Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Femke Halsema adviseert Frontaal Naakt: guilty by association?
Over de moskee bij Ground Zero

imageEen PvdA-vrijwilligster werd door Femke Halsema getipt om op de webstek van Peter Breedveld te kijken. In een commentaar op de facebook-pagina van Arend-Jan Boekestijn maakte ze dat bekend. Een nare beschuldiging vond ik dat. Niet zozeer omdat deze maker en bedenker van ‘Frontaal Naakt’ op zijn webstek regelmatig (letterlijk) geïllustreerd heeft dat kinderporno volgens hem geen kinderporno is wanneer het tekeningen betreft in plaats van foto’s. Ook niet omdat deze meneer Breedveld vroeger een fel criticus was van de mohammedaanse ideologie en sinds hij een mohammedaanse vriendin heeft een fel criticus is geworden van mensen die het mohammedanisme bekritiseren: voortschrijdend inzicht duidt op het vermogen nieuwe informatie te verwerken en die nieuwe vriendin zal best heel goede argumenten gebruikt hebben. Nee, echt pijnlijk is Halsemas aanbeveling voor Breedveld vooral omdat inmiddels in brede kring bekend is dat deze meneer wanneer hij kritiek krijgt op zijn stukken, hij zichzelf te hulp schiet onder andere namen!
Nu zou je kunnen zeggen dat het een beetje flauw is mevrouw Halsema te verwijten dat ze niet van deze feiten op de hoogte is. Een beetje flauw is het ook wel, maar eigenlijk toch echt maar een heel klein beetje
»
Op de eerste plaats heb ik Halsema indringend gevraagd om een reactie op deze beschuldiging. Ik kreeg haar niet rechtstreeks te spreken maar de medewerkster van de TweedeKamerfractie van GroenLinks herkende mijn naam en begreep dus dondersgoed dat het me ernst was. Ze kende mijn naam omdat ze verschillende keren Tofik Dibi kwam waarschuwen dat hij aan een volgende afspraak toe was terwijl deze sympathieke ietsist-met-verkeerde-vrienden het gesprek met mij flink liet uitlopen. Bijna uit zichzelf kwam Dibi in dat gesprek trouwens met de belofte om in het openbaar een eerste exemplaar van mijn boek Islamofobie? Een nuchter antwoord, in ontvangst te zullen nemen. Een belofte waar hij zich ook aan hield. Dat hij tot op heden de belofte om ook het gesprek over de inhoud van het boek met mij aan te zullen gaan nog niet heeft waargemaakt is dan wel weer jammer, maar wie weet komt dat nog.

imageDankzij haar inbreng in het kamerdebat over het verjagen van Ayaan Hirsi Ali, die in positieve zin afstak tegen die van Wilders en vooral tegen die van Verdonk, heeft Halsema nog steeds enig krediet bij mij. Daarom vroeg ik haar nog een tweede keer om een weerwoord. Vandaar ook mijn vraag aan die PvdA-ster (zie afbeelding) of Halsema niet alleen maar verwezen had naar een linkje vanaf die ranzige webstek naar een toespraak van de burgemeester van New York. Die toespraak dus van Bloomberg van de Amerikaanse Democraten over het bouwen van een moskee in de buurt van Ground Zero als ultieme uiting van godsdienstvrijheid in de VS.

Over die moskee moest het ook eigenlijk maar gaan.


Waarom verwijst GroenLinks zo nadrukkelijk naar die toespraak van Bloomberg? Waarom verwijst men niet naar die andere voorman van de Democraten, Harry Reid, leider van de fractie in de senaat, die nadrukkelijk verklaart heeft dat de locatie niet deugt.
Waarom verwijst ze niet naar de uitspraak van de Canadese Tarek Fatah die zich matigt bij het zich onderwerpen aan de wil van god? Fatah -die bekend is geworden door de doodsbedreigingen van zijn ‘geloofsgenoten’ aan zijn adres toen hij zich openlijk uitsprak tegen het toestaan van sharia-wetgeving in Canada- stelde onomwonden vast dat de moskee-annex-nog-het-een-en-ander een provocatie is.

Zou het zijn omdat die lelijke Wilders in New York wel eens naar voren kan gaan brengen dat deze moskee past in een mohammedaanse traditie? Een traditie die zo ongeveer begon met het bouwen van een moskee op de voor joden meest heilige plaats: de Tempelberg?
Een traditie die in India werd voortgezet via het bouwen van een moskee op de plaats waar ze eerst de Babri Masjid tempel verwoest hadden en die in Europa tot uitdrukking gebracht werd door na de bloedige innname van Constantinopel van de grote christelijke Sophia kathedraal een moskee te maken? Een traditie trouwens die goed beschouwd nog gunstig afsteekt met de veel meer verspreide gewoonte om de kerken en tempels alleen maar te vernietigen zoals nu nog aan de gang is in Nigeria en in Indonesië en in het gedeelte van Cyprus dat bezet is door de Turken, om maar een paar landen te noemen waar dit bijzondere mohammedaanse gebruik in ere wordt gehouden. Moeten we trouwens het feit dat voor de bouw van veel van de moskees die gebouwd werden op de puinhopen van de duizenden vernietigde hindu-tempels stenen van die tempels ‘hergebruikt’ werden, misschien als een bewijs van eerbetoon opvatten? Als een soort dialoog?

Je kunt er op wachten dat Wilders in New York er over gaat zeuren dat Hamas juicht over die moskee. Hamas dat in Gaza met meer steun onder de bevolking aan de macht is gekomen dan Hitler destijds in Duitsland. Hamas dat vermoedelijk slechts enkele tientallen, hooguit honderden, politieke tegenstanders uit de weg heeft moeten ruimen voordat ze zich met hun Gazastrook de facto konden afscheiden van die andere Palestijnen.

Wilders gaat vast en zeker aanpappen met de haatdragende nabestaanden van de 3000 slachtoffers. En met joden. Die betalen hem toch ook?
Of met sikhs of hindoes: als hij zijn islamofobie maar kan botvieren zal je zien dat Wilders nog in staat blijkt om zijn xenofobie even te verbergen.
Of nog erger: hij gaat slijmen met die enge Simon Deng uit Zuid-Soedan. Die man koestert een wrok tegen het mohammedanisme alleen maar omdat hij in zijn jeugd ontvoerd werd en tot slaaf gemaakt werd door mohammedaanse landgenoten. Een man op wie ‘misverstaanders van de religie van de vrede’ in de VS wel een aanslag hebben gepleegd, maar die daarbij niet eens is dood gegaan, alleen maar twee maanden op de intensive care moest doorbrengen.
Of met mensen met een onderbuik!

Het antwoord op die vragen is niet echt moeilijk: Geert Wilders zal op 11 september een demonstratie toespreken die namens twee derde van de Amerikaanse bevolking uiting zal geven aan de weerzin tegen dit gebouw op deze plaats. Een demonstratie die wel eens buitengewoon nadelig zou kunnen uitpakken voor de toch al zo geslonken populariteit van de meest linkse president die de VS ooit gehad heeft. Daarmee staat voor veel leden van partijen die geen deel zullen uitmaken van de volgende Nederlandse regering, vast wat hun eigen standpunt is: het tegenovergestelde.

Wanneer Wilders naar voren zal brengen dat Daisy Khan, de vrouw van Feisal Abdul Rauf die in de VS leiding geeft aan het initiatief voor de moskee, glashard liegt wanneer ze beweert dat ze de fenomenale Syrische psychiater Wafa Sultan heeft uitgenodigd op haar conferenties, zal daar tegenin gebracht worden dat Sultan alleen maar een hekel heeft aan het mohammedanisme omdat ze persoonlijk getuige is geweest van een moordpartij door misverstaanders van de religie van de wrede: dat vertroebelt gewoon haar blik. Dat bovendien haar nichtje op haar 28ste na 17 jaar mishandeling door de man waarmee ze gedwongen was te trouwen, zelfmoord pleegde maakt dat alleen maar erger: zulke vrouwen kunnen niet goed onderscheid meer maken tussen het mohammedanisme en de culturen die daardoor beheerst worden.

Wanneer Wilders naar voren zal brengen dat Rauf geen afstand wenst te nemen van Hamas, zal men Michael Ghouse van het World Muslim Congress napraten dat die imam een bruggenbouwer is: “If he condemns Hamas he will lose the ability to negotiate with the terrorists (sic)˝ terwijl iedereen toch weet “if you push the terrorists to the corner they don’t have many options˝ of men zal naar voren brengen dat die meneer Ghouse deze uitspraken deed in een programma van Fox News en Fox News is rechts dus doen die uitspraken er helemaal niet toe.

En zelfs wanneer Wilders wijst op de samenwerking van dezelfde Rauf met wereldkampioen jodenhaat Mahathir bin Mohamad zal men daar nog wel een draai aan kunnen geven.
Dat deze ex-premier, ja ex, waar hebben we het dan nog over?, de Holocaust mislukt acht omdat de joden nog steeds praatjes hebben moet je wel in de context zien: hij bracht dit naar voren op een conferentie over steun aan het idee voor mohammedaans bewind voor Jeruzalem. Een wens die niet meer dan logisch is gezien de bovengenoemde aanwezigheid van een moskee op de Tempelberg.
Bij het beoordelen van de samenwerking tussen imam Rauf en deze ex-premier moeten we ook mee in overweging nemen dat deze plaats vindt in het kader van een organisatie die “Perdana Global Peace˝ heet terwijl ‘peace’ toch echt wel vrede betekent. Wie dat “vredeslabel˝ van hem niet serieus neemt hoeft dan die jodenhaat ook niet zo zwaar op te nemen.

Ik merk ineens dat ik een tikkeltje cynisch geworden ben tijdens het schrijven van deze bijdrage.
Dat is niet zo mooi: cynisme is immers ook een uitdrukking van machteloosheid.
Maar zo'n gevoel is toch eigenlijk misplaatst?
De steun voor politici die per se vol willen blijven houden dat er helemaal geen mohammedaanse leer bestaat kalft af. Lieden die suggereren dat er alleen moslims bestaan die allemaal individueel invulling geven aan hun eigen relatie met god en die overal in de wereld de scheiding tussen moskee en staat scherp in de gaten houden, worden steeds krachtiger tegengesproken.
Dat is waar.
Maar het feit dat Barack Obama nog jaren aan de macht zal blijven, in een tijd waarin ˝the point of no return˝ naderbij komt beangstigt me wel eens.
Sorry.
 
De werkelijk schitterende fotomontage is van ene Geraldo.
Ik vind hem vooral zo mooi omdat maker Geraldo er boven zet "Dat de Thorbecke-prijs is gegeven aan Femke Halsema is niet alleen volkomen terecht, maar ook een signaal aan al die 'dikke ikken' in de tweede kamer en hun grofgebekte, respectloze en populistische houding. Femke, Van Harte!"
Is het bovenschrift "Hoe groter de kloof, hoe mooier de bruggen" nu spot of niet? Of het antwoord nu ja of nee is: het is hilarisch!

Frans Groenendijk,  18-08-2010          

Reacties
# 1
MJ:

Sorry is hier niet op zijn plaats Frans.
Ik zag vandaag op de Elsevier site weer zo'n nuttige idioten protest van Nederlandse dominees die zo bedwelmd zijn door hun eigen goedwillendheid dat ze alle realiteit uit het oog verliezen. Ik heb al vaker de verklaring gehoord dat ooit mishandelde kinderen met hun eigen über-goedheid de kwaadaardigheid en liefdeloosheid van in hun ogen machtige onderdrukkers proberen te neutraliseren. Diana West , Wafa Sultan, en vele anderen benadrukken die kinderlijke fantasie die niet bestand is tegen de realiteit van dogmatische en gevoelloze overheersingsdrift.
Dat de overheersers zich bedienen van geadopteerde schijnformules alarmeert ze niet. Zij zeggen wat wij bedoelen, dus het moet inhoudelijk wel identiek zijn.
Het vergt een emotionele volwassenheid om niet in die rethorische trucs te trappen. En om overeind te blijven bij die constante aanmaning om vooral maar niet te zien wat dagelijks waarneembaar is.
Je zult geen weerwoord krijgen Frans, op je vragen.
En waarom is cynisme een uitdrukking van machteloosheid ?
Cynici hebben wel meer flauwekul doen sneuvelen.

18-aug 2010 ,  02:47
# 2
Ad:

Ik begrijp je Cynisme en deel je strijd tegen het mohammedanisme. Ik denk echter dat dit Cordoba house of Park51 zoals het momenteel moet heten niet de juiste battleground of 'slagveld' is voor deze strijd. Het is geen met minaraketten getooide moskee met nog wat gebruikelijke gemeenschapsvoorzieningen. Het wordt een gebouw voor ontmoeting en dialoog met een ruimte voor gebed met een capaciteit voor gemiddeld 1500 biddenden. Naar verluid wordt dat gedeelte apart beheerd. Waarom? Door wie? Niet door Rauf zelf?
Ook het feit dat het 2 blocks verder, bijna 200 meter van ground zero vandaan ligt ontneemt het gebeuren de impact die het gehad zou hebben, had het gelegen op of tegenover groud zero. Door te veel te hameren op de ongevoeligheid ‘op heilige grond’ een moskee te bouwen riskeer je een flater te slaan, het is volgens mij daarvoor niet dichtbij genoeg . Met heel veel wat ingebracht wordt in de strijd ben ik het eens, ik twijfel echter dus aan de koppeling met deze plek.
Tegelijk ligt het wel dichtbij genoeg om deze hausse te veroorzaken en dat geeft de kans om internationaal kritisch te volgen wat dit Cordoba initiatief gaat presteren. Ik las dat er al 30 of 40 moskeeën op Manhattan zijn. Dit wordt een ander centrum, met gebedsruimte weliswaar maar het claimt tevens een andere missie dan dawah. Er zit ook een andere kant aan de aanwezigheid van die gebedsruimte. We moeten ons realiseren dat dit centrum van veel mindere waarde zou zijn zonder die gebedsruimte.
Laten we niet proberen meteen de hele oorlog te winnen, slag voor slag verder komen lijkt me reëler. Een van die slagen moet volgens mij zijn dat de Islam inderdaad een godsdienst wordt in de moderne westerse zin van het woord. Laat het een centrum worden waar in dat zwembad monokini, bikini, boerkini en gewone zwempakken door elkaar heen zwemmen. Laat het een gebedsruimte worden waar mannen en vrouwen samen bidden. Waar ook andere dan de islamitische rituelen uitgevoerd kunnen worden om te communiceren met het allerhoogste. Nogmaals, is het waar dat die gebedsruimte apart beheerd wordt, zou dat hier mee te maken kunnen hebben? Laat ze een restaurant neerzetten waar je kosjer, halal en varkensvlees kunt nuttigen. Nu dit centrum zich zo open en verbindend presenteert in de aandacht van de hele wereld dient zich de geweldige kans aan om dit kritisch te volgen. Laten critici die Feisal en Daisy hierop onophoudelijk aan hun staart trekken.

21-aug 2010 ,  11:57
# 3
Frans Groenendijk:

Dag Ad. Ik ben werkelijk verbaasd over de mate waarin je je nog bezighoudt met wensdenken.
Heb je geklikt op het woordje locatie?
Je trapt gewoon in de leugenachtige praatjes omdat je ze graag wilt horen. Ik zou natuurlijk ook liever hebben dat de leugens waarheid waren maar voor waar aannemen van Rauf cs zeggen is je kop het zand inrammen.
Heb je wel tot je door laten dringen wat het betekent dat hij graag samenwerkt met de regerend wereldkampioen jodenhaat?
De man die dus verklaart dat Hitler zijn karwei niet goed heeft afgemaakt. Kan iemand ook maar het allerkleinste greintje fatsoen in zijn donder hebben en met zo iemand samenwerken?
Ken je het verhaal niet van die moskee in Amsterdam waar dialoog en verzoening centraal zouden staan? Wanneer het geld binnen is worden gewoon de extremisten uitgenodigd om "ook hun visie" te komen geven.
Je doet alsof die initiatiefnemers en andere 'islamgeleerden' niet menen wat ze zeggen. Jouw voorstel om in hun restaurant zowel halal als haram vlees te serveren beschouwen zij als een belediging voor hun 'godsdienst'. En dat is het natuurlijk ook. Je stelt voor dat zij zich stellen achter een idee dat die twee dingen naast elkaar kunnen voorkomen en men er zich over kan beraden. Maar hun god heeft duidelijk laten weten dat het eten van varkensvlees en nog zo het een en andere foute boel is. Dat is een 100% zekerheid voor hen. Verplaats je in dat denkraam Ad.

21-aug 2010 ,  12:50
# 4
Ad:

Ja, ik ken dat denkraam. Ik ben bekend met, hoe dat denkraam in elkaar zit en hoe dit tot leugenachtigheid leidt, hoe hun goede bedoelingen die leugenachtigheid verbloemt, hoe het geloof hun verblind om kritisch te kijken naar de consequenties van hun visie, en hun ideologie, hoe hun zuiverheidsgeloof en zuiverheidsstreven (= in stand houden van heilige huisjes) hun weerhoudt om te twijfelen en individueel na te denken enz. enz. Misschien moet dat nog bekender worden onder grotere groepen mensen inderdaad. Dat op zich, dat alleen, vind ik een eenzijdige strategie.
De orthodoxe islam , de oema-eenheid is als een versteend eencellig wezen dat weigert te delen. Als het ware een bevroren of versteende symbiotische eenheid. Celdeling is scheiding en dit laatste is volgens mij leven. Oema is in deze ‘cel-allegorie’ stolling van leven, stolling in een vroege symbiotische fase. Dit alleen maar benoemen vind ik te weinig, vind wel dat dat moet gebeuren, maar zou dat graag aangevuld zien met op celdeling gerichte acties. Hoe kunnen we accomoderen dat er een scheiding komt, hoe kunnen we dat faciliteren zelfs. Je moet dan aan de ene kant inderdaad hard blijven kritiseren.
Ik gaf nu een gedachte weer van een aanvullende aanpak. Laat die zogenaamde gematigde moslims zichzelf maar bewijzen in een wereldbekend voorbeeld centrum waar haram en halal gegeten, gezwommen en gebeden wordt. Laat die Feisal daar zijn ware gematigde gezicht maar tonen, laat hem een evt. te strenge imam die het moskee gedeelte runt dan maar ontslaan.
Dat is wat ik bedoel, daar kan je het niet mee eens zijn of niks in zien maar met kop in het zand steken heeft het van mijn kant niets te maken.
(Verder op volgend reactieblad)

21-aug 2010 ,  03:57
# 5
Ad:

Hoe krijg je die in symbiose versteende oema cel weer in een levensstroom, in een scheidingsproces en verder, dat is waar ik naar zoek. Doe ik dat niet dan kom ik alleen nog maar uit op of vernietiging van die steen, of op begraven van die steen. Maar of die dan echt weg is en weg blijft betwijfel ik.
Ik wil mijn tegenstander kennen, ik wil ook zijn manier van opereren en strijden kennen maar ik wil dan nog niet persé op zijn manier strijden. Zij zetten blindweg alle ongelovigen apart en in een hoek, ik probeer dat niet te doen met gelovigen, ook al zie ik zij dat wel doen. Ik kritiseer ze er dan op, stel dat aan de kaak.
Wat betreft verstening en steen. Ik weet dat er mensen gepleit hebben voor het vernietigen van de steen in de kabah. Ik zie dat toch als een symbool. De verstening zit in de geest van de islam en in de geest van de mohammedanen. Dat lijkt me belangrijker dan die fysieke steen. Laat de mohammedanen maar zo ver komen dat ze die steen wetenschappelijk gaan onderzoeken. Ik heb daar weinig reële hoop op maar ik vind het w.b. de fysieke steen een betere optie dan er een bom op gooien. Overigens, ik ben geen pacifist, en ook niet persé tegen gewapende strijd, dat zou weer een andere verstening zijn.

21-aug 2010 ,  03:58
# 6
Ad:

Kijk dit is ook leuk, kan de 'gematigde imam', zijn gelovigen nog bijhoudenquan gematigdheid?
http://www.newyorkpost.com/p/news/local/manhattan/muslim_miss_usa_move_the_mosque_C0VlK0arNhioO9OPJ560FO

21-aug 2010 ,  08:00
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.