Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Hoe krijgen we een innovatieve economie?

Eergisteren (25/8/11) stond er een pleidooi in de Volkskrant voor meer investeringen door Brussel en nu eens stoppen met dat zeuren van Nederland over verhogingen van de Brusselse uitgaven. Dat pleidooi was van de hand van de voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) Joop Sistermans en twee van zijn collega’s.
Sistermans is geen domme of onbekwame man. Hij is president en CEO geweest van Organon Teknika USA en directievoorzitter van de wereldwijde Organon Teknika Groep, lid van het panel van premier Balkenende en nu dus voorzitter van de AWT.
»
Hij zou dus moeten weten waar hij het over heeft. Van iemand met zijn achtergrond zou je daarom verwacht hebben dat hij zijn pleidooi had voorzien van betere argumenten. Iedereen weet dat het tempo van de economische groei in Europa achterblijft bij dat van de nieuwe economieën.
In Nederland en Duitsland heeft de Brusselse innovatiepolitiek geen meetbare rol gespeeld
Ook is het erg aannemelijk dat dit samenhangt met toepassing van innovatieve technologieën naast de beschikbaarheid van goed opgeleid en niet te duur personeel.
Wat niet aannemelijk is, is dat dit een gevolg zou zijn van een gebrek aan geld in Brussel. In China, India en Brazilië gaat het voor het overgrote deel om uit Europa en Amerika geïmporteerde technologieën die er terechtkomen doordat vanuit die oudere economieën productie is verplaatst naar lage lonen landen. Soms komen ze ook aan hun nieuwe technologieën door industriële spionage. Door die landen zelf ontwikkelde nieuwe technologieën zijn nog steeds uitzonderingen. Wil men in Europa en Amerika innovatief te werk gaan dan moet het niet alleen relatief maar ook in absolute zin innovatief zijn. Daarbij loopt Europa achter op Amerika, dat is waar en loopt Nederland weer achter op een aantal andere Europese landen, met name op Duitsland. Niet alleen absoluut maar ook relatief. In geen van beide landen, Nederland of Duitsland, heeft de Brusselse innovatiepolitiek daarbij een meetbare rol gespeeld. Wanneer Sistermans c.s. suggereren dat dit anders is, dan zou men de AWT moeten vragen met een onderzoek te komen waaruit blijkt van werkzame nieuwe uitvindingen die niet tot stand zouden zijn gekomen, of niet in productie zouden zijn genomen zonder Brusselse hulp. Ik zou er voor de vuist weg geen weten.

Er bestaat in Nederland –en misschien ook in andere Europese landen, dat heb ik niet gecheckt– een nieuwe vorm van dienstverlening, die subsidiologie heet. De beoefenaren daarvan weten de weg in de wereld van de subsidies, onder andere van die uit Brussel. Tegen betaling wijzen deze adviseurs privé personen en bedrijven erop welke formulieren zij moeten invullen, wat zij moeten zeggen en aan welke controleerbare voorwaarden ze moeten voldoen om geld op hun bankrekening te krijgen. Van enig noodzakelijk verband tussen dat geld en innovatieve uitvindingen is geen sprake. Als er wel een verband lijkt te zijn is dat toeval. Het is met de innovatiesubsidie als met de landbouw en de regiosubsidies van Brussel, er is erg veel geld mee gemoeid en het effect laat alles te wensen over. De fraude en de corruptie rond de subsidies is schandaleus en het resultaat is de minimis.
Het pleidooi van Sistermans suggereert bovendien ten onrechte dat de verhoging van het budget waar Brussel om vraagt verband zou houden met een voorgenomen verhoging van de innovatiesubsidies.
Hier wreekt zich dat Sistermans het grootste deel van zijn leven in mammoetbedrijven heeft doorgebracht
De rekeningen van Brussel zijn ondoorzichtig. Dat is een van de problemen waar de Eu Rekenkamer mee zit. Het gaat hier om de jaarrekeningen van de Commissie. De rekeningen van de Commissie krijgen een goedkeurende verklaring van de Rekenkamer als bij controle meer dan een bepaald percentage van de uitgaven blijkt te zijn gedaan in overeenstemming met het goedgekeurde budget. Dat is tot nu toe nog nooit het geval geweest. Verschrijvingen zijn aan de orde van de dag. Of geld dat op de begroting staat als bestemd voor innovatieve uitgaven daar ook daadwerkelijk aan besteed wordt is dus een open vraag. In elk geval staan er in Brussel ook nog heel wat andere uitgavenverhogingen op het programma die daar niets mee van doen hebben. Te vrezen valt dat die bij Barroso en zijn mensen een hogere prioriteit zullen blijken te hebben. Nederland blokkeert de verhoging van de Brusselse uitgaven dus terecht en zal dat hopelijk blijven doen tot de legaliteit daarvan kan worden aangetoond.
Ook in Nederland is overheidssubsidie aan uitvinders iets waar we beter zonder kunnen. Dat geld kan beter worden besteed aan overheidsuitgaven die de infrastructuur verbeteren.
er is behoefte aan een advies van een lichaam met autoriteit hoe we de desastreuze neergang van de kwaliteit van het onderwijs kunnen stoppen
Een bank voor de financiering van kleinschalige vernieuwende projecten misschien. Hier wreekt zich dat Sistermans het grootste deel van zijn leven in mammoetbedrijven heeft doorgebracht. De meeste productieve en innovatieve uitvindingen vinden plaats in het Midden en Kleinbedrijf. Dat blijkt niet uit aangevraagde en verleende octrooien, want de meeste kleine bedrijven beginnen daar helemaal niet aan. Zo’n aanvraag is te moeilijk, duurt te lang en de inbreuk die er later door grote bedrijven op wordt gemaakt kan alleen maar ten koste van hele dure processen worden tegen gegaan. Het is veel efficiënter om de nieuwe uitvindingen gewoon toe te passen, ze zoveel mogelijk geheim te houden en daardoor een voorsprong op de markt te verwerven. Dat komt wel tot uiting in het BNP, dat in Nederland nog steeds de vergelijking met veel andere landen prima kan doorstaan, maar niet in de publicaties van het innovatieplatform.

Ik zou me dus als ik Sistermans was minder bemoeien met het remmen van de Brusselse uitgaven dan met de teloorgang van het Nederlandse onderwijs. Dat de AWT zich daar niet meer zorgen over maakt en niet met bruikbare adviezen komt is veel erger dan dit pleidooi voor Brussel, dat in Nederland toch aan dovemansoren is gericht. We zouden als Nederlandse gemeenschap veel behoefte hebben aan een advies van een lichaam met autoriteit hoe we de desastreuze neergang van de kwaliteit van het onderwijs kunnen stoppen. Ik zou zelf hier denken aan de volgende maatregelen:

1. Het starten van een nieuwe lerarenopleiding voor basisscholen en het voortgezet onderwijs met eindexameneisen die aan internationale wetenschappelijke normen voldoen. Voor de basisscholen betekent dat leraren die in staat zijn hun leerlingen taalbeheersing bij te brengen, d.w.z. spreken, lezen en schrijven. Daarnaast moeten ze hun leerlingen kunnen leren rekenen zonder machientjes. Voor vwo scholen moeten de leraren weer universitair niveau halen. Niet het huidige niveau van de Nederlandse universiteiten maar die van de universiteiten in de meest competitieve landen. De salarissen en andere arbeidsvoorwaarden van de nieuwe leraren moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.
2. Naarmate leraren van deze nieuwe opleidingen afkomen zou ik nieuwe scholen oprichten waar ze te werk kunnen worden gesteld. De nieuwe scholen zouden een curriculum moeten hebben dat aan internationale eisen voldoet. De bestaande scholen zou ik van een jaarlijkse beoordeling voorzien en in die scholen een rangorde aanbrengen, gebaseerd op de resultaten van de voorafgaande drie jaar. De laagste in rangorde zou ik sluiten zodra een nieuwe school met goede leraren wordt geopend.
3. Op de nieuwe scholen wordt men toegelaten op grond van een toelatingsexamen. Wie zich misdraagt kan worden verwijderd en heeft daarna eenmaal het recht het op een andere nieuwe school te proberen, maar de tweede verwijdering is definitief.
4. Op een gegeven moment ontstaat een evenwicht, waarbij meer nieuwe scholen geen zin meer hebben wegens gebrek aan daarvoor geschikte leerlingen. De nieuwe lerarenopleidingen worden dan aangepast aan de vraag van de bestaande scholen nieuwe stijl.
5. Men heeft dan op termijn een tweedeling bereikt in de samenleving die haaks staat op alles wat men in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft gewild, maar de tegenwoordige teloorgang is nu eenmaal een rechtstreeks gevolg van die ideologische veranderingen in het onderwijs. Een tweedeling ontstaat trouwens alleen in zoverre de jeugd en haar ouders weigeren zich aan de eisen van de nieuwe scholen aan te passen. Het zou niet de bedoeling zijn die alleen voor de beste leerlingen op te zetten, maar op alle niveaus van het onderwijs. Er zouden vmbo’s moeten komen, die we weer ambachtscholen zouden kunnen noemen waar vaklui zouden worden opgeleid en mavo’s voor goede boekhouders en voor laatbloeiers. De tweedeling bestaat dus uit competent en niet competent, uit bereidheid wat te doen voor zich zelf en voor de samenleving en het ontbreken van die bereidheid. Dat zal zeker tot sociale spanningen leiden maar die spanningen hebben we zonder dat ook, zoals U bijvoorbeeld aan de jongste rellen in Engeland heeft kunnen zien. Het lijkt een keuze te zijn tussen een samenleving met een nieuw Lumpenproletariat of een samenleving die in zijn geheel ten onder gaat. Dat lijkt dus kiezen voor het minste kwaad, vervelend maar wel noodzakelijk.  
Verscheen donderdag al op het weblog van Toon Kasdorp zelf

Toon Kasdorp,  27-08-2011          

Reacties
# 1
Theo Prinse:

Goed artikel !
Innovatie is tegengesteld aan het sociaal en religieus idealisme en juist materialistisch van aard en zoekt met steeds minder materie en energie door te dringen voorbij de grootste kromming van de ruimte en de kleinste tau-neutrino deeltjes van de menselijke en mens omringende natuur.
De menselijke natuur zetelt in de creatieve activiteit in de hersenen, de ideeŽn. Het Idee is elektronisch, bestaat uit elektronen.
Platte Amerikaanse massa consumptie is in wezen liberal communisme en stagneert innovatie.
Het Amerikaanse liberal communism dankt haar succes aan de vervalsing van het materialisme door het left wing christelijk idealisme op de Universiteiten tot vulgair Big Mac consumerism.
Zo werd diesel decennialang geweerd, uranium voor kernenergie vanwege de bron tot plutonium geprefereerd boven Thorium en Nucleaire raket motoren in 1973 door Nixon opgedoekt ten faveure van de 100 keer inefficiŽnte waterstof-zuurstof raket motoren.
De Britten hebben Turing vermoord onder de foezel van homoseksualiteit terwijl hij de computer in WOII op Bletchley Park had gebouwd.
De CIA kreeg 500 Nazi dr. Mengele's onder leiding van Sidney Gottlieb met een wereldwijde drug mafia tot gevolg.
Odessa bracht 3.000 Nazi's Egypte, SyriŽ binnen en die geest voert sindsdien al vele oorlogen tegen IsraŽl.
2. Aan innovatie gaat de psychologie van het financiŽle kapitalisme vooraf. Het kapitalisme is de relatie tussen waar en waarde. Het kapitalisme heeft twee kanten. Beiden komen in een verhouding voor. In de huidige verhouding overheerst de woeker, meer van hetzelfde, plat-consumptief, nivellerend, re-distribueren, subsidiŽren. De andere kant van het kapitalisme is innovatie
3. Het alomtegenwoordige christelijke en straks islamitische idealisme en haar geloof semantiek maakt dat de van nature nieuwsgierigheid bij jongeren wordt onderdrukt. Daarom moet art. 26 vrijheid van (godsdienstig) onderwijs worden geschrapt.

28-aug 2011 ,  11:52
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.