Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het treurige lot van integere wetenschappers en denkende PvdA-ers
Paul Scheffer in De Balie

Afgelopen woens­dag was er in debat­centrum De Balie in Amster­dam een merk­waardige bijeen­komst met een merk­waardige titel: 'Immi-gratis' *). Aanleiding was het door Joost Niemöller geschreven boek Het immi­gratie­taboe. Volgens presentator Yoeri Albrecht maakte de voorstelling deel uit van een serie bijeen­komsten in verband met de naderende verkiezingen voor het Nederlandse parlement. Er kwam heel veel langs dat ik inhoudelijk de moeite waard vond, maar politiek enigszins interessant werd het pas in het laatste kwartier toen Paul Scheffer eindelijk aan het woord kwam. Meestal spreekt Scheffer op de, voor politici zo kenmerkende, ergerniswekkende, wollige manier. Op twee momenten sprak hij zich wel vrij duidelijk uit. Op mijn voorzet drukte hij zich zelfs sarcastisch uit over lieden die suggereren dat we immigratie nodig hebben als antwoord op de uitdagingen die de vergrijzing ons stelt. Hij verwees naar VN-berekeningen die opleverden dat we in Nederland een migratiesaldo nodig hebben van 300000 mensen per jaar om de ui-vorm van de bevolkingspiramide in stand te houden. In 2050 zitten we dan met 39 en in 2100 met 105 miljoen mensen in Nederland. Waanzin. Letterlijk voegde hij eraan toe: "Maar het wordt wel voortdurend gebruikt".

»
Joost Niemöller noemde voorbeelden van mensen die dit verband blijven leggen -Geert Mak, Gerd Leers, Ab Klink, Ruud Lubbers- terwijl er onder integere wetenschappers consensus over bestaat dat immigratie geen oplossing voor vergrijzing kan zijn. Ook binnen partijen als PvdA en GroenLinks leeft dat waandenkbeeld volop: bezoek maar eens een forumdiscussie over vergrijzing, immigratie en politiek.

Het treurige is dat er niemand naar Paul Scheffer luistert. Boudewijn Geels van de HP mag hem in zijn cynische verslag van de bijeenkomst wel Autoriteit noemen -met hoofdletter- maar dat wil niet zeggen dat hij (nog) gezag heeft. Nadenkende PvdA-ers komen onherroepelijk in de marge terecht. Vroeger haalden zijn uitspraken grote kranten en televisieprogramma's: nu halen ze nog net het marginale blaadje HP/De Tijd.

Scheffer had kort daarvoor de 'sociaal historicus' **) Leo Lucassen vrij hardhandig op zijn plaats gezet. Toen Lucassen zich verweerde werd het pas echt pijnlijk voor hem.
Het optreden van Lucassen was in meerdere opzichten een beschamende vertoning.
Yoeri Albrecht leidde de avond kort in en vertelde dat er twee boeken centraal stonden: dat van Joost Niemöller en dat van Lucassen. Dat kwam niet alleen als een verrassing voor de bezoekers maar ook voor Lucassen, die dat ook zei.
Scheffer was blijkbaar wel op de hoogte gesteld: hij besteedde zijn beperkte spreektijd volledig aan de oorwassing van Lucassen. Hij ging niet in op diens verhaal op deze avond maar op het boek van Lucassen en zijn broer.
Dat zijn spreektijd zo beperkt was kwam trouwens door dezelfde Lucassen, die van Albrecht de gelegenheid kreeg om twee keer zo lang te spreken als de gepensioneerde CPB-onderzoeker Hans Roodenburg.

De toon van het betoog van Roodenburgs zou je 'tongue in cheek' kunnen noemen. Je ziet dat wel vaker bij wetenschappers van niveau: een manier van spreken die gewaardeerd wordt door mensen van gelijk niveau, maar niet goed begrepen wordt door de overgrote meerderheid van de politici, zeker niet door politici van het 'kaliber' Pechtold en al helemaal niet door de gemiddelde journalist.

Het verhaal van Roodenburg was opgebouwd uit twee stukken: een heel korte samenvatting van de studie die hij in 2003 met andere onderzoekers van het CPB uitvoerde, en een update die hij nadrukkelijk aanmerkte als zijn eigen opvatting. De manier waarop door de politiek met dit onderzoek is omgegaan is veelzeggend. Toen de Tweede Kamer in meerderheid besloten had geen onderzoek te willen naar kosten en baten van de immigratie, hoe taboe wil je het hebben?, werd er geopperd om dan toch in ieder geval het CPB om een update te vragen van precies dit CPB onderzoek. Stemming over dit voorstel werd aangehouden, en de facto is het daarmee eenvoudigweg van de tafel.

De powerpointpresentatie van Roodenburg is terug te vinden op zijn eigen, niet zo gelikte, webstek. Hier dia 8. (Let op: De link gaat naar de webstek. Klik vervolgens op 'opinie'. Dan is het de derde link. Klikken daarop start waarschijnlijk onmiddellijk downloaden. Hangt af van browserinstellingen)
Er gebeurde iets aardigs met deze dia.

Op de avond zelf was er een mevrouw Kremer van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die in niets blijk gaf affiniteit te hebben met wetenschapsbeoefening. Zij gaf aan, overigens zonder expliciet aan te sluiten bij het citaat van Friedman, er voorstander van te zijn dat de verzorgingsstaat wordt aangepast aan de immigratie.

De integere, maar niet zo goed geïnformeerde, PvdA-er Otto Reuchlin was er ook. Uit de titel van zijn verslagblijkt dat hij goed opgelet had: Debat in de Balie: je kunt niet tegelijkertijd socialist zijn en voorstander van massa immigratie.

Tsja, naar zo'n man wordt in zo'n partij nog minder geluisterd dan naar Scheffer of naar Samira Bouchibti-Abbos, maar de leiding van de partij is wel zo slim ze niet weg te jagen.

Ik ging redelijk tevreden weg. Zowel vanwege de afgang van Lucassen als vanwege de verdiende lof voor de schuchtere Joost Niemöller.
In wezen gaf Lucassen toe dat zijn complete verhaal over het vergelijken van de immigratie van de afgelopen veertig jaar met die in de Gouden Eeuw misplaatst en nietszeggend is. De afgang van Lucassen bleef overigens ogenschijnlijk nog beperkt. Het soort publiek dat sterk op de hand van Niemöller is, is nu eenmaal in het algemeen erg beschaafd. Wie dat al niet van nature was, heeft in de afgelopen jaren mede dankzij dat zelfde immigratietaboe wel geleerd, dat gedrag vertonen dat lijkt op dat van Lucassen gemakkelijk contraproductief werkt. Om het maar eens 'tongue in cheek' uit te drukken.
Lucassens meest opmerkelijke uitspraak had betrekking op het bedrijf dat ik toevallig ook noemde in de laatste Nieuwsbrief: ASM(L), sinds 2002 wereldmarktleider in chipsmachines. Absolute toptechnologie. Lucassen noemde medewerkers van het bedrijf die afkomstig zijn uit Maleisië als voorbeeld van voorbeeldige moslim-immigranten. Wie zou zo'n bewering checken?  
*) Hier de link naar de complete beeld- en geluidregistratie ervan. Die staat helaas op een vreemde manier op de Balie-site: je kunt geen stukje van de twee uur overslaan, er is geen tijdbalk!
**) 'Sociaal historicus', vreemde term eigenlijk. De UVA legt de vinger op de zere plek: "Sociaal-historici zijn dan ook vaker dan andere historici geïnteresseerd in vergelijkingen, en ze gebruiken ook wat vaker inzichten en theorieën uit de sociale wetenschappen."

Frans Groenendijk,  31-08-2012          

Reacties
# 1
Benjamin:

Gemiddelde nederlandse vrouw krijgt 1.8 kinderen en vervanginsfactor is 2.1( 0.1 omdat niet iedere vrouw vruchtbare periode haald of tijdens sterft).In nederland moeten 2.1 kinderen worden geboren per vrouw tegen vergrijzing( en een beetje meer als gemiddelde sterfteleeftijd blijft stijgen).

vooral mensen met een hoge intelligentie krijgen tegenwoordig weinig kinderen wat te maken heeft met de condoomuitvinding en andere zienswijze op voortplanting.
intellectuelen zijn meer perfectionsitisch en willen relatief veel eisende omstandigheden voor ze aan kinderen beginnen en zijn relatief meer olifant( less is more)
dan mensen met een lagere intelligentie gemiddeld gezien.
De stimulering neemt toe van intelligentie maar genetica neemt langzaam af.

13-nov 2012 ,  11:54
# 2
Benjamin:

300.000( wat in artikel staat) is een 0 te veel.Er moeten 30000 meer babys per jaar worden geboren of er moeten 30000 immigranten per jaar op termijn bij komen. Ik had gehoopt dat kinderbijslag zou worden verhoogt of op meer flexibelere werktijden maar nee hoor.Europeanen zijn zo universeel ingesteld dat ze bevolkingsoverschot wereldwijd aanhouden voor de compleet andere situatie in europa waar gemideld 1.7 kinderen per vrouw worden geboren wat veel minder is dan de vervangingsfactor en lijd to allerlei problemen.

16-nov 2012 ,  04:15
# 3
Frans Groenendijk:

Over dat onderwerp -de hoax van immigratie als antwoord op vergrijzing / ontgroening- is hier al vaker en uitgebreider geschreven.
Hier het eerste en uitgebreidste maar later nog door [url="http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/deauteurs/"] in verschillende stukken.
Maar <a href="http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/is_immigratie_wel_het_taboe/">ook dit [/url] ging daarover en niet te vergeten: dit stuk over verschillen in demografische ontwikkelingen tussen Nederland en ItaliŽ

16-nov 2012 ,  04:33
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.