Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Jongeren en bijstand
Graties geld, aflevering 5

Ik ben inmiddels al een tijdje weg bij de sociale dienst. Niet echt iets voor mij. Niet voor mij omdat ik het immoreel vind om andermans geld weg te geven aan allerlei nietsnutten. Als er werkelijk behoeftigen zijn dan kunnen zij die dat wensen één en ander net zo goed privé organiseren. Daar val je anderen helemaal niet mee lastig. Kwestie van fatsoen.
Op een zeker moment moest ik invallen op de jongeren afdeling. En wat ik daar aantrof tart elke beschrijving.
»
De bijstandswet bepaalt dat een ieder die jonger is dan 27 jaar valt onder de speciale categorie: “Jongeren”.
De regering heeft op zeker moment bepaald dat iedereen tot 27 jaar geen recht heeft op bijstand. Een juiste bepaling. Als je jonger bent dan 27 heb je namelijk recht op studiefinanciering, een Wajong uitkering (als je arbeidsongeschikt bent) of je bent simpelweg aan het werk. Een uitstekende uitgangspositie! De regering/de politiek doet ook wel eens wat goeds.

Maar dan krijgen we het. De sociale dienst mag onder bepaalde voorwaarden jongeren tóch een uitkering geven. Tja. En als je een uitzondering maakt? Dan heb je toch altijd hele afdelingen vol met ambtenaren die hun eigen baantje voorrang gaan geven boven ons aller belang.

Ik arriveer dus op de afdeling jongeren. Want o wat hebben ze het dáár druk! En o wat hebben ze dáár een achterstanden in het verwerken van ál die aanvragen.

Aan de balie word ik veelal geconfronteerd met jongeren die je het best omschrijft met het woord: luiwammessen. Het soort dat helemaal niets wil en zogenaamd helemaal niets kan.
En veel: bling bling!
En wat barst het van de ambtenaartjes die alles maar zielig vinden! Ik vind helemaal niets zielig. Ik vind het zielig dat de lokale werkgevers zich blauw betalen aan belastingen- om al die handophouders uit te laten slapen- en van arren moede dan maar Polen, Roemenen en Bulgaren een baan geven.
In de streek waar ik vandaan kom sterft het van de banen. Banen op het land. Vooral in de aspergesteek. Maar daar hebben de nietsnutten die ik voor mijn neus krijg geen trek in. En de wetgeving biedt weinig aanknopingspunten om ze naar school of richting werk te jagen.
Officieel kan je een uitkering weigeren bij onvoldoende inspanningen om werk te krijgen maar die wetgeving is complex en in het voordeel van de “uitkeringsgerechtigde”.

Ik zie veel tienermoeders. Vaak met kinderen van verschillende en natuurlijk “onbekende” vaders. En om die nou op water en brood te zetten door een uitkering te weigeren? En zij weten dat zelf ook. Deze wetgeving beloont de onderklasse voor het krijgen van kinderen. De middenklasse betaalt het gelag.

De wetgever zou er wijs aan doen om het ingezette beleid – geen uitkering voor mensen jonger dan 27 jaar- te vervolmaken. Uitbreiding van de leerplicht lijkt me een prima instrument. Nederland kennisland, niet waar? Het probleem van de veel te laag opgeleide jonge moeders los je op door de immigratie nog veel verder te beperken en het consequent weigeren van uitkeringen aan deze onverantwoordelijken.

De crimineeltjes die ik aan de jongeren balie spreek zijn veelal op jonge leeftijd gestart met hun criminele activiteiten.
Als gevolg daarvan gaan ze niet meer naar school en worden ze door hun ouders op straat gezet.
Het antwoord op die problematiek is dat justitie direct bij de eerste veroordeling hard straft en gedurende de detentie een fiks begin maakt met het opleiden van deze groep.
Jonge criminelen horen achter de tralies. Ze horen in elk geval niet hun hand op te houden bij de burgers die ze met weinig succes hebben bestolen, of mishandeld, of nog veel erger  

Willem Boersma,  17-08-2013          

Reacties
# 1
Jurgen:

Nou, wat een perverse schrijfsels vol met leugens en verdachtmakingen. Het heeft totaal geen enkele toegevoegde waarde en criminaliseert de uitkeringsgerechtigde.

Natuurlijk gebeuren er fouten en deze moeten aangekaart en opgelost worden. Maar dit lijkt meer op het constateren en overdrijven van de situatie vanuit de denkwijze dat een uitkering bij voorbaat al fout is.

De wetgeving is allang niet meer in het voordeel van de uitkeringsgerechtigde. Bij het minste en geringste kan er gekort of ingehouden worden op de uitkering. Handhaving noemen ze dat, in Amsterdam door de wethouder daar wordt het 'solidariteit' genoemd. Het rechtvaardigd Gestapo-praktijken met camera's, omgekeerde bewijslast en andere praktijken. Dus wat een gezeur is deze Willem Boersma, zo heet hij niet, en hij heeft nooit gewerkt bij de soos.

17-aug 2013 ,  02:03
# 2
Frans Groenendijk:

Willem werkte wel degelijk bij de sociale dienst en werkt nog steeds bij de gemeente. Bij aflevering 1 had ik al aangegeven dat hij hier een schuilnaam gebruikt.
Willem is hard in zijn uitlatingen en gebruikt hier en daar overdrijvingen. Maar niet zulke als @Jurgen hier doet: controle op uitkeringsfraude op een lijn zetten met Gestapo praktijken.
Wat is er gelogen? Wat is de verdachtmaking? Waarin zit de criminalisering? Het zou me verbazen wanneer op dit gebied af en toe ook niet fatsoenlijke mensen slachtoffer worden van ambtelijke willekeur, maar ik hoor geen voorbeelden daarvan.

Overigens is dit de aflevering in de serie waar ik de meeste moeite mee heb.
De werkloosheid is niet alleen groot onder jongeren.
Bij de werkloosheid van jonge mensen spelen meerdere zaken: houding, opleiding en arbeidsmarkt. Van de krappe arbeidsmarkt heeft iedereen last, los van leeftijd en opleiding.
Dat koppelen en mixen van houding, opleiding en de leeftijd vind ik echt drie keer niks. Vooral die grens van 27 jaar vind ik absurd. Wie heeft bedacht dat je pas met 27 jaar volwassen hoeft te zijn?
Voor wie met 27 jaar niet aan de bak komt vanwege te weinig opleiding is studie echt geen uitweg.
Veel jonge mensen met de juiste houding en een goede opleiding pakken van alles aan, worden zzp-er etc en zitten dan nog op of onder de bijstandsnorm.
Ik kan me vergissen, maar dat aspergesteken is volgens mij een zeer lokaal en vooral tijdelijk gebeuren.

17-aug 2013 ,  03:34
# 3
Veteraan:

Wat is er nou mis aan aspergesteken als tijdelijk werk met behoud van uitkering.Nu doen Oostblokkers dat die op schandalige wijze worden uitgebuit.Met uitkering kan dat altijd nog worden aangevuld tot het minimumloon.Men wil werken of men wil niet.

18-aug 2013 ,  01:31
# 4
Frans Groenendijk:

@Veteraan Net als bijna alle werk in land- en tuinbouw is aspergesteken beslist eerzaam werk. In de formulering van je vraag stop je zelf de twee redenen dat er toch iets mis mee is. Je zegt dat het onvermijdelijk is dat de de betaling daarvoor zeer slecht is. Zo slecht dat je het hebt over 'met behoud van uitkering' en aanvulling tot het minimumloon. De reden daarvoor is dat er weinig opleiding voor nodig is en wanneer de grenzen wagenwijd openstaan je als arbeider dus moet concurreren met de beroepsbevolking van de hele wereld. En bovendien is het dus seizoensarbeid. Wanneer je als hooggeschoolde een min of meer vast baantje hebt kunnen krijgen achter de kassa of als brievenbezorger ga je dat niet opgeven om een korte tijd in een ander deel van het land even fulltime te kunnen werken tegen een nog lager salaris. Werken met behoud van uitkering is een valse manier van beconcurreren van de mensen die hetzelfde werk gewoon doen als werknemer.
Geen misverstand: wanneer er een baan beschikbaar is die je kunt uitvoeren moet je geen bijstand krijgen ook als die baan tijdelijk is, maar 'met behoud van uitkering' is geen baan, dat is straf.

18-aug 2013 ,  10:43
# 5
Veteraan:

@Frans,dat klopt.De betaalde krachten worden eruit gewerkt voor mensen met een uitkering.Helaas zie je dit ook steeds meer in de buurthuizen dat betaalde krachten worden gewipt en bijstandstrekkers worden verplicht hun plaatsen in te nemen.Mijn vriendin was hier een voorbeeld van.Zij raakte later volledig arbeidsongeschikt op medische gronden.Ook hoveniersbedrijven,groenvoorzieningsbedrijven en zelfs sociale werkplaatsen maken hier gebruik van.

19-aug 2013 ,  01:20
# 6
Willem Boersma:

@Frans

Tot 27 jaar kan je stufi krijgen (is nu zelfs 30) en dus in je levensonderhoud voorzien. Studeren is wel degelijk een uitweg als je de juiste kwalificaties voor de arbeidsmarkt mist. "Aspergesteken" mag je hier lezen als: laag gekwalificeerde arbeid.

Ik kwam teveel jongeren tegen zonder adequate vooropleiding dien menen recht te hebben op een goede functie. En dan is houding toch echt wel een probleem.
Het kan niet waar zijn dat wij onze jongeren wegstoppen in een uitkering. Ik geloof meer in : opleiding. Dat het onderwijs in Nederlands ondermaats is, is dan weer een ander probleem.

Als het dan allemaal echt niet lukt...? Dan pas zou je kunnen denken aan een uitkering.

En dan nog iets over die ZZP-ers. Je zou je kunnen afvragen waarom er zoveel marginale ZZP-ers zijn. Over het algemeen zijn ZZP-ers niet verzekerd voor de volksverzekeringen zoals de WW. Ik denk dat veel ZZP-ers juist om die reden "zelfstandige" worden. Het ontduiken van de werknemersverzekeringen. Dat moeten die mensen zelf weten maar dan moet je ook niet huilen als je bij onvoldoende inkomsten niets uit die potjes krijgt.

Een ZZP-er heeft wel degelijk recht op aanvulling tot het bijstandsniveau! En dat zal hij of zij van de soos vaak ook redelijk snel krijgen want men toont inderdaad aan niet vies te zijn van werken.. Het is niet voor niets dat deze regering iets wil gaan doen aan ZZP-ers en de relatieve lage belasting/premie afdracht (t.o.v. van reguliere werknemers) van ZZP-ers.

22-aug 2013 ,  05:33
# 7
Frans Groenendijk:

@Willem. Over de meeste zaken die hier aan de orde zijn, verschillen we weinig van mening. Mijn grootste twijfel zit wat dat betreft bij de zzp-ers. ZZP-er om werknemersverzekeringen te ontduiken? Sapperdeflap, wat een onverwacht 'links' standpunt. Toen ik zelf begon als ondernemer zonder personeel, zat ik ook met de vraag waarvoor ik me zou verzekeren. De premie voor arbeidsongeschiktheid bedroeg geloof ik iets van 600 euro. Daar zag ik vanzelfsprekend vanaf. Ik heb verschillende familieleden met een eigen bedrijf dat een inkomen oplevert dat varieert van onder tot net boven de bijstand. Ze weten van het bestaan van bijstand voor ondernemers maar maken er geen werk van. Ze zien de bui al hangen. Het is net zo iets als aangifte doen van fietsdiefstal.

25-aug 2013 ,  12:47
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.