Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Integreren kun je leren
Parallelle christelijke samenlevingen tegengaan in het Westen

De Romeike-familie is afkomstig uit Stuttgart en woont nu in Amerika.
Ze hebben in 2010 politiek asiel aangevraagd en in eerste instantie ook gekregen. Het was ze in Duitsland namelijk niet toegestaan om hun kinderen thuisonderwijs te geven. De Duitse overheid gaf de familie boetes en dreigde met vervolging als ze niet zouden gehoorzamen.
Nu wil de Amerikaanse minister van Justitie, Eric Holder, de familie echter toch deporteren naar Duitsland.

»
Dit is om meerdere redenen een interessante zaak.
Er zijn de verschillen in filosofische opvattingen over wat “rechten” zijn, in Amerika en in Europa. In Amerika gelooft men dat rechten niet verleend worden door de overheid, maar door God. De overheid mag jou dat recht niet afnemen. Het recht om jouw kinderen thuisonderwijs te geven, in dit voorbeeld. The pursuit of happiness, niet de garantie op geluk.
Ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven kunnen zelfs hun voogdij verliezen

In Europa gelooft men in positieve rechten, verleend door de overheid. Het “recht op onderwijs”, in dit voorbeeld. Het komt er op neer dat er in Duitsland en in Nederland een leerplicht bestaat, maar alleen onder bijzondere omstandigheden is thuisonderwijs mogelijk.
Je ziet aan dit voorbeeld hoe snel een grote overheid kan ontaarden in tirannie.
Het Duitse Hooggerechtshof heeft bepaald dat het met de leerplicht “de ontwikkeling van religieuze en filosofische parallelle samenlevingen wil tegengaan”. Ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven kunnen zelfs hun voogdij verliezen. Denkt het Duitse Hooggerechtshof werkelijk dat de familie Romeike een parallelle samenleving wil creëren? Waarschijnlijk niet. Er zijn echter wel zulke bewegingen. De Fetullah Gülen-beweging wil via onderwijs en huiswerkbegeleiding een islamitische staat stichten.
Zo was er onlangs het nieuws van een moskee-internaat in de Feyenoord-wijk in Rotterdam dat niet brandveilig zou zijn, maar desondanks blijft bestaan door niet-handelend optreden van (veelal Turkse) raadsleden. Zo’n gek idee is die leerplicht dus niet, maar het voelt onrechtvaardig hoe de familie Romeike wordt behandeld.
In Nederland (net als in Duitsland) speelt ook een rol dat we door onderwijs kinderen met een islamitische achtergrond denken te kunnen “integreren” in onze samenleving. Misschien is dit idee aan herziening toe. Wat heeft het ons na enkele decennia opgeleverd? Volgens mij zijn we niet erg succesvol geweest in het overbrengen van waarden als de scheiding tussen kerk & staat, of de vrijheid van meningsuiting. Om het mild uit te drukken.
Moslims worden vaker met rust gelaten door de wetshandhavers dan niet-moslims
Het is ook niet wenselijk dat al die kinderen straks naar Gülen-internaten gaan om te worden grootgebracht als orthodoxe moslims.
Maar een familie als de Romeike-familie zou toch hun kinderen moeten kunnen onderwijzen, als ze dat zo wensen?
Dat recht zouden ze volgens mij moeten hebben. Deze zaak wijst op nog iets anders, namelijk de dubbele standaard die bestaat in de wetshandhaving. Moslims worden vaker met rust gelaten door de wetshandhavers dan niet-moslims. Bij het surveilleren slaat de politie de Schilderswijk wel eens over, bij een brandonveilig moskee-internaat knijpt men een oogje toe. Dat is een rechtsongelijkheid die hier niet gefaciliteerd moet worden. Het is ook waarom moslims zonder gewetenswroeging de verzorgingsstaat kunnen uitmelken, de ongelovige betaalt toch wel. Minderwaardige lieden.
Zo staat het er voor in Europa. Deze keurige, christelijke ouders mogen hun kinderen niet onderwijzen. Maar het is onmogelijk om op te treden tegen een moskee-internaat van de Gülenbeweging.  

Jos Arends,  19-05-2013          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Het verbaast niet dat de zaak Romeike in de VS veel aandacht krijgt.
Ik moet gelijk denken de titel van dit boek: The Post American Presidency.
Van de flap: President Barack Obama has cheered our enemies and demoralized our allies."
De zaak staat voor alles wat er mis is met het presidentschap van de VS. Kansloze immigranten, bijvoorbeeld uit landen met mohammedaanse meerderheid, zijn meer welkom dan kansrijke christelijke immigranten.

20-mei 2013 ,  01:11
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.