Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ironie

Zeer oplet­tende bezoekers zou het opge­vallen kunnen zijn: het blokje onder de foto dat begint met "Voor meer.." ziet er sinds een weekje wat anders uit. In plaats van een link naar Ejbron staat er nu een link naar Hoeiboei. Die links staan natuurlijk voor een soort aanbe­velingen maar ze gaan naar (heel) andere sites waar dus ook wel eens dingen op staan waar ik het niet mee eens ben of waar wel eens een 'heel andere toon' gebezigd wordt dan hier. Dat gold altijd al voor de webstek van EJBron maar nu heb ik dus die link daarnaar verwijderd. Waarom?

»
Meneer Bron lijkt me een goede vent. Hij produceert aan de lopende band nieuwe vertalingen.
Een groot deel van de stukken is de moeite waard om kennis van te nemen en dat gaat toch wat sneller via de Nederlandse vertaling dan via het (meestal Duitse) origineel.

Een jaartje geleden, hij had toen nog geen eigen plaatsje op het web, vertaalde Bron voor artikel7.nu een stuk over Martin Luther King. Het had een uitgesproken racistische ondertoon: niet alleen werd vermeld dat King vaak in het gezelschap was van prostituees, maar nadrukkelijk moest daarbij opgemerkt worden dat dit blanke hoeren betrof. Bron werd daar door verschillende mensen op aangesproken (ik was er een van). Hij reageerde daar integer op. Hij gaf aan dat op zich niet alles wat hij vertaalt door hem ook helemaal onderschreven wordt, maar ook dat hij achteraf gezien dat stuk misschien maar beter niet had kunnen kiezen om te vertalen.

Op zijn webstek staat ook bij elk artikel dat niet alles wat door hem vertaald wordt ook volledig door hem onderschreven wordt. Verstandig.
De reden waarom de link er niet meer staat is dat de webstek tegenwoordig ook een platform is voor iemand die zichzelf Linsky noemt. Zonder erg veel overdrijving kun je stellen dat voor hem elk verhaal dat door de meeste mensen als complottheorie wordt gezien even geloofwaardig is. Dat loopt van illuminati, vrijmetselaars, Nieuwe Wereld Orde, Einde der tijden en Rothschild via 9/11 tot ontvoeringen door aliens.
Ik sprak meneer Bron hierover aan, maar die vond dit onder vrijheid van meningsuiting vallen. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in, maar als webmeester biedt hij wel ruimte aan deze Linsky en niet aan Al Haddad, Roemer of Samsom: dat is zijn keuze.
Toen ik ook nog een betoog van een mohammedaanse extremist tegenkwam dat bijzonder veel overeenkomst vertoonde met dat NWO verhaal over Rothschild en het Iran van Ahmadinejad als bolwerk daartegen, was dat de druppel. Jammer.
De link is vervangen door een link naar Hoeiboei: de 'thuisbasis' van Hans Jansen. Gisteren verscheen daar van hem weer een juweeltje. De schitterende combinatie van zijn spottende stijl en inhoud in dit stuk over Al Haddad is niet te overtreffen.

Het ironische is dat op het moment dat ik de link aanbracht van hem net dit verhaal van hem was verschenen: hij wijst daarin op het toeval dat de stroom van bijdragen van allerlei 'prominenten' in het kader van het rijp maken van een eenling om een tweede Volkert van der Graaff te worden, zo weinig fluctueert. Dat heeft ietsje weg van een complottheorie. Grappig.

Geen misverstand: Hoeiboei is méér dan alleen de thuisbasis van Hans Jansen. Zijn bijdragen zijn echter op zich al genoeg reden om er regelmatig een bezoek aan te brengen.

 

Frans Groenendijk,  25-02-2012          

Reacties
# 1
E.J. Bron:

Ik wil bij deze de heer Groenendijk hartelijk bedanken voor het natrappen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat grote mensen dat onderling oplossen, zulke zaken.
Maar nee, deze meneer dient dat natuurlijk pontificaal op zijn website te plaatsen en dan tegelijkertijd een van de reaguurders op mijn weblog met een eigen mening de grond in te boren. Bent u wellicht oorspronkelijk van gereformeerde huize, heer Groenendijk? Het zou mij eerlijk gezegd niets verbazen. En omdat u toevallig schrijver bent
van een boekje over het mohammedanisme, maakt u dat dan onmiddellijk tot een specialist?
Iedereen vecht op zijn eigen manier tegen de islamisering, Groenendijk. Ik dus op de mijne. Aangezien u dat niet aanstaat, bent u vertrokken. Uw keuze. Laat het daar dan ook bij en ga niet achteraf uitleggen hoe zo´n zogenaamde racist ik zou zijn. Mensen die mij kennen, weten wel beter!!!

25-feb 2012 ,  03:25
# 2
Linsky:

Dat ik door ene Groenendijk, Chantal en Pennings voor halve gare, Space-cake-eter, stemmen horende epilepticus, lijder aan paranoia-conspiracia, etc. wordt uitgemaakt, interesseert me geen ene mallemoer. Wel erg frappant, dat geen van allen ooit een zinnig tegen argument hebben aangedragen om mijn artikelen, cq. comments of persoonlijke ideeën, te ontkrachten.
Blijkbaar zijn ze enkel goed in zieke, beledigende retoriek en onbeschaafde verdacht makerij en smerige suggesties.! Overtuigende argumenten om mij van het tegendeel te overtuigen zijn consequent achterwege gebleven!
Het illustreert de onwaardigheid, en het verval van de normen en zeden bij dat soort lieden die in hun verziekte geest menen dat ze gezaghebbend zijn.
Wat ik wel ernstig vind en beneden alle peil, is dat E.J. ter verantwoording wordt geroepen, en gelinkt wordt aan misselijkmakende kreten als;
“…. gepromote denkbeelden waarbij joden voor het wereldleed verantwoordelijk worden gehouden.”
“Op die halve gare complotfantast duldt E.J geen kritiek.”
Zelfs wordt gesuggereerd dat de meest integere mens van het internet als racist wordt weggezet!
Hier wordt een rookpluimpje opgelaten in de hoop dat anderen er een vuur in zien!
Dit is smerige, suggererende, onwaarheid.
Dat E. J. Bron zelf wel bepaald wat en wie hij laat publiceren op zijn blog lijkt me evident, en het getuigd van weinig beschaving om censuur proberen af te dwingen en daarvoor zelfs aan Al Haddad, Roemer of Samsom te refereren als zijn van betere kwaliteit.
------------
Dat de mening van mijn persoon iemand niet aanstaat, is volstrekt irrelevant. Dat is geen vrijbrief voor laster en leugens!
De verdachtmaking dat ik Joden verantwoordelijk houd voor het wereldleed is een ernstige smerige verdachtmaking.
Hier wordt dus ook direct en indirect de goede naam en integriteit van E.J. besmeurd!
Ook ben ik niet bepaald gecharmeerd van het feit, dat anderen, die verder geen enkele binding met E.J.’s blog hebben, daar hun gal over mijn persoon en mijn mening komen spuien, en E.J. zelfs onder druk trachten zetten. (en dat zelfs op verschillende blogs doen) Het getuigt van een zieke, wraaklustige, onbeheerste woede, arrogante aanmatiging, bedorven smaak, en verloren ethiek!
Het wachten is echter op de volgende die door het slijk gehaald wordt door pathologische, zieke geesten, die deze blogs misbruiken, om hun eigen volledig geconformeerde, en zieke mening en beledigende wijze op te dringen aan hen wiens mening hen niet aanstaan, en daarmee trachten anderen achter zich te krijgen.

25-feb 2012 ,  03:30
# 3
Frans Groenendijk:

@EJBron en vooral @Linksy: hartelijk dank voor uw nadere toelichting.

25-feb 2012 ,  04:03
# 4
E.J. Bron:

Hoe democratisch de heer Groenendijk wel niet is, blijkt uit het feit, dat hij een weerwoord van diegene die hij belastert in bovenstaand artikel, namelijk Linsky, onmiddellijk heeft verwijderd uit de comments!!!

Hieronder integraal het verwijderde comment van Linsky, die hier niet de kans krijgt om op de aantijgingen van Groenendijk te reageren!!:

Dat ik door ene Groenendijk, Chantal en Pennings voor halve gare, Space-cake-eter, stemmen horende epilepticus, lijder aan paranoia-conspiracia, etc. wordt uitgemaakt, interesseert me geen ene mallemoer. Wel erg frappant, dat geen van allen ooit een zinnig tegenargument heeft aangedragen om mijn artikelen,c.q. comments of persoonlijke ideeën, te ontkrachten.
Blijkbaar zijn ze enkel goed in zieke, beledigende retoriek en onbeschaafde verdachtmakerij en smerige suggesties! Overtuigende argumenten om mij van het tegendeel te overtuigen zijn consequent achterwege gebleven!
Het illustreert de onwaardigheid en het verval van de normen en zeden bij dat soort lieden, die in hun verziekte geest menen dat ze gezaghebbend zijn.
Wat ik wel ernstig vind en beneden alle peil, is dat E.J. ter verantwoording wordt geroepen en gelinkt wordt aan misselijkmakende kreten als;
“…. gepromote denkbeelden waarbij Joden voor het wereldleed verantwoordelijk worden gehouden.”
“Op die halve gare complotfantast duldt E.J geen kritiek.”
Zelfs wordt gesuggereerd dat de meest integere mens van het internet als racist wordt weggezet!
Hier wordt een rookpluimpje opgelaten in de hoop dat anderen er een vuur in zien!
Dit is smerige, suggererende, onwaarheid.
Dat E. J. Bron zelf wel bepaalt wat en wie hij laat publiceren op zijn blog lijkt me evident en het getuigd van weinig beschaving om censuur proberen af te dwingen en daarvoor zelfs aan Al Haddad, Roemer of Samsom te refereren als zijnde van betere kwaliteit.
------------
Dat de mening van mijn persoon iemand niet aanstaat, is volstrekt irrelevant. Dat is geen vrijbrief voor laster en leugens!
De verdachtmaking, dat ik Joden verantwoordelijk houd voor het wereldleed is een ernstige smerige verdachtmaking.
Hier wordt dus ook direct en indirect de goede naam en integriteit van E.J. besmeurd!
Ook ben ik niet bepaald gecharmeerd van het feit dat anderen, die verder geen enkele binding met E.J.’s blog hebben, daar hun gal over mijn persoon en mijn mening komen spuien en E.J. zelfs onder druk trachten zetten. (en dat zelfs op verschillende blogs doen) Het getuigt van een zieke, wraaklustige, onbeheerste woede, arrogante aanmatiging, bedorven smaak en verloren ethiek!
Het wachten is echter op de volgende die door het slijk gehaald wordt door pathologische, zieke geesten, die deze blogs misbruiken om hun eigen volledig geconformeerde en zieke mening op beledigende wijze op te dringen aan hen wiens mening hen niet aanstaan en daarmee trachten anderen achter zich te krijgen.

25-feb 2012 ,  04:07
# 5
E.J. Bron:

Het laatste comment dient als niet geschreven te worden beschouwd. Er ging bij mij technisch iets mis, waardoor ik ervan overtuigd was, dat het comment van Linsky verwijderd was door de webmaster van deze site.

Mijn verontschuldigingen hiervoor!!!

25-feb 2012 ,  04:11
# 6
E.J. Bron:

@ Groenendijk

Ik weet nu exact hoe Geert Wilders zich moet voelen wanneer hij voor racist wordt uitgemaakt, terwijl hij zelf met een Hongaarse is getrouwd.
Voor mij geldt eigenlijk exact hetzelfde: ik ben namelijk al meer dan 25 jaar met een Tsjechische getrouwd!

Dus om mij en/of mijn blog als racistisch te bestempelen, is wel héél erg ver gezocht! Ik ben niet voor niets met haar getrouwd i.p.v. een Nederlandse boerenkooltrien!! :(

25-feb 2012 ,  04:18
# 7
Frans Groenendijk:

@EJBron. Fijn dat u zich verontschuldigt. Erg jammer dat u nu weer suggereert dat ik u voor racist uitmaak. Ik beschrijf dat dit over een door u vertaald artikel werd gezegd, maar ook dat u daar op een integere manier op reageerde.

25-feb 2012 ,  04:25
# 8
E.J. Bron:

@Groenendijk

Het kost vermoedelijk teveel moeite om uit te leggen waarom u zich geabonneerd had op mijn blog om iedere keer bij het verschijnen van een nieuw artikel een mail te krijgen? Dan hebben er, afgezien van deze ene door mij foutief gemaakte keuze van een vertaling, toch niet veel andere gelijksoortige artikelen op mijn weblog gestaan. Integendeel, blijkbaar kon u zich in de teneur van de rest van de artikelen goed vinden. Waarom zou je anders een seintje via E-mail willen krijgen als er een nieuwe vertaling op mijn blog verscheen?!

Het "toeval" wil trouwens bovendien, dat ik de nodige artikelen vanuit het Duits voor "Hoeiboei" heb vertaald.

25-feb 2012 ,  04:40
# 9
Linsky:

Op deze wijze refereren aan eerdere zaken is niets meer een laffe manier van laster, in de hoop dat de nasmaak blijft hangen!
Zoals ik al eerder zei; Hier wordt een rookpluimpje geblazen in de hoop dat anderen er een vuur in zien!

Als het niet waar was of is, is er geen enkele reden om er aan te refereren. Behalve natuurlijk als er een misselijk makende opzet achter zit.

Overigens zal iedereen die gewoon niet ziende blind is en horende doof, zelf kunnen constateren dat E.J.'s blog duidelijk staat voor de strijd tegen de islamisering, en anders niets.

Dat mijn eigen bijdragen en inbreng, evenals die van sommige anderen, vaak verwijzen naar de achterliggende redenen en oorzaken, mag hem op geen enkele wijze aan te rekenen zijn.

Trouwens, alleen een blinde ziel zal niet kunnen zien dat de hele islamitische tsunami en verovering van het westen door de vijfde colonne, te wijten is aan een voorbedacht plan, wat al heel lang geleden is opgesteld!

25-feb 2012 ,  04:48
# 10
Ester Losita:

Ik heb erg veel waardering (gehad) voor de vertalingen van EJBron, vooral de stukken van Mannheimer. Verhandelingen over de NWO passen niet echt in de kwestie Eurabia, omdat het twee dingen zijn die niets met elkaar te maken hebben, en omdat voor Eurabia keihard bewijsmateriaal bestaat, terwijl dat voor NWO nauwelijks het geval is.

Het is dus niet slim om die twee onderwerpen aan elkaar te verbinden in de hoop dat er een meerwaarde ontstaat.

Ik begrijp overigens niet waarom omgang van ML King met blanke hoeren racistisch genoemd wordt: dat is toch juist rasoverschrijdend? Huwelijken in de VS zijn steeds meer interraciaal en kennelijk sexuele voorkeuren ook.

Wel jammer dat Bron en Linsky zich in hun ijver om hun gelijk te halen, zich bedienen van argumenten en taalgebruik waarmee ze de juistheid van de beslissing van Frans eerder lijken te benadrukken dan onderuit te halen.

Als je het allemaal dan zo goed weet, toon het dan ook.

25-feb 2012 ,  04:53
# 11
E.J. Bron:

@Ester

Wij willen ons gelijk niet halen. Over welke argumenten en over welk taalgebruik heeft u het eigenlijk? In bovenstaande comments valt geen onvertogen woord! Ik verontschuldig mij zelfs tegenover Groenendijk.

Als u al na één dubieus akkefietje de pijp aan Maarten geeft wat betreft mijn vertalingen, is mijn blog u trouwens liever kwijt dan rijk. Of u vindt mijn vertalingen goed en blijft er achter staan, of u vertrekt. In uw geval....tot ziens!!!

25-feb 2012 ,  05:04
# 12
Linsky:

@Ester: Geen bewijs, geen duidelijke link tussen islamisering en de werklijke oorzaken"
Ben je blind of zo? -- Zo is het wel genoeg Linsky. Van EJBron krijg je alle ruimte voor je verhalen. Maar hier niet hoor. Toedeledoki.

25-feb 2012 ,  05:16
# 13
Marielle Bos:

Ik weet niet hoe het met jullie is maar ik laat niet door een ander voorschrijven wat ik moet lezen of niet sinds ik mijn bibliotheekpas voor volwassenen mocht ontvangen.

Ik lees graag op de site van EJ Bron, ook de stukken van Linsky. Wat ik moet vinden over alles wat ik waar dan ook lees maak ik zelf wel uit. Daar heb ik hersens voor meegekregen. Dus dank Frans, voor het aanbod om de jouwe te gebruiken maar ik ben al voorzien.

25-feb 2012 ,  05:28
# 14
Alfred:

Marielle Bos:
Helemaal met u eens, men wil ons zelfs vaak op dit soort blogs de zelfstandigheid van denken ontnemen. het lijkt er soms op alsof het sommigen niet erg goed uitkomt dat we een eigen menig er op na houden. Mijn huisarts wil ook alleen symptomen bestrijden, de oorzaken vind hij minder belangrijk, hij lijkt heel wat te verdienen aan de medicijnen!

25-feb 2012 ,  05:43
# 15
mary:

Wat is er hier aan de hand? Mag ik van bepaalde zaken geen kennis meer nemen? Tijd dan om eens bij anderen te gaan kijken. Ik heb nooit eerder gereageerd hier, maar wel gelezen. Nu echter valt er eens wat te lezen, maar wordt er het een en ander verdonkeremaand? Wilde ik even laten weten!

25-feb 2012 ,  05:51
# 16
Frans Groenendijk:

@Marielle @Alfred @Mary In het blokje onder de foto staan in totaal zeven links. Naar tientallen, misschien wel honderden miljoenen andere locaties op internet staat geen link. Onder die vele miljoenen zijn er duizenden die eigenlijk wel de moeite waard zouden zijn om naar te linken. Het vervangen van één van die zeven links door één andere opvatten als een vorm van 'verdonkeremanen' of 'zelfstandigheid van denken ontnemen': is dat niet een beetje over de top?
@EJBron. Het verbaast me zeer dat u in de reacties van Linsky geen onvertogen woord ziet. Hij maakt een grote brei maakt van de (weinige) dingen die ik over hem zeg en kritiek die hij van anderen wel eens gekregen heeft. Die andere kritiek gaat hij hier ook nog eens citeren. Dieptreurig.

25-feb 2012 ,  06:16
# 17
mary:

meneer Groenendijk, ik kan er geen geen brei in zien, maar eerlijkheidshalve wel een heel duidelijke manier van schrijven over wat er schijnbaar allemaal speelt op de verschillende blogs. Het lijkt mij dat de heer linksy wel heel erg onheus is bejegend en zwaar beledigd. Ik vraag mij zelfs af hoe deze man of vrouw zo fatsoenlijk weet te blijven in het weerleggen van allerlei aantijgingen!

25-feb 2012 ,  06:28
# 18
E.J. Bron:

@ 13, 14 en 15

Bedankt voor de support! Wordt uitermate gewaardeerd!! :)

(vond het al een beetje vreemd eigenlijk, dat niemand het opnam voor Linsky, ondergetekende en diens blog)

E.J. Bron

25-feb 2012 ,  06:41
# 19
Alfred:

meneer de bron, ik lees ook uw artikelen hoor, en ben er erg bij mee. erg verhelderend. dat blijf ik ook doen want ik houw niet van dat mensen me vertellen wat ik wel mag lezen en wat ik niet mag lezen.het is heel erg dat soort beshuldingen.groenendijk gaat echt te ver zo en is niet oprecht!

25-feb 2012 ,  06:53
# 20
E.J. Bron:

@Groenendijk

Is dit uw manier van een open discussie voeren? U valt nu wel gigantisch door de mand zeg!
Iemand, die een onwelgevallige mening heeft,de mond snoeren door ervoor te zorgen dat hij niet meer kan reageren op deze draad!? Terwijl hij persoonlijk in het artikel hierboven door u wordt aangevallen!? Bijzonder laf en sneu zeg.
Ik mag hopen dat het hier nooit tot een burgeroorlog komt, want dan weet ik wel welke kant u kiest. Die van alle appeasers, in de hoop als laatste door de krokodil te worden opgevreten.
Maar Linsky zul je zeer zeker als straatvechter in de voorste linies zien om te vechten tegen de islamisering en de fascistische EU!!

25-feb 2012 ,  06:54
# 21
mary:

Daar heeft meneer Bron wel gelijk aan. Ik heb op zijn website gezien hoe iedereen daar best ver mag gaan zolang er geen ordinair gescheld en persoonlijke beledigingen zijn. linksy werd daar ook vaak heel gemeen en valselijk aangevallen en die gaf steeds heel fatsoenlijk antwoord hoor! Hulde meneer Bron dat zulks allemaal kan bij u op de website!

25-feb 2012 ,  07:10
# 22
E.J. Bron:

@21

Dank je Mary!

25-feb 2012 ,  07:24
# 23
E.J. Bron:

Regel 5 van deze website:

5. Op de man spelen is bijna altijd contraproductief.

(Correct! Vooral als je daar zelf mee begint in een artikel!)

25-feb 2012 ,  07:36
# 24
W.Veder:

Regelmatig las ik de veralingen van E.J Bron op zijn blog. Daarbij viel mij al eerder de dagelijkse stortvloed aan grotendeels off topic copypaste, al dan niet met links, die reageerder Linsky daar kon plaatsen. Ook het niveau van het merendeel der reacties ter plekke nodigden niet bepaald uit tot plaatsing van een comment.
Het viel me op dat reageerder Linsky in een van diens 'bijdragen' op het Blog van E.J. Bron meldt er prat op gaan geen academische opleiding gevolgd te hebben.
Uiteraaard is voor een heldere blik op de ons omringende wereld een opleiding van niveau geen vereiste, maar bij regeerder Linsky blijkt het gebrek aan afdoende scholing gecompenseerd door geloof in waanbeelden als aliens, joden en andere illuminatie die als drijvende krachten achter de ondergang van de bestaande wereld zouden schuil gaan.

25-feb 2012 ,  08:03
# 25
Primo Mattino:

En zo gaan we elkaar te lijf, terwijl het juist hard nodig is om één front te vormen tegen de quasi intellectuele zelfbenoemnde gewetens van de samenleving die onverdroten voortgaan met het slopen van diezelfde samenleving. De weg-met-ons nestbevuilers die onze beschaving al 4 decennia in te uitverkoop houden lachen in hun vuistje.
Ik zou voor Frans Groenendijk, een scherp denker en een begaafd schrijver die gedachten haarfijn in taal kan uitdrukken nog meer waardering hebben, als hij zich een groot mens zou tonen en de link in ere zou herstellen. Gewoon, zonder verder commentaar van wie dan ook, als volwassen mensen.
Iedereen begaat wel eens een fout en door het stof gaan (of laten gaan)is volstrekt onnodig.

25-feb 2012 ,  08:11
# 26
E.J. Bron:

@W. Veder

Mocht het moment daar zijn, dat we echt tegen de islam moeten gaan vechten ,dan ben ik zeer benieuwd of al die academisch opgeleide mensen met een "heldere blik" hun have en goed net zo zullen verdedigen als de gewone man in de straat, waarop het uiteindelijk wel terechtkomt. De pseudo-intellectuelen zullen vermoedelijk al lang gevlucht zijn in ballingschap, om later, na een eventuele zege, terug te keren om te zeggen dat zij meededen aan het verzet.
Op een bepaalde manier doet me dat denken aan het scenario van de "Arabische Lente", waar het goed bedoelende gewone volk in het begin van de revolutie aan de kant werd gedrongen door de Moslimbroederschap.
Zo´n scenario stel ik me hier voor in Nederland en West-Europa. Mijn blog bereikt deze gewone man, die het uiteindelijk zal moeten doen. en mochten we zegevieren, dan zal ik er alles aan doen om te verhinderen dat deze pseudo-intellectuelen met een "heldere blik" het voor het zeggen krijgen!

25-feb 2012 ,  08:11
# 27
E.J. Bron:

@25

Ik heb wel eens eerder in comments op andere sites/blogs gezegd, dat het rechtse en anti-islamiserings blogwereldje er eentje is van narcisme en haat en nijd. Men gunt elkaar het licht in de ogen niet. Dat is inderdaad dood- en doodzonde en koren op de molen van links, dat stiekem in haar vuistje lacht over al deze verdeeldheid en dit narcisme!!

25-feb 2012 ,  08:14
# 28
E.J. Bron:

@25

Ik hoef geen gunsten van Frans Groenendijk!!! Het is graag of helemaal niet. In dit geval dus helemaal niet!!
Ik ben niet van elastiek. En dan ook nog dankjewel moeten zeggen zeker?! Dacht het niet!

25-feb 2012 ,  08:32
# 29
mary:

Linksy is heel verstandig en laat het voor wat het is blijkens zijn verdere afwezigheid of kan hij echt niet meer zich verdedigen tegen alle kwaad hiero? Hij heeft welzeker genoeg en afdoende aangetoond dat er heel wat duister mensen achter alle dingen zitten die er allemaal gebeuren nu en al heel lang. Het is zelfs heel raar dat de oorzaken van alle kwaad hier niet genoemd mag worden en op andere blog dan, mag dat daar wel behalve die van meneer Bron? Word dat geen censuur genoemd?

25-feb 2012 ,  08:39
# 30
W.Veder:

@23E.J.Bron
Misschien kunt u even googelen naar het begrip Argumentum ad hominem en constateren dat de opmerkingen van Frans Groenendijk betrekking hebben op de uitlatingen van Linsky en niet diens persoon betreffen.
Dat het stukje hierboven u niet welgevallig is begrijp ik maar van op de man spelen lijkt mij geen sprake.

25-feb 2012 ,  08:40
# 31
E.J. Bron:

@Mary (29)

Linnsky kon eerst alleen nog de comments lezen en nu kan hij zelfs niet meer op deze website komen!! zo zit het en niet anders!
Uiteraard wil hij zichzelf verdedigen, maar die kans wordt hem ontnomen!

25-feb 2012 ,  08:44
# 32
W.Veder:

@26 E.J. Bron
Zoals ik duidelijk kenbaar maakte is er niets mis met een niet-academische opleiding.
Echter, zoals uw ster-reageerder Linsky deed, het omgekeerde beweren door impliciet een niet academische opleiding te diskwalificeren is wèl bedenkelijk.
Maar laat u vooral niet afleiden van de essentie van mijn comment namelijk dat het georakel van uw ster-reageerder Linsky de geloofwaardigheid van uw blog schaadt.

25-feb 2012 ,  08:55
# 33
Marielle Bos:

Het gaat mij helemaal niet over dat linkje.

Het gaat mij erom dat Linsky blijkbaar niet mag brainwaven over aliens, NWO, vrijmetselaars of roze olifanten want hij richt daarmee schade aan, niet bij de slimme mensen, want die geloven dat soort dingen natuurlijk niet, maar bij goedgelovige (domme? onopgeleide? blondines? vrouwen?)lezertjes die zomaar los de internets opgaan en zelf niet zo heel goed kunnen nadenken.
Dat is wat mij dwarszit. Die levensgrote MAAR die al zo vaak precies achter "vrijheid van meningsuiting" wordt gezet.

25-feb 2012 ,  08:57
# 34
E.J. Bron:

W. Veder = Frans Groenendijk??!!

25-feb 2012 ,  09:01
# 35
E.J. Bron:

@ W. Veder (32)

Wie is u om te bepalen wat schadelijk is voor MIJN blog en wat niet?! Ik heb u nog nooit enig comment op mijn blog zien plaatsen, laat staan zien reageren op een comment van Linsky.
Dit is wel erg gemakkelijk: commentaar geven op iemand via een andere website.... En dan nog mede een website, waarvan de webmaster ervoor gezorgd heeft dat het lijdend voorwerp zichzelf niet kan verdedigen!!

25-feb 2012 ,  09:09
# 36
W.Veder:

@E.J. Bron
Mocht ie willen, Frans Groenendijk, dat hij W.Veder is.
LOL!

25-feb 2012 ,  09:10
# 37
E.J. Bron:

En nu graag uw respons op comment nummer 35!!!

25-feb 2012 ,  09:16
# 38
W.Veder:

@E.J.Bron 37
Het spijt me te u moeten mededelen maar ik heb voldoende ervaring in de geestelijke gezondheidszorg om u te kunnen melden dat reageren op personen met wanen als Linsky weinig effectief is.

Overigens no excuus voor de storende fout in mij comment 32.
De twee zin moet uiteraard luiden:
Echter, zoals uw ster-reageerder Linsky deed, het omgekeerde beweren door impliciet een academische opleiding te diskwalificeren is wèl bedenkelijk.

25-feb 2012 ,  09:27
# 39
E.J. Bron:

@38

Quote: "Het spijt me te u moeten mededelen maar ik heb voldoende ervaring in de geestelijke gezondheidszorg om u te kunnen melden dat reageren op personen met wanen als Linsky weinig effectief is."

Hoe lang zit u daar al opgesloten?

25-feb 2012 ,  09:35
# 40
Gielah:

Voor wie er maar geen genoeg van kan krijgen: ook op Amsterdam Post kan men, zoals ik bemerkte, nu al kennis nemen van de kennelijk ónoverbrugbare kloof tussen meneer ( of mevrouw?) Linsky en de heer Groenendijk ....en wie weet, worden er ook op ándere forums al topics ge-(mis)bruikt voor deze nu ook weer niet écht opzienbarende kwestie: namelijk dat mensen het soms NIET helemaal met elkaar eens zijn!
Persoonlijk weet ik nauwelijks iets van de inhoud van de reacties van genoemde L., behalve dan dat hij of zij kennelijk zowel alómtegenwoordig alsook ( merk ik nu)in de ogen van sommigen onfeilbaar is!
Is die L. wellicht een afgod?
Ik zeg u bijvoorbaat dat ik NIET kniel!

25-feb 2012 ,  09:39
# 41
mary:

Wat vreemd dat toen Linsky werd aangevallen door diverse ; 'goden ' er niemand was die dat erg vond!

25-feb 2012 ,  09:43
# 42
E.J. Bron:

2gielah

Waaruit blijkt dat Linsky een afgod, dan wel onfeilbaar is?
uit comments van u weet ik, dat u maar voor één ding knielt... wat tot nu toe i.v.m. de islamisering enorm weinig effect blijkt te hebben.

25-feb 2012 ,  09:44
# 43
Marielle Bos:

W Veder, u gaat voor de onsympathiek award 2012 begrijp ik?
Ik denk dat u een goede kans maakt. Iemand die zich niet kan/mag verweren voor gek verslijten. Wat doet u in uw vrije tijd? Puppy's schoppen?

25-feb 2012 ,  09:45
# 44
Gielah:

@ 42.- Ik zal het doorgeven aan Degene voor wie ik kniel, meneer Bron.
Die heeft overigens, in tegenstelling tot de islam en de buigers vóór de islam, wel degelijk álle macht gekregen in hemel en op aarde!
Met alleen maar tegen- de- islam zijn redt men het niet, zeker als het 'tegen-de-islam-kamp' al zo innerlijk verdeeld is, als wij vanavond bijvoorbeeld allemaal tot onze niet geringe irritatie kunnen opmerken.
In een geestelijke strijd ( en ja... de islam kómt nu eenmaal ontegenzeggelijk uit een geestelijk zeer onprettige bron) kan men alléén maar overwinnen met en door een geestelijke alle-macht-hebber.
Maar wie het zónder ( of slechts met menselijke zweefmolens en met een hoop dreigend geschrijf) wil proberen, komt dus bijvoorbaat bedrogen uit.
Misschien houdt dat de verveling op een afstand, maar veel meer werkt dat niet uit.
Wel realistisch blijven!

25-feb 2012 ,  10:00
# 45
E.J. Bron:

Vandaar dat er ook nog zoveel christenen in die islamitische landen wonen, hun geloof vrij kunnen uitoefenen en niet vervolgd worden natuurlijk. Nu snap ik het. Dat komt door die geestelijke kracht.
Volgens mij is die vervolging en verjaging van en moord op christenen de enige realiteit, die al decennia en eeuwenlang aan de gang is in diezelfde islamitische wereld!!
En wat nog erger is: hun geloofsbroeders en-zusters in het Westen heulen met de islam en laten hun broeders en zusters in de steek. Dat is de realiteit gielah en anders niets! Ze moesten zich schamen!

25-feb 2012 ,  10:08
# 46
Frans Groenendijk:

De vervolging van de christenen in door het mohammedanisme overheerste landen valt toch niet de christenen hier te verwijten? Zeker niet op de eerste plaats. En al helemaal niet aan christenen als Gielah! De christelijke kerk groeit in landen als Iran en hoewel ik zelf atheïst ben, zie ik dat als vooruitgang.

25-feb 2012 ,  10:29
# 47
E.J. Bron:

Ik beschuldig gielah er niet persoonlijk van dat zij niets zou doen. Ik beschuldig de kerken en het Westen er als geheel van weg te kijken bij het drama dat de christenen overal in de islamitische wereld overkomt. Afgezien van enkele uitzonderingen, vooral enkele Duitse organisaties, hoor ik nergens in de westerse media een kreet van verontwaardiging betreffende het lot van de christenen.
http://brabosh.files.wordpress.com/2011/04/christenverfolgung-2.jpg

En wat doen wij hiertegen? Niets. Helemaal niets! We kijken weg en de socialistische media zijn in feite blij dat de islam het vuile werk opknapt. Straks twee vliegen in één klap: het gehate kapitalisme en het gehate christendom weg! Ze vergeten alleen, dat datgene wat wij er voor terugkrijgen - armoede voor iedereen en de wereldheerschappij van de "religie" islam - vele, vele malen erger is!

25-feb 2012 ,  10:45
# 48
Marielle Bos:

Op het gebied van heulen met de islam van christenen gebeurt er wel iets. Ik kreeg onlangs het door Ds. W. van Herwijnen geschreven manifest voor de PKN onder ogen, getiteld "Gods 5 vergeten geboden" waarin de auteur niet alleen pal voor Israël staat maar ook eens even fijntjes uit de doeken doet dat God en allah helegaar niet één en dezelfde zijn. Hij maakt ook gehakt van de zogenaamde islamnota en er staat zelfs een gepeperd citaat van Ben Kok in met een verwijzing naar diens website.

Kortom, dat manifest is zo goed dat het wel meteen het ronde archief in zal gaan bij de betweters van de PKN want islam = vrede, pijn=fijn, bloed=goed, jeuk=leuk.

25-feb 2012 ,  10:48
# 50
mary:

Kijk dan meteen deze ook even, heel goed artikel door meneer Bron. Daar lees je wat zij ons aandoen!

http://ejbron.wordpress.com/2012/02/25/het-gevaarlijkste-boek-van-de-wereld/

25-feb 2012 ,  11:03
# 52
Marielle Bos:

EJ Bron, Mary, veel christenen zijn de weg kwijt. Er zijn er zelfs die zich volop inzetten voor al-Haddad. Dat hij zijn preken kan houden vinden ze veel belangrijker dan vervolgde christenen in Takkie-Takkie-landen.Vanmiddag trof ik nog een Ds. op twitter die als een kind zo blij was met "dialoog" met andere religieuze leiders.

25-feb 2012 ,  11:21
# 53
E.J. Bron:

@Mari�lle
In Duitsland noemen de islamcritici dat een "Dial�g"! ;)
Allemaal nuttige idioten.

25-feb 2012 ,  11:25
# 54
Marielle Bos:

EJ Bron, LOL, ik heb nooit zo goed opgelet tijdens Duitse les, daarom lees ik liever uw vertaalde artikelen maar de betekenis van "Dial�g" begrijp ik wel.
Tja, de nuttige idioten, blij dat ik ze niet hoef te voeren, het zijn er teveel.

25-feb 2012 ,  11:34
# 55
E.J. Bron:

Dat rare woord moet zijn: "Dial-en dan een u met een trema - g.

25-feb 2012 ,  11:39
# 56
Frans Groenendijk:

@Marielle, @EJBron Ik ben ook van mening dat het gedrag van veel christenen lijkt op dat van de Ien van den Heuvels van destijds, die de Berlijnse muur begrijpelijk vonden en verdedigden.
Door ze van het stempel 'nuttige idioot' te voorzien zullen er niet veel van mening veranderen. Ondanks de (zeer verschillende) Tofik Dibi's en Al Haddads moeten we mijns inziens fatsoenlijke mensen die zichzelf, om moeilijk te doorgronden reden moslim noemen, proberen te bereiken. Zo zullen we ook christenen moeten proberen te bereiken ondanks de opstelling van veel van hun voorgangers en (niet-gelovige) kiezers van de meeste politieke partijen ondanks de opstelling van de hun voormannen en vrouwen.

25-feb 2012 ,  11:46
# 57
E.J. Bron:

@Groenendijk

Volgens mij bereik je dat niet door reaguurders te belasteren die dezelfde strijd voeren en door een link naar een weblog te verwijderen, dat inmiddels door gemiddeld meer dan 3000 mensen per dag wordt bezocht!! Tendens stijgend.
Maar nogmaals, dat is uw keuze.

25-feb 2012 ,  11:53
# 58
Marielle Bos:

Beste Frans, als jij dan mensen die zich moslim noemen probeert te bereiken doe ik de afvalligen wel, de hoeren en de tollenaars, daar kun je volgens mij toch al veel meer mee lachen.

25-feb 2012 ,  11:59
# 59
Frans Groenendijk:

Aan Linsky besteedde ik precies 2 regeltjes:
Zonder erg veel overdrijving kun je stellen dat voor hem elk verhaal dat door de meeste mensen als complottheorie wordt gezien even geloofwaardig is. Dat loopt van illuminati, vrijmetselaars, Nieuwe Wereld Orde, Einde der tijden en Rothschild via 9/11 tot ontvoeringen door aliens.
Het is beslist niet positief en ook niet aardig, dat is waar, maar wat is nu precies het lasterlijke er in?
Hij voert niet dezelfde strijd als ik en precies omdat ik elke suggestie in die richting wilde wegnemen verwijderde ik de link en schreef ik dit stukje waarvan de titel zelf inmiddels ook ironisch geworden is.

26-feb 2012 ,  12:05
# 60
Frans Groenendijk:

@ Marielle # 58: dat is een constructief voorstel. Bij tollenaars en hoeren voelen ik me niet altijd op mijn gemak ;-)

26-feb 2012 ,  12:10
# 61
Marielle Bos:

Frans, hoeren en tollenaars zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen, Maartje het Hart wilde om die reden al hoer of tollenaar worden toen ze klein was.

26-feb 2012 ,  12:14
# 62
E.J. Bron:

Het heeft zelfs een positief effect voor je. Volgens mij heb je nog nooit zo´n goed bezocht artikel met zoveel comments gehad als dit, dankzij Linsky en E.J. Bron!
Gefeliciteerd. hopelijk lukt je dat met een volgend artikel op eigen kracht, wat ik overigens sterk betwijfel.
Deze website is precies helemaal gemaakt voor diegenen, die ik beschreef in mijn commentaar nummer 26 en bij wie ik me eigenlijk niet echt thuisvoel. Ze zijn me te glad en niet "echt" en "direct" genoeg.

26-feb 2012 ,  12:15
# 63
Marielle Bos:

Maar zonder gekheid, Linsky lijkt mij een toffe peer om naast je te hebben als je de VVD-ers van je erf moet schoppen die hun parelketting willen ruilen tegen een mud aardappelen.

26-feb 2012 ,  12:18
# 64
E.J. Bron:

@Mariëlle

LOL!!! :)

26-feb 2012 ,  12:19
# 65
Marielle Bos:

Deze website is precies helemaal gemaakt voor diegenen, die ik beschreef in mijn commentaar nummer 26 en bij wie ik me eigenlijk niet echt thuisvoel. Ze zijn me te glad en niet "echt" en "direct" genoeg.

Hnm, dat spijt me EJ Bron. Ik zal proberen nog iets directer en minder glad te worden, mits ik dan nog doorkom natuurlijk, breakie break.

26-feb 2012 ,  12:22
# 66
E.J. Bron:

@65

Dat was zeker niet voor u bedoeld Mariëlle. Uw comments bevallen me uitstekend!
Ik zou het dan ook een eer vinden u eens op mijn eigen weblog comments te zien geven op een van mijn vertalingen! :)

26-feb 2012 ,  12:25
# 67
Frans Groenendijk:

@Marielle #63 ik heb beschik noch over een parelketting noch over de ruimte om aardappelen te verbouwen. We leven in vreemde tijden. Terwijl het bijna zondag is adviseert een christenmevrouw een atheïstenmeneer om naar de hoeren te gaan onder verwijzing naar een voormalig feministen-hater!

26-feb 2012 ,  12:31
# 68
Marielle Bos:

EJ Bron, du moment dat ik hier weggejorist word kom ik u lastig vallen, spuug zweer beloof.
Tot vervelens toe.

26-feb 2012 ,  12:37
# 69
mary:

Ik ben er ook nog steeds, maar het is al wel laat, krijg slaap. maar wilde toch even zeggen dat Liksy wel aardige artikelen heeft bij meneer Bron hoor. heel krachtig en gepassioneerd. Echt iets voor mensen die eens een andere zienswijze willen beschouwen. http://ejbron.wordpress.com/page/2/?s=linsky

26-feb 2012 ,  12:38
# 70
E.J. Bron:

Zo, ik houd het zo langzamerhand voor gezien hier op deze website.
Ik wens de heer Groenendijk veel succes in zijn verdere strijd tegen de islamisering en het wakker schudden van de grachtengordel.
Ik kan mijn tijd beter besteden. Door al dit onzinnige gesodemieter had ik minstens 3 of 4 goede Duitse artikelen kunnen vertalen voor het "klootjesvolk". Ik denk toch, dat dit iets eerder wakker wordt dan die lui uit de grachtengordel. Dat zijn meesters in het zich conformeren aan...ja, aan wat eigenlijk? In ieder geval aan iets, waarvan ze denken er beter van te worden.
Nogmaals: Mijn voorkeur gaat uit naar de hard werkende, pure, gewone, nuchtere Nederlander. In Duitsland noem je deze groep de "Stammtisch".

26-feb 2012 ,  12:39
# 71
W.Veder:

|@1 E.J.Bron
In reactie 1 betiteld u reageerder Linsky als 'een van de reaguurders op mijn weblog met een eigen mening'.
Toch is deze persoon ietsje meer dan zo maar een van de reageerders.
Eerder had deze reageerder een inmiddels ter ziele gegaan
eigen zwatelblog waar hij bovennatuurlijke zaken aan de man probeerde te brengen
De status aparte en bescherming die u hem op uw blog biedt zag ik kort geleden op uw blog verklaard worden met uw melding dat Linsky een vriend is die u nimmer zal laten vallen en dat er afspraken zijn gemaakt met hem over diens rol op uw blog.
Wat precies die afspraken inhouden werd niet onthuld. maar gezien de 'bijdragen' van deze reageerder lijkt hij ook aan uw blog een zwatelgehalte te moeten toevoegen, een taak waar hij zich met verve van weet te kwijten.

26-feb 2012 ,  12:43
# 72
E.J. Bron:

@W. Veder

Ik ben er klaar mee hier. Ik hoef u toch niet uit te leggen, dat echte vriendschap boven alles gaat? Of leert men dat niet tijdens een verblijf in een gesloten inrichting? En Chantal, want ik neem aan dat jij het bent, mocht je ooit weer proberen te reageren op mijn weblog. Vergeet het maar!
Je bent niet meer welkom. Ik heb de pest aan mensen, die andere mensen op andere websites een mes in de rug steken!
Huichelaars!

26-feb 2012 ,  12:51
# 73
Frans Groenendijk:

Omgekeerd wens ik u veel succes aan de borreltafel, meneer Bron.
@W.Veder #71. Zullen we het hoofdstuk Linksy hier nu maar afsluiten?

26-feb 2012 ,  12:57
# 74
Frans Groenendijk:

Ik sluit de commentaren nu. Het wordt anders een herhaling van zetten of erger. Wie van mening is dat dat niet verstandig is, kan dat kenbaar maken via de contactpagina. Wel met argumenten dan.

26-feb 2012 ,  01:01
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.