Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Intern rapport bewijst: EU nu partij in Midden-Oosten conflict

De Engelse krant The Inde­pendent en de Israë­lische krant Yediot Acha­ronot publi­ceerden vorige week arti­kelen over een EU rapport dat zware kritiek op de Israë­lische politiek in ‘Area C’ op de West Bank zou bevatten.
Het zogenaamde C gebied wordt krach­tens de Oslo akkoor­den legaal door Israël beheerd. Het EU rap­port staat echter bol van de halve en hele onwaar­heden en is slechts gebaseerd op pro Palestijnse bronnen waaronder de VN organisatie OCHA.

»
Ontstemd
Een dag na de YNet/Independent publicaties berichtte The Jerusalem Post dat de Israëlische regering uitermate ontstemd was over de volstrekte eenzijdigheid van het rapport en over de nieuwe EU inmenging in Israëlische aangelegenheden.

Europese regeringen en politici, onder hen de Nederlandse oud minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek, hebben het EU rapport inmiddels gebruikt om kritiek te leveren op Israël.

De YNET en Independent rapportage was uitsluitend gebaseerd op bronnen die inzage hadden gehad in het rapport.

Missing Peace heeft nu echter beslag weten te leggen op een kopie van het volledige rapport ( Area C and Palestinian state building) dat in juli vorig jaar werd geschreven.
Hier het rapport (pdf)

Bronnen
Een nadere bestudering van het rapport maakt duidelijk waarom de Israëlische regering ontstemd was. De EU heeft namelijk uitsluitend bronnen gebruikt die bekend staan om hun uitgesproken pro Palestijnse benadering. Veel van die bronnen zijn NGO’s die door de EU worden gefinancierd.

Daarnaast bevat het rapport geen gegevens die afkomstig zijn van Israëlische bronnen zoals COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories).

Herbestemming
Al direct in de inleiding wordt duidelijk wat de EU wil. De Israëlische controle over het gebied moet op zijn minst gedeeld worden met de Palestijnse Autoriteit of zelfs opgegeven worden.

Alhoewel het document wel de Oslo akkoorden noemt, wordt het cruciale gegeven dat de huidige situatie een uitvloeisel is van de ondertekening van die internationaal erkende akkoorden, genegeerd. Daarentegen roept het rapport op tot ‘de volledige en effectieve Palestijnse ontwikkeling van gebied C met als doel de herbestemming van dit gebied’.

Wat dat inhoudt vermeld het rapport ook, het gebied moet bij de door de PA beheerde gebieden A en B komen. Over een bilateraal akkoord wordt niet gesproken.

Illegaal
De Joden die in het gebied wonen worden in het rapport bestempeld tot illegalen. Daarbij beroept het rapport zich op de vierde Geneefse conventie en het internationale recht. Uiteraard wordt er niet gesproken over de vele IR experts die het met die interpretatie volledig oneens zijn.

Op bladzijde 3 wordt gesproken over de hulpgoederen die aan de Palestijnen worden verstrekt. Het EU rapport suggereert dat het Israëlische bestuur de hulpverlening willekeurig hindert, als een vorm van straf voor de Palestijnen. Verder wordt de suggestie gewekt alsof de situatie op de West Bank nog altijd dezelfde is als tijdens de Tweede Intifada, toen als gevolg van een golf van terreur het aantal controle posten en wegversperringen drastisch toenam.

Inmiddels zijn bijna al deze beperkende maatregelen opgeheven, zoals ook werd bevestigd in een rapport van het kantoor van het Quartet (Tony Blair) vorig jaar. De EU beschikt echter over OCHA gegevens (een VN organisatie met voornamelijk Palestijnse werknemers) waaruit zou moeten blijken dat er nog altijd 60 bemande controle posten zijn op de West Bank.

Dat is een volledig valse voorstelling van zaken, die ook wordt weersproken door wat het Quartet kantoor meldde vorig jaar. De controleposten die er nu nog zijn, bevinden zich op de zogenaamde groene lijn (de 1948 bestandslijn waar het veiligheidshek grotendeels op is gebouwd) en rondom Jeruzalem, waar nog altijd terreuraanslagen worden gepleegd. De rest van de West Bank is nu vrij van bemande controleposten. Hierdoor is er sprake van vrij verkeer.

Infrastruktuur
Op bladzijde 4 wordt de infrastructuur in het C gebied behandeld. De EU beweert dat belangrijke infrastructuurprojecten die de PA had willen uitvoeren niet zijn gerealiseerd door gebrek aan Israëlische medewerking.

Daarbij wordt gesproken over waterprojecten en bijvoorbeeld wegen. Juist deze zomer publiceerde the Jerusalem Post een Missing Peace rapport over de wijze waarop de Palestijnse Autoriteit de samenwerking op het gebied van de waterinfrastructuur altijd heeft gesaboteerd. Uit dat artikel, maar ook uit een recent wetenschappelijk rapport van professor Haim Gvirtzman van de Hebreeuwse Universiteit blijkt dat de claims over water e.d. volledig onjuist zijn.

Bouw
Even verderop gaat het over bouwen in het C gebied. Het rapport haalt VN gegevens (OCHA) aan om te bewijzen dat Israël Palestijnse bouw in 70 % van het C gebied onmogelijk maakt. Het rapport maakt uiteraard geen melding van het feit dat in ieder Europees land in gebieden met een agrarische bestemming het bouwen van huizen ook aan banden is gelegd, of wordt verboden. Het leeuwendeel van gebied C is namelijk ook gebied met een agrarische bestemming.

Een ieder die zonder bouwvergunning bouwt in de C gebieden loopt het risico dat zijn bouwsel moet worden afgebroken. In de praktijk is gebleken dat de Israëlische autoriteiten Arabische illegale bouw minder aanpakken dan de illegale bouw nabij de Joodse dorpen en steden. In Jeruzalem Oost is bijvoorbeeld 40 % van de Arabische huizen illegaal gebouwd, hetzelfde verschijnsel heeft zich voorgedaan in de buurt van Hebron waar honderden illegaal gebouwde Arabische huizen de uitbreiding van Kiriyat Arba in westelijke richting hebben voorkomen.

‘Nederzettingen’
En zo gaat het pagina achter pagina door, de ene onjuiste bewering volgt op de andere.

Zo zegt de EU in dit rapport dat de ‘nederzettingen’ sinds 1996 gesloten zijn voor de Palestijnen, terwijl uit andere gegevens blijkt dat tussen de 20.000 en 30.000 Palestijnen in die zelfde ‘nederzettingen’ hun brood verdienen.

Hetzelfde geldt voor de bewering dat Palestijnen geen toegang zouden hebben tot hun landerijen in de nabijheid van ‘nederzettingen’. Er zijn plaatsen waar dit zo is, bijvoorbeeld bij Itamar in Shomron (Noord West Bank) waar de familie Fogel in hun slaap werd vermoord vorig jaar. De reden van zo’n maatregel is dus het gevaar voor terroristische aanslagen.

Maar bijvoorbeeld In Gush Etzion in de West Bank Zuid (Yehuda) werken Palestijnse boeren ongestoord op hun land naast de Joodse dorpen en steden.

EU partijdig
De EU heeft met dit rapport definitief bewezen dat men partij is in het Israëlische Palestijnse conflict.

Nergens in het rapport wordt de negatieve rol belicht die de Palestijnse Autoriteit vanaf zijn oprichting in 1994 heeft gespeeld. Ook negeert het rapport de terreur die een groot deel van de economische, maatschappelijke en humanitaire problemen op de West Bank veroorzaakte.

Het rapport bevat verder legio onjuistheden en is gebaseerd op ongeveer dezelfde bronnen die verantwoordelijk waren voor het hoogst onbetrouwbare UNHRC Goldstone rapport over de Gaza oorlog.

Daarnaast gaan sommige aanbevelingen in het rapport voorbij aan de Oslo akkoorden, en aan de reële situatie in de West Bank.

Het tragische is dat afzonderlijke EU landen hun politiek lijken te baseren op deze desinformatie. Frankrijk beschuldigde Israël deze week van water apartheidspolitiek en de Engelse premier Cameron stelde dat de Twee Staten oplossing onmogelijk aan het worden is door de Israëlische politiek op de West Bank. Later werd dit gevolgd door berichten dat de EU zelfs boycot maatregelen overweegt.

De Nederlandse ex EU commisaris Frits Bolkenstein slaat de spijker op zijn kop wanneer hij stelt dat de voortdurende EU kritiek op Israël contraproductief is voor haar rol als bemiddelaar in het Palestijns Israëlische conflict.

Echter, het meest verontrustende is dat de EU die kritiek baseert op de incorrecte informatie en de propaganda die de organisatie krijgt vanuit het Palestijnse kamp en haar supporters.  

Missing Peace,  19-01-2012          

Reacties
# 1
Ester Losita:

De EU is al vanaf 1973 partijdig inzake het conflict vanwege de oliebelangen. Dus verwacht geen echte neutraliteit, de EU probeert gewoon het eigen straatje schoon te vegen.

Overigens moet het zijn 'de EU kiest partij' en niet wat er nu staat. De uitdrukking 'partij zijn' betekent dat men een rol speelt in een conflict, maar dan niet als bemiddelaar.

19-jan 2012 ,  07:27
# 2
louis-portugal:

De Eu is een is een door links georganiseerde en gecontrolleerde club waar wij allemaal ongewild aan mee moeten betalen.
Gelukkig raken de mensen telkens meer gefrusteerd door die club.
Hopelijk komt nu de grote klap voor de en dan gaat men misschien ook nadenken over de EU

19-jan 2012 ,  08:12
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.