Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Europerikelen

De Nederlander Engwirda zit in de Europese Rekenkamer. Die Rekenkamer stelt niet veel voor. Ze heeft geen juridische bevoegdheden. Ze geeft zogenaamde ‘betrouwbaarheidsverklaringen’ af. Dat zijn signalen waar andere Europese instellingen dan maar wat mee moeten doen. Meestal het instituut waarover de verklaring is afgegeven en die leggen zulke verklaringen meestal naast zich neer. Ook het parlement beschikt niet over de bevoegdheden om andere Europese instellingen daadwerkelijk tot de orde te roepen. De Europese Commissie heeft nog nooit een positieve betrouwbaarheidsverklaring gekregen. Dat betekent dat haar uitgaven altijd voor meer dan 2% onrechtmatig zijn geweest, meestal voor behoorlijk meer dan 2%. Maar dat verhindert haar niet om jaarlijks meer te vragen van de lidstaten en meestal ook te krijgen.
»
Deze Maarten Engwirda schrijft in de Volkskrant van vandaag (16/8/11) dat Nederland in de Euro moet blijven.
Engwirda werpt een probleem op dat er helemaal niet is
Dat is een verrassende mededeling omdat niemand in Nederland ooit serieus met de gedachte gespeeld heeft om uit te stappen. De discussie gaat erover of we van Griekenland en eventuele andere frauderende landen moeten verlangen dat ze uit de Euro stappen tot we zekerheid hebben gekregen dat ze zich volgens de regels zullen gedragen. Engwirda werpt een probleem op dat er helemaal niet is en suggereert ermee dat de Nederlandse kritiek op het gedrag van andere Eurolanden ons grote bedragen kan gaan kosten. Groot in elk geval in verhouding tot de bijdragen die nu van ons gevraagd worden om de zuidelijke Eurolanden te steunen. Die kosten berekende hij als het wegvallen van de voordelen die de gemeenschappelijke munt ons heeft gebracht. Het kost geen moeite om in te zien dat dit geen erg zinnige berekening is. Als Griekenland uitstapt en schuldsanering afdwingt kost ons dat de vorderingen die we nu op Griekenland hebben. De handel met Griekenland kan er alleen maar door verbeteren, want de politiek die de EU en het IMF nu tegenover dat land voeren ruïneert haar economie.

Griekenland heeft een staatsschuld die nog dagelijks toeneemt
Dat op orde brengen van de overheidsfinanciën had natuurlijk moeten gebeuren voor dit soort landen instapten en de Rekenkamer had voor ons kunnen nagaan of aan de voorwaarden voor toetreding was voldaan
en die niet meer kan worden terugbetaald, ook niet wanneer de andere Eurolanden goedkope leningen verstrekken en zelf meer voor hun leningen gaan betalen. Ook de lagere rente kan het land niet meer opbrengen. De daarvoor benodigde bezuinigingen is de bevolking niet bereid op te brengen en ze hebben bovendien tot gevolg dat het Griekse BNP met dubbele cijfers zal afnemen.

Spanje heeft, zoals Engwirda zegt, wel een keurige staatsschuld van ongeveer 60% van het BNP maar de regio’s hebben in Spanje veel grotere schulden die daar niet in zijn meegerekend. Gaat een regio failliet dan moet Zapatero bijspringen en gaat de nationale overheid mee de afgrond in, tenzij Europa helpt. Spanje heeft de grootste werkloosheid van de EU en een desastreuze onroerend goed markt. Het zou er alle belang bij hebben tijdelijk uit de euro te stappen. Ze zouden, net als Griekenland, eerst de overheidsfinanciën en de lokale economie op orde moeten brengen, zodat de voorwaarden kunnen worden geschapen om op een gestructureerde manier mee te doen aan de gemeenschappelijke markt. Nu struikelen zij en wij van de ene onverwachte catastrofe in de andere en blijven we de speelbal van de financiële markten.

Dat op orde brengen van de overheidsfinanciën had natuurlijk moeten gebeuren voor dit soort landen instapten en de Rekenkamer had voor ons kunnen nagaan of aan de voorwaarden voor toetreding was voldaan. Maar dat hoorde niet tot haar bevoegdheden en dat is dus niet gebeurd. Als het wel gebeurd was en wel tot zijn bevoegdheden had gehoord dan had iemand op de plek van Engwirda nu waarschijnlijk wel beschikt over de deskundigheid die nodig is om ons over dit soort onderwerpen voor te lichten.  
Verscheen gisteren al op het weblog van Toon Kasdorp zelf

Toon Kasdorp,  16-08-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Engwirda was als lid van de Rekenkamer destijds juist erg kritisch over het budgettaire beleid binnen de EU. Hij vond het zelfs één groot frauderebnd lichaam. Wie op google zijn naam intikt zal ongetwijfeld de artikelen vinden waarin hij die mening verkondigd. Dat hij, ald lid van D 66, deze uitspraken thans doet heeft natuurlijk alles te maken met politiek. De euroscepsis tiert welig, en terecht. Voorstanders weigeren steevast hun meningen te onderbouwen, afspraken worden geschonden alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, en goed geld wordt naar kwaad geld gesmeten met tientallen miljarden tegelijk. En inderdaad, de Spaanse regio's zijn failliet. Het valt te hopen dat Spanje heel snel heel veel geld ophaalt met de verkoop van enkele assets (de Spaanse Loterij, beursgang Telefonica), anders barst de bom. Uiterlijk Q 2012 schreef ik ruim een half jaar geleden. Ik ben er niet optimistischer op geworden..

17-aug 2011 ,  12:15
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.