Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het gewei van D66

Tijdens de algemene beschouwingen kwamen de voorgenomen bezuinigingen op de natuur ter sprake. Procentueel zijn de bezuinigen op natuur met 60 tot 70% het grootst dus het wekt geen verbazing dat er uit die hoek protest komt. Het is natuurlijk de natuur niet die goud geld kost, de natuur is gratis. Je hoeft maar een stuk grond braak te laten liggen en het wordt natuur zonder dat het een cent kost. Gaat allemaal vanzelf. Al eeuwen en sinds mensenheugenis is er natuur of wij daar nu bakken geld aan spenderen of niet.

»
Nee, de natuur gaat heus niet weg als we er minder geld aan uitgeven. Het zijn de mensen die er bakken geld mee verdienen, die gaan piepen als de geldkraan een beetje zachter gezet wordt.
Dat krijg je als je niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken
Dat geld voor “de natuur”, dat is bijvoorbeeld de subsidie die staatssecretaris Bleker kreeg voor zijn ponyhobby en de miljoenen die uitgegeven zijn aan dat mislukte dierenbeulexperiment in de Oostvaardersplassen waar dieren mogen verhongeren in wat feitelijk een groot weiland is met een hek erom. Moet jij eens doen met je koeien, dan zit je al in de bak als ze alleen nog maar mager zijn, laat staan dood.

Maar, terug naar de algemene beschouwingen, het ging over de bezuinigingen op de natuur en daar is D66 op tegen. Waarom weten ze zelf niet denk ik maar ik vermoed omdat het een plan van de zittende regering is.
Sprekend over die natuur probeerde Alexander Pechtold de lachers op zijn hand te krijgen door schamper te zeggen tegen Sybrand van Haersma Buma: “Straks is een gewei aan de muur ook natuur”. Daar konden enkelen in de kamer hartelijk om lachen, wat één goede grap.
Dat krijg je als je niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken.

Pechtold zei in werkelijkheid iets heel doms. Door schamper te doen met zijn gewei opmerking wekte hij de indruk alsof er iets mis zou zijn met een gewei aan de muur, alsof dat echt iets voor dierenbeulen is, vergelijkbaar met een tijgervel voor de open haard of een jachttrofee op een plankje gespijkerd.

Een gewei is echter het natuurproduct der natuurproducten en ook nog heel duurzaam. In de oertijd maakten de mensen al
Het is niet alsof die hertenbok zelf nog iets van plan was met zijn afgeworpen gewei
dankbaar gebruik van geweien voor het maken van allerlei werktuigen zoals naalden en vishaken en gewei werd ook gebruikt voor het vervaardigen van gereedschap, onder meer omdat gewei veel taaier is dan steen.
Het gebruiken of aan de muur hangen van een gewei heeft alles met natuur te maken. Een hertenbok krijgt elk jaar een nieuw (meestal groter) gewei en hij werpt de oude stangen af. Als je die vindt en meeneemt om aan de muur te hangen of iets van te maken heeft die hertenbok daar net zo min last van als dat je zijn keutels achter zijn kont op zou rapen.
Het is niet alsof die hertenbok zelf nog iets van plan was met zijn afgeworpen gewei.

Pechtold weet het waarschijnlijk niet maar er worden nu nog steeds producten gemaakt van gewei, kapstokken, meubels, lampen, en de winkeliers die ze verkopen adverteren met “haal een stukje natuur in huis”. Die winkeliers hebben het beter begrepen dan Pechtold.
Voor een bijzettafel van gewei is niet eens een boom doodvermoord zoals voor een houten meubel: groener en duurzamer is niet te krijgen.
Hadden wij maar allemaal een gewei aan de muur, dan ging het goed met de natuur.
 

Marielle Bos,  25-11-2011          

Reacties
# 1
Roos Friesland:

Marielle, mijn complimenten voor een aantal van je andere stukjes.
Het lijkt mij een hele toer om een gewei dat je tijdens een wandeling vindt - ik heb er nog nooit een gevonden - mee te sjouwen, die dingen zijn toch heel zwaar? Ik vind zo'n gewei aan de muur trouwens ook wel wat protserigs hebben en vind een gewei alleen mooi als het op de kop van het dier zit.
Volgens mij kost natuur wl geld. Op de stoep voor mijn huis staat een mooie ginkgo. De poes van de buren gebruikt die boom als krabpaal en de schors van de boom wordt afgekrabt. Ik hoop dat de gemeente iemand stuurt die kan bepalen hoe schadelijk dit is. Ik denk dat er daarna weer andere mensen moeten komen die een hekje om die boom moeten plaatsen.

25-nov 2011 ,  10:49
# 2
Ester Losita:

Inderdaad natuur herstelt zich en zoekt zijn eigen weg. Wat wij natuurbeheer noemen in NEderland, mag die naam niet hebben. Natuur en beheer sluiten elkaar uit. het tropisch oerwoud en de Alpen worden ook niet beheerd, evenmin als de koraalriffen en de Siberische bossen.

Een voorbeeld in Nederland maakt meteen duidelijk hoe zeer wij vervreemd zijn van wat eigenlijk natuur is.

Heideterreinen in NEderland zouden allemaal binnen ongeveer 25 jaar veranderen in dennenbos en na nog eens 25 jaar in eikenbos, omdat dit de natuurlijke gang van zaken is. En nooit omgekeerd. Duizend jaar geleden ging de mens op grote schaal hout kappen en schapen houden en toen ontstonden heidevelden en zelfs stuifzanden. Zonder begrazing zouden ook de stuifzanden weer dichtgroeien met bos. Heidevelden zijn een CULTUURlandschap, veroorzaakt door de mens en in stand gehouden door de mens. Omdat we dat nu eenmaal gewend zijn, heet het inmiddels NATUURbeheer.

25-nov 2011 ,  11:10
# 3
Frans Groenendijk:

@Roos Je voorbeeld valt echt niet onder 'natuurbeheer' volgens mij. Een gingko in de stad is sowieso niet zo natuurlijk, maar hij staat ook nog op de stoep, schrijf je. Dat is openbare werken.
@Ester Goed voorbeeld: heidevelden als cultuurlandschap. Best wel mooi trouwens, als afwisseling. Park zou je ook kunnen zeggen. Ik ben wel voorstander van parken. Niks mis met ruim opgezette dierentuinen ook, maar met natuur heeft het weinig van doen.

25-nov 2011 ,  12:54
# 4
Filantroop:

Het gaat er niet om dat de natuur dreigt te verdwijnen, linkse mensen hebben gewoon een eigen interpretatie van wat natuur is. De linkse mens heeft zich tot schepper verheven en zich tegelijk verwaardigd de enige te zijn die bepalen kan wat natuur is:
http://www.hetnieuwejournaal.nl/2010/09/08/op-de-tomtom-van-frans-vera-langs-de-kadavers-van-de-oernatuur/

Het is de linkse mens die wegens zijn goddelijkheid bepaalt welke botanische en faunistische verschijnselen in Nederland thuishoren, want als de vuurlibel aangetroffen wordt dan heeft de mens met zijn CO2-emissie dat veroorzaakt. Hoewel de migratie van soorten een verschijnsel van alle tijden is, zelfs van voor de mensheid. Soms wordt er geheel onterecht alarm geslagen over de verdwijning van soorten:
http://www.hetnieuwejournaal.nl/2009/12/16/help-de-nachtegalen-verdwijnen/

De natuur kan best zonder linkse mensen.

25-nov 2011 ,  01:36
# 5
Roos Friesland:

Maar wat is dan wl natuur in Nederland?
Wanneer noem je iets uberhaupt 'natuur' Dat is mij eigenlijk niet duidelijk.
Is iets alleen natuur als je 'het' zijn eigen gang laat gaan? (dat is toch niet altijd wenselijk? en ingrijpen kost toch geld?)
We zouden dus eigenlijk over cultuurbehoud moeten spreken ipv over natuurbeheer?

Ja, misschien verwar ik openbare werken met natuurbehoud. De ambtenaar die ik aan de lijn had, wist ook niet zo goed bij wie hij moest zijn met mijn ginkgo-probleem.
Er is iemand wezen kijken bij de boom... en het verdwijnen van de schors kan geen kwaad... ik ga toch de stadsecoloog nog even bellen.
Ik weet wel dat er bezuinigd wordt op natuur-en milieu-educatie en vind dat jammer (basisschoolkinderen gaan bijvoorbeeld diertjes scheppen in de sloot, kijken hoe een bijenkast in elkaar zit,gaan naar de kinderboerderij,gaan het veld in en zien hoe en wat er groeit, bloeit en leeft )... maar dat heeft zeker ook niets met natuur te maken?

25-nov 2011 ,  02:43
# 6
Ester Losita:

@4 Filantroop:
De natuuropvatting van de linkse mens is alleen een aanleiding voor hen om weer iets 'maakbaars' in het leven te roepen en het kapitalisme dan wel liberale mens met verwijten te overladen. Net alsof de traditionele stammen van elders of het socialisme zoveel respect hebben/hadden voor de natuur.

@5 Roos:
Natuurbeheer in Nederland zou eigenlijk landschapsbeheer moeten heten. De door interactie met de mens gevormde landschappen worden zo goed mogelijk doorgegeven aan het nageslacht, omdat ze anders binnen een generatie volledig verwoest zouden zijn. De mogelijkheden voor conservatie zijn echter zeer beperkt, omdat overbevolking de ruimte beperkt en vooral de bewegingsvrijheid van mens en dier. Conservatie kan geen indruk van ruimte en rust en vrije groei van planten en dieren terugbrengen, omdat alles er om de 'natuur' niet tegengehouden kan worden door de conserverende maatregelen. Wat rest is een landschap, een soort stilleven van wat ooit was.

25-nov 2011 ,  05:29
# 7
Marielle Bos:

Roos, dat is een goede vraag, wat is eigenlijk natuur in Nederland.
Ik neig ernaar te zeggen dat we dat helemaal niet hebben, ongerepte natuur waar geen mensenhand aan te pas is gekomen.

En nee, je kunt de natuur niet zomaar zijn gang laten gaan zonder ingrijpen en dat gebeurt dan ook nergens in Nederland, en als je ingrijpt is het eigenlijk geen ongerepte natuur meer.

Die miljoenen die naar natuur gaan en wat wel minder kan, daarmee doel ik vooral op, en daar heb je ze weer, Europese richtlijnen die vastgelegd zijn in het Natura 2000 verdrag zodat Europa nu uitmaakt of wij ergens een bedrijf of woningen mogen bouwen te ja of te nee.
Er is ook een soort ruilsysteem, als je 1 hectare bebouwt moet je er 1 "teruggeven" aan de natuur wat voor ons land heel onvoordelig is en niet te doen. Spanje bijvoorbeeld, die hebben onherbergzaam terrein waar je toch niks mee kan, die geven gewoon de Pyreneen aan de natuur, hebben ze toch niks aan. Maar wij hebben bijna geen onbewoonbaar of onvruchtbaar land en dan krijg je idiote plannen zoals het onder water zetten van polders die eerst voor een godsvermogen aan de zee ontworstelt zijn.

Dat Natura 2000 erg nadelig voor ons is blijkt wel uit het feit dat Balkenende zich zelfs de toorn van Barosso op de hals gehaald heeft door veranderingen in natura 2000 te willen (natuurlijk heeft hij bakzeil gehaald zoals we van hem gewend waren) en zitten we nu opgescheept met onzinnige regels en een boetesysteem als we niet voldoen aan die regels en dat dat niet haalbaar is snapt elke boerenjeweetwel.

En ik heb een gewei aan de muur maar de eer van het vinden gaat naar mijn hond die er (in Hongarije) mee aan kwam zetten, eerst met het ene stuk en even later met het andere. Gewei is van bot dus ik vond het erg lief dat ik het van hem kreeg en heb geen moment getwijfeld of ik het wel aan zou pakken. Maar dat was ook omdat hij er vervaarlijk mee in de rondte aan het zwaaien was, zo blij als een kind. Daar zouden ongelukken van gekomen zijn.

25-nov 2011 ,  05:51
# 8
Charles de Gaulle:

Natuurbeheer of landschapsbeheer zou heel nuttig kunnen zijn, helaas is het reeds lang geleden gekaapt door de geitenwollensokkenbrigade die van van alles en nog wat beschuldigd kunnen worden behalve dan dat ze ook maar enigszins verstand van natuur zouden hebben.De Oostvaardersplassen zijn daar het mooiste voorbeeld van.
Kadavers die men laat liggen "om de natuur zijn gang te laten gaan".
Een boer die een,door wat voor reden dan dan ook, overleden dier niet direct op laten halen door een destructiebedrijf krijgt een niet misselijke boete.
En terecht want dit kan een gevaar betekenen voor de gezondheid van mens en dier.
Maar nee, niet in de Oostv.Plassen, daar moet men ze ongemoeid laten.

27-nov 2011 ,  02:26
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.