Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het lijmen van gebarsten kruiken
Over de waarnemingen van Dalrymple

Op tweede kerst­dag zond de VPRO de eerste afle­vering uit van het pro­gramma Winter­gasten. Raoul Heertje sprak met Theo­dore Dalrymple.
Die laatste weet als geen ander de rotte plekken in onze samen­leving bloot te leggen. Diep onder de indruk mailde ik een vriend, waarna de volgende con­ver­satie ont­stond (voor u een beetje gecom­primeerd):
Dat Interview van Dalrymple ken ik niet. Moet zeggen dat ik niet zo'n geweldige pet van die man op heb voor zover ik zijn idee ken. Dat mensen hun verantwoordelijkheid voor hun bestaan moeten nemen en niet a priori de welvaartsstaat voor hun sores laten opdraaien kan ik allen maar beamen. Maar trekt hij dat beroep op eigen verantwoordelijkheid niet wat erg ver door ook als het gaat om psychische problemen en ernstig gestoord gedrag? Heb jij van hem wel iets vernomen van de giftige en nauwelijks herstelbare invloed van ouders op hun kind? En dat ouders in dat opzicht ook eens bij zichzelf te rade zouden moeten gaan?»
Ik moet je zeggen dat ik aanvankelijk jouw argwaan tegenover Dalrymple deelde . Maar naarmate ik meer las begon ik zijn insteek te begrijpen. Helemaal tegenovergesteld aan de houding van Alice Miller, en geboren in zijn ervaringen met het laagste van het laagste aan menselijke tekortkomingen in de Engelse gevangenissen. Daar trof hij een bevolkingsgroep aan die zo verstoken was geweest van enig moreel besef , en van enig contact met een wetende getuige, dat vanaf de vroegste ontwikkeling de toekomstige destructie al een gegeven was. Daarmee gepaard gaand een gebrekkig intellect, en een totale afwezigheid van zelfreflectie.
het aanbod van therapeuten zonder sentimentele bevlogenheid is minuscuul

In dat laatste interview dat ik noemde was hij daar heel duidelijk over. Geen van die ouders had de bagage om normaal functionerende kinderen op te voeden, en als die kinderen weer per ongeluk op hun vijftiende ouders werden was het hek nog verder van de dam. Zijn klacht was dat de permissive society daar geen enkele actie tegen ondernam, er nutteloos een zooi hulpverleners op losliet die ging schuldsaneren en op voedingsschema´s letten, terwijl de ongelukkige offspring als speeltje behandeld werd, en vanaf dag één geen normale volwassene tegenkwam.
Een gesloten , en gesubsidieerde , opsluiting in achterlijkheid.

Om met de adviezen van Alice Miller te kunnen groeien heb je zelf­inzicht nodig, en een intellec­tuele eerlijk­heid die ergens ooit gesti­muleerd moet zijn door een vol­wassene . Die het geklaag en gejammer niet voor zoete koek aan­nam, maar de hoop wekte dat er auto­nomie gloorde aan het eind van de inspan­ningen om het verleden te verwerken.

Gezien het aantal volledig gestoorden dat we jaarlijks importeren, en het minuscule aanbod van therapeuten zonder sentimentele bevlogenheid is de kans op herstel nihil.
Nog afgezien van de misére dat we de gekwelden van eigen kweek geen therapie meer kunnen bieden omdat in alle wijsheid besloten is dat je binnen 5 sessies weer boven jan moet zijn.
het is onbespreekbaar dat er onbehandelbaren bestaan

Een gigantisch onbegrip van de technocraten over de ontregeling van de maatschappij als je die pressure cooker gevoelens met vals begrip benadert en valideert in plaats van de oorzaken bloot te leggen .
Dat onvolwassen knuffelgevoel van de asielindustrie is een ramp van ongekende omvang.
En omdat ik midden in een kansenwijk woon weet ik waarover ik praat.
We hebben zoveel haat geïmporteerd, nooit door ons veroorzaakt, en ook nooit door ons op te lossen, dat we ons gedragen als gegijzelden van de lichtontvlambaren.
En wat Dalrymple bepleit is dat we onze ogen opendoen, en ophouden met zwichten voor chantage.

Voor de aanhangers van een maakbare samenleving is het onbespreekbaar dat er onbehandelbaren bestaan. Er zijn onherstelbaren, en Dalrymple heeft er geen enkele illusie over. Containment is wellicht het maximaal haalbare, en ook al hoor ik hem daar niet voor pleiten: uit levensbehoud deporteren van de meest opzichtige vijanden, en wellicht daar achter aan diepe screening van de schijnheiligen die samenwerking preken en verovering beogen.

En voor de geestelijke gezondheid in dit land zou een stop op immigratie misschien de kans vergroten de gebarsten kruik uit het water te halen en te lijmen.
 

MJ,  03-01-2012          

Reacties
# 1
W. Veder:

'People whose integrity has not been damaged in childhood, who were protected, respected, and treated with honesty by their parents, will be—both in their youth and in adulthood—intelligent, responsive, empathic, and highly sensitive. They will take pleasure in life and will not feel any need to kill or even hurt others or themselves. They will use their power to defend themselves, not to attack others. They will not be able to do otherwise than respect and protect those weaker than themselves, including their children, because this is what they have learned from their own experience' zegt Alice Miller in 'For your own good' aldus Alice Miller schrijft in 'For your own good'.
Een logica in haar woorden die moeilijk te weerspreken is
maar wat bereik je ermee in de oren van het gepeupel in de multi-kulturele beerput als haar observatie niet eens weet door te dringen tot de bovenlaag van wat voor onze samenleving door moet gaan?

04-jan 2012 ,  04:17
# 2
Frans Groenendijk:

@W.Veder In die oren bereik je niets met die observaties, inderdaad: noch in die van 'het gepeupel' noch in die 'van wat voor onze samenleving door moet gaan'. Voor wat ik ervan weet biedt het verhaal van Miller ook geen directe antwoorden op allerlei politieke en maatschappelijke vragen. Toch vind ik die waarnemingen zeer waardevol. Bij het schrijven van mijn eigen bijdrage (Van levende jakhalzen en dode leeuwen) voor het boek Bezorgde vaders dacht ik eindelijk eens langer na over mijn eigen vader die in 1970 overleed. Wat was het bijzondere aan hem? Ik denk dat hij een van die mensen, een van die weinige mensen was, die zonder kleerscheuren zijn jeugd was doorgekomen. Weinig bijzonders bereikt in zijn leven, maar een zegen voor zijn omgeving. En andersom: veel mensen die niet onbeschadigd door hun jeugd kwamen, weten toch nog wel iets fatsoenlijks van hun leven te maken.
De belangrijkste waarschuwing die ik in het stuk van Marie lees is die tegen 'vals begrip'. En dat komt beslist het duidelijkst naar voren in het 'asiel- en immigratiewezen'. Het valse begrip is dodelijk voor elke kans op een verstandie aanpak.
Aleid Truyens schrijft vandaag in de Volkskrant wat relativerende opmerkingen bij het pessimisme van Dalrymple. Ze besluit zo:
Mensen die zich volproppen met patat, van afschuwelijke muziek houden en nooit een boek lezen, kunnen een zegen voor hun omgeving zijn. Dalrymples beeld van het sobere grafje is eigenlijk net zo'n romantisch cliché als dat van de rondborstige, eerlijke arbeider. Valse symboliek, geen tegengif tegen het narcisme. Er staan interessante commentaren onder.
Ik denk dat ik zaterdag wel naar de herhaling van Wintergasten ga kijken.

04-jan 2012 ,  01:20
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.