Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Liar’s Poker

Nauwelijks is de wereld bekomen van de Bankencrisis die in 2008 begon of 'de oude wereld' staat opnieuw in brand. En deze keer betreft het geen sluimerend veenbrandje, maar een uitslaande brand, die alleen met rigoureuze maatregelen geblust kan worden. Welke maatregelen dat moeten zijn kunt u na lezing van dit stuk zelf bedenken. Mits u over gezond verstand beschikt..
Als opmaat voor mijn betoog wil ik graag de woorden aanhalen van Jean Claude Juncker, premier van Luxemburg en president van de Eurogroep, uit een interview met het Duitse blad Der Spiegel:
Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.
(‘Wij beslissen iets. We brengen dat dan in het midden en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – want de meesten begrijpen toch niet wat er werd beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap, tot er geen terugkeer meer mogelijk is.’)

»
Ziehier in een notedop de werkwijze van de EU, goed om in het achterhoofd te houden.

Het zal inmiddels zelfs de meest a-politieke burger niet zijn ontgaan dat er gedoe is in Griekenland. Veel gedoe. Het olijfolie staatje, ironisch genoeg in vroeger tijden de bakermat van de Westerse democratie, kan haar rekeningen niet meer betalen en klopt aan op de poort van 'Brussel'.
Griekenland is failliet. Het land bezit geen grondstoffen, geen noemenswaardige industrie, geen overzeese koloniën die leeggeroofd kunnen worden, geen goud, geen Calvinistisch arbeidsethos, geen hoge belastingmoraal. Wel bezit het een omvangrijke quartiare sector, in gewoon Nederlands: een omvangrijk en corrupt ambtenaren apparaat. Daarnaast bezit het land ook schulden. Torenhoge schulden.
Dit zwarte schaap uit 'de Euro Familie' heeft recent van haar suikeroom uit Brussel en diens neef uit Washington een lening toegezegd gekregen van € 110 miljard om aan haar lopende verplichtingen te voldoen. Echter, dit enorme bedrag was nog niet voldoende, er moet extra geld bij, naar verluidt nog eens € 100 miljard. Geld dat die rijke oom en diens neef niet 'echt' hebben, zij moeten dat ook lenen. Bij wie ? Bij u en ik, de (werkende) belastingbetaler.
Gelukkig beginnen sommige belastingbetalers nattigheid te voelen en durven zich inmiddels hardop af te vragen: 'moeten we wel ons goede geld in die bodemloze Griekse gierput blijven gooien ?'
Laten we eens even een paar feiten op een rij zetten.
Het BNP (Bruto Nationaal Product, dat wat alle Grieken tezamen produceren) van Griekenland bedraagt € 220 miljard. Hun huidige staatsschuld bedraagt € 320 miljard, dus € 100 miljard méér. De Grieken worden door Brussel en Washington (IMF) gedwongen te bezuinigen. Niet een klein beetje, maar heel veel (ruim € 6,5 miljard per jaar, tp). Die bezuinigingen zullen de toch al broze economie dus geen 'boost' geven, maar eerder afremmen. Het besteedbare inkomen, de banen en de toekomstige levensverwachting van veel mensen in Griekenland staan op het spel. Geen wonder dat het Griekse volk heftig protesteert. Zij hebben hier niet om gevraagd..., maar zijn het slachtoffer van een corrupt en zichzelf verrijkt hebbend (top-)ambtenaren apparaat.
Datzelfde corrupte apparaat heeft gelogen, gefraudeerd en bedrogen om lid te mogen worden van de EU. Een pikzwart schaap van de familie derhalve. Deze leugens en bedrog worden beloond met het geven van geld. Iedereen die iets weet van opvoeding snapt dat daarvan een volkomen verkeerd signaal uit gaat. Betrapt met de handjes in de koektrommel en als dank wordt de deksel van de trommel wijd open gezet.. Ziehier de 'logica' van de Brusselse eurocraten.

Maar er is meer. In het Verdrag van Maastricht is destijds een bepaling opgenomen, dat afzonderlijke lidstaten niet borg mochten staan en niet mochten betalen voor de financiële tekorten van een andere lidstaat. Logisch zou je denken, elke lidstaat heeft het Stabiliteitspact ondertekend en dient haar eigen financiële broek op te houden. Daarom werd het Verdrag ook geratificeerd. Maar wat blijkt ? De afspraken worden niet nagekomen ! De rest van de Europese familie springt toch bij ! Mag dat dan zomaar hoor ik u vragen ? Nee, dat mag niet zomaar, maar 'Brussel' is er als de kippen bij om haar monetaire instrument, de ECB (Europese Centrale Bank) te misbruiken als dekmantel. In het belang van alle lidstaten en de muntunie moet Griekenland tegen de afspraken in worden geholpen ! Nood breekt wet !
Oh, hoor ik u weer vragen, waarom heeft de ECB dan niet eerder gewaarschuwd? Zij houdt toch toezicht op de geldhoeveelheid in de eurozone en zorgt toch voor prijsstabiliteit door het rentewapen in te zetten als een economie oververhit dreigt te raken om aldus de kop opstekende inflatie te beteugelen ? Ja, dat klopt. En de ECB heeft ook gewaarschuwd. Niet alleen voor de dreigende vastgoed bubbel in Ierland, maar ook voor het uit de hand lopende tekort van de Griekse leugenaars. Maar de EU had op dat moment last van haar oren en wilde deze signalen ook niet horen. Dat kwam politiek gezien bepaalde landen namelijk niet zo goed uit.
Welke landen zijn dat dan ? Wel, eigenlijk maar één land: Frankrijk.
U moet weten dat Frankrijk, onder leiding van 'le petit Napoleon' Sarkozy, er alle belang bij heeft dat de muntunie in tact blijft. Niet alleen zitten Franse banken rechtstreeks met € 57 miljard in de Griekse shit, daarnaast heeft de Franse Staat tientallen miljarden aan Griekse obligaties uitstaan bij de ECB en IMF. Die obligaties hebben inmiddels een junkbond status en zijn alleen op papier iets waard. Een (gedeeltelijke) afstempeling van de schuld aan Griekenland, iets wat de inmiddels verguisde Dominique Strauss-Kahn (DSK) bepleitte voordat hij door le petit napoleon op zijn vingers werd getikt, zou een forse afboeking betekend hebben. Dat kon Sarkozy een jaar voor zijn beoogde herverkiezing als het eerste haantje van La douce France natuurlijk niet gebruiken. En al helemaal niet nadat hij juist daarvoor een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd erdoor had gedrukt tegen de zin van de bevolking in. En dan die verrekte DSK. Dat lastpak moest weg. Maar hoe ?
De voorliefde voor zwak vrouwenvlees van DSK was in Frankrijk genoegzaam bekend. Elke man die daar wat voorstelt houdt er tenminste één, liefst meerdere maitresses op na. Dat is daar heel gewoon, sterker nog, je bent een watje als je dat niet doet. Mon dieu moet de kleine napoleon gedacht hebben: 'comme simple'.. Het resultaat kent u. DSK werd gedwongen af te treden als baas van het IMF, hem hangt nu een gevangenisstraf van 25 jaar boven het hoofd. Dat is nog eens een lastpak en toekomstig concurrent voor het presidentschap uitschakelen ! En wie volgt hem op ? Aha, madamme Lagarde, een eurofiele ja-knikster die als juriste natuurlijk veel verstand heeft van internationale monetaire zaken. *Kuch*.
Zie hier wat oud IMF topeconoom Simon Johnson erover te melden heeft.
Frankrijk houdt de grootste en sterkste economie van Europa, die van onze verreweg belangrijkste handelspartner Duitsland, in een ijzeren greep. Handig hebben de Fransen ingespeeld op het nog altijd aanwezige na-oorlogse schuldgevoel bij de Duitsers. Die Fransen toch. Wist u, dat verreweg de grootste uitgaven van de EU (€ 50 miljard) naar landbouwsubsidies gaat ? En weet u welk land daar het meest van profiteert ? Dat hoef ik u niet meer uit te leggen denk ik. Frankrijk heeft er dus ALLE belang bij dat de muntunie, de EU en haar positie daarbinnen niet wordt aangetast. Herinnert u zich de woorden van Jean Claude Juncker nog ?

Terug naar de ECB.
In oktober treedt de huidige voorzitter, Jean Claude Trichet af en wordt opgevolgd door de Italiaan Draghi. Weliswaar een man met een goede reputatie, maar een Italiaan. Hij zal zeker de politieke overwegingen laten meewegen in zijn oordelen, daar kunt u vergif op innemen. De juiste kandidaat, de Duitser Axel Weber, mocht het niet worden en heeft zich teruggetrokken. Zogezegd zonder politieke druk, maar alleen een klein, naief kind maakt men dat wijs.
De ECB heeft een probleem. Haar balans bestaat voornamelijk uit waardeloze leningen. Grieks toiletpapier. De omvang van die leningen is inmiddels dermate opgelopen dat het geringste negatieve politieke signaal de bank onderuit doet gaan. In hun studie A House Built on Sand? The ECB and the hidden cost of saving the Euro, June 2011 door Raoul Ruparel en Mats Persson, wordt aangetoond dat de ECB voor € 444 miljard aan leningen aan zwakke landen in de boeken heeft staan en dat haar schulden 23 tot 24 keer haar activa overtreffen. Dat betekent dat indien de activa van de ECB 5% in waarde zouden dalen, haar volledige kapitaalsbasis zou verdwijnen. Een herkapitalisatie is dus onvermijdelijk, verdere verhoging van leningen aan zwakke landen financiële zelfmoord.

Zo niet in Brussel. Daar gaat men vrolijk verder alsof er niets aan de hand is en wordt door de Barosso´s en Van Rompuys van deze wereld met droge ogen beweerd dat ´de situatie niet overdreven moet worden´ en dat politici ´hun mond moeten houden´ omdat het anders verkeerd uitgelegd zou kunnen worden. Mon dieu, men durft dus inmiddels openlijk toe te geven dat de EU-dictatuur een feit is !
De recente uitspraken van een aantal Duitse politici over rechtsreeks inmenging in de Griekse regering om naleving van afspraken te kunnen controleren geven ook al aan waar het de EU om te doen is: politieke macht. In de handen van enkelingen wel te verstaan..

Uur 'U' nadert voor Griekenland. Maar ook Portugal is al 'geholpen' met € 70 miljard en dan hebben we het nog niet eens over Spanje gehad. Voor dat land gaat het om vele tientallen miljarden euro's en is het bail out fund van € 1.500 miljard (!) in één klap leeg getrokken.
En wie betaalt het gelag ? Welke belastingbetalers zullen moeten opdraaien voor de onvermijdelijke herkapitalisatie van de ECB ? Zullen dat de Griekse zijn ? Of de Portugese ? Of de Spaanse ? U mag zelf het antwoord invullen..
En wat doet Nederland ? Wat zegt de Nederlandse regering hiervan ? Wat wil het nationale parlement ? Het overduidelijke is zo zonneklaar, dat men zich afvraagt of er nog wel enig gezond verstand of politiek inzicht bij de Nederlandse regering en parlement aanwezig is. Op de PVV na wasemt de Nederlandse politiek de weëe geur van 'Alle Menschen werden Brüder'. Jawohl herr Rutte. Europese brüder ? Heeft u de Nederlandse bevolking gevraagd wat zij daarvan denkt ? Of zij dat idee wel zo ziet zitten ? Heeft u zich weleens afgevraagd wat de democratische legitimatie van de huidige EU nog voorstelt ? Zullen we daar eens een heuse volksraadpleging over houden (en natuurlijk wel bindend deze keer)? Of gaat u ook door, totdat er geen weg terug meer is ?
Maar ik voorspel u, meneer Rutte, de wal gaat het schip keren. Er zijn er teveel wakker geworden.
De federale fantasie die EU heet gaat nooit werken. Daarvoor zijn de verschillen in cultuur, taal, nationale historie en economische groei te groot. Het is een illusie te menen dat een politieke unie ooit tot de realiteit gaat behoren. Ziet u het al voor u ? De Marseillaise als nieuw Europees volkslied ?
Een economische Unie als economisch machtsblok tegenover de VS en 'Azië' is goed en nodig. Daarop moet de energie worden gericht. Daarvoor moet de EU anders worden ingericht, moeten de Zuid-Europese lidstaten de muntunie verlaten en moet de Oost-Europese periferie (Bosnië, Servië, Albanië, Roemenië, Bulgarije' voorlopig in de wachtkamer worden geplaatst totdat hun economiën op hetzelfde level zitten als dat van de Noordelijke landen. Een muntunie handhaven met economiën met ongelijke groei was vragen om moeilijkheden. In naam van alle Nederlandse, nee Europese burgers, met gezond verstand vraag ik u met klem: stop met het financieren van bodemloze putten en keer terug op uw schreden. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald !

Als de EU het onzalige plan doordrukt om opnieuw goed belastinggeld in de bodemloze Griekse gierput te dumpen, dan zal dit op termijn het einde betekenen van Europa als economisch machtsblok. En daarmee een bedreiging voor de vrede en welvaart binnen dit continent. Want naast de levensgevaarlijke eurofiele communisten sluimert er ook nog een ander gevaar 'dans l' Europe', maar daarover een andere keer meer.
 

Trias,  07-06-2011          

Reacties
# 1
Jaap:

Jan Kees de Jager verklaart vandaag (7/6) tegenover RTLZ dat hij wil dat de Nederlandse Pensioenfondsen gaan bijdragen 'ter overbrugging van het Griekse financieringstekort'. Want Griekenland kan ook volgend jaar nog niet op de kapitaalmarkt terecht.

Vandaag ook werd bekend dat er een akkoord ligt inzake het pensioenstelsel. Vanaf 2025 werkt een ieder door tot zijn 67ste, "omdat het stelsel anders onbetaalbaar wordt".

07-jun 2011 ,  09:52
# 2
tipo:

"There seems to be evidence that defaults do not bode well for the survival in office of finance ministers and the top executive politicians."
IMF, 2008, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08238.pdf

Eurocraten en Euro-politici zijn dus te gehecht aan hun baan, op uw kosten. In dit geval leidt het uitstellen van het onvermijdelijke tevens tot centralisering van de politieke macht richting de EU, dus dat vinden EU-politici en ECB-bankiers helemaal prachtig.

Het zal lastig zijn - juist vanwege hun eigenbelang - om deze Eurocraten van de onvermijdelijkheid van het Griekse default en de haast die er is - in ons belang - te overtuigen.

Want nog steeds geldt:
"Delaying default might be costly for at least three reasons: (i) Non-credible restrictive fiscal policies are ineffective in avoiding default and lead to output contractions; (ii) Delayed defaults may prolong the climate of uncertainty and high interest rates and thus have a negative effect on investment and banks’ balance sheets; (iii) Delayed default may have direct harmful effects on the financial sector."

Dat blijkt ook uit het citaat van het Open Europe-rapport, 2011:
"We estimate that the ECB has taken on around €190bn in Greek assets by propping up the Greek state and banks. Should Greece restructure half of its debt – which is needed to bring down the country’s debt to sustainable levels – the ECB is set to face losses of between €44.5bn and €65.8bn on the government bonds it has purchased and the collateral it is holding from Greek banks. This is equal to between 2.35% and 3.47% of assets, meaning it comes close to wiping out the capital base."

De Nederlandse belastingbetaler is aansprakelijk voor 6% van bovenstaande bedragen.

We hebben als Nederlandse belastingbetalers dus 11,4 miljard Euro aan Griekse staatsschuld via de ECB uitstaan. Daarop moet sowieso tussen de 2,7 en 4,0 miljard Euro aan Nederlandse aansprakelijkheid worden afgeschreven.

Als we dit nu niet doen, maar in 2013, dan moet Griekenland nog met minstens 60 miljard euro overeind worden gehouden. Als ook daarvan de helft geherstructureerd wordt kost dat de Nederlandse belastingbetaler 1,8 miljard meer, plus de hoge rente over 2,7 a 4,0 miljard over 2 jaren.

07-jun 2011 ,  10:29
# 3
trias politica:

@tipo, dank voor reactie. Ik zie dat je er vanuit gaat dat ook de andere helft van die 11,4 mrd niet kan worden terugbetaald door de grieken... Anders zouden de bedragen 1,34 resp. 1,98 mrd zijn.. Plus rente, ook over die resterende 1,8 mrd trouwens. Laat nog onverlet, dat als er 100 mrd extra nodig is en we draaien ook daar 6% voor op (6 miljard) dat de totale exposure op 17,4 mrd plus rente komt (plus de rente die we zelf moeten betalen omdat we het geld moeten lenen...). Dan is herkapitaliseren van de ECB stukken goedkoper..

07-jun 2011 ,  11:01
# 4
tipo:

@Trias
Nee, ik heb alleen 6% van de bedragen uit het Open Europe-rapport 2011 genomen. Dat is +/- de Nederlandse aansprakelijkheid.
11,4 miljard is 6% van 190 miljard totale Griekse exposure van de ECB. Die zijn we niet helemaal kwijt.
2,7 a 4,0 miljard is 6% van 44,5 a 65,8 miljard 'losses' voor de ECB na restructuring van de Griekse schuld.

Bovenstaande uitgangspunten voor de afschrijving van het 'open europe'-rapport (25% a 35%) is positiever dan bijvoorbeeld Willem Buiter, want hij gaat uit van een afschrijving van 50 a 60% over de gehele schuld.

Bovenop deze bedragen hebben we als belastingbetaler ook nog aansprakelijkheid van Grieks Staatspapier via de DNB.

Daarbovenop hebben we als pensioengerechtigden ook nog extra aansprakelijkheid voor afschrijvingen, als JK de Jager zijn zin krijgt en hij pensioengerechtigden kan dwingen om via hun pensioenfonds heel ongunstige leningen met een technisch failliet Griekenland aan te gaan, niet tegen marktconforme waarden, met onverantwoord grote risico's op afschrijvingen.

Die laatste twee cijfers heb ik niet. Dat sommetje is cruciaal om te weten waar we nu over praten. De rente erover berekenen is echter ondoenlijk, want dan moet je weten wanneer de leningen zijn aangegaan. Je kan een redelijk schatting aanhouden.

07-jun 2011 ,  11:26
# 5
trias politica:

@tipo, duidelijk. Vergeet echter niet dat de NL staat nog 1,8 mrd moet overboeken.., en vooral niet dat de 'private sector (banken en beleggers als pensioenfondsen) voor een nog onbekend % in de 210 mrd zitten die aan G. is 'geleend'. Als dit is gebeurd op aandringen van het Min van Financien of, erger nog, DNB, dan zijn de rapen gaar.

07-jun 2011 ,  11:39
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.