Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Hellen Kooijman

Hellen Kooij­man van het tijd­schrift Donau leest ons de les over de klachten­site van de PVV. Zij wil graag dat we de immi­granten uit Oost-Euro­pese en Slavische landen als onze gelijken zien en ze niet langer in caravans laten wonen, tachtig uur per week laten werken om ze vervol­gens af te schil­deren als alcoho­listen en wegmis­bruikers.

»
Waarom Mevrouw Kooijman denkt dat we Tsjechen of Slovenen niet als onze gelijken zien begrijp ik niet. Slovenen wonen praktisch in Kärnten en zijn eigenlijk Oostenrijkers, Tsjech is een negentiende-eeuws woord voor de inwoners van Bohemen en Moravië, die al sinds de vroeger Middeleeuwen tot het Duitse rijk gehoord hebben. Al die tijd hebben zij zich Duitsers genoemd en de meesten spraken ook prima Duits, pas anderhalve eeuw is dat anders. Esten zijn geen Slaven maar Finnen en Litouwers en Letten zijn een soort Polen. Bulgaren zijn wat in het oude Turkse rijk ‘het gewone volk’, de Voulgarioi of Vulgus heette. Het waren boeren Christenen die als een graadje lager werden beschouwd dan de Griekse Christenen uit de stad. Roemenen zijn Romeinen die eens stuk van Oost Europa hebben gekoloniseerd met een heel andere taal en cultuur dan de Slaven daar.

Ik bedoel maar, ze worden helemaal niet over een kam geschoren en scheren dat zich zelf ook niet. De Tsjechen hebben de Slowaken, die eigenlijk bij Hongarije horen, altijd als tweederangs burgers beschouwd. Ze hadden de Slowaken alleen maar nodig om een Slavische meerderheid te krijgen die ze in Bohemen en Moravië alleen niet hadden. Dat de Slovaken bij iedere gelegenheid die ze kregen de samenwoning hebben verbroken is geen wonder. Het lijkt nu definitief te zijn sinds de communisten verdwenen zijn.

Polen kijken neer op Oekraïners en Tsjechen beschouwen zich zelf helemaal niet als Oost Europeanen, wat ook wel klopt want ze wonen een stuk ten westen van Wenen.

De vraag blijft dus of wij werkelijk de Moelanden zo discrimineren als zij dat zelf doen. Ik meen van niet, of in elk geval dat wij het minder doen. Roma en Sinti worden hier beter behandeld dan in Roemenië, Oekraïners beter dan in Polen en Polen beter dan in Duitsland.
De klachtensite van de PVV dient om de aard en de omvang van de klachten uit te vinden die de aanhang van de PVV heeft, omdat de Kamercommissie die zich daar mee bezig gehouden heeft dat onderwerp heeft laten liggen. Geen enkele reden om je zo over op te winden, maar ach, denk je dan , wat zouden Europa en Nederland zijn zonder hypes.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  16-02-2012          

Reacties
# 1
cornelissen:

Wat een heerlijke nuchtere ontmaskering van haar onkunde, onwetendheid en vooringenomenheid. Prachtig.

17-feb 2012 ,  09:38
# 2
Ester Losita:

Er zijn nu eenmaal duizenden mensen in Nederland die qua inkomen afhankelijk zijn van het slachtoffer maken van groepen. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om een groep tot slachtoffer te bestempelen, zodat de linksen weer een mediacampagne kunnen beginnen. Stel je voor dat het doel bereikt zou worden: dan zouden ze niets meer te doenhebben en een echte baan moeten zoeken.

17-feb 2012 ,  12:26
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.