Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Koranstoom en heilig afwaswater
Lieden die gevaar opleveren wanneer ze niet voldoende uitgelachen worden

Het filmpje waar de afbeelding naar linkt moet u beslist hele­maal bekijken.
Inloggen is wel ver­plicht, maar slechts een kleine moeite. Eigenlijk nog absurder dan de inhoud van dit clipje is de vindplaats: het is met Engelse ondertiteling online gezet door het 'Israëlische' Memri *), maar ik vond het dankzij een aanprijzing op een fanatiek pro-mohammedaans forum!
De afgebeelde meneer Sharif Shukran is zo gek als de gemiddelde katholieke priester in de Herfsttij der middeleeuwen was. Op tweederde van het begin van het filmpje stikte ik bijna van het lachen. Meneer laat zien hoe de Koran in water kan worden 'opgelost'. Ik verklap niet hoe hij dat doet, anders bederf ik uw plezier.
Maar kijk uit: verwar het drankje dat hij brouwt niet met 'Koranisch water' dat ook allerlei geneeskrachtige werkingen heeft. Zulk water maakt men door bepaalde verzen uit dat boek met speciale inkt op te schrijven en die inkt dan met water weer van het papier af te wassen. Het water dat je dan krijgt, een soort afwas-water dus eigenlijk, dat is 'Koranisch water'.
»
Hier legt een of andere sjeik uit waarom dat dik in orde is: Mohammed
En wat is een eeuw nu helemaal op een mensenleven?
ibnoe Saalih al-Oethaymien. Zijn tekst is keurig in het Nederlands vertaald.
Door in dat water te baden kun je je ook bevrijden van de invloed van zwarte magie, duivels en tovenaars: daar kan geen Jif, Vim of bleekmiddel tegenop!
Misschien komt het omdat ik fan ben van het scheermes van Occam, maar mijn eerste gedachte hierbij is dat het hier mogelijk meer om handel gaat dan pure mohammedaanse gekte. Misschien wel minder beschamend dan de katholieke handel in aflaten van nog maar enkele eeuwen geleden. En wat is een eeuw nu helemaal op een mensenleven?
Dit aanbod is ook schitterend. De prijsverschillen zijn nog lachwekkender dan de prijzen zelf: mannelijke impotentie ga je tegen met een fles die slechts 55 dollar kost, wanneer je gemakkelijker een huwelijkspartner wilt vinden betaal je 59 dollar, voor een flesje met water "To increase women's fertility" betaal je nog wat meer: 85 dollar. In de duurste categorie, 100 dollar of meer, tref je "To bring back a spouse who have been snatched away by someone else or who just left you without reason" en het altijd handige flesje met "Protection against devils, and evil minded people".
De flessen hebben niet eens een verschillende etiketten. Lekker: straks probeer je erectiestoornissen tegen te gaan met water bedoeld om eerlijkheid van je handelspartners te bevorderen.
straks probeer je erectiestoornissen tegen te gaan met water bedoeld om eerlijkheid van je handelspartners te bevorderen!

Je kunt ook ruqya-bewerkte wierook kopen. Lijkt dit goddelijke geurtje niet iets? Dankzij de lieve sjeik Muhammad Luhaidan kun je dat ruqya ook zelf doen, wel zo goedkoop: hij zing-zegt héél speciale koranverzen voor je en dan laat je de wierook daarnaar luisteren.
De zwendel met inktwater is overigens niet alleen om te lachen: In het toch al beklagenswaardige Mali wordt die smerige troep aan pasgeboren baby'tjes gegeven: nog vóór de eerste moedermelk.

Hoe verhoudt deze handel in gebakken lucht zich tot de 'islamgeleerdheid'?
Eerst maar een voorbeeld. Een heuse uitspraak over dit onderwerp van de fatwa-commissie van een veelbezochte, 'gezaghebbende' webstek in de wereld van het mohammedanisme: Islamweb.net. Ze krijgen zo'n 150.000 bezoekers per dag, circa 100 keer zo veel als de beroemde Al Azhar universiteit (!) en 50 keer zoveel als de vraag-en-antwoord site islam-qa.com. Anderhalf keer zoveel als GeenStijl.
Islamweb.net is, net als Al-Jazeera, gevestigd in Doha, de hoofdstad van Qatar, waar in 2022 misschien de WK voetballen gehouden worden.
De fatwa is uiteraard slecht leesbaar. Logica, gezond verstand, serieuze overwegingen en controleerbare feiten over de fysieke werkelijkheid worden immers strikt gemeden. Het verhaal bestaat dus uit: hij heeft gezegd en hij vindt dat, en hij heeft dit gezegd en hij en zijn vader ook. Een 'maar' komt er niet in voor, alleen in deze vorm: "none is worthy of worship but Allaah". Omdat het betoog voor 100% rust op de autoriteit van de lieden waarnaar verwezen wordt, is tot gek makens toe achter elke naam opgenomen 'may Allaah be pleased with him' of 'may Allaah have mercy upon him'. Die twee toejuichingen zijn beslist niet hetzelfde en je kunt je voorstellen dat er een harde strijd geleverd is in de commissie wie nu mercy en wie er pleased achter zijn naam kreeg. Al deze wijsheid culmineert dan in:
Consequently (!), we see that it is permissible to do this when the following prerequisites are satisfied: Using pure ink when writing the Quran and writing it on a pure object. One should not write the verses with blood, as some ignorant people do, because blood is impure and the Book of Allaah and His verses are not to be exposed to impurities.

Je ziet dat hier 'mensen van kennis' aan het woord zijn: onwetenden, die in plaats van met inkt met bloed denken te moeten schrijven, worden immers op de vingers getikt.

Ons kent ons
Nu zijn er vanzelfsprekend vraagtekens te zetten bij de representativiteit en het gezag van islamweb.net.
Die vraag over de verhouding tussen de 'islamgeleerdheid' en de gebakken lucht heeft twee kanten: in welke mate behoort dit nu echt tot het mohammedaanse gedachtegoed, wat je zou kunnen invullen als: hoeveel 'islamgeleerden' geven er hun zegen aan. En van de andere kant: hoeveel spreken zich onomwonden uit tegen deze gekkigheid?
En dan is er nog het takfir-dilemma
De eerste vraag is lastig te beantwoorden. De tweede is gelukkig zowel interessanter als gemakkelijker te beantwoorden.
Die eerste vraag is niet alleen moeilijk vanwege die genoemde vraagtekens. Er zijn nog verschillende andere redenen. Ik ga er niet te uitgebreid op in. Een factor is dat het mohammedanisme geen heldere en zeker geen formele hiërarchie kent van 'islamgeleerdheid'. Het begint al met het bestaan van verschillende 'rechtsscholen'.
Het is extra ingewikkeld omdat individuele 'islamgeleerden' een grote vrijheid hebben om allerlei dingen zelf te interpreteren (Zie over een pikante en leerzame uitwerking van dat fenomeen ook deze boekbespreking over de mohammedaanse wet in India) maar ze tegelijkertijd goed doordrongen zijn van het leerstuk van "de-gezamenlijke-'geleerdheid'-die-het-niet-mis-kan-hebben". Verdeeldheid onder de oelema ondermijnt het gezag van de club als geheel: een verschijnsel dat ook politieke partijen en allerlei andere organisaties kennen, maar hier is de uitwerking veel ingrijpender.
En dan is er nog het takfir-dilemma: Takfir is de 'beschuldiging' dat iemand, die zelf beweert moslim te zijn, eigenlijk geen moslim is maar een afvallige (en dus volgens de officiële mohammedaanse leerscholen eigenlijk dood moet). Wie de takfir-praktijk als niet-mohammedaans bestempelt bedrijft op zijn beurt ook weer een soort takfir. (Hier een beschrijving van dat dilemma, hier wat meer over het fenomeen takfir zelf).
Vanwege de altijd op de loer liggende dreiging dat meningsverschillen, die de kern van het gedachtegoed raken, moordlust oproepen, is er alle reden om als 'mensen van kennis' mekaar niet de maat te nemen.

Kaartenhuis
Per saldo komt het erop neer dat de 'islamgeleerden' zaken die al een tijdje als (min of meer) mohammedaans te boek staan liever niet kritisch tegen het licht houden: dat geldt voor tamelijk onschuldige zaken als deze bangmakerij annex zakklopperij met heilig afwaswater en het ermee samenhangende exorcisme -dat kost wereldwijd slechts luttele tientallen dodelijke slachtoffers per jaar schat ik- maar ook voor veel ernstiger kwesties.
Voor een kaartenhuis is een lachsalvo al een flinke bedreiging
Het antwoord op die tweede vraag is daarmee volledig in overeenstemming: een afwijzing van deze praktijk heb ik niet kunnen vinden.
Om even een niet onbelangrijk zijpad te betreden: bij het bladeren door uitspraken over die ruqya kwam ik een uitspraak tegen dat de Arabieren ook vóór Mohammed al zo'n soort gebruik kenden.
Hun oogkleppen zijn groot en met logica, gezond verstand en wetenschap hebben ze niet zo veel op maar hun eigen belangen voelen de 'islamgeleerden' goed aan. Wanneer ze elkaar gaan bekritiseren is het einde zoek. Het intelligentere deel van dit volk realiseert zich terdege dat het hele mohammedaanse gedoe als een kaartenhuis in elkaar gaat storten wanneer de rem er af gaat. Het is niet voor niets dat er zoveel moeite gedaan wordt om wereldwijd kritiek op de leer van Mohammed te verbieden. Het is niet voor niets dat teksten over het straffen van afvalligen er soms heel open over zijn dat het grote gevaar schuilt in de besmettelijkheid: durft er een weg dan kan de afvalligheid zich als een inktvlek verspreiden.
Onder de 'onwetenden' zijn er velen die soms moeite hebben om de kleren van de keizer te zien en op waarde te schatten en aan losse 'islamgeleerden' zal door hen regelmatig getwijfeld worden maar van dat kaartenhuis weten er volgens mij nog maar weinig. De 'islamcritici' kunnen hier een nuttige rol vervullen. Voor een kaartenhuis is een lachsalvo al een flinke bedreiging.

----------
*) Memri is een vertaalinstituut dat als doel heeft " "bridge the language gap that exists between the Middle East and the West." It publishes and distributes free English language translations of material from Arabic, Persian, Urdu-Pashtu, and Turkish media, and publishes analyses and reports. MEMRI offers specialized content for a fee.[2] Critics charge that it aims to portray the Arab and Muslim world in a negative light, through its production and dissemination of inaccurate translations and through selectivity in choosing extreme views to publicize." uit de wikipedia tekst over Memri.
In mijn boek pleitte ik voor het ontwikkelen van een Nederlandse variant op Memri: Middle East Media Research Institute.
"Memri maakt mediaberichten uit het Midden-Oosten toegankelijk voor Westerse burgers en politici door ze te vertalen. (…) Memri is een initiatief vanuit Israël en het is dus niet verrassend dat er vraagtekens geplaatst worden bij de kwaliteit van de vertalingen. De makers zijn overigens niet achterlijk. Zij realiseren zich dat wanneer ze de boel zouden flessen, dit als een boemerang zou kunnen werken. Maar evengoed is het nogal veel gevraagd om die twijfels geheel over boord te zetten. Er zou dan ook gewerkt moeten worden aan een Nederlands(talig)e versie van Memri. Dit initiatief zou niet beperkt moeten worden tot het Midden-Oosten en het mohammedanisme. Ook aan (Noord)Koreaanse, Russische, Chinese en Indiase geluiden zou aandacht besteed moet worden."  

Frans Groenendijk,  06-01-2013          

Reacties
# 1
aisha:

De meeste lezers van deze blog zullen voldoende kennis van het engels hebben om een abonnement op het memri kanaal op you tube te nemen . Zo blijf je indien gewenst continu op de hoogte van de nieuwste uploads van memri . Momenteel doet een video met uitspraken (2010) van de islamitische fasco Mursi het erg goed . Zal wel niet in de mainstream media terechtkomen . Het is in Nederland toch geen nieuws als de ware aard van Mursi naar boven komt . Dat is nou allemaal arabische lente . ja ja descendants of apes and pigs the usual islamic crap .

07-jan 2013 ,  01:29
# 2
Veteraan:

Ik begrijp dus dat dit water de tegenhanger is van wijwater.Want heden ten dage zien we wat er in Syrie en de andere islamitische landen gebeurt.

18-jan 2013 ,  12:14
# 3
Frans Groenendijk:

@Veteraan Voor dat water van die Sharif Shukran in zekere zin wel, maar voor dat koranische water geldt dat toch nog veel minder. Shukran is bij wijze van spreken nog spiritueler bezig.

18-jan 2013 ,  12:39
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.