Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Gematigd fundamentalisme en extreem-fundamentalisme

Sinds de Arabische Omwenteling (voorheen Arabische Lente) doen de deskundigen in Nederland er alles aan om de islamfanatici als gematigd voor te stellen.
Deze manipulatie berust op twee principes. Allereerst moet islam een geloof als alle andere blijven, dus vreedzaam. Geweld komt uit mensen voort, niet uit geloven. Dat een close-reading van de koran elk weldenkend mens snel tot andere inzichten brengt, kan een Nederlandse deskundige niet deren, want hij weet immers dat de Arabische Omwenteling een actie was van het volk tegen machthebbers die steun hadden van het westen. Verdere nuancering is overbodig of zelfs contraproductief.


»
Verder is het handig om te weten dat volgens de principes van het cultureel marxisme ieder land door een fase van bewustwording van zijn cultuur moet worstelen, om tenslotte te ontdekken dat de socialistische heilstaat alle mensen in broederschap bijeen brengt. De Arabische Omwenteling past in deze visie omdat autocratische heersers worden afgezet ten gunste van een regering door velen. De Nederlandse deskundigen voelen zich gesterkt in deze mening omdat het overeenstemt met de ideeën van Plato en Aristoteles, die in hun politieke theorieën aangaven dat een bestuur door velen (democratie) beter was dan een bestuur door weinigen (de tirannie of de oligarchie).
Een deskundige die op deze wijze redeneert is bijvoorbeeld Bertus Hendriks, die de Moslimbroederschap omschreef als ‘een gematigde, democratische beweging’ ( Joop, 8 februari 2011).

Alles draait hier om het woord ‘democratisch’. Noord-Korea is ook democratisch: er worden verkiezingen gehouden waarbij op elk stembiljet één kandidaat staat en het tegen stemmen alleen mogelijk is door het stembiljet in een aparte stembus te deponeren. Ook de DDR was democratisch en Cuba is nog steeds democratisch.

Democratisch in islamitische landen zou wel eens iets heel anders kunnen betekenen dan bij ons in Europa.
De Arabische Omwenteling is een reactionaire omwenteling
Eigenlijk is het niet meer dan wat Plato al zei: een bestuur door velen. Als die velen aanhangers van de islam zijn, dan volgt daar ook een islamitisch bestuur uit. Er is dan een islamitische democratie tot stand gekomen. Het bestuur van velen, de democratie, is dan een instrument geworden dat toeziet op handhaving van het islamitische karakter van de samenleving.

De eerste verschijnselen van de islamitische democratie zijn al zichtbaar. Twee islamistische partijen, de Moslimbroederschap en de al-Nour partij, wonnen respectievelijk ruim 36 en 24 % van de stemmen. Dat stemt bijna overeen met de 62 % die positief antwoordde op de vraag ‘moet de wet strikt volgens de koran zijn’ ( Pew onderzoek, april 2011).
Daarentegen kreeg het Egyptisch Blok, een coalitie die de scheiding van geloof en staat nastreeft, maar 23 % van de stemmen.
De fabel dat de gematigde moslims in landen als Egypte in de meerderheid zijn, en kiezen voor liberale islam, kan definitief naar de prullenbak. Walid Shalabi, de leider van de Freedom and Justice Party, zei het onomwonden:
De FJP en de Moslimbroederschap delen dezelfde islamitische idealen maar verschillen van mening over bepaalde onderwerpen als bestuur en financiën.” (Bron: Ahram Online, 3 december 2011).

De al-Nour partij [1] verklaart zelf een grote overeenkomst te hebben met de FJP ( vertaalde FAQ van de al-Nour)

Maar niet getreurd, want de cultureel marxist draait het hele waardenstelsel gewoon om. De meerderheid van gematigde moslims in Egypte en andere landen kan in stand gehouden worden, mits de Moslimbroederschap tot gematigde fundamentalisten omgetoverd kunnen worden.

De redenatie dat de Arabische Omwenteling een progressieve en democratische beweging is die spontaan uit het volk voortkomt heeft nauwelijks tegenwerpingen ondervonden. Terwijl de Arabische Omwenteling nog geen enkele progressieve gedachte heeft voortgebracht en in Lybië en Egypte de roep om de sharia niet alleen als referentiepunt te gebruiken, maar volledig in te voeren. De sharia is de strikt islamitische wet, dus de terugkeer naar de situatie van voor westerse bemoeienis. De Arabische Omwenteling is een reactionaire omwenteling. Allereerst omdat het de invoer van het Burgerlijk Wetboek naar westers voorbeeld ongedaan wil maken, maar vooral omdat het de regering door velen wil vervangen door een regering van één – die van god.

Nu kun je daar heel luchtig over denken en redeneren dat het niet uitmaakt of een wet gemaakt door mensen, het stelen verbiedt, of dat het een wet gemaakt door god is.

Het wordt anders of die wet gemaakt door god ook verbiedt om homoseksueel te zijn, om ongesluierd over straat te gaan, rente te vragen voor het lenen van geld, het oprichten van kerkgebouwen door andere godsdiensten dan de islam of het niet vermelden van een godsdienst in je paspoort omdat je nu eenmaal niet gelooft in één of meer goden omdat je atheïst bent. Want in het Egypte van de FJP en de al-Nour partij worden niet-moslims volgens hun eigen heilig boek bestuurd. Atheïsten hebben geen heilig boek, dus wat dan?

In al die gevallen heeft u onder de sharia een serieus probleem. Dan wijkt u af van de normen. Moslims noemen dat ‘vernieuwing’ (bi’da) ofwel afvalligheid. Allah is hen die afwijken niet gunstig gezind en roept de gelovigen op om tegen afvalligheid te strijden.
Iedereen die bijvoorbeeld homo’s of atheïsten gelijke rechten wil geven, is dan plotseling een afvallige of iemand die de islam aanvalt en krijgt de hele gemeenschap over zich heen. Nu was de sharia al jaren de basis voor de wetgeving in Egypte op grond van artikel 2 van de grondwet. Al-Nour bevestigt in haar programma de toewijding aan artikel 2. Te vrezen valt dat de sharia meer dan tevoren ook de dagelijkse praktijk gaat bepalen.

Als dit gematigd fundamentalisme is, wat is dan eigenlijk het verschil met extreem-fundamentalisme?  
1) De Al Nour is de partij van de salafisten.

Ester Losita,  09-12-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Een heel mooi en uitgebalanceerd artikel. Ik heb er weinig aan toe te voegen, behalve mijn waardering.

10-dec 2011 ,  03:28
# 2
@Aanklacht:

Athe´sten hebben geen heilig boek, dus wat dan?
Als de nood hoog is, kunnen athe´sten zich organiseren en zich een heilige, oftewel heelmakende, tekst aanmeten. Bijvoorbeeld de Universal Declaration of Human Rights.

12-dec 2011 ,  04:50
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.