Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het dilemma van een zaalverhuurder
Boekpresentatie geblokkeerd door World Forum

De officiële presentatie van het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord was gepland voor donderdag 18 februari 2010, in een klein zaaltje van het grote World Forum in Den Haag.
Nota bene aan het Churchillplein…
Deze presentatie moet worden uitgesteld omdat de directeur bang is voor geweld. Hij schreef
Naar aanleiding van ons gesprek moet ik u helaas mededelen dat ik uw verzoek om een boekpresentatie te houden in het World Forum niet kan honoreren. Ik kan de veiligheid van mijn collega’s, uw gasten en u zelf niet garanderen en om die rede is het, mijns inziens, niet verantwoordelijk om dit evenement plaats te laten vinden.

Let wel: het betrof een bijeenkomst voor alleen genodigden, waaronder vertegenwoordigers van de pers.
Ik heb hem indringend gevraagd om toelichting.
»
Geachte heer Middendorf,

In ons laatste telefoongesprek van vrijdag 12 februari heb ik u gevraagd uw beslissing de presentatie van mijn boek in uw zalencomplex tegen te houden, nader toe te lichten.
Ik vraag u nogmaals dit te doen, liefst schriftelijk.
In uw Algemene Voorwaarden had ik al artikel 8 gelezen met daarin de opmerkelijke passage “(…) Ingeval van (dreigende) overlast of wanordelijkheden, dan wel indien in maatschappelijk opzicht opschudding te verwachten is of teweeggebracht wordt, wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of anderszins bezwaren rijzen tegen het evenement, kan World Forum wederpartij en derden de toegang weigeren c.q. (doen) verwijderen en ter beschikking gestelde ruimten ontruimen. World Forum is in deze gevallen niet gehouden tot enige schadeloosstelling (…)”.
Na het lezen had ik mijn wenkbrauwen gefronst maar omdat het hier om een bijeenkomst ging uitsluitend voor genodigden -waaronder vertegenwoordigers van de pers- leek het me erg onwaarschijnlijk dat u de rek in de formulering van artikel 8, die in het citaat hierboven onderstreept is weergegeven, zou benutten.
Indien er al betaling had plaatsgevonden zou ik dit in een juridische procedure hebben aangevoerd om het geld terug te krijgen. Nu spreek ik u slechts aan op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Uiteraard is het uw recht als commerciële uitbater van een zalencomplex om aan u onwelgevallige meningen geen ruimte te bieden in uw zalen. Het is echter nogal flauw wanneer u zich daarbij verschuilt achter een volkomen fictieve dreiging die uit zou gaan van mensen van mohammedaanse of extreemlinkse achtergrond.
Niet alleen flauw maar ronduit vreemd omdat het World Forum op haar eigen site het doet voorkomen wèl een maatschappelijke verantwoordelijkheid te kennen. Ik citeer:
Het World Forum wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Daarom hebben we het World Forum Ethical Program ontwikkeld. Het programma omvat maatregelen om echt te werken aan een duurzamere samenleving. Op deze manier willen we herkenbaar zijn als een bewuste, betrouwbare en creatieve partner.


Drs. F.A. Groenendijk

Toch snap ik het dilemma voor meneer Middendorf heel goed. De kans dat in Nederland geweld zou worden gebruikt tegen de presentatie in besloten gezelschap van een boek van de hand van een volslagen onbekende wiskundedocent is buitengewoon gering maar niet helemaal nul.
De moorden in Nederland op Theo van Gogh en Pim Fortuyn en wereldwijd op bijvoorbeeld Hitoshi Igarashi en Hrant Dink tonen dat er inderdaad “individuele” gekken zijn van mohammedaanse of extreem-linkse achtergrond die in staat zijn tot moordaanslagen.
De moord op bijvoorbeeld Rashad Khalifa en Benazir Buttho tonen dat er ook groepen van mohammedaanse achtergrond zijn die die moordaanslagen plegen op individuele mensen.
11 september en vele andere aanslagen hebben getoond dat er ook groepen met mohammedaanse achtergrond bestaan die terreuraanslagen uitvoeren waarbij tientallen tot duizenden burgerslachtoffers vallen.
De fatwa tegen Salman Rushdie toont dat er overheden zijn van landen waar het mohammedanisme dominant is die oproepen tot moordaanslagen op individuele personen elders in de wereld. Meneer Middendorf verwees in het telefoongesprek ook naar Rushdie.

Ook al was het risico buitengewoon gering: waarom zou juist het World Forum dit risico moeten nemen? Er zijn toch andere zaalverhuurders?
Het is het spiegelbeeld van het dilemma van wapen- en drugshandelaren: als zij het niet doen, doen anderen het wel.  

Frans Groenendijk,  14-02-2010          

Reacties
# 1
SamvR:

Typisch. De grootste malaise van deze tijd is niet de islam, maar wel de laffe, postmoderne westerling.

15-feb 2010 ,  01:45
# 2
pat_riot:

Triest....in en in triest. Maar juist het besluit van dhr. Middendorf zegt al genoeg. De huidige maatschappij is bang, heel bang. En wanneer mij de vraag gesteld wordt of ik bang ben reageer ik fel, heel fel. Tegengas is in deze kwestie op elk niveau en van zoveel mogelijk mensen gewenst om het tij te doen keren.

Met vriendelijke groet,

Patrick Riedijk

15-feb 2010 ,  03:35
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.