Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Fundamentalisme valt niet te bestrijden met fundamentalisten
Hoofsheid niet in de middeleeuwen maar wel in de fundamentalistisch christelijke theorie?

De analogie van “boeven vangen met boeven” gaat voor fundamentalisten en hun ontmaskering niet op.
Bij de presentatie in Perscentrum Nieuwspoort afgelopen woensdag van mijn boek Islamofobie? Een nuchter antwoord, voelde ik me in de discussie op een gegeven moment bijna gedwongen iets ‘positiefs’ te zeggen over de Koran!
In mijn eigen toespraak was ik -om de kwalificatie te gebruiken die de NRC in verband met mijn houding tegenover de OIC al twee keer hanteerde- toch echt erg "fel van leer getrokken" tegen het mohammedanisme en de belangrijkste tekst die er aan ten grondslag ligt.
Deze voor mij onwezenlijke neiging werd getriggered door het optreden van de moedige, vriendelijk ogende, maar daarom niet minder fundamentalistische, ‘joods-christelijke pastor’ Ben Kok.
Dat kwam zo.
»
In mijn toespraak had ik verteld dat tijdens de voorbereiding ervan ineens het woord hoofs, u weet wel van die “hoofse ridders”, weer in me opkwam. Kort voordat ik moest bedenken in welke volgorde ik mijn gasten hun exemplaar van mijn boek ging overhandigen, stuitte ik op dit verslag van een walgelijke gebeurtenis in Pakistan.
Een aantal broers had hun 20-jarige zus, moeder van twee kinderen, geveild. Ja, als ‘echtgenote’ verkocht aan de hoogste bieder. Na de veiling had een imam direct het ‘huwelijk’ tussen de 50-jarige koper en de jonge vrouw ingewijd.
De hiermee geïllustreerde cultuur van tribale vrouwenhaat waarmee het mohammedanisme als het ware is opgegroeid en dat in grote delen van de wereld er nog steeds niet door bestreden wordt, staat ver van alles waar wij mee zijn opgegroeid. Dat “je geen meisjes slaat” was al in mijn jonge jeugd vanzelfsprekend. Zo zeer dat de term “hoofs” destijds geen betekenis voor me had en dus niet bleef hangen. Door het verslag van de gebeurtenis in Pakistan kwam hij echter weer boven en ik koos met dat in mijn achterhoofd ervoor om Fati Benkaddour het eerste exemplaar te overhandigen. Dit ondanks het feit dat publicitair de uitreiking aan Tofik Dibi eigenlijk interessanter was.

Niet ten onrechte werd ik door historicus Arthur Legger er vervolgens op gewezen dat die hoofsheid van de middeleeuwse ridders hoofdzakelijk een mythe was, geïntroduceerd in het begin van de twintigste eeuw. Die mythe was in feite onderdeel van een programma. Een programma dat in de jaren van de vorige eeuw al vruchten had afgeworpen. De mensen dachten in werkelijkheid in grote meerderheid toen al wel in die termen. Zoals ik in mijn hoofdstuk over mijn moeder al aangeef is
De verandering in de positie van vrouwen in Nederland, die terug te zien is in de levensloop van mijn moeder, [is] voor een groot deel te danken aan wat meestal als de tweede feministische golf wordt aangeduid. Goed beschouwd zijn de fantastische verworvenheden van die golf in een zeer hoog tempo gerealiseerd. Juist omdat deze verworvenheden pas van recente datum zijn verdienen ze het extra om verdedigd te worden tegen de bedreigingen ervan. Want ze zijn niet onbedreigd. De mohammedaanse ideologie vormt één van de bedreigingen.

Ben Kok echter, protesteerde tegen de opmerking van Legger: het joods-christelijke gedachtegoed plaatst de vrouw al duizenden jaren op een voetstuk.
Dat is exact het kletsverhaal waarmee ook mohammedaanse fundamentalisten aankomen als het gaat over gelijkheid van man en vrouw! Zolang vrouwen hun plaats weten, moeten ze geëerd worden en mag hen geen haar worden gekrenkt.

In een recente bijdrage van Ben Kok op Het Vrije Volk wordt pas goed duidelijk hoe funest het zou zijn wanneer het onschadelijk maken van het mohammedanisme moest komen van christenfundamentalisten.

De moedige Fati Benkaddour, die onder andere middels haar boek “Hoe overleef ik Nederland” op een fantastische manier haar verantwoordelijkheid neemt, wordt daarin weggezet als iemand die
…zelfs als ex-moslima niet [wenst] te zeggen, wat een verderfelijk afgodisch fascistisch systeem ze als ex-moslima achter zich zou moeten hebben gelaten

Gadverdamme. Zelfs kopstukken als Ayaan Hirsi Ali of Wafa Sultan gebruiken niet deze termen maar Kok eist van Fati dat ze met deze woorden, en geen andere, zich afzet tegen haar achtergrond. Omdat ze niet de door hem geëiste woorden gebruikt suggereert hij dat zij liever
..hoort liever praten over “een geëmancipeerde islam als religie van vrede” of zo

Een walgelijke verdraaiing van haar woorden.
En vervolgens stelt hij haar dan nog Mark Gabriel ten voorbeeld. Diens soort “inzicht“
...komt pas, als een moslim door Yeshua wordt bevrijd van de demonische macht in de islam. En dat is dan de oplossing die ik voorsta: in liefde voor elke medemens, in dit geval moslims, het evangelie van Yeshua uitleggen waar mogelijk en tegelijk de islam ontmaskeren in al haar gruwelijkheid; dan weten mensen tenminste waar ze voor of tegen kiezen

Ja, ja. De keus gaat dus tussen mohammedanisme en christenfundamentalisme. In het verlengde daarvan kunnen de ex-mohammedanen wat Kok betreft gelijk door naar de gevangenis van zijn eigen vorm van christendom. Inclusief bewondering voor de geschifte Abraham die vanwege stemmen in zijn hoofd een onschuldig kind, zijn eigen kind nota bene, wilde gaan vermoorden.
Overigens is dit ook de insteek van de ergste mohammedaanse fundamentalisten: het voorstellen alsof het slechts gaat om de keus tussen die twee. De niet- of andersgelovigen zou men het liefst letterlijk doodzwijgen.

Ben Kok is een moedige man maar hij tooit zich met de bedenkelijke titel pastor. Pastoraat staat in zijn wereld voor het verlenen van ‘herderlijke zorg’. Hij ziet andere mensen dus als schapen. Nee, dank u beleefd. Zo liggen de verhoudingen gelukkig niet meer.

Voor de boekpresentatie had ik al getwijfeld of ik meneer Kok zou uitnodigen. Ik deed het toch. Het christen-fundamentalistisch gedachtegoed leeft in Nederland immers ook nog en één ding is zeker: Kok is vredelievend. In het kader van het noodzakelijke maatschappelijke debat had ik trouwens zowel PVV-er Geert Wilders, VVD-er Paul de Krom, GroenLinkser Tofik Dibi en CU-er Voordewind uitgenodigd. En met de partij van elk van hen heb ik punten van overeenkomst en van verschil.

Na zijn reactie op het optreden van Fati gelezen te hebben stel ik met betrekking tot Ben Kok echter vast: met zulke medestanders heb je geen tegenstanders meer nodig.  
Ook aangeboden aan Het Vrije Volk

Frans Groenendijk,  28-02-2010          

Reacties
# 1
RJW:

Oh, oh, oh, wat weet men toch weinig van het christendom. De basis van onze democratie, onze welvaart, onze rechtvaardigheid, onze wetenschap en onze vrijheid, daarvan weet men niets meer. Zelfs Frans niet. Zo blijkt uit de helaas, het spijt me, niet erg snuggere, om niet te zeggen afgekloven opmerking over Abraham.
Echt verkeerd is het klakkeloos gelijk stellen van onvergelijkbare grootheden. Het christendom is van een totaal andere orde dan het mohammedanisme. Niet alleen omdat de ene een religie is en de andere een politieke ideologie maar vooral omdat het een verheven en hoogstaand is en het andere laag en verwerpelijk. De ene fundamentalist is de andere niet. Zo hoeft niemand die het met Ben Kok niet eens is ooit te vrezen voor zijn fysieke veiligheid. Dat is geen toeval, dat is essentieel.

01-maa 2010 ,  02:04
# 2
Frans Groenendijk:

Oh, oh, oh RJW. Herken je de kreet "..men weet er te weinig van" niet ergens van? Dat ik niet de eerste ben die een opmerking maakt over die gestoorde Abraham wil niet zeggen dat die daarmee onjuist is. "Niet-erg-snugger" is gewoon een vorm van op de man spelen.
Welke dingen stel ik volgens jou gelijk? Uitwassen van het christendom en van het mohammedanisme?

01-maa 2010 ,  02:13
# 3
ben kok (joods-chr.pastor):

Beste Frans,
Wat een agressie, zo midden in de nacht, word ik wakker, zie ik deze oprisping,niet bepaald in lijn met de huisregels hier.
Maar misschien kan ik mijn mening toelichten en wat van je m.i. geheel onterechte boosheid wegnemen.
1. de positie van de vrouw is pas sinds begin vorige eeuw gewaardeerd.
Ik gaf aan, dat dit geheel onjuist is, want:
-Genesis 1 geeft de gelijkwaardigheid al aan, God schiep de mens als man en vrouw (vs.26,27) naar Zijn beeld (dus heel goed, beiden), opdat zij (beiden) de aarde beheren.
In 2:18 wordt de vrouw " een partner tegenover de man" in de zin van "horend bij, met eigen, aanvullende sterke punten", zie grondtekst.
Dat is dus de situatie van 6000 jaar geleden.
2.In de Tora, bekend vanaf Mozes, 3500 jaar terug, wordt de vrouw gelijkwaardig gezien en beschermd.
3.In Spreuken 31 lees je een loflied op de vrouw, ca. 3000 jaar terug.
4. Jezus Christus, Yeshua ha Mashiach in Hebreeuws, bevestigt deze lijn in Matth.19
5.Ik citeerde Petrus op de avond van je boekpresentatie, dus 1900 jaar terug, die letterlijk schijft in 1 Petrus 3:7, dat je als man met je vrouw moet omgaan als "kostbaar porcelein en haar eer moet bewijzen"

zie vervolg

01-maa 2010 ,  10:01
# 4
ben kok (joods-chr.pastor):

Dus al millennia lang leert de Bijbel ons deze beschermde, gelijkwaardige status van de vrouw en dan denk ik, dat het terecht is, als ik een kanttekening maak bij de opmerking van historicus Legger, die stelt dat dit pas vorige eeuw ergens op begon te lijken.
De islam beschouwt de moslimvrouw als beduidend minder dan de moslim man en de niet-moslimvrouwen als hoeren e.d., althans in koran/hadith en/of in de beleving van een aantal moslimmannen.

Het feminisme slaat op een aantal momenten door en ziet de man als noodzakelijk kwaad en zelfs dat niet meer, dus als je daar blijer van wordt, so be it.
Overigens is het feminisme wel weer een reactie op de stupide omgang van zeker ook christenen, die niets van de Bijbel snappen en het enige recht van de vrouw het aanrecht vinden.

zie vervolg

01-maa 2010 ,  10:04
# 5
ben kok (joods-chr.pastor):

Mijn fundament is de Bijbel , mag het? Het meest fantastische boek ooit, rechtstreeks van de Schepper en Hij weet waar het over gaat.
Mits in Zijn Geest verstaan, leef je het leven optimaal van daar uit; helaas hebben vele kerken met hun dwaze dogma's de zaak krom gedraaid en moet je dus als ideaal God Zelf in Yeshua zien met de Bijbel.
Los daarvan is de weerbarstige christelijke praktijk, die vaak een zootje was.
Daarom is God Zelf in Christus mens geworden om voor de zonden van de mensen de doodstraf te dragen, zodat er vergeving kan worden geschonken aan elk, die zijn stomheid, zij overtreden van de Tora, erkent.
Keuze uit voor of tegen, slechts 2 opties?
Wel nee, je mag alle ismes eerst uit proberen, al een goede gevonden?
Ik hoor graag wat jouw levensvisie is, meestal komt men niet verder dan "uit het niets via de oerknal geboren, als je mazzel hebt een redelijk leven en dan weer verdwijnend in het niets"
Maar misschien heb jij een betere?

zie vervolg

01-maa 2010 ,  10:05
# 6
ben kok (joods-chr.pastor):

Dan over de moslima,die echt een vreemd standpunt weergaf voor de camera en daarom heb ik geen naam genoemd, jij wel maar dat is jouw zaak.
Ik toonde alle begrip voor haar punt, dat de islam zeer genuanceerd wordt beleefd en dat er allerlei stromingen en scholen zijn,niets nieuws voor mij.
Ook dat moslims tussen 2 werelden/culturen gemangeld worden en er daardoor 3 keer zo vaak schizofrenie gevallen zijn, weet ik.
Dat sommigen seculier zijn geworden en anderen een eigen Westerse islamvariant zoeken is me bekend.
Daarom vraag ik altijd aan een moslim, of hij/zij me de eigen islamversie willen uitleggen, dat praat een stuk beter.
Maar zodra men de koran/hadith als ultieme laatst geopenbaarde waarheid loslaat, dan is men geen moslim meer en noem dat dan ook maar zo, ex-moslim dus.

zie vervolg

01-maa 2010 ,  10:08
# 7
ben kok (joods-chr.pastor):

Ik mocht echter niet, met al die nuances, zeggen dat er ca. 1 miljoen moslims in Nederland zijn, puur als sociologische bepaling van deze bevolkingsgroep en dat kan ik niet begrijpen van iemand van haar opleidingsnivo.
Wat is daar mis mee? Leg jij het me uit??
Dus die frustratie bij haar liet me zien, dat er nog veel islam in haar lijkt te zitten en ook dat is haar goed recht.
Maar dan is ze nog niet zo ver, dat ze jouw en mijn enorme veroordeling van het islamsysteem lijkt te kunnen meemaken als naar verluidt "ex-moslima".
Dat is alles, wat is het probleem?

Shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)
http://www.tora-yeshua.nl

01-maa 2010 ,  10:09
# 8
RJW:

Frans, wil je weten hoe het zit met dat verhaal van Abraham? En wat bedoelt wordt met de 'schapen'?

01-maa 2010 ,  12:32
# 9
Ted Visserman:

Beste Frans,
Ik onderschrijf je kritiek op de houding van Ben Kok volledig. De vraag is wel of het zin heeft die hier te plaatsen...

Want,

Beste Ben,
Het is jammer - om niet te zeggen onbeleefd en onbeschoft - dat je de levensovertuiging van intelligente, seculiere mensen als Frans reduceert tot wat gebazel over een oerknal, terwijl je in het geheel niet in gaat op zijn kritiek op jouw neerbuigende, arrogante opstelling jegens Fati en jegens waarschijnlijk zo'n beetje de gehele, tot zonde vervallen mensheid.

Als je na zes reacties zelfs niet het kleinste begin van begrip toont voor kritiek op jouw houding - "Wat is daar mis mee? Leg jij het me uit??" - dan is dit een hopeloze discussie.

En BTW RJW: Vijftigers als Frans en ik kennen doorgaans de bijbel (nog) grondig. Denk dus niet ons te kunnen overrulen met je theologische kennis over Abraham of schapen.

01-maa 2010 ,  10:24
# 10
ben kok (joods-chr.pastor):

Hi Ted,
Frans begint met nog al wat verwijten, ik reageer daar op inhoudelijk, dus verwacht ik van hem een antwoord.
Waar bemoei je je mee?
Shalom,
Ben

01-maa 2010 ,  10:34
# 11
Frans Groenendijk:

@Ben Kok. Ik houd het kort. Ik versta me liever met mensen als Mohammed Ëkkîrk (die ik bij Joost Niemöller dan ook eerst te woord heb gestaan. Hier de link: http://www.joostniemoller.com/2010/02/boekpresentatie-frans-groenendijk/comment-page-1/#comment-45142 )
Je geeft nergens antwoord op iets wat ik naar voren breng. Wanneer ik het heb over de praktijk op de grond in de afgelopen milennia voel jij je genoodzaakt een oud boek of een denkbeeldige vriend van jou te verdedigen: dat heeft blijkbaar je prioriteit.
Maar dat is niet waar ik het meest over val. Dat is dit zinnetje: Dus die frustratie bij haar liet me zien, dat er nog veel islam in haar lijkt te zitten en ook dat is haar goed recht.
Maar dan is ze nog niet zo ver, dat ze jouw en mijn enorme veroordeling van het islamsysteem lijkt te kunnen meemaken als naar verluidt "ex-moslima".

Je oneindige zelfingenomenheid toon je met "die frustratie bij haar liet me zien" maar vooral dat "naar verluidt" is ronduit weerzinwekkend. Jij pretendeert toch het een en ander te weten over de afvalligheidskwestie bij mohammedanen? Gedraag je er dan naar.
En ja, in reactie op de vraag van RJW: nu weet ik weer waarom ik zo de pest heb aan bepaalde uitingen van het christendom.

01-maa 2010 ,  10:51
# 12
Ted Visserman:

Hi Ben,

Dit word mijn laatste reactie: ik bemoei me ermee omdat ik op HVV zag dat je op zo'n walgelijk neerbuigende manier over Fati schreef. Ik was overigens ook bij de boekpresentatie, maar dat terzijde.

Ik wens jou verder ook heel veel innerlijke rust en vrede toe, maar vooral wat meer twijfel.

Ted

01-maa 2010 ,  11:19
# 13
Diderot:

Wat een misselijkmakende aanval op Ben Kok, een van de laatste helden in deze bange tijden. "Welke dingen stel ik volgens jou gelijk? Uitwassen van het christendom en van het mohammedanisme? ", vraagt een schijnheilige Frans Groenendijk die zijn stuk als titel mee gaf 'Fundamentalisme valt niet te bestrijden met fundamentalisten'.
Een warrig verhaal dat bol staat van frustratie. Ben Kok wordt niet alleen een fundamentalist genoemd maar ook een 'kletser', 'walgelijk', 'verdraaier','bedenkelijk' daarbij wordt zijn geloofsovertuiging met een gevangenis vergeleken waarbij een 'oud boek', een 'denkbeeldige vriend' en de 'bewondering voor een geschifte Abraham' centraal staat. En hij eindigt met de onbegrijpelijke conclusie: "met betrekking tot Ben Kok echter vast: met zulke medestanders heb je geen tegenstanders meer nodig.'
En waarom mag Frans Groenendijk zo uit de bocht vliegen ? Omdat Ben Kok zich vergist zou hebben in ene Fati Benkaddour. En Frans Groenendijk is dus een hoofse ridder die met alle middelen voor haar eer moet strijden ?? Zoiets dan toch ...

En wat is Ted Visserman bloedirritant als hij Ben Kok 'onbeleefd' en 'onbeschoft' noemt als deze het waagt met de zin : "uit het niets via de oerknal geboren, als je mazzel hebt een redelijk leven en dan weer verdwijnend in het niets” het atheïsme ook een beetje op de hak neemt.

Lang leve Ben Kok !

02-maa 2010 ,  04:12
# 14
ben kok (joods-chr.pastor):

Beste Frans,
Je maakte mbt de positie van de vrouw helemaal geen onderscheid tussen de norm, die de Bijbel leert en de wanpraktijk van de "beminde gelovigen" in een aantal gevallen; dat doe ik dus wel en dat leg ik uit.
Verder valt het met tegen, dat je zoveel negatieve etiketten op me meent te moeten plakken, dat bevordert een zinvolle discussie niet.
En helaas: je beantwoordt mijn vraag niet, over wat dan jouw levensvisie is, daar ben ik oprecht benieuwd naar.
Wat is atheisme meer dan wat ik aangaf? En als dat jouw invulling niet is, dan is het toch prima om aan te geven, dat je nog zweeft tussen diverse standpunten of met een ander isme komt?
Schimpscheutend praten over mijn geloof in de Ene ware God helpt ook niet, doet jou geen goed en zegt wel iets over je houding tegen over mijn joods-christelijk geloof, maar niets over wat je nu eigenlijk zelf als het meest juist ziet als levensvisie.
Hoor graag alsnog wat van je hierover, inhoudelijk dan, zonder verdere scheldetikettten.
Shalom,
Ben

02-maa 2010 ,  11:03
# 15
Frans Groenendijk:

@ Ben Kok,
Ik maakte je verwijten. Dat klopt. Niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets daarvan acht jij de moeite waard om ook maar de allergeringste overpeinzing aan te wijden. Mag ik jou niets verwijten omdat jij een heel goed mens bent? Ik verweet jou je houding tegenover levende mensen. In dit geval mensen die niet alleen als mens al heel erg de moeite waard zijn maar daar bovenop nog eens bijzonder interessant zijn in het kader van zeer grote maatschappelijke vraagstukken die in Nederland en wereldwijd spelen. Vraagstukken waar jij “naar verluidt” (jouw letterlijke woorden - voel je de foutheid van de woorden nu wel, nu ik ze op jou betrekking laat hebben?) je zorgen om maakt.
Jij verdraaide woorden en toonde minachting.
En waar kom je wel mee aan? Zeg niets lelijks van mijn oude boek en mijn denkbeeldige vriend.
Waar heb ik dat eerder gehoord?
Dat er volgens jou zelf “in een aantal gevallen” -hoe eufemistisch wil je het hebben- gelovigen zijn en waren die zich niet aan jouw interpretatie van de oude boeken hielden: jij vindt het blijkbaar genoeg om te vermelden dat die er zijn en gaat gauw verder met het prediken van de superieuriteit van jouw interpretatie en jouw denkbeeldige vriend.
Waar ken ik dat van?
Die levende mensen, wat doen ze er verder toe? Je wilt liever met mij het gesprek aangaan over de vraag of ik eigenlijk wel een heilig boek en/of denkbeeldige vriend heb. We kunnen dan lekker het aloude gevecht aan over wiens god beter is.
Ik ontzeg jou op geen enkele manier het recht op een of meerdere denkbeeldige vrienden: dat is een absoluut onvervreemdbaar recht. Ik vind het wel jammer voor je dat jij niet zonder kunt, maar ik wel hem jou niet afnemen. Omdat het niet mijn denkbeeldige vriend is -ik heb geen enkele denkbeeldige vriend- ben ik totaal niet geïnteresseerd in de interpretatie van diens woorden of plannen: ik heb alleen jouw eigen woorden. Of die nu wel of niet door jouw oude boeken of denkbeeldige vrienden zijn geïnspireerd is mij om het even. Ik praat met jou. In jouw discussie met mij sta je er alleen voor.
Omdat ik niet de allerslechtste ben vat ik je vraag over mijn “isme”, die eigenlijk buitengewoon onprettig overkomt -ik laat het je maar even weten-, maar op als een vraag naar wat in mijn ogen de zaken zijn die op lange termijn “het goede” wereldwijd bevorderen. Ik licht een tipje van de sluier: het gaat om liefhebbende ouders en het gebruik van het denkvermogen.
En ik waarschuw je nu al vast: kom niet aan met beledigingen aan het adres van mijn ouders.

03-maa 2010 ,  12:10
# 16
ben kok (joods-chr.pastor):

Hi Frans,
Wellicht is het beter elkaar eens te treffen, mail is soms geen goed middel, communiceert niet optimaal.
Dank voor je antwoord op wat je levensvisie is:"het gaat om liefhebbende ouders en het gebruik van het denkvermogen"
Dat is mooi, als je (goede) ouders hebt, maar wat te doen met weeskinderen of misbruikte kinderen uit zo'n RK internaat of anderszins?
Of gewoon ouders die je niet begrijpen?
Uiteraard zeg ik niets over jouw ouders, want daar weet ik niets van en als die goed zijn, is dat alleen maar heel fijn voor je; merkwaardig vooroordeel, dat ik iets negatiefs over iemands ouders zou willen zeggen, zeker als ik ze totaal niet ken.
Ik bedoel, in hoeverre neem je dan de rest van de wereld mee in je levensvisie?
En dat "denkvermogen"? wat te denken over mensen die minder bedeeld zijn in dat opzicht?
Ik moet eerlijk zeggen, dat ik meer had verwacht, maar goed, het is ook maar een tipje van de sluier.

Ik wil helemaal geen gesprek over het geloven in de Ene ware God met jou, zolang jij dat niet wilt; zinloos.
Als jij wil leven als atheist of iets in die buurt, moet jij dat helemaal zelf weten; mocht je er ooit wel over willen praten, dan ben je van harte welkom.
Op jouw tijd en geen dag eerder.
Hoop wel dat je tijd genoeg krijgt en anders ontdek je het na je dood: niets of toch "Iets".
Het ging gewoon over de islam en de merkwaardige reactie van een moslima, die pertinent weigert om moslims als sociologische groep aan te duiden als "ca 1 miljoen moslims".
Dat snap ik helemaal niet, wat is daar het probleem mee, als ik daarbij alle mogelijke nuances binnen die groep onderken?
Dus als je dat nog es weet uit te leggen , graag.
Shalom,
Ben

03-maa 2010 ,  12:39
# 17
Frans Groenendijk:

"de merkwaardige reactie van een moslima".
Einde gesprek.

03-maa 2010 ,  01:35
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.