Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Islamisering van de sauna?
Bij: Van straatterreur tot no-go areas

Er is moei­lijk iets te ver­zin­nen dat nog verder af staat van de moham­me­daanse culturen dan de sauna. Wanneer in de Koran gespro­ken wordt over het para­dijs gaat het over regen, rivieren, fruit, ver­koeling, wijn en vrouwen; zeker niet over een plaats waar je lekker veel kunt zweten en je jezelf als het ware wapent tegen sneeuw en vrieskou. En dan nog dat gebruik dat mensen in hun nakie bij elkaar gaan zitten in een klein hokje, zelfs mannen en vrouwen samen! Toen de stichter van het moham­medanisme leefde, hadden de echte Finnen de sauna trouwens nog niet uitgevonden. Hoe zou er in vredes­naam een tendens kunnen bestaan tot islamisering van de sauna? En toch had ik laatst in een sauna­cabine echt een aanvaring die eigenlijk dáár over ging.

»
Ik beschrijf die botsing hier als aanloopje naar de bijgeslepen versie van het hoofdstuk Angst: van straattereur tot no-go areas uit mijn boek. Na het stukje over de sauna geef ik het eerste deel van dat hoofdstuk. Volgende week volgt het tweede deel ervan. Dan schrijf ik ook waarom ik, terugkijkend, dit hoofdstuk een van de minder geslaagde uit mijn boek vind.

Het fitness centrum waar ik enkele keren per week naar toe ga, heeft ook een sauna, waar je als lid van de club gratis gebruik van kunt maken.
Maar het hoeft niet.
In de ruimte met de gewichten en apparaten mag je niet met ontbloot bovenlijf komen, in de saunaruimte staat duidelijk aangegeven dat kleding er niet is toegestaan en dat je op je handdoek moet zitten of liggen.
Bij het binnengaan van de cabine trof ik afgelopen week een naakte homofiele man, twee buitenlands ogende mannen in onderbroek en een vrouw die een grote handdoek helemaal om zich heen geslagen had. Of die handdoek een reactie was op die onderbroeken weet ik niet, wel dat normaal gesproken iedereen zich aan de niet-kleding-regel houdt en men hooguit een handdoek om de heupen draagt. Toen ik gehoord had dat het duo ook Nederlands kon spreken, wees ik hen erop dat ze dus ook het bordje hadden kunnen lezen over de kleding.

De reacties waren 'uit het boekje'. Eerst kwam het er omheen draaien, doen alsof je het niet begrijpt: "Ik heb toch een handdoek om" (drie keer herhaald), dan volgde het jij-discrimineert: "Dat had u niet gezegd als ik niet van die zwarte krullen had", daarna volgde een vaag dreigement: "Niet je stem verheffen tegen mij".
Intussen was de vrouw vertrokken om het personeel te gaan waarschuwen
Buiten het Neuro-gebied is gemengd naakt in de sauna niet de standaard
en dat was snel ter plekke: een vrouw en een uit de kluiten gewassen man. Beiden in trainingspak, wat wel ironisch was. De mohammedanen luisterden netjes en vroegen onderdanig of ze wel met een handdoek om zich heen in de sauna mochten. Dat mocht en ze vertrokken. Om even later inderdaad terug te komen met hun -opnieuw wel grappig- voor dat doel eigenlijk te kleine, handdoeken om hun lendenen. De medewerkers, de dame en de homo waren intussen vertrokken. Voor alle zekerheid deed ik mijn ogen toch maar niet helemaal dicht…

Wat was nu het islamiserende aan het gedrag van het tweetal?
Er staat zeker weten nergens in Koran of Hadith iets over saunagebruik. En hoewel onder de noemer van 'fatwas' de meest krankzinnige zaken werden en worden uitgedragen door 'islamgeleerden' die daar zin in hebben of voor betaald worden, betwijfel ik zelfs of er onder de honderdduizenden fatwas er een te vinden is die specifiek gaat over de kleding van mohammedaanse mannen in gemengde sauna's in landen waar de mohammedanen niet de baas zijn.
onze botsing had weinig te maken met iets religieus, maar des te meer met de leer van Mohammed
(Hier vond ik wel een discussie over de harammigheid van de sauna).
Buiten Finland, Duitsland, Nederland en Oostenrijk -het Neuro-gebied zeg maar- is gemengd naakt in de sauna niet de standaard. Met je ondergoed aan de sauna in willen is dus niet iets dat speciaal door Mohammed of Allah geïnspireerd wordt. In die zin had onze botsing weinig te maken met iets religieus, maar des te meer met de leer van Mohammed en hoe daar mee wordt omgegaan in Nederland.
Het minst begrepen aspect van het mohammedanisme is namelijk de inhoudelijke leegheid ervan. Er zijn helemaal niet zo veel ge- en verboden in deze leer. Wanneer je de herhalingen, het 'laatste oordeel' en de beschrijvingen van hel en hemel weglaat, blijft van de Koran iets over ter grootte van een Donald Duck. Er zijn een paar ge- en verboden die helder geformuleerd staan, maar de meesten zijn dat niet. Van de hadith zijn er ontzaglijk veel, in verschillende graden van 'betrouwbaarheid' en onderlinge strijdigheid.

In onze aanvaring waren evengoed wezenlijke aspecten van het mohammedanisme aan de orde.
Op de eerste plaats de kwestie van de verschillende regels voor mohammedanen en niet-mohammedanen. Op de tweede plaats het -voor de volgelingen verwarrende- ontbreken van eenduidige voorschriften voor het gedrag van mohammedanen in landen waar ze niet de baas zijn. En ten derde, daarmee samenhangend, het ontbreken van een besef van wederkerigheid. Zeker in de gemengd-naakte sauna is zo'n besef wezenlijk: wanneer een deel van de mensen naakt is en een ander deel niet wordt de naaktheid een kwestie.
Die drie aspecten kun je ook bij andere tribale culturen tegenkomen. Wat de mohammedaanse vorm van tribalisme uniek maakt is de definitie van de eigen 'stam'. De mohammedaanse stam, de oemma, is niet bepaald door familiebanden of woonplaats, maar door de tweedeling van de mensheid in volgers en niet-volgers van Mohammed. En die stam breidt alsmaar verder uit. Deze revolutionair nieuwe invulling van het tribale denken bracht het mohammedanisme zo veel successen in de begintijd. Mede dankzij het feit dat anderen dat nieuwe wij-zij-denken steeds beter begrepen, kwam er een einde aan die bloeitijd.
Nu dreigt het mohammedanisme opnieuw op te 'bloeien'. Dat dit zich zelfs in het Westen manifesteert, komt in hoofdzaak omdat velen in het algemeen dat wij-zij-denken niet meer willen begrijpen en alles op alles zetten om het bestaan van juist de gevaarlijkste variant ervan, de mohammedaanse, te ontkennen.

No-go areas?
In de tijd dat de volgende anecdote speelt was Utrecht, voor wat het welzijnswerk betreft, opgedeeld in acht stukken. Zuidoost omvatte een wijk met wat duurdere huizen, gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw, en een wijk met wat goedkopere, oudere woningen.
de jongens hielden een soort rook­wedstrijd
Het bestuur van de stichting voor het welzijnswerk belegde een bijeenkomst in verband met noodzakelijke bezuinigingen. Het plan was om bij het schrappen van arbeidsplaatsen het principe te hanteren van laatst erbij gekomen, het eerste eruit. Een onder Marokkaanse jongens populaire jongerenwerker viel buiten de boot.

De jongens waren er niet blij mee en waren in vrij grote getale naar de bijeenkomst gekomen. Het eerste wat opviel bij binnenkomst was dat er geen rookverbod leek te bestaan: de jongens hielden een soort rookwedstrijd. Dat beloofde niet veel goeds. Of het betekende dat hen was aangeleerd dat zij zich niet aan alle regels hoefden te houden of, en dat leek waarschijnlijker, voor deze gelegenheid mochten ze het wel. Om stoom af te blazen als het ware. De jongens brachten hun wensen naar voren: de jongerenwerker moest blijven. Om moeilijke discussie te voorkomen hadden de bestuurlijke amateurs het zo gepland dat de bezoekers voor de pauze vragen stelden en ze na de pauze antwoord kregen.
even later begonnen ze met stukken straat­steen ruiten in te gooien van het gebouw waar de rest van het gezel­schap dus nog in zat

Nadat het bestuur de eerste vragen beantwoord had, verlieten de jongens het buurthuis en even later begonnen ze met stukken straatsteen ruiten in te gooien van het gebouw waar de rest van het gezelschap dus nog in zat! Dit leek me een ongewenste en ook niet ongevaarlijke actie en ik ging naar buiten om de stenengooiers tot bedaren te brengen. Mede dankzij het feit dat ze gezien hadden dat ik ook geen duidelijk antwoord gekregen had, lukte het me om met ze in gesprek te komen en stopten ze met gooien. Andere buurtbewoners kwamen nu ook naar buiten en de politie arriveerde maar hield afstand. De inhoud van het gesprekje herinner ik me nog goed. Terwijl ik er niet honderd procent gerust op was dat ik daarmee de hele waarheid sprak, beweerde ik dat dit hun zaak geen goed deed. Terwijl ze wel ophielden met gooien, beweerden de jongens op hun beurt dat ik daar nog niet zo zeker van moest zijn…

Kanaleneiland
Nee, er was wel flink wat mis in Hoograven maar een no-go-area was het niet. De Utrechtse wijk Kanaleneiland leek enkele jaren later iets meer op zo’n gebied. In 2006 heb ik in straten in die wijk een aantal malen post bezorgd en heb ik kunnen waarnemen hoe hoog het aandeel buitenlandse namen was op de post. Bij TNT deden wel verhalen de ronde over rottigheid tegen postbestellers maar in enkele maanden tijd deed zich voor geen enkele besteller een incident voor dat het label no-go-area zou rechtvaardigen. Eind 2005 was er wel een incident in de wijk geweest waarbij een paar agenten, die optraden tegen een brommerrijder in overtreding, belaagd werden door een grote groep ‘jongeren’. Daarbij raakten de agenten lichtgewond. Niet zo lang daarna werd een samenscholingsverbod van kracht in de wijk. Kort na de instelling ervan ben ik in de middagpauze van mijn werk -ik was toen docent op een school in die buurt- een aantal malen door de wijk gelopen: er hing wel een beetje gespannen sfeertje, maar de overheersende indruk overdag was toch dat het hier eerder om ondeugende dan om zwaar criminele jongens ging. Een keer of twintig hoorde ik dat meerdere politieauto’s tegelijkertijd met ingeschakelde sirenes de wijk inreden: een duidelijke aanwijzing voor serieuze problemen maar toch niet voor het labelen als no-go-area. ’s Avonds gaat het er grover aan toe. Begin 2008 werden in de wijk bewakingscamera’s onklaar gemaakt. Een flinke politiemacht werd ingezet om medewerkers van het installatiebedrijf, dat ze laat in de avond kwam herstellen, te beschermen. Zo ongeveer onder de ogen van die politiemacht werd nog uit een auto van dat bedrijf gestolen. Opnieuw: een aanwijzing voor behoorlijk grote problemen en buitengewoon akelig, waarschijnlijk ook bedreigend voor veel bewoners in de wijk, maar een no-go-area: niet echt.

Kom niet aan onze criminelen
In Amsterdam, met name in de wijk Slotervaart, is de situatie weer wat ernstiger, vooral omdat het beleid van de lokale overheid een ontwikkeling in die richting lijkt aan te moedigen. Een gestoorde man van Marokkaanse achtergrond werd doodgeschoten nadat hij met een mes twee willekeurige agenten in een politiebureau had aangevallen en verwond. In reactie op het uitschakelen van de man, werden auto’s in brand gestoken en werd een politiebureau aangevallen. Daar werd doelbewust niet echt tegen opgetreden. Wanneer zelfs bij een aanval op een politiebureau nog niet wordt ingegrepen “om erger te voorkomen”, wordt blijkbaar rekening gehouden met de mogelijkheid van zeer, zeer ernstig geweld. Eerder dreigde een mohammedaanse woordvoerder met een Slotervaartse imitatie van de Parijse rellen wanneer uitzending van het filmpje van Wilders niet werd tegengehouden. De rellen dus, waarbij niet alleen duizenden auto’s en diverse gebouwen in de brand gingen, maar ook doden vielen. De dreigende man werd niet opgepakt.
Mogelijk nog bedreigender dan het geweld naar aanleiding van de dood van die uiterst gewelddadige man, was de reactie vanuit ‘de Marokkaanse gemeenschap’ op de dood van een jonge straatrover. Op de terugweg van een rechtbankzitting in verband met eerdere misdrijven, beroofde hij vanaf een scooter een vrouw van een tas die in haar auto lag. De vrouw zette met haar auto de scooter klem, waarbij de dief om het leven kwam. Dat in de herdenkingsoptocht voor deze in het leven mislukte jongeman, veel bebaarde en gejurkte mannen meeliepen, was misschien wat merkwaardig, maar niet echt bedreigend. Dat gold wel voor het onbegrijpelijke -en daardoor onheilspellende- meedragen van Marokkaanse vlaggen. Veel te weinig stelt men zich voor dat enige groep immigranten in enig land een vergelijkbaar gedrag zou vertonen. Een criminele jongere van Mexicaanse achtergrond in de VS komt om het leven bij het ten uitvoer brengen van een misdrijf en de ‘Mexicaanse gemeenschap’ gaat met een Mexicaanse vlag zwaaien? Dat is ondenkbaar en dát zou ernstig te denken moeten geven.
In Utrecht is er de laatste jaren bepaald niet op vooruitgegaan. Terugkijkend kun je nu vaststellen dat burgemeester Brouwer, die Henk Westbroek over zich heen liet lopen, nog krachtig optrad in vergelijking met de huidige burgemeester Wolfson.

Elders in Europa
In de Brusselse gemeente Molenbeek is het erger dan in Slotervaart en in wijken van het Zweedse Malmö weer erger dan in Molenbeek. In een Britse stad werden in 2008 twee geestelijken door de politie aangehouden omdat ze in een wijk waar hoofdzakelijk mohammedanen wonen, gepoogd hadden mensen te winnen voor het christendom. Blijkbaar was de mohammedaanse politiechef van mening dat in zo’n wijk de wet afwijkt van die in de rest van het land…
En wat doen die Duitse scholieren dan? Ze vluchten

Vanzelfsprekend zijn politie en justitie weinig scheutig met informatie over hoe ongaarne ze bepaalde wijken in gaan. Organisaties van politiemensen, met name in Frankrijk, zijn soms wat minder terughoudend. In de oude media lijkt de mening te overheersen, dat gedetailleerde berichtgeving over deze aangelegenheden mensen nodeloos bezorgd maakt. Als men al de betreffende wijken in durft. Een enkel filmpje over hoe het op en rond een aantal Duitse middelbare scholen eraan toegaat, kwam begin 2008 daardoor extra hard aan. Leraren op een Berlijnse school waren de bedreigingen en het geweld zo spuugzat dat ze de vuile was buiten hingen. Het schoolbestuur legde de docenten onmiddellijk een spreekverbod op maar de media waren nu toch wel geïnteresseerd geraakt. Voor de camera schepte een zootje tuig van Turkse afkomst op over het geweld dat ze gebruikten tegen Duitse medescholieren. Messen werden getoond. “En wat doen die Duitse scholieren dan?” werd hen gevraagd. "Ze vluchten…" Meer nog dan in Nederland of Groot-Brittannië overheerst in Duitsland nog een taboe op elke negatieve uitlating over buitenlanders. Toch komt er af en toe iets naar buiten. In die Welt van 28 juli 2008 komt onder andere politiecommissaris de Fries uit Duisburg aan het woord:
Achtjarigen schoppen oudere dames, eisen seks met vrouwen, gooien met water gevulde ballonnen tegen winkelruiten of gaan opzichtig bij rood licht oversteken. “Geregeld worden kleine overtredingen gepleegd, ook wanneer patrouillewagens zichtbaar aanwezig zijn”, vertelt de Fries. Wanneer men de kleintjes wil aanpakken duiken de agressieve broers op. "Dit is onze straat", roepen ze. Dan wordt het gevaarlijk. De Duisburgse Politiecommissaris Rolf Cebin noemt tegenover der WELT het probleem bij naam. “De samenscholing van bevolkingsgroepen bij politieoptreden is een toenemend probleem. Het komt geregeld voor dat er een tegen de politie gerichte stemming ontstaat”.

Meest sinistere passage uit het artikel gaat over een wijk in Essen:
Om de andere week gaat een dozijn agenten de wijk in, samen met medewerkers van gemeentelijke ordediensten. Het precieze aantal mensen wordt niet gegeven “zodat de tegenpartij zich daar niet op kan instellen,” benadrukt de politie.

Het aantal politiemensen dat een wijk in gaat wordt niet bekendgemaakt zodat de tegenpartij zich daar niet op kan instellen.
Is er een burgeroorlog gaande?
Tegen deze achtergrond lijkt het erop dat de situatie in Nederland eigenlijk nog wel meevalt.
Anderzijds mag het toch wel zorgwekkend heten dat problemen als in Kanaleneiland en Slotervaart ook uit allerlei andere steden gemeld worden. Net nadat in de Tweede Kamer gedebatteerd is over de situatie in Gouda naar aanleiding van een incident dat buschauffeurs deed besluiten de wijk Oosterwei te mijden, meldt de Gooi- en Eemlander dat een groepje zeer jonge allochtonen in een Hilversums wijkje voortdurend ellende veroorzaakt en dat ‘de moskee’ gaat patrouilleren. Twee weken later wordt de route van twee buslijnen in Arnhem verlegd in verband met problemen zoals in Gouda.

Geen relatie met het mohammedanisme?
Maar in de beschrijving tot hier is er nog geen enkel verband tussen deze problemen en het mohammedanisme. Waarom zouden die zorgen bijdragen aan angst voor of afkeer van de mohammedaanse ideologie? De jongens die voor de ellende zorgen in de betreffende wijken komen niet allemaal uit gezinnen met een mohammedaanse cultuur en als ze daar wel uit komen dan zijn die jongens vaak geen trouwe mokeebezoekers. Toch bestaat er wel degelijk een relatie. Sterker nog, er lopen minstens vier verschillende lijnen tussen de rol van het mohammedanisme en no-go-areas.
Volgende keer daarover meer.

 

Deze serie begon op 8 januari 2012

Frans Groenendijk,  18-03-2012          

Reacties
# 1
rekaba:

Na het ‘douchen in onderbroek’ bij voetbalclubs nu dus ook ‘sauna zweten’ in onderbroek in gewone openbare sauna’s. De oplossing is natuurlijk gescheiden openingstijden voor ‘gelovigen’.
Ik heb zelf een aantal jaren gelden al een keer meegemaakt dat een mohammedaan behanddoekt en wel nieuwsgierig rondliep in een wellness centrum waar nagenoeg iedereen naakt was. Ik kreeg de indruk dat hij zich op zijn inspectie rondes verbaasde dat het er heel natuurlijk, ontspannen en beschaafd aan toe ging en hij geen enkele heiden op uitdagend of seksueel gedrag kon betrappen. Tot het laten vallen van zijn handdoek kwam het echter niet.

Overigens vind ik de 4de alinea van dit stuk wat onduidelijk. Er staat dat Mohammed of Allah nergens inspireren om met je onderbroek aan te gaan zweten in de sauna, maar het heeft toch te maken met de leer van Mohammed maar het dragen van onderbroeken komt dan weer wel door de inhoudelijke leegheid van die leer.

Ik denk dat het met een onderliggend iets te maken heeft. Iets dat je bij iedere godsdienst tegenkomt. In de bijbel of in de evangeliën zal je ook geen letterlijke inspiratie vinden om met een onderbroek aan te gaan zweten samen. Toch zit die neiging er in bij alle godsdienstigen. Waarom? Omdat de godsdienst de massa bij de ballen wil hebben, beheersing over hart en ziel is in het aardse leven niet genoeg. Je moet mensen bij de ballen hebben, dan luisteren ze wel.... Via een seksuele moraal wordt de massa, in dit geval de oemma beheerst.

18-maa 2012 ,  07:36
# 2
appie b. broek:

De bovengeschetste 'waarnemingen' kan ik onderschrijven, ze sluiten aan bij wat ik ook geconstateerd heb, de islamisering van de samenleving gaat, sluipenderwijs, gewoon door! Zoals de bal gehakt in de kantine van die Amsterdamse voebalclub, vroeger van 'half om half', nu van rundvleesgehakt!
Het zijn maar kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke zaken die men doorgaans met een schouderophalen en een 'Nou en' afdoet. Is dit alles de 'schuld' van de islam of islamieten? Nee, het is onze eigen schuld, zolang wij niet in de gaten hebben dat we te maken hebben met een 'vijfde colonne van 'babyboomers en geitewollensokken fascisten', die de protesten tegen de islamisering van de samenleving gebruiken om hun eigen, politieke, te verstevigen. Zie ze bijv. eens te keer gaan tegen Wilders en zijn PVV! Hoe lang duurt de perscampagne van de zgn.kwaliteitskranten Volkskrant en NRC-Handelsblad tegen de 'anti-establishment partij en zijn leider. Het feit dat hij dag en nacht door zes man bewaakt moet worden, schijnt niet genoeg te zijn. Vraagt iemand, en dat mogen voortal het CDA en de VVD zich aantrekken, zich wel eens af hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen? Voor hen die zich in deze materie willen verdiepen is er onlangs een interessant boek(je) verschenen: 'De boze babyboomer' hier vertelt de voormalige Volkskrant-redactrice en baby-boomer, Anet Bleich over het 'gedachtegoed' van de 'linkse', veel zijn lid geweest van de CPN, politieke 'elite'! Nogmaals, een aanrader voor iedereen die wil weten hoe Nederland echt in elkaar steekt!

28-maa 2012 ,  12:33
# 3
Frans Groenendijk:

Eens. Het gaat ook beslist niet alleen om islamisering. Het is meer van: we moeten aardig zijn en moeten over ons heen laten lopen want we moeten ons schamen. Lafheid vermomd als 'tolerantiewedstrijd' is zeer, zeer wijd verbreid. Andersom is ook maar een relatief klein aantal mensen nodig dat wel de rug recht houdt. Ik sprak over het incident nog met enkele andere bezoekers, die reageerden met iets van 'o ja, je kunt er natuurlijk ook wat van zeggen'.

28-maa 2012 ,  02:22
# 4
appie b. broek:

Vergelijk het met 'ons' optreden in Srebrenica, ook daar deden we toch zo ons best om de muslims te 'beschermen'. We hielpen zelfs met de selectie van hen die later in een massagraf werden teruggevonden.Nee, Karremans was niet de hoofdschuldige, zoals 'mensenrechtenjuristen' ons trachten wijs te maken. Dat waren zijn 'opdrachtgevers' in Den Haag. Het is een steeds weer terugkerende karaktertrek van de Nederlandse politiek. Zeer sterk in het verkondigen van 'morele' boodschappen, maar vaak 'niet thuis' als het om daden gaat!

29-maa 2012 ,  01:00
# 5
Groene Leeuw:

Mohamedanisme is te vergelijken met regen,verkoeling, wijn,fruit,vrouwen en vooral geweld,ontzettend veel bloedig geweld dag in dag uit.

30-maa 2012 ,  12:37
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.