Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Heeft Greenpeace meer geld dan goed is?

Nederlanders geven graag aan goede doelen. Velen houden het overzichtelijk en geven alleen aan een stichting die een beperkt doel nastreeft, zoals de Hartstichting of het Leger des Heils, anderen geven liever om gelijk maar de hele wereld te verbeteren.
In de laatste categorie valt Greenpeace. De missie van Greenpeace laat geen ruimte voor bescheidenheid:

»
De structurele oorzaak ligt in een economisch systeem dat zich publieke goederen toe-eigent door minder dan hun reële maatschappelijke waarde. En die kosten afwentelt op de maatschappij, de natuur en de toekomst. Greenpeace wil een ingrijpende omslag in dit economisch systeem. [1] [nadruk toegevoegd].


Voor Greenpeace zijn milieu en natuur niet meer dan een aanleiding om te werken aan iets dat veel grootser is: een toekomstige betere wereld, met meer rechtvaardigheid zoals Greenpeace dat begrijpt en ander economische systeem, een soort eco-socialisme.

Greenpeace probeert deze verheven doelstelling te realiseren met ongeveer 100 medewerkers (de meeste voltijds) en bijna 500.000 donateurs.
Prettig voordeel is dat deze ruime aandacht van de media zelden vergezeld gaat van kritische opmerkingen
De belangrijkste donateur is de Nationale Postcodeloterij, die jaarlijks 2,25 miljoen euro stort. Daarnaast zal door de loterij voor de jaren 2010 en 2011 een bedrag van 1,67 miljoen extra worden overgemaakt. Want ook in ‘crisisjaar’ 2010 maakte de Postcodeloterij een groei door met 23 miljoen meer verkochte loten en kon dus ruim 13 miljoen extra uitdelen aan goede doelen [2]. Echter het meeste geld dat bijna zonder moeite wordt verkregen door Greenpeace is de laatste jaren afkomstig uit erfenissen, zo een 3,5 miljoen per jaar [3].

Greenpeace kan dus jaarlijks rekenen op 6 tot 7 miljoen aan inkomsten zonder dat daar noemenswaardige werving voor verricht hoeft te worden. Dat is niet zo vreemd, want Greenpeace komt elk jaar meerdere keren breeduit in de media met sensationele acties, zoals boten tegen de walvisjacht, het blokkeren van de kolencentrale in Delfzijl en het begraven van een pakketje onder een spoorlijn. Prettig voordeel daarbij is dat deze ruime aandacht van de media zelden vergezeld gaat van kritische opmerkingen door journalisten.

Het is dan ook enigszins teleurstellend te moeten constateren dat al die media aandacht en de gerichte werving slechts 12.450 nieuwe donateurs per jaar oplevert [4]. Temeer daar er in 2010 meer dan 4 miljoen euro is uitgegeven aan fondsenwerving [5], oftewel ruim € 300 per donateur – terwijl de gemiddelde donateur maar € 36 oplevert. Incidentele giften leveren maar 1,2 miljoen op tegenover de doorlopende donaties (zeg maar de vaste klanten die zich laven aan eco-socialisme) die maar liefst ruim 15 miljoen doneren [6]. De fondsenwerving zal zich hoofdzakelijk richten op nieuwe klanten, hetgeen zou betekenen dat er 4 miljoen wordt uitgegeven om 1,2 binnen te halen. Dat moet met minder kunnen, zou je zeggen. Of betekent dit gewoon dat het marktsegment eco-socialisme al het verzadigingspunt heeft bereikt? Temeer daar het rapport zelf constateert dat steeds meer wordt gegeven door een steeds kleiner aantal donateurs.

In het jaarverslag van Greenpeace staan meer zaken die op zijn minst opmerkelijk zijn. Greenpeace moet sinds de oprichting in 1971 flink gespaard hebben, want de organisatie heeft een vermogen opgebouwd van ruim 22 miljoen euro, waarvan bijna de helft belegd in aandelen en obligaties. Men denkt dat geld dus niet op de korte termijn nodig te hebben. De opbrengsten uit deze bezittingen zijn jaarlijks zo een 700.000 euro [7].

Greenpeace legt uit dat dit vermogen dient als potje (7,1 miljoen) voor slechte tijden. Daarnaast zit er nog ruim 14 miljoen in een
Als Greenpeace een bedrijf zou zijn, was het goed kapitalistisch bezig
bestemmingsreserve en dat zal in de toekomst besteed worden aan internationale projecten . Deze reserve is dan wel aan de ruime kant, want jaarlijks wordt er maar ongeveer 3 miljoen uitgegeven aan internationale activiteiten . Ook in 2010 konden deze internationale activiteiten probleemloos uit de doorlopende inkomsten betaald worden.

De continuïteitsreserve wordt aangesproken als Greenpeace krijgt te maken met tegenvallende baten. Want Greenpeace heeft verplichtingen waar ze niet op korte termijn onderuit kan komen, zoals lonen, huur en lease. Al deze verplichtingen bij elkaar vertegenwoordigen inderdaad ongeveer die waarde van 7 miljoen.

Maar zoals we zagen zijn de inkomsten van Greenpeace juist opmerkelijk stabiel. Ze vertonen jaar in jaar uit zelfs een licht stijgende trend sinds 2006, en ook in de crisisjaren 2008 en daarna, blijven de inkomsten maar toenemen . Alleen al de doorlopende donaties zijn flink hoger dan de vaste verplichtingen van Greenpeace. En zoals we zagen kan de organisatie miljoenen besparen door de fondsenwerving anders aan te pakken. Zoals het nu gaat, is de werving van nieuwe donateurs gewoon een luxe activiteit van Greenpeace.

Greenpeace heeft meer geld dan het nodig heeft. Veel meer. Het vermogen van Greenpeace is ruim drie keer zo groot als strikt noodzakelijk is en de “winst” van voorgaande jaren wordt afgestort in een spaarpot met een vage bestemming, waar kennelijk weinig mee wordt gedaan, want deze reserve blijft maar groeien. Als Greenpeace een bedrijf zou zijn, is het goed kapitalistisch bezig.

Noten

Greenpeace, Jaarverslag 2010 (pdf), p. 7.
Nationale Postcodeloterij, Jaarverslag 2010 (pdf), p. 51
Greenpeace, Jaarverslag 2010, p. 52.
Idem, p. 53.
Idem, p. 60.
idem, p. 69.
Idem, p. 72 en 93.
Idem, p. 102.
Idem, p. 63.
Idem, p. 62.  

Ester Losita,  22-11-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Goed dat er aandacht wordt besteed aan deze klaarblijkelijk criminele klimaatjomanda's. Van de zotte natuurlijk dat een Nationale Loterij 2,25 mln euro per jaar aan deze groenlinkse belagenclub doneert.

22-nov 2011 ,  05:56
# 2
Marielle Bos:

Bedankt voor dit stuk Esther, ik heb een klein hoopje dat door dit soort openbaringen de mensen wat wijzer worden.
(de Hartstichting is ook zoiets vreselijks trouwens)

Greenpeace neem ik hoogst kwalijk dat ze geen boompjes planten van al dat geld maar het gebruiken om mensen die gewoon hun werk doen in gevaar te brengen zoals treinmachinisten van de kernafvaltransporten of de vissers die hun netten, schip of zelfs hun leven kunnen verliezen door halve zolen die het spoor ondergraven of rotsblokken in zee storten.

De foto van Silvia Borren helpt ook al niet om me milder te stemmen.
Greenpeace kan dus per dag 40 percelen ter grootte van een voetbalveld beplanten met smulbossen maar dat doen ze niet, te druk met oppotten. Bah.

22-nov 2011 ,  11:59
# 3
Frans Groenendijk:

Zie ove 'world-connector' Borren en Greenpeace ook dit stukje van Joshua Livestro: http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/01/greenpeace-probeert-de-schade-te-beperken

23-nov 2011 ,  01:40
# 4
Alies:

Sivia Borren was vroeger de voorzitter van Oxfam-Novib. Ze veranderen gewoon van stoel en gaan door. Vandaar dat ik ook de wereld natuur fonds hieronder zet want die zijn erg afgedwaald van hun doelstelling. Dieren zijn niet belangrijk maar de ecologie. Dus ze springen ook op de bandwagon van Global warming en hoeven zich dus niet meer bezorgt te maken dat de neushoorns worden uitgeroeid. De organisaties die daadwerkelijk inzetten om bv de neushoorn te redden, krijgen geen geld van de multinational WNF. En straks zit Silvia op de stoel van de WNF.

30-nov 2011 ,  12:11
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.