Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Islamofobiefobie: in Vlaanderen erger dan in Nederland?
"Talhaoui wil strengere aanpak van islamofobie"

Het citaat in de subtitel vormde afgelopen donderdag de kop van een artikel in de Gazet van Antwerpen. Mij viel deze passage onmiddellijk op:
"Ze sommen acht criteria op om islamofobie te herkennen"
Acht criteria. Dan gaat het dus om de criteria die zijn bedacht door de Britse instelling Runnymede. Die criteria zijn inhoudelijk opmerkelijk, maar nog veel opmerkelijker is de manier waarop ze enerzijds door de EU en anderzijds door de politiek georganiseerde mohammedanen van de Organization of Islamic Coperation (OIC) worden aangehaald. Daartussen zit namelijk een zeer wezenlijk verschil. Bij de OIC weten ze dat dondersgoed want ze liegen zelfs in hun rapporten in de verwijzing naar die Runnymede-criteria. Ze beweren glashard dat die stichting het had over zeven criteria. De politiek georganiseerde mohammedanen laten er een weg.
»


Schaamteloos openhartig
Bovenstaande komt van bladzijde 288 van mijn boek (Islamofobie? Een nuchter antwoord en is daar onderdeel van de paragraaf Nogmaals: wat is eigenlijk islamofobie?
Een vluchtige blik op de tabel leert dat voor zeven van de acht kenmerken zowel de EU(MC) als de OIC de tekst van de Runnymede Trust
beschouwt men bij de OIC dit niet als een blijk van islamofobie. Zij niet…
zo goed als letterlijk hebben overgenomen. Bedenk daarbij dat Islamofobie voor de OIC zeer, zeer belangrijk is. Belangrijk omdat het in de woorden van hun ministers van buitenlandse zaken de ‘ergste vorm van terrorisme’ vormt. Bovendien is dit het thema dat -naast de vijandigheid tegenover Israël- alle door het mohammedanisme beheerste landen verenigt.
Met dat in het achterhoofd is het ook volstrekt uitgesloten dat het hier om een vergissing zou gaan.
Terwijl volgens de EU-commissie “Islam beschouwen als een politieke ideologie, gebruikt voor politiek of militair voordeel” een uiting van verwerpelijke islamofobie vormt, beschouwt men bij de OIC dit niet als een blijk van islamofobie.
Zij niet…
Men is er zo openhartig over.
Een drietal Tweede Kamerleden die in het verleden enige interesse toonden voor het onderwerp 'islamofobie', vroeg ik om in ieder geval de bladzijdes 285 tm 289 te lezen. Op 285 tm 287 plaats ik kanttekeningen bij die andere zeven kenmerken.
Tot mijn stomme verbazing toonde geen van hen zich bijzonder verbaasd over de peilloze leugenachtigheid die de OIC hiermee tot uitdrukking brengt.
Als pathologisch optimist maak ik hier nog een klein voorbehoud bij: de VVD-er die ik het meest recent mijn boek toestuurde, met dat verzoek erbij, liet me weten dat hij de paragraaf gelezen had en ook de rest van mijn boek ging lezen. Dus wie weet.

Behalve dat weggelaten kriterium 5 viel me nog een ander verschil op.
Bij Runnymede en de EUMC zijn daadwerkelijk nummertjes gebruikt voor de acht kenmerken, in het OIC-rapport kruisjes. Het overnemen van slechts zeven van de acht kenmerken en het rijtje van zeven dan niet nummeren, doet het vermoeden rijzen dat de opstellers van dit rapport zelfs nog bewust geprobeerd hebben het weglaten van dit ene kenmerk minder te laten opvallen. Dat men zich dus terdege ervan bewust is dat de onverantwoordelijke, intellectueel corrupte politieke elite en de suffe media in het Westen het sprookje vol willen blijven houden dat het mohammedanisme in alle opzichten vergelijkbaar is met het christendom en andere religies terwijl het OIC zelf wel beter weet.
 

Frans Groenendijk,  02-03-2013          

Reacties
# 1
Arend:

Volgens het OIC en de meeste islamitische landen en organisaties is kritiek op de islam vele malen erger dan moordpartijen op niet-moslims. Over moordpartijen op moslims is men verdeeld; hoewel het OIC en vele andere islamitische landen en organisaties het recht op genocide op moslimminderheden erkennen (zie de OIC-steun aan al-Bashir die honderdduizenden Soedanese zwarte moslims liet vermoorden), zijn er ook wel moslimorganisaties die vinden dat het geweld tegen andere moslims het geweld tegen niet-moslims in de weg staat.
Tot zover een begrijpelijk standpunt.

De standpunten van runnymade en de EU zijn wat lastiger.
Enerzijds zul je ze niet vaak horen zeggen dat al het islamitisch geweld altijd aanvaardbaar is, al wordt het wel vaak gebagatelliseerd. Zoals EU-onbenul Ashton de racistische moorden op Joodse kinderen in Toulouse verdedigde met "er worden wel vaker kinderen vermoord", of iets van die strekking.
Anderzijds laten de tegenstanders van "islamofobie" geen gelegenheid voorbijgaan om zich solidair te verklaren aan genocide-predikers zoals hamas en de moslimbroederschap; zie ook de EU-subsidies aan beide regeringen. Ook de meeste Westerse landen geven subsidies aan dergelijke regimes en aan honderden gelijkgestemde clubjes binnen die landen.

Veel mensen weten dit niet meer, maar Nederland en de meeste andere EU-landen waren ooit seculiere democratiën waar het bekritiseren en beledigen van religies en hun aanhangers volkomen legaal was. Als het beledigen van christenen legaal is (en dat is het nog steeds), dan zou het beledigen van moslims ook legaal moeten zijn. Nu wordt er dus naar gestreefd om niet alleen belediging van moslims, maar ook het bekritiseren van moslims of zelfs het bekritiseren van de islam te verbieden.
Ondertussen wordt er nauwelijks actie ondernomen tegen linkse en islamitische clubjes in Europa die geweld tegen Joden, homo's en islamcritici promoten of zelfs gebruiken.

Dat is het einde van de democratie. Democratie werkt alleen als aan iedereen dezelfde voorwaarden worden gesteld. Als het christendom mag worden bekritiseerd, mag de islam ook worden bekritiseerd. Als islamicritici geen geweld mogen verheerlijken, mogen socialisten en moslims dat ook niet.

Dat het OIC en veel andere islamitische landen en organisaties elke vorm van democratie verwerpt is begrijpelijk. Veel kwalijker is dat Westerse landen en organisaties daar in meegaan. Hun standpunt dat kritiek op de islam veel erger is dan islamitisch geweld is onhoudbaar; daarom streeft men er naar tegenstanders van dat standpunt monddood te maken. Als "islamofobie" echt zo'n idioot verschijnsel was dan zou het toch niet zo moeilijk moeten zijn om alle islamofoben met inhoudelijke argumenten buitenspel te zetten. Maar het is het gelijk van de geweldloze islamcritici dat de noodzaak tot ondemocratische censuurwetgeving veroorzaakt.

02-maa 2013 ,  04:17
# 2
HPax:

Iets over die Anciaux.

Tot nu [= december 2010] toe bagatelliseert het Belgische politieke ‘establishment’ effectief omvang & aard van de ellende van de Belgische Massa Immigratie (BMI)*. Het vergoelijkt en verbergt zó wat te rechtvaardigen niet mogelijk is en wat om van de daken te worden geschreeuwd smeekt. Maar de berispelijke feiten doen zich voor, en niet alle critici zijn tot zwijgen te brengen en niets doen is ook geen optie, en wordt er door politiek hogerhand op gereageerd.

De Belgische minister van cultuur Anciaux doet dat als volgt. ‘Culturele verscheidenheid’, legt hij uit, ‘is een verrijking. Dat is door de eeuwen heen altijd zo geweest. Het wordt hoog tijd dat de Vlamingen zelf hun bereidheid tonen om zich in te burgeren. Door open te staan voor de Islam en een ernstige inspanning te doen om die cultuur te begrijpen.’ Dit stond in de Belgisch krant ‘Het Laatste Nieuws’ van 26 november 2004.

Ook in België een rolwisseling van autochtoon in ‘allochtoon’, openlijk door een Minister van nota bene Cultuur bepleit. Letten we erop dat ‘Anciaux de Dwaas’ zijn BMI als cultureel verrijkend uitvent. Wat dat te betekenen heeft, heb ik voor Nederland uitvoerig in A&W, hoofdstuk IV, § 3.8 en nog wel elders in mijn boek** nagegaan.

*Marokkanen en zo. BMI? Vergelijk NMI.
** De allochtonen en wij, Gigaboek 2012.

02-maa 2013 ,  11:50
# 3
vanhetgoor:

Inhoudelijk is het lijstje, of dat nu zes, zeven of acht punten heeft een blamage. Het feit dat OIC er een punt weg laat zou wel eens in kunnen houden dat men van inzicht is dat dit geen onredeneerbare angst is maar een realiteit!

Men heeft nogal zwakjes getracht een lijstje met kenmerken te maken waarmee beschaafde mensen in de hoek kunnen worden getrapt, maar dit zelfde lijstje met zogenaamde argumenten kan ook gebruikt worden om een duidelijker beeld te krijgen, want dit zijn de argumenten waar men denkt dat het over gaat. Niet dat het zo is, maar men probeert dit zo te laten overkomen.

Het zou heel goed kunnen zijn dat deze punten niet werkelijk echte punten zijn, maar dat dit intern wordt gebruikt om de neuzen een kant op te laten staan.

Zo wil men bijvoorbeeld doen geloven dat de islam een blok is. Maar of dat echt zo is of dat men alleen sterk wil over komen dat is niet duidelijk. Tegen wie is men aan het praten? Is deze tekst soms bedoeld voor eigen parochie?

04-maa 2013 ,  10:21
# 4
Frans Groenendijk:

De commissie van Runnymede die het rapport opstelde bestond ('slechts') voor de helft uit mohammedanen. In mijn bijdrage aan het boek Islam. Kritische essays over een politieke religie, hier op dit weblog te lezen, heb ik nog wat meer geschreven over die stichting.

04-maa 2013 ,  12:49
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.