Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Luik: een geval van Sudden Jihad Syndrome?

Iedereen vraagt zich af of de aanslag in Luik gere­lateerd was aan de leer van Moham­med. Dat is logisch. Wereld­wijd worden verreweg de meeste terreur­aanslagen gepleegd door volge­lingen van deze man. Over de motieven van de moorde­naar is nog onvol­doende bekend. Des te vreemder dat de kersverse premier van België al op de dag van de aanslag uitsprak dat het niet om een terroristische aanslag ging.

»
Nu is bekend dat een aantal regeringen in het Westen er veel aan gelegen is om zowel de dreiging van de mohammedaanse ideologie als van de mohammedaans geïnspireerde terreur te bagatelliseren. Het ernstigste voorbeeld daarvan komt uit de VS. De manier waarop Barack Obama cs. om gaan met het Fort Hood bloedbad is ronduit verbijsterend. Wantrouwen is dus op zijn plaats. Di Rupo is socialist en de ervaring leert dat de kans op leugens over dit onderwerp bij hen extra groot is. Voor critici van de leer van Mohammed is het echter zeer belangrijk om niet naar de andere kant door te schieten.
In de media is het nog erger dan in de politiek. De Belgische krant Sudpresse.be duidt Nordine Amrani aan als 'de gekke moordenaar'. Anderen schrijven of spreken over een 'gunfreak'. Skynews vermeldt de namen van de slachtoffers. Waarom? Omdat een van de -volgens de berichten van dat moment- twee doden een Midden-Oosterlijke naam heeft?
Beluister ook de toon en inhoud van dit filmpje van de Vlaamse televisie. Het riekt echt naar begrip voor de moordenaar. Hij had zoveel naars meegemaakt al, en nu was hij bang dat hij wéér de gevangenis in moest. "Hij was op van de zenuwen". Dat werk.

Veel onduidelijkheden en onwaarschijnlijkheden
Enkele zaken zijn al wel helemaal duidelijk, heel veel andere zijn nog enigszins of volstrekt onduidelijk.
Zeker is dat bij de aanslag vier volstrekt willekeurige mensen werden vermoord, waaronder een peuter, en meer dan 120 mensen gewond raakten. Een aantal van hen is nog niet buiten levensgevaar.

Voordat hij het bloedbad aanrichtte op de kerstmarkt, had Amrani al een vrouw vermoord in zijn garage.
Opmerkelijk en moeilijk te plaatsen detail: hij had de vrouw met een smoesje naar binnen gelokt.

Er zijn vier granaten ontploft en er is met een geweer geschoten, mogelijk een kalasjnikov. Amrani heeft zichzelf gedood met een pistoolschot door het hoofd. Er bestaat grote zekerheid over deze dader. Foto en naam zijn onmiddellijk vrijgegeven. Die zekerheid is wel groot maar geen 100%: in de eerste berichten was namelijk nadrukkelijk sprake van meerdere daders. Verslaggever Gaspard Grosjean, van de krant Le Meuse Liege blijkt er in dit verslag volstrekt van overtuigd dat er meer daders waren.

Zeker is ook dat Nordine Amrani een veroordeelde misdadiger was. Onder andere veroordeeld vanwege verboden wapenbezit. Hij zat een lange gevangenisstraf uit, maar was vervroegd vrijgelaten. Op de dag van zijn terreurdaad was hij ontboden op het politiebureau. Hoe dat precies zat met die vervroegde vrijlating is nog onduidelijk en zal vermoedelijk nooit helemaal duidelijk worden: inmiddels is namelijk al duidelijk dat er bij justitie afgrijselijke fouten zijn gemaakt. De Volkskrant schoof het deksel van deze beerput een klein stukje opzij. Wanneer hun bericht klopt is een psycholoog 'die recidive uitsloot' in moreel opzicht de schuldigste.
Merk op dat Luik ook de plaats was waar Dutroux voor het gerecht kwam. Dat ging ook niet helemaal goed, om ook maar wat sarcasme te gebruiken.

De meeste berichten melden over zijn criminele verleden alleen wapen- en drugshandel. Alleen in het eerstgenoemde clipje is ook sprake van een verkrachting waarvoor hij twee jaar gevangenisstraf kreeg. Het lijkt toch buitengewoon onwaarschijnlijk dat de VTM dit verzonnen heeft. Waarom noemen anderen dit niet? Wanneer ik daar heel pessimistisch over nadenk komt de gedachte op dat dit onderdeel is van de brede inzet om de man, die misschien volgeling van Mohammed was, en omdat hij misschien volgeling van Mohammed was, anders voor te stellen dan hij in werkelijkheid was. Drugs- en wapenhandel staan gevoelsmatig immers verder af van het gedachtegoed van Mohammed dan verkrachting.
Daarmee zijn we terug bij die vraag van de eerste regel: is er een relatie met de leer van Mohammed?

Er zijn verschillende aanwijzingen, geen bewijzen, dat zo'n relatie er was. Voldoende aanwijzingen om die mogelijkheid voorlopig niet uit te sluiten, helderheid hierover te eisen en gespitst te zijn op doofpotten. Ik loop die aanwijzingen langs. De volgorde is op toenemende waarschijnlijkheid van Mohammed-gerelateerdheid.

Facebook
Op basis van informatie van een Oostenrijkse webstek meldde Nieuw Religieus Peil dat Nordine Amrani’s facebook 'links had naar orthodox islamitische sites':.
Op Prêche en Islam is ondermeer te lezen dat een vrouw die geen hoofddoek draagt Allah’s geboden niet eerbiedigt, waardoor ze zal belanden in het eeuwige hellevuur. 
Anasheed c’est ici is een website van Zakir Naik, president van de Islamic Research Foundation. Canada en Engeland weigerden hardcore islamist Naik afgelopen jaar een inreisvisum. Naik vindt dat moslims hun vrouw mogen slaan.

Nu weet ik wat voor iemand die Zakir Naik is. Dat is de enige man op de wereld over wie ik een paar jaar geleden heb aangekondigd dat hij, als ik hem ooit in levende lijve tegenkom, direct een vuistslag in het gezicht van mij kan verwachten. Niet omdat hij kort na 9-11 verklaarde dat iedere moslim terrorist zou moeten zijn, maar vanwege zijn opmerking dat 'Ongetrouwde vrouwen publieke vrouwen zijn.
De link naar Naik staat echter niet op de FB-pagina van Amrani zelf, maar op de pagina van die Anasheed c’est ici. En dat is niet de pagina van Naik. Op die pagina van Anasheed c’est ici staan ook linkjes naar Tariq Ramadan en ene Amr Khaled en die laatste heeft echt geen slechte naam.
De FB link naar mohammedaans terrorisme is dus wel heel dunnetjes. Het enige dat misschien wat verdacht is, is dat de FB-pagina van de moordenaar een tijdje niet bereikbaar was. Is er wat verwijderd? Er staat in ieder geval vrijwel niets op. FB staat bekend om haar politiek-correcte standpunt. Pagina's die vanuit de mohammedaanse ideologie haat prediken worden ongemoeid gelaten, pagina's met haat tegen de mohammedaanse ideologie worden geschrapt.

Opleiding in de gevangenis?
Van een aantal beruchte Mohammed-gerelateerde terroristen en predikers van de jihad is bekend dat ze in de gevangenis fanatiek volgeling van Mohammed zijn geworden. De sfeer in het gevangeniswezen is daar ook naar. Tot in Guantanamo worden Korans verstrekt en krijgen volgelingen van Mohammed, meer dan andere criminelen, inspraak in het menu.
vlakbij hem zelf een granaat tot ontploffing brengen om zich alvast te verwonden en dan daarna zichzelf door het hoofd schieten om het af te maken?
Het gerucht gaat dat Armani wellicht geworven zou zijn door de meest beruchte terrorist van België, Trabelsi. Mogelijk is het slechts in de wereld gekomen omdat juist deze dagen het Europees hof het opnam voor deze terrorist. België had besloten hem uit te leveren aan de VS maar dit gezelschap voorkwam dat: "Het Hof gaat nu na of de rechten van Trabelsi in de VS geschonden dreigen te worden. Volgens ons is dat het geval, want de kans bestaat dat hij door de VS aan Tunesië uitgeleverd wordt of in mensonwaardige omstandigheden opgesloten wordt", aldus Estelle Berthe, de advocate van Trabelsi." De verontwaardiging hierover is groot maar de absurde opstelling van dit hof zegt natuurlijk niets over het motief van Amrani.
Een mohammedaanse familie wordt dezelfde dag, ook in Luik, tot zware straffen veroordeeld voor de geplande moord op een dochter uit hetzelfde gezin. Ze uiten bedreigingen. Ook daarmee houdt de zaak Amrani geen verband.

Waarom (deze soort) zelfmoord?
Onder Mohammed-geïnspireerde terroristen is zelfmoord heel gewoon, maar zelden wordt de eigenlijke zelfmoord dan uitgevoerd op de manier waarop Amrani dat gedaan lijkt te hebben: door een schot door het eigen hoofd, zoals de meeste 'gewone' amok-moordenaars doen wanneer ze voor hun gevoel genoeg mensen hebben vermoord en/of wanneer ze op het punt staan uitgeschakeld te worden.
Hier is de BBC rapportage over de persconferentie van de Belgische justitie. Op 3 minuten vanaf het begin zegt de woordvoerster volgens de BBC contactpersoon iets dat op het eerste gezicht heel idioot overkomt. Hij spreekt van onderzoek naar de vraag of er sprake was van wel of niet voorbedachten rade. Dat lijkt volslagen geschift, maar het gaat over de dood van de moordenaar zelf en heeft direct te maken met het motief.
Tal van ooggetuigen hebben verklaard dat Amrani duidelijk een zo groot mogelijk bloedbad wilde aanrichten. Hij gooide drie granaten naar de mensenmassa maar er ontplofte ook nog een vierde granaat: vlak bij hemzelf. De lijkschouwer heeft verklaard dat het monster
Het maken van zoveel mogelijk doden op deze plek wijst wel degelijk in de richting van een mohammedaans motief.
stierf door het pistoolschot en niet door de granaat. Het is volstrekt duidelijk dat Amrani dit niet zo gepland zal hebben: vlakbij hem zelf een granaat tot ontploffing brengen om zich alvast te verwonden en dan daarna zichzelf door het hoofd schieten om het af te maken? Het kan niet anders of de vierde granaat was ook bedoeld om willekeurige mensen te doden, maar ontplofte te dichtbij. Toen hij zich dit realiseerde maakte hij er een einde aan. Vanwege de pijn of omdat hij niet meer in staat was om nog meer mensen te vermoorden. Hij was nog niet klaar met moorden: zijn munitie was nog niet op.

De gebruikte wapens
Met de berichtgeving over de gebruikte wapens is iets vreemds aan de hand. In het NOS-journaal benadrukt de correspondent dat het om zulke zware wapens ging: het gebruik van steeds zwaardere wapens in de Belgische criminaliteit baart zorgen. Hierdoor vallen veel doden. Stratfor analist Ben West benadrukt in zijn commentaar juist dat het om eenvoudige lichte wapens ging en dat er relatief juist weinig doden gevallen zijn! Hij wijst er op dat de granaten mogelijk van een zeer licht kaliber waren: het glas van het bushokje is kapot, maar de stijlen zijn niet verbogen.

Wat zit achter deze volstrekt tegenovergestelde beoordelingen?
Heel eenvoudig: bij de NOS wordt als waarschijnlijk toedracht uitgegaan van 'iemand die is doorgedraaid', bij Stratfor dat het om een Mohammed-gerelateerde terreurdaad gaat.

West noemt de aanslag niet voor niets een 'lone wolf' actie en wijst ook op een kenmerk van de locatie: op een kerstmarkt, bij een druk busstation. Een 'soft target' noemt men zoiets: een ideale locatie om zoveel mogelijk willekeurige doden te maken. 'Gewone', massamoordenaars doen dat niet. Die slaan aan het moorden op een plaats die door hen geassocieerd wordt met hun frustraties: het bedrijf waar hij ontslagen is, de school waar hij van af gestuurd is, het huis van de vrouw die hem gedumpt heeft, de universiteit waar niemand hem wilde kennen.
Het maken van zoveel mogelijk doden op deze plek wijst wel degelijk in de richting van een mohammedaans motief.
Dankzij zijn andere invalshoek komt West, in verband met de gebruikte soort wapens, met een interessante waarneming waar de NOS vanuit haar standpunt nooit mee zou (kunnen) komen. Hij wijst op een bijzonder aspect van de dubbele aanslag van Breivik: de eerste met een zeer groot middel, waarvoor hij echter van alles moest organiseren (de 'kunstmest-bom'), en de tweede op het eiland. Met de bom doodde hij 'slechts' acht mensen, met het handwapen 68. Bij aanslagen met 'Improvised Explosive Device's gaat het vaak mis:
While improvised explosive devices and suicide bombings are far more dramatic, they are not necessarily as lethal as armed assault and they are certainly more difficult to organize. Rifles, ammunition and grenades are relatively easy-to-use weapons systems that come already assembled and ready to use. They do not require homemade assembly that makes IEDs and suicide vests prone to human error. Regardless of Amrani’s intentions today, tactically he reminds us that attacks don’t need to be complex to kill people.

Wat West in zijn verhaal nog niet had meegenomen is de toedracht van de zelfmoord. Amrani's onhandigheid met de vierde granaat beëindigde zijn aanslag voortijdig. Het aantal doden had inderdaad nog veel hoger kunnen liggen, ondanks het gebruik van 'lichte' wapens.

Allah akbhar?
Agressief Allah akbhar gekrijs wordt in de media vaak genegeerd. We zagen dat bij de dodelijke aanslag op een koptische kerk in december 2010. Er is een filmpje waarop seconden na de ontploffing dit gekrijs te horen is. Het is genegeerd. Bij de beoordeling van de 'revolutie' in Libië is ook stelselmatig genegeerd dat elk afgevuurd projectiel met deze kreet veel dodelijk succes werd toegewenst. Amrani schreeuwde ook terwijl hij dood en verderf zaaide. Zijn kreten zijn te horen op een clipje. Een amateur heeft geprobeerd met eenvoudige middelen hard te maken dat Amrani ook die bekende strijdkreet aanhief.

Het filmpje is niet erg overtuigend, maar wel voldoende om aanleiding te zijn voor onderzoek door experts. Beter formuleer ik dat andersom: waneer dit niet grondig onderzocht wordt rijst de verdenking dat er sprake is van een doofpot.

SJS
Het belangrijkste probleem bij de omgang met deze soort terreur zit in de tekst van Di Rupo, zoals hierboven afgebeeld. Hij beweert:
Het betreft een op zich staande daad. Het gaat dus niet om een terroristische aanslag.

Waar komt dat woordje 'dus' vandaan?
Is terreur, is geweld om angst aan te jagen, alleen terreur wanneer het in (goed) georganiseerd verband gebeurt?
De leer van Mohammed behelst niet alleen een strikte wij-zij-indeling van de mensheid

Het suggereert dat 'iemand die is doorgedraaid' niet tegelijk de uitvoerder van een Mohammed-gerelateerde terreurdaad kan zijn.
Een idee dat volledig in overeenstemming is met het overheersende hippiedenken in de westerse politiek en media.

De leer van Mohammed behelst niet alleen een strikte wij-zij-indeling van de mensheid: onder de 'wij', onder de volgelingen is er daarnaast nog een indeling van goede en betere gelovigen. De betere gelovigen, degene die het meest zeker kunnen zijn van een plaatsje in de Allah-hemel, zijn de mannen die daadwerkelijk vijanden van Mohammed/Allah gedood hebben of in het gevecht met die vijanden gedood worden. Zo'n dood wist ook eerdere zonden uit. Zodoende komt het voor dat mensen 'van wie niemand dat had zien aankomen' terreurdaden plegen. Vrij vaak amateuristisch uitgevoerd.
Daniel Pipes heeft dat het Sudden Jihad Syndrome genoemd. De term is niet zo goed omdat hij teveel nadruk legt op dat 'plotselinge': het besef dat wanneer je in een niet mohammedaanse omgeving woont het aanrichten van een bloedbad een 'mooie' uitweg vormt uit je situatie kan wel plotseling opkomen, maar dat betekent niet dat de terreuraanslag dan zonder verdere voorbereiding wordt uitgevoerd.

Wezenlijk is dat een deel van de leer van Mohammed sommige mensen als het ware voorbereidt op 'doorslaan'.

Het zal nog wel even duren voordat dat besef is doorgedrongen.  

Frans Groenendijk,  16-12-2011          

Reacties
# 2
louis-portugal:

Ik dacht dat ik al gereageerd had maar het was ergens anders.
Ik kan me niet aan het gevoel ontrekken dat het duidelijk met de koran te maken heeft en uiteraard met veel frustraties.
Ik denk alleen dat zijn doodgaan verkeerd uitgevoerd is.
Zijn zelfmoord was een aparte actie en telt dus niet.

16-dec 2011 ,  07:22
# 3
John Eindhoven:

Ik heb begrepen dat het granaten van het type Thunderflash waren, een oefengranaat.
Een ander thema is het verbieden van de schoonfamilie om op de bruiloft te komen.
http://www.vandaag.be/binnenland/85989_amrani-verbood-schoonfamilie-om-naar-huwelijk-te-komen.html

18-dec 2011 ,  11:39
# 4
Frans Groenendijk:

@John. Bedankt voor de tips. Dat verhaal over de granaten is in overeenstemming met het verhaal van Stratfor. Dat verhaal over de schoonfamilie was me nog niet bekend. Doet het ergste vrezen over het motief.
@Alf Jans. Ik herhaal mezelf, maar ik zal dat nog vaak doen: het is de keuze van prioriteiten van figuren als Dirk Draulans die zo misselijk makend is. De slachtoffers zijn nauwelijks begraven.

18-dec 2011 ,  07:23
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.