Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Journalisten als opvoeders van de massa
Pareltjes van de School voor Journalistiek

Oorspronkelijk gepubliceerd op 2 september. Update: Iris Jongejan reageerde.
Omdat de 'School voor Jour­nalis­tiek' in Utrecht staat en die stad een 'band' heeft met het Tsjechi­sche Brno, is er vanuit die school ook extra belang­stelling voor de tweede stad van Tsjechië. Mijn aandacht voor deze band en voor de kwaliteit van de school werd getrokken door het stukje Moslims knokken tegen xenofobie. Het is geschreven door de 22-jarige Mirjam Brouwer, studente aan deze school. Mirjam zou graag vijf vreemde talen willen leren en ze kent er al een.
De eerste alinea's van haar stukje over mohammedanen in Brno gaan over Geert Wilders.
Vanzelfsprekend.
Ze noemt halal-vlees en boerka's in een adem als 'moslimgebruiken'. De strekking van de rest van het verhaal is 'ze worden gediscrimi­neerd'. Haar stukje bevatte een opmerking die voor mij nieuws bevat: er staat maar één moskee in die stad. Als het waar is zou dat betekenen dat de oproep die imam Lukáš Vĕtrovec kort voor de holocaust-herdenking deed om alle Joden te vernietigen, dus ook in deze moskee gedaan werd. Vĕtrovec verdedigde zichzelf door te zeggen dat dit niet zijn eigen woorden zijn, maar een overlevering, die wordt toegeschreven aan de profeet Moham­med. Alsof het daardoor minder erg zou zijn in plaats van nog erger!
Zou Mirjam misschien les gehad hebben van Jodenhater Chris van der Heijden?. Het zou goed kunnen: die is als docent verbonden aan dezelfde school.
»
Mirjam is geen buitenbeentje. Iris Jongejan studeert er ook. Zij schrijft niet over volgelingen van Mohammed maar over de Tsjechische euroscepsis.
Is het erg dat dit meiske op de middelbare school niet goed heeft opgelet bij het vak geschiedenis en daarom het verraad van München in 1940 plaatst?
Ik zou het haar niet kwalijk nemen wanneer ze dit in een kroeggesprek beweerde, zelfs niet als ik wist dat ze voor 'journalist' studeerde. Haar uitspraak is echter te vinden in een artikel dat ze als titel heeft meegegeven: Het litteken van Tsjechië – een historische benadering van de Tsjechische euroscepsis. Dat stuk staat bovendien niet op haar Hyves-pagina maar op een webstek die verbonden is aan de School.
De houding die uit het verhaal spreekt is die van de gemiddelde TV-journalist. Vanaf haar ivoren torentje kijkt ze nu al neer op het domme lezers- en kijkersvolk. Bekijk het hele stuk via de link of hieronder de passages die ik er voor u heb uitgeknipt.
Het zou zo maar kunnen dat een opleiding bij deze School je kans op een baan bij de oude media vergroot. De kans om een goede journalist te worden is een ander verhaal.
Over de rol van Brussel zijn de bewoners verscheurd: een deel vertrouwt de grote beslissingen graag aan Brussel toe, terwijl een ander deel de besluitvorming binnen de eigen grenzen wenst te houden. Bovendien zit in deze crisistijd geen Tsjech op de ‘onzekere euro’ te wachten. Een verklaring voor deze sceptische houding tegenover Europa is te vinden in de geschiedenis.
(…) De gemeente Brno probeerde haar inwoners zo goed mogelijk voor te bereiden op de toetreding tot de Europese Unie. Daarvoor waren de stedenbanden, zoals die tussen Brno en Utrecht, een nuttig hulpmiddel. “Met Utrecht als vroege EU-lidstaat konden we goed ervaringen uitwisselen.(…) De scepsis werd geboren door de ideeën van president Klaus, die zich tegen Europa als overheersende macht keerde.
Maar de nationale soevereiniteit is goud voor de trotse Tsjech: die geeft hij niet zomaar uit handen, dus ook niet voor de Europese Unie.

(…) Toch lijken veel bewoners van Brno, naast hun kritische blik op Europa, wél de positieve keerzijde te zien. Zo klinken er lovende opmerkingen over de Europese subsidies die het land ontvangt.
(…) Volgens Jerabek is de corruptie in Tsjechië sinds het toetreden tot de Europese Unie toegenomen. “Europa financiert dan een project, maar het geld dat daarvoor bedoeld is, wordt niet altijd correct gebruikt.” De corruptie valt niet direct toe te schrijven aan de EU, maar hoe meer geld er in omloop is, hoe meer mogelijkheid tot corruptie.“
(…) De nuchtere Tsjech constateert dat hoger bestuur beter buiten Tsjechië kan plaatsvinden. Maar de nationale soevereiniteit is goud voor de trotse Tsjech: die geeft hij niet zomaar uit handen, dus ook niet voor de Europese Unie.
(…) Op de conferentie van München in 1940 eiste Hitler Sudetenland op, een deel van Tsjecho-Slowakije, als ‘laatste prooi’ van zijn expansiedrift. De andere drie machten in Europa, Groot-Brittanië, Engeland en Frankrijk, besloten hiermee akkoord te gaan.
(…) Opnieuw teleurstelling in 1968 tijdens de Praagse Lente. De vernieuwing naar een modern socialisme in Tsjecho-Slowakije ging gepaard met een golf van demonstraties. De Sovjet-Unie voelde zich hierdoor bedreigd, bang als zij was voor het domino-effect dat de democratische beweging zou hebben op de andere Oost-Europese landen. Brezjnev besloot troepen te sturen om de orde te handhaven (sic).
Deze dubbele teleurstelling in Europa die Tsjechië heeft moeten incasseren, is een wond die Europa (sic) achterliet. De wond is geheeld, maar het litteken blijft zichtbaar.


Update
Iris Katariina Jongejan reageerde per e-mail. Daaruit:
1938 had het moeten zijn, het verraad van München. Daarin ben ik als beginnend journaliste, met mijn focus op de brede inhoud, niet secuur genoeg geweest.
Vervolgens doet u een grote bewering die u niet onderbouwt: "De houding die uit het verhaal spreekt is die van de gemiddelde TV-journalist. Vanaf haar ivoren torentje kijkt ze nu al neer op het domme lezers- en kijkersvolk."

Dat ze überhaupt reageerde en bovendien nog afsloot met "Ik kijk uit naar uw antwoord!" waardeerde ik. Zodoende beantwoordde ik haar -twee weken geleden- vrij uitgebreid. We blijven optimistisch, zeker over de jeugd.
Dag Iris,

Ik waardeer het dat je om nadere toelichting vraagt. Hoewel ik weinig hoop heb dat je 'bereikbaar' bent voor mijn argumenten dus toch een reactie.

Dat ik weinig hoop heb, komt onder andere door je merkwaardige bijzin 'met mijn focus op de brede inhoud'. Wat bedoel je daar in vredesnaam mee? Op mij komt dat over als illustratie van die zelfde zelfoverschatting.
1948: een andere 'teleurstellende' ervaring voor de Tsjechen

'Focus' en 'brede inhoud': dat matcht sowieso al slecht, maar bovendien suggereer je ermee dat je een overzicht hebt waar je duidelijk niet over beschikt. Dat zou ik je minder aanrekenen wanneer de titel van je stuk niet zo pretentieus was: "een historische benadering".
Wanneer je er iets boven had gezet in de trant van "Tsjechen zijn het verraad uit de 20e eeuw nog niet vergeten" had ik minder moeite gehad met je stuk. Ik zou dan ook niet vallen over een zinswending als deze: "De andere drie machten in Europa, Groot-Brittanië, Engeland en Frankrijk …"
Groot Brittannië en Engeland? Hallo.

Ik heb ook grote moeite met een zin als "Brezjnev besloot troepen te sturen om de orde te handhaven." Een land (meerdere eigenlijk, de troepen kwamen ook uit andere Warschau-landen) valt een land binnen om daar de regering af te zetten en dat noem je 'de orde handhaven'. Bizar vergoelijkend. Ik vraag me daardoor ook ineens af of je wel weet wat de aanleiding was voor de oprichting van de Navo. Het was de communistische staatsgreep in Tsjecho Slowakije van 1948: een andere 'teleurstellende' ervaring voor de Tsjechen.

Mijn belangrijkste weerstand tegen je stuk, en tevens de grond voor mijn 'grote bewering' zit hem echter in de vanzelfsprekendheid van je pro-EU insteek. Die is zo groot dat je ahw 'begrip vraagt' voor de scepsis van de Tsjechen. In mijn ogen getuigt dat van neerkijken op de Tsjechen.
Op basis van het verraad van 1938, 1948 en 1968 is scepsis nogal vanzelfsprekend. Toch geef je Klaus daarvan de schuld. Ik weet dat Klaus slecht ligt in bepaalde politieke kringen en ik vermoed dat hij ook een heel slechte pers heeft op jouw school zoals ik ook vermoed dat Obama daar een zeer positieve pers heeft.
Politieke vooringenomenheid is heel gewoon in de journalistiek.
Helaas.
Mijn inschatting is dat je bijzonder sterk in je schoenen moet staan om een integere journalist te worden wanneer je op een school als de jouwe zit. De positie van die Chris van der Heijden vormt voor mij een indicatie dat er heel veel mis is.
Heb je mijn recensie van zijn anti-Israel pamflet gelezen?
 

Frans Groenendijk,  06-11-2012          

Reacties
# 1
Ad:

Wanneer gaan die moslims nou eindelijk eens knokken tegen hun eigen xenofobie? Never nooit nie want dan zijn ze geen moslim meer. Ze moeten dan knokken tegen de islam zelf.
Dus; hoe krijgen wij dat aangezwenegeld?

04-sep 2012 ,  11:22
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.