Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het immigratietaboe: de grote lijn in twee plaatjes

Op 29 au­gus­tus is er in De Balie in Am­ster­dam een debat naar aan­lei­ding van het ver­schijnen van het boek Het immi­gratieta­boe van Joost Niemöller.
Ter 'begeleiding' daarvan hier een paar grafieken over de grote lijnen van de ontwik­kelingen die de achter­grond vormen voor boek en debat.
De broers Lucassen hebben een boek geschreven waarin ze de immigratie van de afgelopen decennia vergelijken met die uit de 17e eeuw.
Anderen kijken bijvoorkeur alleen naar de laatste twee, drie, acht of 17 jaar. Het deel van de nieuwe immigranten dat door velen als problematisch wordt ervaren komt hier ongeveer sinds 1972. Hun aantal is in de afgelopen decennia geëxplodeerd.
»
Plaatje een.
Gebaseerd op CBS gegevens, met name de tabel over 'Islamieten en Hindoes', uit de afdeling 'Bevolking'.
De statistiek is in 2004 gestopt omdat er een betrouwbaarder dataverzameling voor in de plaats kwam. Op de zusterwebstek Keizers en Kleren zal binnenkort ingegaan worden op de betekenis van die verandering.
image
Een verdubbeling elke twaalf jaar. Er zijn aanwijzingen dat de laatste jaren er een afname is in de groei.

Plaatje twee is eveneens gebaseerd op CBS-gegevens uit de afdeling 'Bevolking', immigranten naar herkomst.
Daarin is de instroom uitgesplitst naar vier categorien en deze zijn uitgezet als percentage van de totale instroom.

In 1972 was bijna 90% van de instroom Westers, nu is dat minder dan de helft. De zeer gedifferentieerde groep van 'overig Niet-Westers' is vooral sinds 1990 in opmars.

Deze grote lijnen manifesteren zich overduidelijk in de situatie in de grote steden.
Floris van den Berg van Saparoea schrijft daarover vandaag op De Dagelijkse Standaard: in de grote steden is de autochtone bevolking voor een zeer groot deel vervangen door immigranten, en die ontwikkeling lijkt nog door te gaan.

Zie ook het achtergrondartikel op de webstek Keizers & Kleren over het werk van de werkgeverslobbyist Ewald Engelen.


 

Frans Groenendijk,  29-08-2012          

Reacties
# 1
Ron:

De Volkskrantse tekeningen van SIGMUND Peter Wit maar dan wijken vol.

30-aug 2012 ,  09:05
# 2
Ron:

Genocide?
Een reageerder op DDS noemde de massa immigratie vaak genocide.
Mijn observatie:
In de grote steden zijn wijken die
Turkije of Marokko niet zouden misstaan, de klederdracht is er Turkser of
Marokaanser dan in Turkije of Marokko.

Een groep is vervangen door een andere groep, genocide? daar heeft het veel van weg op een bepaalde manier.

Waardoor is mij bekend: de jaren zestig, goedkope arbeid, geen terugkeer en gezinshereniging.

Genocide? laatst genoemde in de definitie: and forcibly transferring children of the group to another group'.
Originele Engelstalige tekst: any of the
following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a
national, ethnical, racial or religious group, as such: 'Killing
members of the group; Causing serious bodily or mental harm to members
of the group; Deliberately inflicting on the group conditions of life
calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
Imposing measures intended to prevent births within the group; and
forcibly transferring children of the group to another group'.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide#cite_ref-0

01-sep 2012 ,  05:00
# 3
Arend:

@Ron,

"Genocide, op een bepaalde manier".
Onzin.
Genocide is het georganiseerd uitroeien van een volk.
Etnische zuivering is het georganiseerd verjagen van een volk.
Van geen van beiden is hier sprake.

Er is relatief veel (gewelddadige) criminaliteit in de allochtone steden. Zowel allochtonen als autochtonen zijn daar slachtoffer van, de laatsten wel vaker. Maar van het georganiseerd vermoorden dan wel verjagen van autochtonen is geen sprake. De vergelijking met echte genocides is ongepast.

01-sep 2012 ,  08:43
# 4
Ron:

Dag Arend, 'De vergelijking met 'echte' genocides is ongepast.' enig voorbehoud...?

01-sep 2012 ,  09:46
# 5
Ron:

Intermezzo
'Dus op een bepaalde manier klopt het.'
Een Amsterdams neuroloog, professor D. Swaab, deed enige tijd geleden een onderzoek, waarbij hij de beschikking kreeg over de hersenen van dode mannen van wie vaststond dat zij homo's waren. En ziet: bij de sectie trof hij in een bepaald deel van de hersenen steeds eenzelfde afwijkende structuur aan, die in de hersenen van hetero's niet voorkwam.

Hoe overtuigend de resultaten van zijn onderzoek waren weet ik niet, maar hij maakte er gewag van, en het werd nieuws in de pers. Toen pas bleek, welk een ernstig verzuim Professor Swaab had begaan: hij had voor zijn onderzoek geen voorafgaande toestemming gevraagd bij de homoseksuele vakbond, het C.O.C. Nu, de gevolgen lieten zich zien en horen: een grote groep gemotiveerde personen verscheen op Zondagmorgen voor Professor Swaab zijn woning in Amstelveen, roepende in koor en met grote stem: 'Dick, snijd in je eigen p(..)!' Wel eigenaardig, als men bedenkt dat Professor Swaab wel een onderzoek deed dat met seksualiteit te maken had, maar daartoe hersenen en géén geslachtsdelen onderzocht. Maar de aanhangers van die vakbond hebben geen hersenen doch wel geslachtsdelen, dus op een bepaalde manier klopt het. Daarom is er ook een God of Iets of Iemand Die alles gemaakt heeft en laat geschieden, want zoiets als die betoging in Amstelveen kan geen sterveling zelf bedenken. Het zijn boeiende tijden.

Het leven is geweldig, en daar is niets aan te doen. Of dacht U soms van wel? Ons bestaan is toch één groot feest?

Neen, ik laat U niet in de steek: ik kom terug, net als de dokter tot het niet meer nodig is. U moet gewoon doorgaan met de pillen, en vooral de kuur geheel afmaken, want ik kom niet voor Jan L(..) dag en nacht bij U langs.

Gerard Reve

01-sep 2012 ,  11:36
# 6
Arend:

@Ron,

Een irrelevant citaatje geeft je nog geen gelijk.
Er is hier gewoon geen sprake van genocide, klaar.

Doen alsof dat wel zo is verwacht ik van PvdA-ers en aanverwanten.

02-sep 2012 ,  02:11
# 7
Frans Groenendijk:

Ik ben het met Arend eens. Laten we dat goochelen met zinsnedes en metaforen maar overlaten aan de experts. Zoals Erdogan die voor de deportaties die aan meer dan een miljoen Armeniërs het leven kostte niet de term genocide wil verbinden maar de term wel geschikt vindt voor de gebeurtenissen in in Xinjang waarbij meer Oeigoeren dan Han-Chinezen omkwamen.

02-sep 2012 ,  03:41
# 8
Arend:

@Frans,

Volgens Erdogan geloven alleen wetenschappers in die Armeense genocide. Erdogan gelooft echter alleen in allah, en dus niet in wetenschappers. In een interview zei Erdogan dat genocides door moslims "niet bestaan". Ook de genocide destijds in Darfoer, Soedan was volgens hem slechts anti-islamitische propaganda.

Op het eerste gezicht lijkt Erdogan alleen extreem dom, belachelijk wereldvreemd en ernstig geestelijk gestoord. In werkelijkheid is hij echter net zo kwaadaardig als zijn islamistische bondgenoten.
Erdogan dreigde enkele jaren terug met nieuwe "deportaties" (dus moordpartijen) tegen 100.000 Armeniërs als meer Westerse landen de Armeense geschiedenis zouden erkennen.

Oftewel.
Erdogan zegt bereid te zijn 100.000 Armeniërs te laten boeten voor de "misdaden" van enkele Westerse landen. Het collectief straffen van hele bevolkingsgroepen; dat is puur islamisme, en dat is de ideale motivatie voor genocides.

Niemand zou hier op het idee komen om 100.000 Turken te laten boeten voor het beleid van Iran, of zelfs voor het beleid van Turkije zelf.
Ook Wilders niet.
Erdogan dus wel.
Erdogan steunde ook het holocaustpromotieteam van de gaza-flotilla. Kennelijk mogen joden dus collectief gestraft worden voor het feit dat Israël veel vrijer en democratischer is dan Turkije.

En Wilders kreeg te horen dat het onfatsoenlijk was om Erdogan een mafkees te noemen...

02-sep 2012 ,  04:48
# 9
Ron:

Dag Arend en Frans, ik waardeer jullie reactie.

02-sep 2012 ,  09:15
# 10
rechtse rakker:

Laf links heeft de boel hier verziekt....en laf links zal er uiteindelijk voor zorgen (20 tot 30 jaar) dat Nederland een Islamitisch land gaat worden zo simpel is het.

09-sep 2012 ,  01:40
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.