Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het gekmakende effect van Wilders. Op professor Ewald Engelen
Het zou komisch zijn als het niet zo tragisch was

De partij van Wilders heeft in de Tweede Kamer 16% van de zetels. Met sommige van zijn politieke keuzes kunnen volgens opiniepeilingen veel meer dan 50% van de kiezers wel instemmen. Zijn hoogste score pakt hij echter ongetwijfeld op het item 'voorkomen in gesprekken over landelijke politiek'.
Afgelopen zondag hoorde ik iemand zelfs beweren dat Wilders het debat gijzelt. Dat is een raar praatje. Natuurlijk wil de PVV en wil meneer Wilders graag dat hij veel over de tong gaat. Maar er zijn ook anderen die dankbaar gebruik maken van die zogenaamde gijzeling.
»
Geert Wilders heeft veel trouwe kiezers en toegewijde sympathisanten, maar onder een groot deel van de niet-PVV stemmers bestaat er ook een, volgens mij nog grotere, toewijding aan 'de strijd tegen de verschrikkelijke Wilders'.
Hij volstaat met het in twijfel trekken van de intenties van de PVV

De partij van Alexander Pechtold profiteert daar handig van.
Maar niet alleen in het haagse blijkt 'Wilders' gebruikt te worden als middel om eigen onmacht te maskeren. UVA-professor Ewald Engelen geeft daar met zijn stuk De gulden als dikke vinger richting Europese leiders een zeer opmerkelijk voorbeeld van.
De redactie van Me Judice heeft een aantal economen gevraagd
zich te buigen over de vraag of een terugkeer van de gulden een wijs plan is.

Hier op Keizers & Kleren werd al stilgestaan bij de eerste bijdrage in die serie: die van Jan Luyten van Zanden.
De bijdrage van meneer Engelen leidt de redactie in met:
In deze bijdrage beziet Ewald Engelen de mogelijke uitkomst van een terugkeer van de gulden als een gevolg van grove nalatigheid van Europese regeringsleiders.

Dat klinkt pittig en interessant.
Engelen kraakt echt harde noten over die nalatigheid.

Met uitzondering van dit:
Door gebrek aan een democratisch mandaat voor verdere verdieping van de Europese integratie is de bewegingsvrijheid van Merkel, Sarkozy en Rutte in Brussel beperkt. Europese besluiten worden eerst en vooral door de bril van het nationale belang bekeken. De leiders van de Eurozone menen dat zij dat hun kiezers verplicht zijn.
..lijkt de kritiek van Engelen op 'de EU-politiek' eigenlijk wel wat op hetgeen hier op Keizers & Kleren daarover te lezen valt:
(…) grove nalatigheid (…) In plaats daarvan juichten Europese leiders dat de kredietcrisis, zoals het toen nog heette, het failliet van het Amerikaanse kapitalisme aantoonde en daarmee de superioriteit van het Europese model (…) Foute diagnoses, gemakzuchtige probleemdefinities en ontoereikende analyses hebben geleid tot oplossingen die keer op keer te klein en te laat waren. (…) een pagina met loze frasen over een Marshall plan voor Zuid-Europa (…) gegoocheld met derivaten, hefbomen, verzekeringen, speciale juridische entiteiten om het fonds ten minste de schijn van financiële vuurkracht te geven. En werd er blasé vertrouwd (…) stomweg geen democratisch draagvlak bestond', 'Het Europese integratieproject is altijd elitair en technocratisch geweest. Maar van oudsher kon het rekenen op de stilzwijgende instemming van het merendeel van de kiezers. (…) kregen de burgers van Frankrijk en Nederland hetzelfde Verdrag cosmetisch aangepast volgens inmiddels gebruikelijk recept alsnog via het parlement opgelegd (…) Dat achterstallig democratisch onderhoud wreekt zich nu (…) hebben Rutte en de zijnen vooral aan zichzelf te danken. Het signaal van juni 2005 is onvoldoende serieus genomen. (…) De trein van Europese integratie is doorgedenderd en het electoraat heeft het nakijken gehad.

Dit soort uitlatingen klopt ook wel met de manier waarop Me Judice deze bijdrage introduceerde.

Maar ze hadden toch echt een bijdrage gevraagd over een ander thema!
... de vraag of een terugkeer van de gulden een wijs plan is...

Aan dat thema besteedt Engelen wel op een heel speciale manier aandacht. Hij volstaat met het in twijfel trekken van de intenties van de PVV. Hij noemt de actie van de PVV om onderzoek te laten doen 'onzinnige voorstellen'.
Hij heeft dus werkelijk helemaal niets, nul komma nada te melden over terugkeer naar de gulden of invoering van de E-Mark, afgezien van het woordje 'onzinnig'.
Bizar. Me Judice heeft dit onderwerp op de agenda gezet. Ze "vragen economen zich te buigen over de vraag". Zo'n initiatief is zelf ook op te vatten als een soort van onderzoek. Is die redactie ook onzinnig bezig? Willen zij alleen maar lezers op hun webstek of zo? Zo ja, waarom dat niet gewoon naar voren gebracht?
Hij komt verder alleen nog met de rare steek "Wie financiert dit trouwens?" (doelend op het door de PVV aangekondigde onderzoek) en besluit met
Het zou komisch zijn als het niet zo tragisch was.

Ik vind dat wel een mooie afsluiting. Alleen doel ik dan op de opstelling van de professor zelf.
 
Doet ook een beetje denken aan Stivoro-spotjes van een paar jaar geleden: "Maar ik rook niet"

Frans Groenendijk,  23-11-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Waar zouden we zijn zonder nuchter verstand en analytisch vermogen ? Back to the underbelly down under the socialistic dirt ?
Frans, ik hoop toch echt dat ook alle mensen met een minder IQ van 150+ inzien wat voor malle fratsen hier uitgehaald worden. Of zou Engelen blind getypt hebben ?

24-nov 2011 ,  03:48
# 2
peter klein:

Dit is een veelvoorkomend kwaal van links en PC nederland: niet ingaan op de vraag of redenering,maar op de man spelen, want dat doet engelen hier, de persoon diskwalificeren.
We kunnen blij zijn dat engelen nog geen vergelijking maakt...

24-nov 2011 ,  08:20
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.