Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Goede sociaal democraten?
Het verschil tussen academisch en academisch

Het idee voor de titel kwam bij me op vanwege de brief die PvdA-oudgediende Arie van der Hek samen met VVD-oudge­diende Frits Bolkestein schreef aan Rutte. Er staan verstan­dige vragen in over de EU en zonder er om heen te draaien worden er enige verstan­dige en krachtige uitspraken in gedaan.
Maar dat was niet de aanleiding voor het stukje zelf: dat was het debat in De Balie van afgelopen maandag met twee andere sociaal-democraten: Paul Scheffer en Thilo Sarrazin. Van héél verschillend kaliber. Uit hun bijdragen op de avond en meer in het bijzonder uit hun reacties op vragen werd het grote verschil duidelijk; beter dan op basis van hun geschriften.
Kort door de bocht geformuleerd: beide tonen zich academicus, de ene in de goede zin van het woord de ander in de slechte.
»
Sarrazin bleek beter geïnformeerd dan Scheffer maar dat was niet het grote verschil. Zoals de eerste zijn kennis combineert met nuchterheid en tongue-in-cheek taalgebruik zo combineert de tweede
Waarom zou een mohammedaan naar een niet-moham­medaans land vluchten?
zijn kennis met academisch voor­be­houd en wolligheid.
Mijn buurman vroeg de mening van beide heren over een immigratiestop voor mohammedanen en hij noemde redenen waarom hij daar voorstander van was.
Scheffer reageerde gemaakt ge­schokt: "U bedoelt dat dan de eerste vráág aan vluchtelingen zou zijn: wat is uw godsdienst?" Volgens Scheffer zou zoiets het fundament onder de Nederlandse beschaving wegvagen.
Ik weet van tenminste één immigrant die precies op die vraag in het gesprek met de immigratiedienst meldde dat hij atheïst was en later, toe hij geïntegreerd was en de Nederlandse taal uitstekend beheerste, zijn dossier inkeek en tot zijn stomme verbazing las dat de tolk hem tot mohammedaan had gebombardeerd!
Waarom zou een mohammedaan trouwens naar een niet-mohammedaans land vluchten? Waarom zou een door soennieten geterroriseerde sjiiet niet naar een door sjiieten gedomineerd land vluchten en andersom? Het is nog dichterbij ook wanneer dat niet-mohammedaanse land in West Europa ligt.
Sarrazin reageerde nuchter dat hij eenvoudigweg pleit tegen immigratie vanuit landen in Afrika, het Midden-Oosten en andere mohammedaanse landen.
Sybrand Haersma Buma sprak Wilders daar al eens op aan
Een eerlijk maar niet probleemloos antwoord. Het is het PVV-standpunt. Voordat hij voorman was van het CDA sprak Sybrand Haersma Buma Wilders daar al eens op aan: die keuze betekent immers dat christenen, op de vlucht voor mohammedaans geïnspireerd geweld, hier ook niet welkom zouden zijn. Wilders toonde zich toen van zijn zwakkere kant door het daaraan verbonden dilemma niet rechtstreeks te benoemen.
Ik vond deze reactie van Sarrazin heel wat beter te pruimen dan die van Scheffer. Mijn sympathie voor hem groeide echter niet door die opmerking. Dat ik hem na afloop van de avond veel sympathieker vond, kwam door een aantal andere uitspraken van hem en vanwege wat ik later te weten kwam over het niet bestaan van een Nederlandse vertaling van Deutschland schafft sich ab.

Kinderloze journalisten
Met gevoel voor understatement had de voormalige ambtenaar in zijn wat moeizame Engels de problematische kanten van de immigratie uit andere culturen samengevat: 'Babies do not immigrate'. Volgens Scheffer had hij daarmee een wagonlading aan studies en rapporten samengevat. Een mooie oneliner inderdaad, maar interessanter en sympathieker vond ik een opmerking over zijn eigen omgeving en een over mensen in de journalistiek.
Sarrazin onthulde dat zijn zorgen over de immigratie in de jaren 70 op gang waren gekomen door wat hij hoorde over wat zich afspeelde in het onderwijs: van zijn echtgenote die daarin werkzaam was en van verschillende van hun vrienden die ook in die sector werkten. Met andere woorden: niet vanuit statistiek, theorie of mediaberichten.
"Voortplanting is gewoon niet meer nodig"

De insteek van Deutschland schafft sich ab is de demografie.
De ontgroening van autochtoon Duitsland is nog heftiger dan in Nederland. Die ontwikkeling op zichzelf staat vrijwel los van de immigratie vanuit bepaalde landen.
Bij die tweede opmerking gebruikte Sarrazin nu ook nogal wat omhaal ter inleiding. Altijd al besloeg de tijd dat men kinderen kreeg maar een deel van de levensloop van mensen legde hij uit. Dat deel wordt steeds groter. En zeker in journalistieke kringen ligt het verschijnsel kinderen nogal eens volledig buiten het gezichtsveld. Dat is een deel van de verklaring van waarom er zo bizar weinig belangstelling is voor die kant van de demografische ontwikkeling.
Ik probeerde nu applaus op gang te krijgen maar dat lukte niet zo goed.
Het belang van Sarrazins opmerking zag ik vandaag weerspiegeld in een reactie op een facebook bericht: "In de buitenwijken van Bombay zie je wat honger en overbevolking kunnen doen met een volk. Voortplanting is gewoon niet meer nodig, dat mogen we best eens onder ogen zien."
We kunnen slechts hopen dat het sarcasme was.

Geen Nederlandse vertaling
Na afloop kwam ik in gesprek met iemand die had meegewerkt had aan de totstandkoming van Sarrazins boek. Ik vertelde hem het verhaal van de uitgever die vertaling van het boek blokkeerde. Hij bekende tegenover mij dat hij destijds een soort
Ihr Verleger blockiert nieder­ländische Übersetzung, sind Sie damit einverstanden?
blij was dat er niet gelijk een Nederlandse vertaling verscheen omdat er anders toch ook shit naar hem toe gekomen zou zijn vanwege die steun! Eerlijk en begrijpelijk: hij kent het wereldje van wetenschap en media, hij wilde geen tweede Buikhuizen worden.
Ik moest zelf op tijd weg uit Amsterdam maar iemand anders sprak Sarrazin nog aan op die vreemde weigering. Hij bleek oprecht verontwaardigd over de houding van de uitgever die dat vertalen dus blokkeerde. Eind 2010 correspondeerde ik met de uitgeverij, benaderde Sarrazin daarna via een gemeenschappelijk contact en mailde hem vervolgens rechtstreeks, maar hij reageerde niet. Het leek me ondenkbaar -hoeveel post hij toen ook kreeg- dat een onderwerpregel "Ihr Verleger blockiert niederländische Übersetzung, sind Sie damit einverstanden?" hem niet zou zijn opgevallen.
Door wat ik nu hoorde realiseerde ik me dat zelfs wanneer hem die regel wel was opgevallen er nog wel een reden kon zijn geweest waarom hij er geen aandacht aan besteedde: de volslagen onwaarschijnlijkheid van het gedrag van de uitgever. Op basis van politiek overwegingen schoffeerde de uitgever niet alleen een voor hen belangrijke auteur, maar ze lieten er bovendien tonnen, misschien wel miljoenen omzet mee lopen (er is ook geen Engelse vertaling). Mijn boosheid, nog terug te vinden in mijn vorige post, verdween daardoor.  
ZIe ook dit verslag van de bijeenkomst op HoeiBoei en met name de opmerkingen over Ghanezen.

Frans Groenendijk,  13-12-2012          

Reacties
# 1
Trias Politica:

2 opmerkingen op dit overigens goede stuk. 1. Je schrijft dat 'Mijn sympathie voor hem (sarazin) groeide daar echter niet mee. Dat kwam door een aantal andere uitspraken van hem en vanwege wat ik later te weten kwam over het niet bestaan van een Nederlandse vertaling van Deutschland schafft sich ab' Dat staat in schril contrast met je relaas verderop. 2."De ontgroening van autochtoon Duitsland is nog heftiger dan in Nederland" valt wel mee. In geen europees land zijn de groenen meer in opmars. En dat heeft niet alleen betrekking op hun milieubeleid.
De avond in De Balie vond ik trouwens slaapverwekkend.

14-dec 2012 ,  11:56
# 2
Frans Groenendijk:

Hallo Trias. Ik twijfel of ik je reactie wel goed begrijp: is het een grap met dubbele bodem of had je niet begrepen dat ik op de 'te lage groene druk' doelde? (zie over die groene druk ook Het is de cultuur, suffie

Wat dat slaapverwekkende betreft: die kans was van te voren al vrij groot met twee sociaal-democraten die een zekere overeenkomst hebben, en dan zo weinig ruimte, beter gezegd tijd voor reacties uit het publiek en een gespreksleider die geen oog heeft voor het gevaar van herhalingen.

Ook jammer dat Sarrazin wat moeite bleek te hebben met Engels.

15-dec 2012 ,  12:41
# 3
Frans Groenendijk:

Je andere opmerking snap ik inmiddels. Ik heb de tekst er wat op aangepast. Je kon het zo lezen alsof ik "Dat kwam door een aantal andere uitspraken..." de verklaring was dat mijn sympathie niet gegroeid was, terwijl die sympathie juist wel gegroeid was, alleen niet door die opmerking over de basis voor het weren van immigranten.

16-dec 2012 ,  06:04
# 4
Open Discussie:

"Sarrazin reageerde nuchter dat hij eenvoudigweg pleit tegen immigratie vanuit landen in Afrika, het Midden-Oosten en andere mohammedaanse landen. (...) Voordat hij voorman was van het CDA sprak Sybrand Haersma Buma Wilders daar al eens op aan: die keuze betekent immers dat christenen, op de vlucht voor mohammedaans ge´nspireerd geweld, hier ook niet welkom zouden zijn."

Buma geeft daarmee toe, dat Christenen niet veilig zijn in door Mohammedanen bestuurde landen. Dus waarom wil Buma dan zowel die dreigende mohammedanen als de bedreigde christenen naar Nederland halen? Dan ontstaat hier hetzelfde conflict. Wilders heeft gelijk dat we dat conflict niet moeten importeren. In plaats daarvan moeten we in overleg met de Verenigde Naties onze blauwhelmen naar die gebieden sturen om dergelijke bedreigde christenen tegen hun bedreigers te beschermen. Immigratie om een conflict te ontlopen, dat is geen oplossing, dat is dweilen met de kraan open. Conflictoplossing c.q. interventie ter plekke is dat wel.

02-maa 2013 ,  09:31
# 5
Frans Groenendijk:

De woorden "mohammedaans ge´nspireerd geweld" gebruikte Buma daarbij natuurlijk niet, maar hij had het wel over "niet-moslims" die vluchtten uit landen in het Midden-Oosten.

02-maa 2013 ,  03:24
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.