Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
“Ik ben een geleerde”
Overwegingen naar aanleiding van "Een geslaagde clash" in Antwerpen

image"Een bijzonder geslaagde clash" noemde Sanctorum, een van de organisatoren van de bijeenkomst, het debat in Antwerpen waar Filip Dewinter, Abu Imran, Wim van Rooy (publicist) en Ergun Top (christendemocraat) spraken over het thema "Islam in Vlaanderen, vriend of vijand".
Ik heb mijn twijfels.
Het is jammer dat in de berichtgeving over het debat niets naar buiten komt over de inhoudelijke bijdrage van Wim van Rooy of over de bizarre standpunten van de 'gematigde volgeling van Mohammed', Ergun Top maar dat is niet de belangrijkste grond voor mijn twijfels.
»
Imran begon zijn bijdrage met een dreigement: hij kon niet voor de gevolgen instaan wanneer iemand 'de profeet' zou beledigen. Hier op video.
Daarmee gaf hij in enkele woorden een heldere samenvatting van waar 'islam' voor staat: het vereren van Mohammed en het uiten van dreigementen.
dat werkelijk vredelievende, dus hervormingsgezinde moslims, hierdoor toch wel geprikkeld zullen worden om zich nu eindelijk toch eens op een positieve manier uit te spreken over een acceptabele interpretatie van hun religie
Ik wilde eerst schrijven "het bedreigen van anders­denkenden", maar daarmee zou een verkeerde indruk gewekt kunnen worden. De indruk namelijk dat het dreigen van Mohammed en zijn volgelingen beperkt was en is tot uitgesproken tegenstanders. Het dreigen van de 7e eeuwse krijgsheer is echter universeel.

Dat er een geloei opging na dat dreigement en dat Dewinter Imran tamelijk consequent betitelde als clown stelt dan wel een beetje gerust, maar evengoed werd de inspirator van Bouyeri en van de magnificent 19 niet rechtstreeks beledigd: ik vind dat verontrustend. Niet omdat ik van mening ben dat actief gestreefd moet worden naar het zo vaak mogelijk beledigen van de lachende doder maar na zo'n dreigement zou minder diplomatiek woordgebruik beslist op z'n plaats zijn.
Je zou er hoop aan kunnen ontlenen dat Dewinter en Imran andermaal benadrukten dat ze het hartgrondig eens zijn dat "islam en democratie niet samengaan". Niet omdat de overeenstemming hierover van beide tegenpolen het gelijk van die stelling zou bewijzen, maar omdat werkelijk vredelievende, dus hervormingsgezinde moslims, hierdoor toch wel geprikkeld zullen worden om zich nu eindelijk toch eens op een positieve manier uit te spreken over een acceptabele interpretatie van hun religie. Daarmee bedoel ik dat ze zich nu eens niet beperken tot het afstand nemen van de totalitairen maar een poging doen een formulering te geven wat hun geloof dan wel inhoudt.
Ik houd mijn adem niet in.
Aan de hand van een aantal videoclips zal ik uitleggen waarom.
Die videoclips gaan over aanvaringen tussen volgelingen van Mohammed: van heel fanatieke tot heel gematigde.
Ik zoom in op de aard van hun onenigheid.
Het eerste clipje (klik op de afbeelding) is een weergave van een botsing tussen genoemde clown Imran en de sjeik die op de Nederlandse televisie vaak komt doen alsof hij geen Nederlands kent.
Het werd gemaakt naar aanleiding van uitlatingen van een clubje 'sharia-vier-Nederland' over de mohammedaanse veroveringsvlag die zal wapperen boven de paleizen van de koningin.
Jneid put uit de rijke moham­medaanse traditie van schelden, beschul­digen en het maken van vergelij­kingen met his­torische vij­anden van Moham­med en zijn volge­lingen

Imran wordt krachtig de mantel uitgeveegd door Fawaz Jneid. Bijna letterlijk zegt hij: als het je hier niet bevalt dan ga je maar naar Marokko. Jneid put uit de rijke moham­medaanse traditie van schelden, beschul­digen en het maken van vergelij­kingen met historische vijanden van Mohammed en zijn volgelingen.
Hij vergelijkt Imran met Ibn Saloel en Ibn Saba. De eerstgenoemde is de figuur die het kindvrouwtje van Mohammed, Aïscha, beschuldigde van overspel, hetgeen leidde tot Koranverzen over het straffen van mensen die dat soort beschuldigingen doet. Verzen die ook handig zijn voor het bestraffen van verkrachte vrouwen: wanneer ze onvoldoende getuigen hebben, is hun aanklacht vals. De tweede is de man die grondlegger van het sjiitisme zou zijn; die er standaard van 'beschuldigd' wordt jood te zijn.
Met al dat gescheld lijkt het erop dat Fawaz op heel andere wijze met de leer van Mohammed omgaat dan Imran.
Wanneer je echter focust op wat inhoudelijk de kritiek op Imran is, blijkt dat maar schijn.
Fawaz verwerpt de opstelling van Imran op strategische gronden: nu moet je nog niet zeggen dat je in Nederland en België het kalifaat en de sharia wilt.
Daarmee alarmeer je de ongelovigen.
Letterlijk zegt hij:
Het onderwerp van leiderschap en regeren is ver… diens mannen en tijdstip zijn er nog niet

Ook Fawaz denkt dus in termen van oorlog tussen mohammedanen en 'ongelovigen'. Nog beter dan uit dit citaat blijkt dat uit de uitspraak in de afbeelding.

In die oorlog moeten niet de (mohammadaanse) politici maar geleerden, zoals hijzelf, de leiding in handen hebben. Hier legt de sjeik dat nog eens duidelijk uit aan de hand van een oproep om het hoofd van de beroemde Al-Azhar universiteit -u weet wel, die waar Obama het mohammedanisme kwam ophemelen- af te zetten.

Fawaz verbeeldt perfect het kernprobleem van de leer van Mohammed.
Begin 2008 sprak hij een fatwa uit over Achmed Marcouch. Deze stoere ex-politieman, thans Tweede Kamerlid voor de PvdA, werd daarin officieel uitgescholden voor 'hypocriet'. Marcouch weet het een en ander van de leer van Mohammed en begreep dat dit een dreigement was. 'Hypocriet' in het mohammedaans betekent heel iets anders dan in het Nederlands: het komt dicht in de buurt van een doodsbedreiging. De schrik zat er eventjes goed in bij Marcouch.
Marcouch is een bange schijterd
Je kunt dat zelfs zien aan hoe hij erbij zit bij Pauw & Witteman (de afbeelding is link naar het clipje ervan). Hij riep op om dit soort fatwas strafrechterlijk te verbieden!
Marcouch is een bange schijterd.
Hij weet namelijk donders goed dat de haat tegen 'hypocrieten' niet uit de koker van Fawaz komt, maar rechtstreeks uit de Koran. Fawaz heeft Mohammed en Koran aan zijn zijde. Dat is indirect ook het weerwoord dat Fawaz aan Marcouch geeft. Marcouch noemt hem 'radicaal' en Fawaz spreekt dat niet rechtstreeks tegen maar stelt daar tegenover het onnavolgbare en voor types als Marcouch dodelijke "Ik ben een geleerde": radicaal of niet radicaal dat zijn uitspraken van mensen, Fawaz heeft via zijn superieure kennis van het gedachtegoed van Mohammed een directe lijn met god. Hij staat boven mensen.

Marcouch durft zelf Mohammed en de Koran niet tegen te spreken maar wil dat de Nederlandse overheid en rechterlijke macht eerst de dreiging van de Fawazzen van deze wereld neutraliseert.
Zijn voorstel voor een fatwa-verbod had geen schijn van kans.
Zelfs binnen de PvdA, waar hij tot in het absurde geloofd en geprezen wordt, kreeg hij de handen niet op elkaar voor zo'n verbod.
Hoe schijterig Marcouch is, dringt pas goed door wanneer je beseft dat hij jarenlang hoog heeft opgegeven van Al-Qaradawi en tot nu toe nog steeds niet duidelijk afstand heeft genomen van dat kwalijke sujet. Qaradawi beschouwt afvalligen als untermenschen en heeft de hoop uitgesproken nog vele joden te kunnen doden, maar dat zijn in dit verband onbetekende details. Dezelfde Qaradawi is namelijk vele jaren voorzitter van een Europese (!) fatwa-raad geweest (mischien nog wel). Om in het gevlei te blijven of komen van de fanatieke volgelingen van Mohammed spreekt Marcouch zich zelfs uit voor hoofddoekjes bij de politie…

Marcouch sloot zich recent aan bij de oproep van Tofik Dibi om symbolisch een laatste fatwa uit te spreken tegen het uitspreken van fatwas. Alsof de fatwas het eigenlijke probleem vormen!
De gemiddelde hedendaagse fatwa is minder haatdragend dan de oorspronkelijke fatwa: de Koran.
Vandaar ook de naam van dit clipje: Tofik Dibi, de laatste fatwa en de eerste.  
NB: de oproep heeft niet meer dan enkele honderden ondertekenaars getrokken, een groot deel ervan niet-mohammedanen.

Frans Groenendijk,  11-10-2011          

Reacties
# 1
Alf Jans:

Abu Imran bedreigde iedereen die Mohammed, de Qur'an en Allah zou beledigen. De volgorde is veelbetekenend. In het Mohammedanisme komt Mohammed op de eerste plaats. Logisch aangezien niet Allah Mo geschapen heeft maar omgekeerd, een van de thesen van Ludwig Feuerbach toegepast op het mohammedanisme.
In het boek van Milton Viorst, The Shadow of the Prophet, staat op blz. 164: "So vast were the powers that God conveyed to the Prophet in the Qur'an, al-Shafi argued, and so great Muhammad's wisdom, that he clearly outranked other sources of law. Al-Shafi had even de audacity to hold that when the Prophet's hadith differed from the written rules of the Qur'an, Muhammad had the authority to overrule God. Al-Shafi argued that the Prophet, as God's delegate, had established traditions to cover all aspects of human conduct." Ook ik krijg de indruk bij het kijken naar het mohammedaanse schouwspel dat Mohammed op de eerste plaats komt. Muhammad ibn Idris al-Shafi was niet de eerste de beste mohammedaan maar de grondlegger van de Shafi'i Figh of Wetsschool, een van de Wetsscholen die over de Sharia gaan. Het in het Westen bekende boek Reliance of the Traveller (Umdat as-Salik) is afkomstig uit deze school. http://www.nku.edu/~kenneyr/Islam/Reliance.html
Wat het beledigen aangaat; is het beledigend indien men eenvoudigweg de waarheid spreekt? Dat Mo een rover was, een massamoordenaar, een slavenhandelaar, een kindermisbruiker, afperser, verkrachter (iemand die een jonge vrouw dwong tot geslachtsverkeer nadat hij haar vader en echtgenoot over de kling heeft gejaagd)? Al dit fraais kan men lezen in The Life of Muhammad, a translation of the Sirat Rasul Allah of Muhammad Ibn Ishaq. Mag men tijdens het debat niet uit de Sira citeren?
De geestestoestand van een Mohammedaan is raadselachtiger dan die van een sfinx.

11-okt 2011 ,  06:16
# 2
lucky9:

De geestestoestand van een Mohammedaan is raadselachtiger dan die van een sfinx.

Allicht van een gedrogeerde sfinx die geen meester is over zijn eigen brein en zintuigen.

12-okt 2011 ,  12:04
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.