Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het verband tussen regime en bevolking

Polen is een land dat weinig geluk heeft met zijn regeerders“, stond ooit in een Volkskrantartikel. Dat is niet werkelijk zo. Het artikel ging over de gebroeders Kaczynski. Dat die in Polen aan de macht waren gekomen was geen toeval of pech. De Polen hadden die tweeling zelf gekozen en als het hun bij nader inzien niet beviel moesten ze toch op de blaren zitten.
»
Maar het beviel hun best, die fundamentalistische katholieken en antisemieten, die nog steeds de meerderheid vormen van de Poolse kiezers. Polen deugen als natie niet erg en hebben
Het is zo merkwaardig dat als er in een land iets verkeerd gaat het altijd aan het regime geweten wordt en nooit aan de bevolking zelf
dat ook in het verleden nooit gedaan. Niet voor niets is het land twee keer opgedeeld tussen de buurlanden. Met Polen als buur viel niet samen te leven, daar maakten ze het zich zelf en iedereen in de buurt te moeilijk voor. Poolse landdag is nog altijd een begrip voor chaos of voor een niet functionerende natie. Toen de Polen ooit het grootste deel van Oost Europa hadden veroverd werd daar iedereen die geen Poolse of Litouwse rooms katholiek was als een horige behandeld en ze haalden zich daarmee de haat van al hun onderdanen op de hals..

Ze hebben talent die Polen, daar niet van. Tijdens de delingen kwam er van alles uit Polen. Muziek en literatuur, filosofie, wetenschap, bouwkunst en wat al niet. Polen hebben in Oostenrijkse, Pruisische en Russische dienst aanzienlijke prestaties verricht zoals ze dat in de tweede wereldoorlog ook in Engelse dienst hebben gedaan. Maar als zelfstandige staat was het eigenlijk altijd hommeles.

Het is zo merkwaardig dat als er in een land iets verkeerd gaat het altijd aan het regime geweten wordt en nooit aan de bevolking zelf. Alleen als het voor anderen om leven en dood gaat, zoals in de tweede wereldoorlog, willen we een agressief volk nog wel eens als misdadig bestempelen, maar dat vergeten we daarna ook weer zo snel als maar kan. Natuurlijk was het
Een relatief fatsoenlijk mens houdt het aan het hoofd van een Arabisch regime meestal niet lang uit
Duitse volk verantwoordelijk voor Hitler en de Japanners voor hun keizer en diens regering en ze hebben het geweten. Ze hebben na de oorlog de prijs betaald en voor hun misdadige gedrag moeten boeten. Ze zijn vervolgens beide succesvol door de reclassering gekomen.

Arabieren vormen een natie. Dat vinden ze zelf en dat is ook zo. De regimes zijn niet overal hetzelfde, sommige zijn erger dan andere. Maar de verschillen blijven een kwestie van gradatie. Dat de Irakezen een Saddam Hoessein hadden en de Palestijnen Yasser Arafat en nu Hamas in Gaza, dat was min of meer toeval. Het had ook een Moebarak of Abbas kunnen zijn. Dat is dan minder erg, maar het verschil is niet heel vreselijk groot. Een relatief fatsoenlijk mens houdt het aan het hoofd van een Arabisch regime meestal niet lang uit.

Dat volkeren een tijdlang en soms eeuwen lang fout kunnen zijn is een gedachte die kennelijk op gespannen voet staat met ons idee van de onaantastbaarheid van de democratie en de volkssoevereiniteit, maar het is wel zo. Dat betekent niet dat ieder lid van zo’n samenleving persoonlijk crimineel is maar wel dat iedereen die niet emigreert of in opstand komt medeaansprakelijk wordt voor de misdaden die door het land worden begaan.

Een criminele natie dient zoals Duitsland en Japan door een proces van straf en berouw te gaan voordat het weer goed kan komen. Ook met de Arabieren zal pas weer kunnen worden samengeleefd als zij berouw tonen en de prijs hebben betaald die staat voor hun misdaden.  
Vrijdag al verschenen op het eigen weblog van Toon

Wellicht ten overvloede: Deze bijdrage is ingedeeld bij de 'prikkelstellingen' (red)

Toon Kasdorp,  08-11-2011          

Reacties
# 1
Ester Losita:

Het is heel simpel: de broertjes Kazcinski waren katholiek en conservatief. In een land dat bijna uitsluitend katholiek is, niet heel erg opvallend, en gezien de Poolse ervaringen met het opgelegde communisme, ook niet heel erg opvallend dat ze conservatief waren.

Want in Polen hebben ze voor 1990 met volle teugen genoten van wat het betekent om door linkse progressieven geregeerd te worden.

Op de burelen van de Volkskrant is dit elementair stukje realisme nog niet nedergedaald. Daar hanteert men nog immer Noordkoreaanse dialectiek: niet progressief, dus slecht, dus moet het aan de leiders liggen en niet aan het volk. Het volk heeft immers altijd gelijk, en kan in deze alleen maar misleid zijn (door de welbekende opium vanaf het altaar).

Socialisme is een geloof waarbij god vervangen is door de overheid.

08-nov 2011 ,  07:41
# 2
Frans Groenendijk:

Ik kijk heel anders naar dit stuk @Ester Losita. Het is nogal grof en kort door de bocht. Er staat niet toevallig nog apart bij: dit is een prikkelstelling. Het Molotov-Ribbentrop-pact (incl 'Katyn'?) voorstellen als een min of meer 'begrijpelijke reactie' van de nazis en communisten op het (17e eeuwse?) gedrag van de Polen: dat gaat toch wel heel erg ver. Maar wat me aanspreekt in het stuk is dat Toon aanschopt tegen voorstellen van de massa's in 'foute landen' als volslagen onschuldige, hulpeloze slachtoffers van het regime. Relatief onschuldig, relatief hulpeloos: ja, maar de trend is daarin door te schieten. Zoals 72 communisme in Rusland doorwerkt in hoe dat land nu functioneert, zo heeft bijna 1400 jaar volgen van Mohammed diepe sporen nagelaten: onder Arabieren nog meer dan onder de meeste andere volkeren die er aan ten prooi zijn gevallen.
Het doet wat denken aan het verschijnsel dat Jaap Montrooy zo mooi betitelt als contemporisering van het verleden (Zie daarover ook: http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/slavinnen_of_kostschoolmeisjes/).

09-nov 2011 ,  02:14
# 3
toon kasdorp:

@Frans Groenendijk. Ik was het eigenlijk wel met Ester Losita eens al heb ik kennelijk minder op dan zij met de verschrikkelijke tweeling. En hoezo prikkelstelling? en wat heeft Katyn te maken met 17e eeuws gedrag van de Polen? Bedoel je het verdrag van Lublin of zo? Was dat niet een eeuw eerder? En ik meen bovendien dat het gedrag van de Arabieren nu niet kan worden toegeschreven aan een profeet uit de zevende eeuw n. C.

09-nov 2011 ,  09:27
# 4
Ester Losita:

Het Molotov-Ribbentrop pact was in die zin begrijpelijk dat Duitsland en de Sovjet-Unie samenwerkten om de situatie van voor 1914 te herstellen, een situatie die al meer dan honderd jaar bestond. Vaststellen dat een algemene politieke ontwikkeling logisch voortvloeit uit voorgaande gebeurtenissen, betekent niet dat men alle handelingen die daarbij gepaard gaan (zoals oorlogen en Katyn) goedkeurt of net zo logisch acht.
Dat zijn twee verschillende betekenissen van 'begrijpen'.

Het gedrag van Arabieren t.o.v. dat van Polen is in tenminste een opzichte anders: Arabieren c. q. moslims zijn trots op de erfenis van de islam, in weerwil van elke historische context, terwijl andere volken en culturen een proces hebben doorgemaakt van zelfreflectie en afstand nemen.

09-nov 2011 ,  10:56
# 5
Frans Groenendijk:

Opmerkelijk. Beweren jullie, @Ester en @Toon nu dat wrok tegen Polen (land en volk) een belangrijke factor was die de Hitler bracht tot zijn inval? Ik zou toch denken dat Polen 'gewoon' één van de volkeren was die door het nazisme als untermenschen gezien werden en dus te onderwerpen. Dat, en het feit dat Polen letterlijk op de weg lag als ze hun lebensraum naar het oosten wilde uitbreiden. Ik denk aan de Armeense genocide. Wrok speelde ongetwijfeld een rol maar daarnaast lag het christelijke Armenië gewoon in de weg voor uitbreiding van het Ottomaanse rijk in de richting van Azerbeidjan, Turkmenistan etc.

09-nov 2011 ,  01:03
# 6
Ester Losita:

Die twee motieven sluiten elkaar niet uit.

09-nov 2011 ,  03:30
# 7
toon kasdorp:

@ Frans
Lees de algemeen geachte Max Weber als je weten wil hoe een Duitse nationalist van voor de tweede wereldoorlog tegenover Polen stond.Hitler ook, al had die het als Oostenrijker misschien wel nog meer tegen de Tsjechen. De Turken hebben de Armenen vermoord met hulp van de Koerden omdat ze zich de Russen van het lijf wilden houden en de Armenen ervan werden verdacht met de Russen gemene zaak te maken.

09-nov 2011 ,  05:27
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.