krachtig te verwerpen.
Zo'n soort verandering doemt nog niet op aan de horizon.

Origineel op Frontpage Magazine.  

Frans Groenendijk,  07-07-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Je verdenkt sommige westerse bureaucraten er bijna van dat ze grote sommen oliedollars aangeboden krijgen om dergelijke 'wensdromen' te verkondigen. Oliedollars, die niet uit texas afkomstig zijn, als u begrijpt wat ik bedoel.
Mensen als Tariq Ramadan is ook zo'n wolf in schaapskleren die de naieve gutmensch in de top van de westerse democratieen listig om de tuin leidt. Overal sluipt het Mohamedanisme als een langzaam gif de westerse wereld binnen. Haar heldere gezichtsvermogen verlammend totdat er geen enkele beweging meer mogelijk is.

07-jul 2011 ,  12:06
# 2
Michael Jacobs:

Waarom haasten Westerse regeringen zich om kontakt te maken met de MB? Het antwoord is zowel verschrikkelijk als ook simpel: omdat onze leiders zich juist in de kwaadaardigheid van deze groep goed kunnen vinden.

07-jul 2011 ,  12:13
# 3
Frans Groenendijk:

Meer over Helbawi: http://shoebat.com/videos/doublespeak.php

11-jul 2011 ,  11:49
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.