Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ewald Engelen, blijmoedig en schaamteloos
Over "de mondiale wedren om Afrikaanse en Arabische geboorteoverschotten"

In de kritische bespre­king van Het immi­gratie­taboe van twee weken geleden kondigde ik aan dat ik ook nog een of meerdere posi­tieve stukken zou schrijven over het boek, niet hier op het weblog Keizers & Kleren maar op de net opgestarte webstek Keizers & Kleren.
Dit is nog een opstapje daarnaartoe. Joost Niemöller gaf zijn boek als ondertitel '10 wetenschappers over de feiten', maar hij schreef ook over vreemde trends en types in de weten­schap­pelijke wereld. Een ervan is de hoogleraar annex anti-Wilders activist annex GeenStijl-stijl-imitator Ewald Engelen. Hij kwam hier op het weblog K&K een keer eerder langs, naar aanleiding van een bizarre oprisping die hij voor Me Judice had geschreven.

»
Engelen is niet de eerste de beste, is heel productief en zegt af en toe verstandige dingen. Hij is zonder enige twijfel een van
De vorm is duidelijk belangrijker dan de inhoud
de intelligentste en een van de best geïnformeerde, nauwkeuriger gezegd: meest geïnformeerde leden [noot] van GroenLinks. Ook in andere opzichten lijkt hij niet op de gemiddelde GroenLinkser. Hij is uitgesproken negatief over de vakbond en lobbyist voor de werkgeversbelangen met betrekking tot immigratie.

Door deze kritiek op de vakbond in het blaadje van de SER verloor hij daar zijn positie als columnist. Die kritiek is overigens héél speciaal. De vorm is duidelijk belangrijker dan de inhoud: niet alleen voor de redactie die hem de deur wees, maar ook voor Engelen zelf.
Hij verwijst naar de Grote Depressie. Toen
Criticasters van divers pluimage – gilde-socialisten, sociaal-katholieken, communisten, sociaal-democraten, sociaal-liberalen, corporatisten en fascisten –de legitimiteitscrisis van het kapitalisme aan[grepen] voor mobilisatie rond meer of minder radicale alternatieven.

Hij herinnert vervolgens aan 'Het Plan" van SDAP en NVV van 1935 (nog steeds tamelijk bekend van de leus "Het moet en het kan, op voor het Plan").
Zonder dat hij nu ook maar iets positiefs of negatiefs zegt over dat plan, -zijn leerstoel heet 'financiële geografie', hij zal er toch wel iets over te melden hebben?- vervolgt hij met een oproep het lidmaatschap van de vakbond op te zeggen:
Het verschil met nu kan niet groter zijn. Wat bijpunten en -knippen – meer is het niet. De kapper is bovendien vaak dezelfde techneut die voor de puinhopen tekende. En als er al alternatieven zijn, rieken ze naar romantisch antikapitalisme: lokale ruileconomieën, alternatieve munteenheden, gemeenschapsbanken. Leuk voor de hoogopgeleide Linksmensch; ongeschikt voor Henk en Ingrid.
Het stilzwijgen van de vakbeweging is de grootste schande. Was de voorloper van de FNV nog medeverantwoordelijk voor een verreikende toekomstvisie op de aansturing van de Nederlandse economie, in de Grote Recessie van 2012 is zij uitsluitend met zichzelf bezig. Veel geneuzel over De Nieuwe Vakbeweging ja, nee, hoe, en vooral: met wie? maar niets over het failliet van het gefinancialiseerde kapitalisme. Geen plan – niets, nada, nul. Waarom bent U nog lid?

Hij is niet duidelijk over wat nu zijn grootste verwijt is aan de vakbeweging. Gebrek aan utopisme?, gebrek aan -al dan niet romantisch- anti-kapitalisme?
Uit deze tekst is het gewoon niet op te maken.
Gebrek aan utopisme?, gebrek aan -al dan niet romantisch- anti-kapitalisme?
In vele andere teksten van zijn hand is echter wel duidelijk wat hij achterlijk vindt aan de vakbeweging: de weerstand tegen ongebreidelde immigratie. Zelfs in een tekst (PDF zonder datum aanduiding) als Financialization, Pension Restructuring, and the Logic of Funding voert hij immigratie op als antwoord op vergrijzing en de betaalbaarheid van de pensioenen.

De ondertitel van dit stuk, "de mondiale wedren om Afrikaanse en Arabische geboorteoverschotten", is afkomstig van een andere tekst: de speech die hij hield bij de aanvaarding van zijn bijzonder hoogleraarschap bij het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de UvA. Hij ging daar "de onderzoekslijn rond etnisch ondernemerschap versterken" volgens een persbericht.
Het persbericht van de SER is pijnlijk openhartig over de gehanteerde insteek:
Het doel is tweeledig: enerzijds academisch onderzoek doen, de kennis over etnisch ondernemerschap vergroten en daarmee de kwaliteit van beleidsinterventies verbeteren, anderzijds de negatieve beeldvorming over migratie bijstellen.


Joost Niemöller neemt in zijn hoofdstuk Wat leveren moskeeën en 'etnische ondernemers' Nederland op? dat werk van Engelen op de korrel. Hij besteedt slechts anderhalve pagina aan de kletspraatjes van Engelen en is nog tamelijk mild.
Op de webstek Keizers & Kleren zal ik binnenkort wat meer woorden besteden aan de beweringen van Engelen en me ook wat minder inhouden dan Joost.

*) Noot
Of Ewald Engelen zijn contributie betaalt weet ik niet, maar hij schrijft in het blad Helling over de strategie van GroenLinks: meer lid van een partij kun je toch niet zijn. In een zo'n stuk noemt hij zichzelf 'blijmoedig'  

Frans Groenendijk,  24-07-2012          

Reacties
# 1
Tommie:

Engerd E. Engelen.

Brrrr

24-jul 2012 ,  06:57
# 2
Frans Groenendijk:

Het grapje ligt zo voor de hand dat hij zichzelf op twitter ewaldeng noemt.

24-jul 2012 ,  09:55
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.