Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Geen Nederlandse of Engelse vertaling van ‘Deutschland schafft sich ab’
Bittere ironie

Update Maandagavond, 10 december, orga­ni­seert De Balie een debat met Thilo Sarra­zin en Paul Scheffer. Van Sarrazins boek Deutsch­land schafft sich ab werden in Duitsland meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Er is echter geen Nederlandse of Engelse vertaling verschenen. Ik weet waarom. Maandagavond hoop ik uit de mond van Sarrazin diens eigen verklaring te horen.
In de beginfase van mijn eigen uitgeverij nam ik contact op met de zijne omdat er maar geen Nederlandse vertaling verscheen. Ik had een even enthousiaste als kundige vertaler en met een Duitse oplage van meer dan een miljoen, leek me een oplage van enkele duizenden exemplaren voor de Nederlandse vertaling haalbaar. Die vertaling is er nog steeds niet, evenmin als een Engelse of Franse, en ik weet waarom: vanwege angst bij de uitgever en Sarrazin zelf.
De uitgever verwoordde die angst in een e-mail waarin men mij liet weten dat ze liever hebben dat Thilo Sarrazins werk helemaal niet in het Nederlands vertaald wordt, dan dit door de DurfUitgeverij te laten doen. De reden die ze aanvoeren is zeer opvallend:
»
Wie Sie wissen, hat das Buch von Thilo Sarrazin hier in Deutschland eine breite und auch sehr kontrovers geführte Diskussion ausgelöst. Wir sind daher sehr darauf bedacht, dass sein Buch sowohl hier in Deutschland als auch im Ausland ausschliesslich in einem Umfeld zu finden ist, das eine falsche oder tendenziöse Interpretation der Thesen von Herrn Sarrazin nicht zulässt.

Het gevaar zit in hun ogen dus niet in het mogelijk verkeerde vertalen van het boek maar in de mogelijkheid dat er door verkeerde mensen over gesproken wordt: dat de tekst ‘in een verkeerde omgeving te vinden is’.
Wat een ironie!
De angstdroom is in Nederland en Duitsland zo krachtig uitgevent dat mensen die in vrijwel alle opzichten mijn politieke analyses delen, mij er op wezen dat omgekeerd juist ik met het uitgeven van de vertaling van Sarrazin misschien wel in verkeerd vaarwater terecht zou komen! Hij had immers iets geschreven dat uitgelegd kan worden als lof voor de genen van joden, en dat is verschrikkelijk, onaanvaardbaar racistisch natuurlijk.
"Der Euro ist ein gefährlicher Migrant"

Na die e-mail van de uitgever benaderde ik Sarrazin nog recht­streeks, maar hij reageerde in het geheel niet. En let wel, hij was toen al ontslagen vanwege de inhoud van zijn boek en men had al geprobeerd hem het lidmaatschap van de SPD te ontnemen.
Nog voordat de inhoud van zijn nieuwe boek bekend is, is nu de jacht op hem al weer geopend. De Zeit-online wijdde er eind maart al een stuk aan dat je rustig hysterisch kunt noemen. Titel: Erwachet! Endlich kommt’s raus: Der Euro ist ein gefährlicher Migrant.
De Sarrazins van deze wereld klampen zich vast aan het idee dat, hoe groot de problemen ook worden, de oplossingen alleen mogen of kunnen komen van 'vertrouwde partijen', en doen er alles aan om niet geassocieerd te worden met 'verkeerde milieus'. Hoe treurig dat ze niet inzien dat dat gewoon niet lukt: ze hoeven zich niet zelf op enigerlei wijze te verbinden met 'verkeerde partijen' om daarmee geassocieerd te worden en vervolgens gedemoniseerd.

Daar tegenover staan de Hankels van deze wereld, die zich gewoon meer opstellen als wetenschappers dan als politicus, die hun bevindingen niet verdraaien of inkaderen op basis van emoties die worden ingegeven door onderbuikgevoelens over die vermaledijde kiezers.
We zullen het in de komende jaren in Europa niet alleen moeten hebben van de groei van het aantal stemmen op partijen als UKIP, BFP, Echte Finnen, Front National, Vlaams Belang, PVV etc maar ook, misschien wel meer nog, van moedige mensen zoals Hankel.

Update Indirect toch nog wat uit de mond van Sarrazin zelf gehoord, wat een iets ander licht werpt op de zaak. Morgen meer daarover.  
Dit stukje publiceerde ik eerder als onderdeel van de bespreking van het sterk aanbevolen boek Europa wankelt.

resultaat zoekopdracht auteur "Thilo Sarrazin" bij Amazon.com

Frans Groenendijk,  10-12-2012          

Reacties
# 1
HKr:

Volgens mij heeft u helemaal geen toestemming van de auteur nodig om een vertaling uit te geven. De Nederlandse grondwet garandeert de vrijheid van drukpers. Er is natuurlijk zoiets als copyright, maar dat betekent de auteur een redlijk bedrag moet ontvangen na uitgave.

03-jan 2013 ,  12:12
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.