Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Israël op maandagochtend

Ik weet niet wat ik meer bizar vind, een Arnon Grun­berg die par­man­tig Jérôme Hel­dring zijn col­lega noemt, de ongebrui­kelijke en wrede straf die aan een Bel­gische weg­piraat is opge­legd om een boek van Van der Heijden te lezen of de jonge Von der Dunk die Den Haag als hoofdstad een kreupel rijm vindt op Israëlische neder­zettingen. Je moet gewoon op maandag­ochtend de krant niet lezen, denk ik vaak.

»
Vorige week was er sprake van een olieboycot tegen in plaats van door een olieproducerend land en daar werd door het producerende land woedend op gereageerd. Tempora mutantur et nos mutamur in illis.

Von der Dunk is geen historicus, dat is duidelijk. Daarom geef ik hem hier de geschiedenis van het Israëlisch Palestijnse conflict in het kort.

Het mandaatgebied Palestina zou na de tweede wereldoorlog op gezag van de VN verdeeld worden in een Israëlisch en een Arabisch deel. De Arabieren weigerden daar aan mee te werken en in plaats daarvan hebben ze geprobeerd het grondgebied in zijn geheel te veroveren. Dat lukte maar ten dele en Jordanië, een van de vijf binnenvallende landen, heeft toen het stuk behouden dat zij met hulp van het Brits-Arabische legioen van John Bagot Glubb veroverd had.

In 1967 vielen de Arabieren opnieuw aan en bij die gelegenheid heeft Israël het verloren stuk grondgebied op Jordanië heroverd, inclusief de Arabieren die zich daar bevonden. Die Arabieren en vluchtelingen elders zijn zich sindsdien Palestijnen gaan noemen in plaats van Jordaniërs en zijn teruggekomen op hun eerdere weigering om het mandaatgebied te verdelen. Dat was wel rijkelijk laat natuurlijk. De plannen om het hele grondgebied in handen te krijgen en de joden in zee te drijven bestaan overigens nog steeds en zijn ondermeer opgenomen in de statuten van de terreurorganisatie Hamas en in de schoolboekjes die in Gaza en op de Westbank in gebruik zijn.

Bij de Oslo-onderhandelingen is met hulp van de toenmalige Amerikaanse president Clinton voor het laatst geprobeerd een vreedzame oplossing voor dit conflict te vinden. Zoals bekend hebben de Palestijnen het daar bereikte akkoord in de prullenbak gegooid.

Het is evident dat de Israëlische bevolking sindsdien weinig geloof meer hecht aan akkoorden die met Palestijnen gesloten worden en terecht. Ze bouwen sindsdien aan hun veiligheid en fatsoenlijke mensen helpen ze daarbij. Onfatsoenlijke mensen doen dat niet en steunen de anderhalf miljard wereldburgers die olie produceren en die de zes miljoen joden graag in zee zouden willen drijven. Tot die categorie hoort Von der Dunk en horen veel Nederlandse katholieke politici en andere Europeanen. Het is een van de redenen waarom het concept Europa hier minder populair is dan het zou kunnen wezen.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  31-01-2012          

Reacties
# 1
Jaap:

Op weinig plaatsen ter wereld wordt zo pijnlijk zichtbaar dat succes wel degelijk afhankelijk is van culturele normen en individuele waarde; dat het bij een gelijke uitgangssituatie (woestijn) alles uitmaakt of je verbetering nastreeft danwel vernieuwing (bidíah) verwerpt omdat de profeet het niet heeft voorgeleefd.

IsraŽl is in haar regio een baken van denivellering en een oase van on-gelijkheid. IsraŽl weerspreekt ieder algoritme waarmee postmodernistisch links zichzelf geprogrammeerd heeft en pleegt zo een aanslag op het cognitieve welbehagen van haar roergangers. En dat zullen we weten.

31-jan 2012 ,  10:08
# 2
toon kasdorp:

IsraŽl is het enige beschaafde land in het Midden Oosten, maar in een aantal opzichten is het bezig zich aan te passen aan zijn omgeving. Met name de streng orthodoxe joden krijgen steeds meer islamitische trekjes, worden gewelddadiger en onverdraagzamer. Dat zou wel eens een erger probleem voor ze kunnen worden dan de buren die zich met hun geweld steeds vaker tegen zich zelf aan het keren zijn.

01-feb 2012 ,  11:03
# 3
Groene Leeuw:

Herr von der Dunk is een nationaal-socialist en daarvan kan je verwachten dat hij het net zo'n schande vindt dat nazi-Duitsland de oorlog verloren heeft als dat Hitler zich dood ergerde aan het verdrag van Versailles.Duitsers en Joden zijn als water en vuur,waarvan de Duitsers de laatsten zijn.

03-feb 2012 ,  01:05
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.