Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Moeten we landverraders en moordenaars als Dirk Siebe gedenken?
De samenleving is geen tbs-kliniek

imageHet Natio­naal Comi­té 4/5 mei heeft be­sloten dat bij de natio­nale herdenking dit jaar ook aandacht besteed moet worden aan land­verraders en moor­de­naars. Niet om te waar­schuwen tegen zulke mensen maar om te bena­drukken dat landverraders en moordenaars ook maar slacht­offer zijn van de omstan­dig­heden. Een 15-jarig achter­neefje van deze man -Auke Siebe Dirk- wil men op 4 mei op de Dam een gedicht laten voor­lezen over Dirk Siebe. De jongen is vernoemd naar die oostfrontstrijder.


»
Mijn walging geldt niet de 15-jarige jongen noch die oostfrontstrijder -de Russen hebben hem gelukkig uit kunnen schakelen voordat hij nog meer onschuldige mensen vermoordde- maar de ouders van die jongen en vooral de voorzitter van het 4/5 mei comitee.
Ik weet niet of de oudoom zwakbegaafd was, ik weet niet op welke manier hij precies er toe is overgehaald door de Duitse bezetters om mee te gaan doen met oorlogvoeren tegen weer een ander land op duizenden kilometers afstand van zijn huis, om daar meer lebensraum voor de Duitsers te scheppen en zijn bijdrage te leveren aan het uitroeien van de Joden.
Ik weet wel, dat staat namelijk in hetzelfde gedicht, dat hij broers en zussen had die in het verzet zaten. Die hebben dus tevergeefs geprobeerd hem ervan te weerhouden zich aan te sluiten bij de Duitse moordbrigades.
Ondanks dat hebben de ouders van Auke hem in 1997 vernoemd naar deze oudoom… Waarom?
En om het nog erger te maken hebben ze hem zodanig opgevoed dat hij nu met dit gedicht komt. Waarom?
De belangrijkste politieke tweedeling in de westerse wereld

Waarom geen gedicht over die oudooms en tantes in het verzet? Waarom mag Auke niet trots zijn op die familieleden die geen willoos slachtoffer waren van de omstandigheden maar handelend optraden?
Waarom je zoon vernoemen naar een landverrader en moordenaar?
Door zijn nationale optreden zit Auke nu nog steviger vastgeklonken aan de schande van die oudoom. Wat zijn dit voor ouders?

Een kind
De reacties vanuit het Nationaal Comité 4/5 mei maken me nog veel bozer. De NRC citeert:
Vier kinderen in het gezin van de oudoom zaten in het verzet en hebben waarschijnlijk levens gered, één kind trok naar het Oostfront, aldus Nooter

Waarom deze jongeman aanduiden als kind?
Het is de ultieme uitdrukking van de 'daders-zijn-slachtoffers'-ideologie. Die ideologie wordt steeds overheersender in het politieke debat. De belangrijkste politieke tweedeling in de westerse wereld gaat niet over links-rechts, ook niet over vrijheid (van meningsuiting) maar over de vraag hoe men aankijkt tegen daders: zijn daders daders of slachtoffers. Het gaat goed samen met de instelling 'iedereen is schuldig, niemand draagt echt verantwoordelijkheid': de onveranderlijke uitkomst van parlementaire enquetes en vergelijkbare onderzoeken. Wanneer die twee worden gecombineerd krijg je 'een cohennetje': Job Cohen voelde zich niet verantwoordelijk voor het debacle van de Amsterdamse N-Z-metrolijn omdat 'niemand' wist hoe je daarmee om moest gaan, maar jammerde bovendien over het feit dat men hem er toch op aansprak. Cohens gejank bereikte toevallig een hoogtepunt toen in Rotterdam een nieuwe metrolijn werd opgeleverd, waarbij het budget nauwelijks overschreden was.
En niemand is volwassen: daarom wordt een landverrader/moordenaar aangeduid als kind, als onschuldig dus.

Arme Adolf
De vader van Hitler overleed toen Adolfje zelf nog jong was en toen hij over zijn idealen sprak in de eerste wereldoorlog werd hij gepest en uitgelachen. In Wenen maakte hij een zeer armoedige tijd door. In discussies met Joden delfde hij steeds het onderspit. En zijn nichtje pleegde zelfmoord.
dodenherdenking is geen discussieforum voor psychiaters

Deze opsomming is cynisch, maar niet alleen.
In het kader van de behandeling van geestelijk gestoorde criminelen is het goed om oog te hebben voor allerlei gebeurtenissen die ertoe bijgedragen hebben dat de crimineel tot zijn gedrag kwam. Alleen wanneer je dat goed doet, is er enige kans dat je echt kunt beoordelen hoe groot de kans op recidive is. De maatschappij is echter geen tbs-kliniek en dodenherdenking is geen discussieforum voor psychiaters.

Ome Jan
In mijn eigen familie werkte de Tweede Wereldoorlog ook door. Terwijl mijn ome Jan, in vele opzichten een fantastisch mens, naar Duitsland was afgevoerd in het kader van de arbeitseinsatz legde zijn vrouw het aan met een Duitser. Na de oorlog werd ze kaalgeschoren. Ome Jan vergaf haar, maar zijn hele gezin werd sindsdien vrij sterk gemeden door de rest van de familie. Dat was heel gruwelijk voor ome Jan. Ik weet niet voor welke activiteiten hij werd ingeschakeld. Misschien werkte hij wel in een munitiefabriek en verzuimde hij het om sabotage te plegen. Evengoed zou ik het niet gek vinden wanneer een kleinzoon of achterneef van me naar hem werd vernoemd. Wanneer iemand uit de familie een dochter naar die tante zou vernoemen echter… Ik hoef de zin niet af te maken.
Voor de Nooters van deze wereld moeten deze zinnen worden afgemaakt. Dat verontrust me. Wat me nog meer verontrust is dat bij veel mensen het afmaken van dit soort zinnen nog niet genoeg is.  

Frans Groenendijk,  26-04-2012          

Reacties
# 1
Marie:

Lieve hemel Frans, dit bericht benam me even de adem.
Omdat de zuiverheid van gedenken nu definitief is ingehaald door het moeras van waarheidsvliedende sentimentelen.
Die poging om een verrader te verharmlosen is symptomatisch voor de geblindeerde weggevers van al onze verworvenheden.
Ik schrik elke keer weer als ik zie hoe terminaal stupide , en blijkbaar ongehinderd, de overgave zich voltrekt, in het volle zicht van de doelstelling om hier een kalifaat te vestigen.

26-apr 2012 ,  02:46
# 2
Likoed Nederland:

Het rehabiliteren van SS'ers is erg in de mode, zie Gunther Grass.

26-apr 2012 ,  03:32
# 3
Frans Groenendijk:

Inmiddels heeft het comite ervan afgezien. Ik hoop wel dat het gebeuren verder bijdraagt aan de broodnodige discussie over de gevaarlijke daders-zijn-slachtoffers-ideologie.

26-apr 2012 ,  03:33
# 4
Tommie:

"Moeten we landverraders en moordenaars als Dirk Siebe gedenken?"

Nee, neee, neeee, neeeee en nog eens NEE!
Nee, neee, neeee, neeeee en nog eens NEE!
Nee, neee, neeee, neeeee en nog eens NEE!
Nee, neee, neeee, neeeee en nog eens NEE!
Nee, neee, neeee, neeeee en nog eens NEE!
Nee, neee, neeee, neeeee en nog eens NEE!
Nee, neee, neeee, neeeee en nog eens NEE!
Nu niet, morgen niet en nie, nooit, never, nunca, mai, jamais, 从来没有

26-apr 2012 ,  04:44
# 5
Lajos Lucacsi:

Frans, toen Dirk Siebe dienst nam bij de SS was hij 15, dus wel degelijk een jongen die de gevolgen van zijn daden nog niet goed kon overzien. Wel een avontuurlijke familie trouwens, een aan het oostfront, vier in het verzet!

26-apr 2012 ,  11:09
# 6
Frans Groenendijk:

@Lajos Lucacsi Zoals ik al schreef heb ik me niet erg verdiept in de persoon van de SS-er. Waar komt deze informatie vandaan? Elders zag ik dat hij in ieder geval vier jaar in dienst is gebleven. Ik meen dat ik ook nog ergens heb gezien dat hij 22 was toen hij zich aanmeldde bij de bezetters. Blijft een vreemde zaak dat ze die arme Auke naar hem vernoemden maar een nog veel vreemdere zaak dat het Nationaal Comite zeer nadrukkelijk er voor koos om een SS-er te gedenken. Het gedicht was door anderen namelijk al als onacceptabel bestempeld om te voor te lezen in Westerbork. Er moet iets veranderen aan dat commitee.

26-apr 2012 ,  11:26
# 7
Meneer Storm:

Simpel antwoord op de vraag: NEE.
't Moet niet gekker worden. Straks besluit dat politiek correcte 40-45-comité ook nog om Ghadaffi te herdenken...

27-apr 2012 ,  11:53
# 8
Tommie:

@Lajos Lucacsi
Dirk Siebe werd SS'er, nadat de Duitsers Nederland waren binnengevallen, de historische Rotterdamse binnenstad met een op de bevolking gericht terreurbombardement hadden verwoest en hetzelfde gedaan zouden hebben met de middeleeuwse binnenstad van Utrecht als generaal Winkelman niet op 14 mei net op tijd was gecapituleerd. Dirk Siebe ging sua sponte in vreemde, nee vijandelijke krijgsdienst, nadat voor iedereen duidelijk de Führer en zijn soldaten het internationale recht, het oorlogsrecht en allerlei andere rechten verwoestend bloedig hadden geschonden.
Een jongen van 15 is geen kind meer: op die leeftijd kun je kinderen verwekken.
En voor de katholieke kerk komt een mens tot de jaren des verstands op zijn zevende.

27-apr 2012 ,  01:08
# 9
Ad Rek:

Een vurig en emotioneel betoog Frans zoals ook de meeste reacties hier. Maar het verstandelijke denken komt soms een beetje in de verdrukking wat mij betreft. Bijvoorbeeld waar je je het volgende afvraagt: “Waarom mag Auke niet trots zijn op die familieleden die geen willoos slachtoffer waren van de omstandigheden maar handelend optraden?” Ik zie hier niets waaruit ik kan concluderen dat hij niet trots zou zijn, of niet zou mogen zijn op zijn ooms en tantes die in het verzet zaten. Ik denk zelfs dat die Auke daar heel trots op zal zijn. Zo ook bij: “Waarom deze jongeman aanduiden als kind?” Zoals jij het hier aangeeft noemt Nooter vijf kinderen, vier in het verzet en een aan het oostfront..

Je walging en boosheid likkt me te gaan over het door jou zo waargenomen feit dat Het Nationaal Comité 4/5 mei heeft besloten dat er aandacht besteed moet worden aan landverraders en moordenaars(........)om te benadrukken dat landverraders en moordenaars ook maar slachtoffer zijn van de omstandigheden.
Ik dacht dat het om een nationale dodenherdenking ging. Volgens velen, (zo blijkt, zie ook Amanda Kluveld in de Vlk.) gaat het om een slachtofferherdenking, die tegelijkertijd goed het onderscheid tussen goed en fout in stand moet houden. Opdat wij niet vergeten....
Ik vind het wel begrijpelijk. Politiek ook goed, niet ‘correct’ maar goed. Alleen, persoonlijk en gevoelsmatig heb ik dat allemaal niet. Van mij persoonlijk had het wel voorgelezen mogen worden. Ik heb zo’n voorlees verbod niet nodig om goed en kwaad uit elkaar te houden. Voor mij zijn daders daders en slachtoffers slachtoffers. Dat weet ik ook zonder nationaal religieus ritueel.

Ik zit er wel een beetje beduusd mee te kijken nu. Ik lees bij Ineke van der Valk, en op vele andere plaatsen dat ik een racist ben. Uit jouw tekst en de reacties hier lijk ik te moeten begrijpen dat ik ook nog eens goed fout ben.

27-apr 2012 ,  11:22
# 10
Frans Groenendijk:

@Ad. Het gaat absoluut en zeer beslist niet om een voorlees-verbod. Net zo min als het bij de ground-zero-moskee om een algemeen moskee-verbod zou gaan, maar om de gekozen locatie. Het was de keuze van dit commitee, de expliciete keuze, om dit op 4 mei voor te laten lezen. Op 360 dagen in het jaar zou er heel veel minder bezwaar tegen zijn. Het is de bewuste keuze van dit commitee om jou en mij hun heel bijzondere vorm van denken over goed en kwaad op te dringen.

27-apr 2012 ,  11:46
# 11
Lajos Lucacsi:

Dit was mijn bron, Frans:
http://persvrijheid.pzc.wegenerwordpress.nl/nederlands/een-controversieel-gedicht-of-het-begin-van-een-nieuwe-traditie/

Een jongen van 15 is nog niet goed in staat om de gevolgen van zijn daden te overzien. Dat maakt oud-oom Dirk Siebe nog niet een willoos slachtoffer.

Het betekent ook dat zijn achterneef geen flauw idee heeft wat de impact is van de woorden die anderen hem in de mond leggen. Want dat Auke Siebe Dirk zelf spontaan op het idee gekomen is om dit sentimentele gedicht voor te dragen gelooft toch geen mens?

28-apr 2012 ,  01:17
# 12
Ad Rek:

@ Frans
Oké, dat snap ik. Echter, ook zonder dit gedicht wil de 4/5 mei herdenking een bepaalde vorm van denken over goed en kwaad uitdragen. Van jongs af aan heb ik een afkeer gehad van dat haast religieuze ritueel, en dat heb ik nog.

Zoals vele gelovigen er niet bij kunnen dat een mens een moreel geweten kan hebben en uit zichzelf menselijk kan handelen en daarom zo'n godsbeeld nodig hebben,(leidt tot: 'goddelozen zijn on-mensen'!) zo hebben kennelijk veel Nederlanders dit god-loze religieuze ritueel nodig om te weten wat goed en kwaad is.

Hoewel ik mezelf zo -strikt genomen- heb gediskwalificeerd om er iets van te vinden, heb ik er ondanks dat toch een mening over. Voor mij persoonlijk mag het gedicht wel op 4 mei voorgelezen worden. Voor mij persoonlijk dus. Ik snap wel dat vele slachtoffers dat niet kunnen verdragen. Dus oké.

Maar waar ik aan denk is dat op deze manier bepaalde doden en hun nabestaanden niet mee mogen doen. Zij zijn de kwaden, de fouten, de vertegenwoordigers van het kwaad. Zij moeten worden uitgesloten. Dit lijkt me slechts een gesublimeerde vorm van uitbanning. Dat op zich is weer een sublimatie van doden of doodstraf zoals we dat van andere culturen verafschuwen. Je ziet hier wel een vooruitgang van de vorm, dat wel. Het scheelt je je hachie. Maar voor mij toch een beetje onbevredigend.

Ik zou mijn kinderen niet verbieden om mijn kleindochter te vernoemen naar zo'n tante als jij hebt. Of mijn kleinzoon naar zo'n oudoom als die Auke heeft. Als je dat verbiedt behoud je 'gaten' van foute en kwade familieleden in je familiegeschiedenis. Let wel, ‘gaten van familieleden’ i.p.v. ‘gaten van foute daden’. Vandaar dat ik het goed vind om mijn kleinkind de naam van een foute oom of tante te laten dragen. Het zal wel daarmee samenhangen dat ik -ondanks dat ik nooit zal deelnemen aan zo’n ritueel- het oké vind als Auke zijn gedicht zou voorlezen op 4 mei.

28-apr 2012 ,  12:36
# 13
Lajos Lucacsi:

@Ad Rek

Er zijn zo veel doden en nabestaanden die op 4 mei niet herdacht worden. Mensen die sterven door een dodelijke ziekte, een verkeersongeluk of een roofoverval, moeten zij zich ook buitengesloten voelen? Natuurlijk is het tragisch dat een jongen van 15 de gevolgen van zijn 'verkeerde keuze' aan den lijve ondervindt. Hij is óók slachtoffer, maar zijn lot gelijkstellen aan dat van verzetsstrijders die openlijk werden geëxecuteerd of mensen die in de vernietigingskampen het leven lieten, getuigt van een beschamend postmodern nihilisme. Ga die nazi's toch herdenken op 1 mei, de dag dat de 'zegeningen' van het communisme gevierd worden!

28-apr 2012 ,  07:37
# 14
Trias:

Dat Herdenkingscomittee had dit beter niet voorgesteld. Als men dat nog moet uitleggen, dan schort er iets aan je empathisch vermogen.

28-apr 2012 ,  10:37
# 15
Ad Rek:

@ lajos en Trias,

Zoals ik al zei, voor mij persoonlijk mag het wel. Mijn empatisch vermogen zegt me dat het w.b. slachtoffers goed is dat het niet gaat gebeuren.

Slachtoffers van ziektes en ongelukken enz. horen natuurlijk niet op 4 mei herdacht te worden. Onzin om dat er bij te halen. Zo ver gaat mijn post modern nihilisme nou ook weer niet.

Een aparte dag voor adolescenten die een verkeerde keuze maakten lijkt me ook weer leiden tot een vorm verder doorzetten van goed versus fout die me niet zo wenselijk lijkt.

29-apr 2012 ,  11:12
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.