Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ouder: Tien jaar na 9/11
Nieuwer: James Burke

Koerden en Palestijnen, overeenkomsten en verschillen

In de aanloop naar het eenzijdig uitroepen van een eigen staat door de Palestijnen, -in een gebied dat onder Israëlische jurisdictie valt- is het leerzaam een vergelijking te maken met de Koerden en hùn eigen staat.
Er zijn overeenkomsten en verschillen. De verschillen zijn groot en er zijn er meer van. Je zou ze, wanneer je houdt van understatements, pikant kunnen noemen.
Eerst de overeenkomsten maar. Daar zijn er ook meerdere van.
1) Beide volken hebben geen eigen staat.
2) Beide zijn verspreid over meerdere landen.
3) Beide kennen gebieden die een zekere vorm van autonomie kennen.
4) Een aanzienlijk deel van beide volken zou een eigen staat willen. (noot 1)
5) Er bestaat grote onduidelijkheid en onenigheid over de vraag waar nu eigenlijk de grenzen liggen van die gewenste staat.
6) Over tal van andere zaken bestaat onderling ook grote onenigheid (noot 1A) die in het verleden ook tot bloedige conflicten hebben geleid, bij de Palestijnen recenter dan bij de Koerden.
7) De meerderheid van beide volken noemt zichzelf moslim.
8) De meerderheid van alle landen waar de volken over verspreid zijn, noemt zichzelf ook moslim. Hoewel, alle landen?
image
Gebieden waar de Koerden de meerderheid van de bevolking vormen. Zie noot 2

»

Verschillen
Daarmee belanden we direct al bij een van de meest pikante verschillen: Palestijnse Arabieren leven ook in Israël en daar is er beslist geen sprake van een meerderheid onder de bevolking die zich moslim noemt. Het verschil is vooral zo pikant omdat het met de Palestijnse Arabieren nergens zo goed gaat als juist in Israël (noot 3). Het is niet toevallig en misschien nog wel pikanter dat de jodenhaat onder mohammedanen overal in de wereld groot is maar onder mohammedanen die in Israël wonen in verhouding daarmee juist laag.
In de vorige alinea is intussen met het gebruik van de aanduiding 'Palestijnse Arabieren' al een hint gegeven naar een hele set van andere, grotere verschillen. De groep mensen die eind van deze maand een eigen staat wil oprichten kun je, als je dat per se wilt, misschien wel als een 'volk' beschouwen dat te onderscheiden is van andere volken, maar voor de Koerden geldt dat vele, vele malen sterker.

De Koerden hebben een eigen
1) cultuur en 2) geschiedenis van duizenden jaren (noot 4) , de Palestijnen van enkele tientallen jaren. (noot 5)
3) De Koerden hebben een eigen taal (noot 6), de Palestijnen niet.
4) De Koerdische taal is uniek voor de Koerden: er zijn geen mensen die Koerdisch als moedertaal hebben maar geen Koerd zijn; het Arabisch van de Palestijnen wordt juist door heel veel andere mensen gesproken, ook in de landen waar de meeste van hen wonen.
5) Er zijn ongeveer zes keer zoveel Koerden als Palestijnen, de Koerden vormen in het Midden-Oosten (na de Arabieren, Turken en Perzen in grootte de vierde etnische groep).
6) Terwijl onder Palestijnen vrouwenrechten onder druk staan (noot 6A) is onder Koerden juist al decennialang de omgekeerde ontwikkeling aan de gang. In het kleine jaar (1946) dat er rondom de stad Mahabad een onafhankelijk Koerdistan bestond, was een van de eerste prioriteiten onderwijs voor meisjes. Het PKK kent een zeer hoog percentage vrouwelijke activisten, soldaten ook.
image
Leyla Zana. Een soort Koerdische Nelson Mandela Steeds opnieuw in de Turkse gevangenis.

7) De ontwikkeling in de richting van secularisatie of in ieder geval een serieuze scheiding van moskee en staat wordt sterker onder Koerden. Vanuit het Iraakse deel van Koerdistan komen zelfs oproepen aan joden om terug te keren uit Israël.
8) Geen enkele organisatie van Koerden stelt het voortbestaan ter discussie van enig (toekomstig) buurland terwijl onder Palestijnen bijna alle organisaties het voortbestaan van Israël ter discussie stellen. (noot 7).
9) Geen enkel land en geen enkele politieke stroming in enig land ziet in een eigen staat voor de Koerden een opstapje naar de vernietiging van enig buurland. Het regime in Iran, dat nauwe banden onderhoudt met Syrië en met groepen Palestijnen, spreekt openlijk over uitschakelen van Israël (noot 8). Jihadisten in andere landen doen hetzelfde.
10) De Palestijnen worden, in andere landen dan Israël, daar gediscrimineerd vanwege de vroegere woonplaats van hun ouders of grootouders. De Koerden worden gediscrimineerd op basis van hun etniciteit.
10a) In Turkije is decennialang elk gebruik van de Koerdische taal absoluut verboden geweest, pas de laatste jaren komt daarin een verandering. De mensen worden vaak -ook officieel- denigrerend aangeduid als bergturken. (noot 9)
10b) In Syrië kunnen Koerden geen staatsburger zijn. Ook daar is hun taal langdurig verboden geweest. Veel Koerden zijn de brandstichting in een bioscoop waarbij honderden kinderen om het leven kwamen nog niet vergeten. (noot 10)
11) Palestijnen werden nooit het slachtoffer van massavernietigingswapens zoals de Koerden in het Iraakse Halabja in 1988. 5000 mannen, vrouwen en kinderen werd daar op één dag vermoord met behulp van de chemische wapens van Saddam Houssein (noot 11). Het was het slot van een genocidale (noot 12) aanval die waarschijnlijk honderdduizenden Koerden het leven kostte en die hij naar een hoofdstuk van de Koran had genoemd. (noot 13).
image
Afbeelding van Wikimedia Commons. Ik heb opzettelijk niet voor de allergruwelijkste soort foto gekozen

12) In Iran dat door de sjiitische stroming van het mohammedanisme beheerst wordt, is het geweld tegen de Koerden minder etnisch ingekleurd: daar is namelijk een groot deel van de Koerden van het sjiitische mohammedanisme, net als het regime. De seculiere en soennitische Koerden zijn hier vaker het slachtoffer. (noot 14)
13) Westerse landen hielpen mee aan het gevangennemen van Ocalan die verantwoordelijkheid droeg voor PKK-terreur maar de Palestijnse terroristenleider Arafat werd met alle egards in het Westen behandeld.
14) De Koerden hebben in geen van de landen waar ze wonen geprobeerd de macht over te nemen. De mensen die nu een Palestijnse staat dreigen te krijgen, deden dat eerst in Jordanië. Ze werden na verschillende pogingen de koning te vermoorden dat land uitgejaagd. Dit leidde tot de organisatie Zwarte September. Velen vluchten naar Libanon: dat land stortten ze vervolgens in een gruwelijke burgeroorlog. (noot 15)
15) Er is geen ander volk ter wereld waarvoor een aparte VN-organisatie is opgericht behalve voor de Palestijnen (noot 16)
16) Er is geen volk ter wereld dat per hoofd van de bevolking zoveel financiële steun krijgt uit de rest van de wereld als de Palestijnen.
17) De grond onder (Iraaks) Koerdistan is rijk aan olie en gas.
18) Hoewel het Koerdische volk door de internationale gemeenschap, inclusief het Westen met de VS voorop, verschillende malen ernstig in de steek is gelaten (noot 17) blijven ze hun hoop (ook) op het Westen richten. (noot 18)
19) En dan is er nog de OIC, de Organization of the Islamic Cooperation (noot 19). In hun duizenden persberichten (noot 20) kun je ook zoeken. Gebruik je de zoekterm 'Palestine' dan krijg je ruim 200 persberichten te zien. 'Israel' levert meer dan 300 hits. 'Kurds' of 'Kurdistan' levert nul hits op. Dat Koerdische slachtoffers van allerlei geweld en politieke uitlatingen en activiteiten tot de moslims gerekend kunnen worden doet er niet toe wanneer er geen christenen, joden of hindoes de schuld kunnen krijgen. De aandacht van de OIC voor de Bihari's (noot 21) is inderdaad even groot als die voor de Koerden: nihil.

Extreem nationalisme
De verschillen overheersen nogal ten opzichte van de overeenkomsten!
Historisch gezien is de grootste Turkse vijand van de Koerden Mustafa Kemal: de zogenaamde Atatürk

En al die verschillen maken dat een fatsoenlijke westerling, elk fatsoenlijk mens eigenlijk, toch eerder een eigen staat voor de Koerden dan voor de Palestijnen zou bepleiten.
En toch.
Toch is er geen volk ter wereld dat zoveel politieke steun krijgt uit andere landen als de Palestijnen en geen volk ter wereld dat zo weinig politieke steun krijgt voor de vorming van een eigen staat als de Koerden.
Komt dat door het mohammedanisme?
Nee.
Speelt het mohammedanisme er ook een belangrijke negatieve rol in ?
Zeer beslist.
Dat de Koerden geen eigen staat hebben is te danken aan de ligging tussen grote landen waarbinnen het nationalisme heel sterk leeft. Voor wat betreft Turkije (en Syrië) is nationalisme misschien nog te zwak uitgedrukt.
Tot de instorting van het Sowjetrijk lag Koerdistan zelfs tussen drie van die landen: de SowjetUnie, Turkije en Iran. Het extreme nationalisme van de Turken is het meest nadelig voor de Koerden.
Twee jaar geleden ontstond er in Turkije een enorme ophef (noot 22) omdat president Gül, lid van de sterk islamitische partij AKP, ergens het woord Koerdistan zou hebben gebruikt. Hij had dit gebruikt met betrekking tot de noordelijke regio van Irak dat waar het woord 'Koerdistan' onderdeel is van de officiële naam!
Hij ontkende en suste zijn uitspraak een beetje.
De reden waarom dit zo veel ophef gaf was dat de oppositie in Turkije zeer nationalistisch en uitgesproken anti-Koerdisch is. Historisch gezien is de grootste Turkse vijand van de Koerden Mustafa Kemal, de zogenaamde Atatürk die van Turkije probeerde een seculiere staat te maken. Bij de onderhandelingen aan het einde van de eerste wereldoorlog kwam de vorming van een onafhankelijk Koerdistan in zicht (naast de vorming van een groot aantal andere staten uit het verslagen Ottomaanse rijk). Onder Atatürk werd de oorlog weer hervat. Met groot succes tegen zowel de Grieken als tegen de Koerden en Armeniërs.
Bij de uiteindelijke vredesonderhandelingen na WO I gingen de Turken onder leiding van de latere opvolger van Kemal Mustafa, İsmet İnönü, akkoord met het opgeven van het noordelijke (Koerdische) deel van het huidige Irak maar daarbij werd toen al de voorwaarde ingebracht dat dit gebied niet zelfstandig mocht worden! In het verdrag van Lausanne werden de Koerden in het geheel niet meer genoemd (noot 23).
Het Westen voelt zich daar nog altijd aan gehouden. In de koude oorlog is Turkije omarmd als bondgenoot tegen de Sowjet-Unie. Tegenwoordig ziet men in het Westen, met name in de VS, het expliciet soennitische Turkije als een soort bondgenoot tegen het expliciet sjiietische Iran. Terwijl Turkije en Iran nota bene steeds intensiever samenwerken. Beiden landen treden tegelijkertijd in Irak militair op tegen de Koerden. (Noot 24)
Op het zelfde moment dat Turkije Israël met oorlog dreigt vanwege hun optreden tegen Turkse extremisten, die de terroristen van de Hamas-Palestijnen te hulp schoten, bombarderen ze Koerden in buurland Irak (noot 25).

De indirecte link met het mohammedanisme
Dat de Palestijnen wel en de Koerden op dit moment geen kans hebben op een eigen staat is niet te wijten aan het mohammedanisme.
Het mohammedanisme gaat over het geloven van Mohammed en over gehoorzamen, vrezen en dreigen
Maar er is wel een verband zei ik.
Voor wat betreft Palestina kan daar over geen twijfel bestaan, de relatie is heel direct. De steun aan de vormen van een eigen Palestijnse 'staat' wordt door mohammedanen over de hele wereld gezien als een overwinning op de joden, de oervijand van Mohammed en Allah. De laatste schold de joden in zijn heilige boek zelfs uit voor varkens en apen. Wanneer Egyptenaren de Israëlische ambassade aanvallen heffen ze de strijdkreet 'allahu akbar' aan. (clip) Tot in de straten van Amsterdam en de metro in Parijs wordt de orginele strijdkreet van Mohammed uit diens oorlog tegen de joden, aangeheven wanneer er weer eens een anti-Israëlische / pro-Palestijnse actie gevoerd wordt.

Voor wat betreft de rol van het mohammedanisme in het niet tot stand komen van een eigen staat voor de Koerden is de relatie indirect.
Islam betekent letterlijk 'onderwerping'. Het mohammedanisme gaat over de baas spelen. Over het geloven van Mohammed en over gehoorzamen, vrezen en dreigen. Heel erg veel precieze regels over wat wel of niet geboden of verboden is bevatten de basisdocumenten niet, zeker niet voor een leer die "alle menselijke activiteiten omvat", zoals bijvoorbeeld de Amman-verklaring dat letterlijk aangeeft.
Het mohammedanisme is in de landen waar de meerderheid van de bevolking zichzelf als moslim beschouwt bijna altijd een instrument van de machtigen. Zo was het oorspronkelijk ook bedoeld. Ook, nee júist mensen die zichzelf moslim noemen kunnen ermee onderdrukt worden.
Opstandelingen kunnen desgewenst immers eenvoudig tot 'ongelovigen', tot infidels, bestempeld worden.
Niet alleen Saddam bestempelde in Irak de Koerden als ongelovigen (noot 26). Later deed ook Moqtada Al-Sadr dat (noot 27). En in Iran doet men dat ook (noot 28).

-----------

Noten
1. Tekst van Shwan Zulal op Kurdisch views naar aanleiding van de dood van Osama Bin Laden.
2. De afbeelding is geen weergave van een voorstel van enige groep of instantie voor grenzen van een op te richten staat Koerdistan.
3. Zie bijvoorbeeld Deze brief van Denis MacEoin van enkele dagen geleden op deze webstek.
4. LinkAfhankelijk van de vraag of de Koerden rehtstreeks afstammen van de Meden of niet gaat het over 2500 of 4000 jaar. In ieder geval is het duidelijk dat al sinds 1639 de Koerden verdeel zijn over gebieden onder heerschappij van de Turken en van de Perzen.
5. In de korte geschiedenis is ook geen Palestijnse keuken ontstaan of Palestijnse architectuur. Dat de Palestijnen een heel ‘jong’ volk zijn wordt ook onderschreven door de Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. In een overzicht van historische Palestijnse figuren zien ze geen mogelijheid verder terug te gaan dan 1860, waar ze een uitgesproken tegenstander van onafhankelijke staten binnen het Ottomaanse rijk opvoeren als Palestijnse historische figuur.
6. Het Koerdisch kent wel vier dialecten die behoorlijk sterk van elkaar verschillen.
6A. Hoofddoek verplicht in de gazastrook
7. Clipje met logo's die Palestijnse organisaties gebruiken: Niet Gaza en Westbank maar ook heel Israel is Palestijns gebied in die logo's; Israël is van de kaart geveegd.
8. Clipje met ahmadinejad
9. Europese druk op Turkije heeft geholpen om kleine verbeteringen te realiseren. Er is echter nog steeds volop sprake van tegenwerking van de Koerdische taal.
10. Amuda. Zie blz 472 van het veelgeprezen boek A modern history of the kurds van David McDowall. Helaas de laatste tien jaar niet bijgewerkt.
11. Het kletspraatje dat Saddam Houssein helemaal geen massavernietigingswapens had is voor niemand zo wrang als voor de Koerden. De Nederlander Frans van Anraat is op 23 december 2005 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor het leveren van de grondstoffen voor het gifgas. 'Ali chemicali' heeft uiteindelijk de doodstraf gekregen.
12. In tegenstelling tot de genocidale deportaties van de Armeniërs is A-Anfal officiëel bestempeld als genocide.
13. Al-Anfal, 'De Buit'. Over het verdelen van de buit van de mohammedaanse rooftochten. De zwartste kern van de Koran. De Koerden werden door Saddam als ongelovigen betiteld. Zo waren zijn troepen makkelijker te motiveren om tot genocide over te gaan.
14. Zie bijvoorbeeld The tragedy of being Kurd in IranDoor Ali-Reza Nourizadeh
15. Wikipedia over Zware September
16. Clip met vergelijking van de UN-organisatie UNWRA (alleen voor de Palestijenen) en de UNHCR (voor alle andere vluchtelingen in de wereld).
17. Ik denk met name aan 1991. De Amerikaanse troepen verjoegen Saddams troepen uit het door hen veroverde buurland Koeweit en drongen diep door op Iraaks grondgebied. Vervolgens suggereerden ze aan de Koerden (en aan de sjiieten in het zuiden) om in opstand te komen tegen Saddam en vertrokken zelf weer. De wraak van Saddam voor opstandigheid van Koerden en sjiieten kostte duizenden het leven.
18. Bijvoorbeeld: " In the ongoing crisis in Iraq, one factor has remained unchanged: the loyalty of the Kurds to Washington. " (2004)
19. Tot voor kort stond de C voor 'Conference', het logo is ook gelijk veranderd: het lijkt nu wat minder op dat van de moslimbroederschap.
20. Directe link naar persberichten OIC
21. De Bihari's is een groep inwoners van Bangla-Desh. Decennialang in vluchtelingenkampen. Er zijn echter geen joden, hindoes of christenen bij het conflict betrokken.
22. Zie bijvoorbeeld hier. Maart 2009
23. Zie hierover bijvoorbeeld het onvolprezen boek: Fromkin, David, A peace to end all peace. The fall of the ottoman empire and the creation of the modern middle east 1989. Het oudste bericht op deze webstek gaat over dat boek.
24. Behalve de Koerden zijn daarvan ook de Alevieten in Turkije daarvan bijvoorbeeld het slachtoffer.
25. Bijvoorbeeld
26. Zie boven.
27. Moqtada al-Sadr a firebrand cleric with thousands of armed followers, had some of the choicest words for the interim constitution, when he said, “It is Balfour Declaration intended to divide Iraq.” His senior, Ayotollah Ali al-Sistani, urged the United Nations to reject it outright. Saddam Hussein called the Kurds infidels to enable his Muslim soldiers to gas them. These Saddam wannabe clerics are equating us with Jews or worse as nobodies and I will leave it to your imagination what they will do to us given the chance. If you want clues, in a sermon delivered to thousands of faithful on March 26, 2004, the junior cleric al-Sadr blessed 9/11 as a “miracle from God.”
28. Bijvoorbeeld  

Frans Groenendijk,  11-09-2011          

Reacties
# 1
A.j. Boekestijn:

Mooie analyse

11-sep 2011 ,  03:34
# 2
Dorith:

Heel interessant. Wat mij vooral trof was het verschil in bejegening betr. arafat en Ocalan. Een goed voorbeeld van de enorme hypocrisie, welke overigens in het hele artikel tot uiting komt.

11-sep 2011 ,  03:48
# 3
keesjemaduraatje:

interessant artikel.
Er is nog geen SyriŽ Komitee Nederland opgericht. Waarom niet? Omdat de moorden tegen demonstranten door de Syrische regering uitgevoerd worden

11-sep 2011 ,  05:20
# 4
sophie:

Mooi artikel. Waar de Palestijnse zaak al jaren hoog op de internationale agenda staat, wordt de zaak van de Koerden eigenlijk min of meer 'vergeten'. Heel triest eigenlijk.
Zoals je zelf al aangeeft, Koerden hebben een eigen cultuur en geschiedenis die heel lang terug gaat. Het Palestijns nationalisme is meer anti-Joods dan pro-Palestijns. Dat is eigenlijk nooit anders geweest.

11-sep 2011 ,  05:32
# 5
Stefan:

Wat ook interessant is, is het feit dat de Koerden een indo-Europese taal spreken en ariŽrs zijn. De Koerden hebben een gezegde dat hun enige vrienden op aarde de bergen zijn, voor de rest zijn ze in de steek gelaten door iedereen.

11-sep 2011 ,  08:19
# 6
Frans Groenendijk:

@Stefan. Dat de Koerden AriŽrs zouden zijn vind ik zo oninteressant dat ik me daar niet verdiep. De genetische verschillen tussen complete volken zijn namelijk zeer, zeer klein in vergelijking met de grote genetische verschillen tussen mensen binnen een volk.

12-sep 2011 ,  01:41
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.