Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Genocidewetten

De Turken zijn veront­waardigd over de Franse geno­cide­wet. Dat is niet omdat er geen Armeniërs om het leven zouden zijn gekomen, nu bijna een eeuw geleden. De Turken vinden dat zij en de Koerden maar 300.000 slacht­offers hebben gemaakt terwijl de rest van de wereld het aantal over het algemeen tussen de miljoen en ander­half miljoen inschat. Dat doet voor ieder normaal mens aan het genocidale karakter van de Armenen­moord niet af, maar voor de Turken wel.

»
De Turken houden vol dat de moorden per ongeluk zijn gepleegd. Dat het helemaal niet de bedoeling is geweest dat de Armenen om het leven zouden komen tijdens hun winterse tocht door de bergen van Koerdistan of tijdens de bloedbaden in Istanboel en andere plaatsen in Turkije. Dat het bovendien hun eigen schuld was omdat ze gemene zaak hadden gemaakt met de Russische vijand. Tenslotte vinden ze het een aanslag op de vrijheid van meningsuiting om bij wet de ontkenning van de moord op de Armeniërs te verbieden.

Dat laatste lijkt me tamelijk onzinnig. Je mag er over zeggen wat je wil, alleen niet dat hij niet heeft plaats gevonden en dat laatste is geen mening maar een feit. Je zou kunnen twisten over de vraag of je de moord op Armeniërs of de genocide op Armeniërs moet zeggen en dat lijkt me een kwestie van definitie te zijn. Er zijn mensen die menen dat je pas over genocide kunt spreken bij een bewuste poging om een heel volk uit te roeien. Je zou vol kunnen houden dat dan ook de Holocaust geen genocide was want Hitler wist heel goed dat hij de joden in Amerika niet bereiken kon.

Dat de moord op de Armeniërs doelbewuste politiek was van de Turkse overheid is na de eerste wereldoorlog wel gebleken toen de belangrijkste aanstichters zijn gevlucht naar Duitsland en bij verstek veroordeeld zijn terwijl een stel van de verantwoordelijken door de Turken zelf zijn opgehangen. Van twee honderd duizend Armeniërs is bekend dat ze hun leven gered hebben door zich tot de islam te bekeren. Die gedwongen bekeringen van Armeniërs worden door Erik Jan Zürcher niet meegenomen als hij het aantal slachtoffers op 600.000 houdt, al zijn ze langs deze weg ook voor het Armeense volk verloren gegaan. De 600.000 van Zürcher is nog steeds het dubbele van wat zijn Turkse vrienden erkennen. Die zagen daar geen reden in om hem niet de hoogste burgerlijke onderscheiding van het land te geven, wat ze niet zouden hebben gedaan, meen ik als die zes honderd duizend echt aan de hoge kant zou zijn geweest. Maar hoe dan ook, de moord ontkennen is echt onzin en of je het moord of genocide noemt blijft een definitiekwestie.

De enige vraag die resteert is of je in het buitenland een wet moet maken die de ontkenning strafbaar stelt. Is dat erger of minder erg of net zo erg als een wet in
daders van zulke moorden zijn in Turkije meestal bij de politie bekend, maar worden niet vervolgd
Turkije die het tegenovergestelde doet? Wie in Turkije het gebeurde moord of genocide noemt kan het gevang in. Dat is uiteindelijk nog beter dan vanwege zo’n uitspraak zelf vermoord te worden. Dat kan je ook gebeuren en dat doen de Fransen dan weer niet. De daders van zulke moorden zijn in Turkije meestal bij de politie bekend, maar worden niet vervolgd. Dat komt omdat de politie een wapen is in de handen van Erdogan, de bekwame maar niet erg ethische premier van Turkije. Die koestert niet alleen tegen Armeniërs maar tegen alle niet-moslims gevoelens van bedenkelijke aard, ondermeer tegen de brave paus Benedictus de zestiende.

Ik vind het persoonlijk juist dat de Duitsers en Japanners nu in de wereldopinie niet meer alleen staan als volkeren die een moorddadig regime hebben gesteund maar dat ook de Turken nu door een beschaafde natie als de Fransen worden gebrandmerkt als een genocidevolk. De Duitsers hebben er intussen voor geboet en zich tot democratie en mensenrechten bekeerd. De Turken nog in de verste verte niet. Het lijkt me consequent te zijn van de Fransen en van EU lidstaten die het met de Fransen eens zijn, dat we de Turken niet toelaten tot de EU voor ze tegenover de Armenen chapeau bas hebben gemaakt en hebben laten zien dat bereid zijn reparaties te verrichten.
 
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  25-01-2012          

Reacties
# 1
Filantroop:

Het moet vooral aan de arrogante volksaard van de Turken zelf liggen dat die zich met de inmiddels beruchte agressie tegen iedere betichting van het plegen van genocide verweren. Met zulk een nationale grootheidswaan creëer je zomaar weer een natie die tot vergelijkbare wandaden in staat is. Het lijkt wel alsof Turken nooit tot iets in staat zijn dat het daglicht niet velen kan. Het zal de “schaamcultuur” toch niet zijn? Schoon schip maken is toch het meest aangewezen middel om de zwarte bladzijden uit de nationale historie te reinigen. In Nederland loop je geen levensrisico als je het slavernijverleden, het kolonialisme en de hoge collaboratiegraad tijdens de bezetting publiek maakt. We riskeren daarover bovendien geen internationale heibel, zoals Erdoğan nu met Frankrijk riskeert. De erkenning van de genocide op de Armeniërs impliceert bovendien niet dat de huidige Turken er schuldig aan zijn. Maar door het fanatieke verzet tegen de erkenning ervan, maken ze zich juist verdacht en achteraf net zo instemmend met die genocide als de neonazi’s met Shoah, waar die maar niet willen toegeven dat het Derde Rijk zes miljoen Joden door de schoorstenen van de Poolse afwerkplaatsen lieten gaan. Erdoğan heeft er nu feitelijk alles aan gedaan zich betrokkene te maken aan deze genocide.

Toch hebben we onze eigen Nebahat Albayrak, inmiddels nummer twee van de PvdA in de Tweede Kamerfractie, die de genocide trachtte te verbloemen. Niet geheel onwaarschijnlijk om het Turkse electoraat niet op de gevoelige tenen te staan. Ik citeer mijn "naamgenoot" die er op HVV dit over schreef:

“Een flinke kniebuiging richting Armeniërs lijkt voor Nebahat Albayrak ook geen overbodige luxe, want ze bezat de brutaliteit van een Grijze Wolf door over de Armeense genocide weg te duiken met het riedeltje dat we ons nog herinneren van de Duitsers die destijds over de Holocaust mompelden ''Wir haben es nicht gewusst”.
En dus schutterde ze over deze kwestie “Ik moet toegeven dat ik er bar weinig van afwist. Maar toen ik me erin verdiepte, stuitte ik op een probleem. Alle bronnen bleken te zijn bevuild. Alles wat Armeniërs zeggen, wordt door Turken ontkend en omgekeerd. De luiken zijn omlaag. Er is geen gesprek mogelijk.” En “Dat aantal is niet het belangrijkste. Zijn vijfhonderdduizend doden soms minder erg dan anderhalf miljoen”.
Het was de periode dat Turkse CDA’ers die de Armeense genocide ontkenden door de partij van de kieslijst voor de Kamerverkiezingen van 22 november 2006 werden gebonjourd. Dat moet je het CDA tenminste nageven.
Maar Nebahat Albayrak die koste wat kost haar prominente rol in de PvdA moest versterken, kreeg daarentegen in die dagen bijstand van partijgenoot Frans Timmermans. In een duoartikel in het dagblad Trouw kleedden ze als de advocaten van de duivel het begrip genocide uit: "In het volkenrecht is de term ’genocide zeer precies omschreven. Om ’officieel’ als genocide te worden aangemerkt, moet bewezen worden dat de volkerenmoord doelbewust is opgezet en uitgevoerd om een bepaalde bevolkingsgroep uit te moorden. Dat bewijs is formeel nooit geleverd in de Armeense kwestie”.
De onzin van deze visie is dat de term “genocide” in de dagen dat de Turken het Armeense volk te grazen namen nog bedacht moest worden. De Volkerenbond moest zelfs nog opgericht worden. De terminologie voor zulke massale slachtingen werden nog niet onder het morele vergrootglas van de wereldorde gelegd en evenmin bedacht men er een passende nomenclatuur voor.
De media verdrongen zich tijdens de slachtingen door de Turken ook nog niet in drommen zoals rondom Gaza om van een klein conflict een genocide op Palestijnen te maken. Alsof een crimineel zo vriendelijk is de bewijzen van zijn misdrijf voor de speurneuzen achter te laten, wekken Nebahat Albayrak en Frans Timmermans de suggestie dat het best wel eens geen genocide zou kunnen zijn. Alsof het iets uitmaakt of een massamoord op een volk genocide of volkerenmoord heet.”

26-jan 2012 ,  04:17
# 2
toon kasdorp:

@ Filantroop

Wat Albayrak betreft, daar heb ik nog net iets meer sympathie voor dan voor de katholieke misdienaar Timmermans. In de politiek bepalen de grenzen die je electoraat trekt wat je wel en niet zeggen kunt, tenzij de zaak zo serieus is dat je er je politieke leven voor over moet hebben. Albayrak moet de stemmen van de Nederlandse Turken hebben. En inderdaad het artikel van de twee sociaaldemocraten was ridicuul. De PvdA verdient de afstraffing die de partij krijgt werkelijk aan alle kanten

26-jan 2012 ,  05:25
# 3
Filantroop:

@toon kasdorp

De bijstand van Frans Timmermans verduidelijkte dan ook slechts dat Albayrak over dit onderwerp uit de sloot getrokken moest worden omdat er een tweestrijd met D66 om de gunst van de Turkse kiezer plaatsvond. Ze kon natuurlijk niet onderdoen voor Fatma Koser Kaya, die ook een geintje over de Armeense genocide flikte en als dank hiervoor zo veel Turkse voorkeurstemmen kreeg dat Bert Bakker die hoger op de kieslijst stond gepasseerd werd. Het levert dus wel op een genocide toe te dekken.

Het was overigens de PvdA-senator Erik Jurgens die vond dat je alle genociden inclusief de Holocaust zou moeten kunnen ontkennen. Het zal Mahmoud Ahmadinejad zonder twijfel plezier gedaan hebben.

26-jan 2012 ,  06:25
# 4
toon kasdorp:

@ filantroop

Erik Jurgens was ooit Rector Senatus van het Amsterdams Studentencorps en het prototype van een rechtse bal. Later werd hij lid van de PPR, de Politieke Partij Radicalen, een van de voorlopers van Groen Links. Nu is hij lid van de PvdA. Dit soort U-turns zijn gewoon voor Erik en ontkenning van de holocaust is er een in een rij. Moet u niet te serieus nemen

26-jan 2012 ,  07:20
# 5
Frans Groenendijk:

De leugenachtigheid van figuren als Erdogan wordt nog steeds zeer sterk onderschat. 184 doden kan ook een genocide zijn, volgens Erdogan: http://www.sinodaily.com/2006/090710182844.8avldy79.html
1000 doden waarbij 3/4 van de doden mohammedaan zijn is ook genocide.
Genocide is het broertje van racisme: erg als de ene groep het slachtoffer is en overdreven als het een andere groep betreft.

26-jan 2012 ,  11:32
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.