Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Maar Erdogan is toch niet vergelijkbaar met Stalin?

In de maanden voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog overlegde het regime van Stalin zowel met Hitler-Duitsland als met Groot-Brittannië en Frankrijk. De communisten spraken met de nazi's over het vernietigen en samen opdelen van Polen en met de oude bondgenoten uit de Eerste Wereldoorlog over een coalitie die de veiligheid van Polen tegenover de nazi's zou garanderen.
Tot mei 1939 was de, tot dan toe onvoorstelbaar succesvolle, Litvinov nog minister van buitenlandse zaken voor de bolsjewieken. Onder zijn leiding leek de voorkeur nog duidelijk uit te gaan naar een anti-nazi coalitie.
»
Neville Chamberlain had de Duitse inname van het Rijnland in 1936 laten passeren, hij had de Anschluss van Oostenrijk in 1938 nog net niet openlijk toegejuicht en in hetzelfde jaar Tsjecho-Slowakije twee messen in de rug geplaatst waardoor de Sowjet-Unie kwetsbaarder was geworden voor nazi-agressie. Stalin had het wel gehad met Chamberlain toen deze hem in 1939 rond het overleg over een entente ook nog eens op de meest uiteenlopende manieren schoffeerde 1). Litvinov werd vervangen door Molotov en kort daarop werd het lot van Polen bezegeld in het Molotov-Ribbentrop pact waarna het uitbreken van de wereldoorlog absoluut onontkoombaar was.

Ik moest aan deze historische gebeurtenissen denken bij het zien van de hier afgebeelde cartoon van de onvermoeibare Yaakov Kirschen. Hij geeft er zelf het volgende commentaar bij:
De Arabieren zijn nooit in staat geweest om de Syriërs, Feniciërs, Irakezen, Egyptenaren, Berbers, en andere landen en volkeren in het Midden-Oosten die zij veroverden samen te binden tot een stabiele beschaving. De Ottomaanse Turken en de Perzische Iraniërs vormen echter een ander verhaal.
Nu de Arabische landen in onrust en wanorde verkeren, zoeken de Turken en Perzen naar mogelijkheden om de losse stukken in hun greep te krijgen.

Zijn vrolijke tekening kan worden opgevat als beledigend voor Arabieren en Berbers, maar dat is de extra vrijheid die je hebt als cartoonist in onze beschaving.
De totalitaire leer van Mohammed vertoont overeenkomsten met die van Lenin en Hitler maar ook verschillen en bovendien: we leven nu in héél andere tijden
Yaakov daagt uit en vestigt de aandacht op een aantal zaken waar veel te weinig bij wordt stilgestaan. Turkije en Iran staan allebei zeer vijandig tegenover Israël maar toch op verschillende manieren, ze staan ook vijandig tegenover elkaar maar werken ook samen en bovendien hebben ze beiden weer ingewikkelde relaties met derden, zoals de Arabieren (Syrië!) en de Koerden.

Maar inderdaad, Erdogan lijkt maar heel weinig op Stalin.
Of anders gezegd: we moeten er steeds waken voor wat Jaap Montfrooy in zijn bijdrage in Bezorgde vaders de contemporisering van het verleden noemde: een eigen, verdraaide interpretatie van uit de context gerukte gebeurtenissen uit het verleden rechtstreeks inzetten als argument in het politieke debat over tegenstellingen van vandaag. (zie ook mijn stuk over Snouck Hurgronje).
De totalitaire leer van Mohammed vertoont overeenkomsten met die van Lenin en Hitler maar ook verschillen en bovendien: we leven nu in héél andere tijden. In de tijd van Chamberlain en Churchill woonden er bijvoorbeeld geen miljoenen Duitsers of Russen in West-Europa. Onder de vele landen die gedomineerd worden door de leer van Mohammed zijn er op dit moment velen waar een praktijk bestaat die ver af staat van de oorspronkelijke leer van Mohammed.
En in de context van Midden-Oosten en mohammedanisme nog belangrijker: onder de andere spelers zijn ook heel invloedrijke. Landen als Saoedi-Arabië, Pakistan en de niet met een staat verbonden jihadisten van HUT, Al-Qaeda etcetera.
De geschiedenis herhaalt zich niet, maar dat wil niet zeggen dat we er geen waarschuwingen (of hoopvolle tekenen) aan kunnen ontlenen.
De waarschuwing die veel te weinig gehoord wordt, is dat het principe van 'de vijand van mijn vijand is mijn vriend' niet alleen moreel verwerpelijk is maar bijna altijd staat voor een enorme, levensgevaarlijke onderschatting van beide tegenstanders.
Het is oliedom om te denken dat we vanuit het Westen in staat zijn op een effectieve manier soennieten en sjiieten in het algemeen of Turkije en Iran in het bijzonder tegen elkaar uit te spelen. Het idee dat de westerse overheden in het onder een sinistere lente gebukt gaande Midden-Oosten de juiste (oppositie)groepen effectief kunnen ondersteunen, wíllen ondersteunen of zelfs maar identificeren is een illusie. Dat bewijst zich op gruwelijke wijze in Libië. Zelfs het televisieprogramma NieuwsUur combineerde gisteren een lofzang op de in Tunesië toegenomen vrijheid 'openlijk de islamitische godsdienst uit te dragen' met zorgen over de uitslag van de verkiezingen van aanstaande zondag.
Het idee dat christenen of atheïsten daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen in de richting van hervorming van de mohammedaanse leer zelf is dommer dan oliedom.

Noot 1) Er zijn ook aanwijzingen dat vanaf het verraad van Tsjecho-Slowakije, na München 1938 dus, Stalin eigenlijk al op die koers zat.  

Frans Groenendijk,  19-10-2011          

Reacties
# 1
marie:

Het vergelijken van gebeurtenissen , hoe scheef en uit de tijdgeest getrokken ook, is een troostmechanisme voor vreesachtige duiders van het heden. Je kunt er alle kanten mee uit. Meestal om aan te duiden dat het allemaal wel meevalt. Wat wel vergelijkbaar is, is het gezicht van tirannie. De methoden om zwijgen af te dwingen, en leugens die voor waarheid verkocht worden. En die in alle volken, en door alle tijden , vergezeld gaan van moord en doodslag om tegendenkers het zwijgen op te leggen.
De ideologieŽn wisselen in de loop der tijden, wat blijft is blinde trouw die verwacht wordt van volgelingen, en de blinde woede die afvalligen te wachten staat.
Je kunt een Erdogan niet met Stalin vergelijken, niet op zijn daden tot nu toe, maar zijn totalitaire streven zou een soortgelijke misŤre kunnen veroorzaken.
Waar ooit geknechte zielen de kans zien om aan de macht te komen zie je steeds hetzelfde patroon. Vrijheid beloven , en iedereen verplichten om in die narrow definitie van persoonlijke expressie te leven of te sneven.
Dat is de gruwelijke herhaling van dwang die de systemen voedt, die kwellingen rationaliseert, en krankzinnig vast blijft houden aan een reddersfantasie die de goedbedoelenden van de werkelijkheid scheidt .
Ik zou het boekje van Alice Miller graag aanbevelen : " Het drama van het begaafde kind " . Gaat niet over slimme kinderen, maar over de oorzaken van narcisme. Die misrekening en verkeerde zelfinschatting die het waarnemen van de realiteit blokkeren .

19-okt 2011 ,  11:19
# 2
Ester Lositas:

Ik geef zowel Turkije als Iran geen schijn van kans met het vormen van allianties met Arabieren.
De arabieren staan op slechte voet met de Perzen/Iranezen vanaf het begin van de emigratie weg uit Arabie in 630 en daar is nooit verandering in gekomen.
De Turken kwamen later de Arabische wereld binnenwandelen, rond 900, en ook die geschiedenis is vooral gekenmerkt door strijd.
Daarbij komt dat in islam de Arabieren eersterangs moslims zijn en Iranezen en Turken zijn shu'ubi, oftewel tweederangs moslims. Arabieren hebben nooit eerder samengewerkt met Turken, laat staan met Perzen.

20-okt 2011 ,  04:08
# 3
Frans Groenendijk:

Via de Hashemieten is er een link met het stukje over misdadig optimisme. Die zogenaamde 'arabische opstand' (tegen de sultan in WO I) hield erg weinig in. Het spektakel rond Lawrence of Arabia was een soort voorafschaduwing van de rol die media tegenwoordig spelen. De facto hoofdzakelijk (maar niet alleen) Arabische huurlingen.
Je kunt niet over de verhouding tussen Turken, Arabieren, Perzen, Saoedi's spreken zonder het over de oemma en het kalifaat te hebben. Dat speelt altijd op de achtergrond een zekere rol. Daarnaast is van belang wat je onder 'alliantie' verstaat.

21-okt 2011 ,  02:43
# 4
Max:

Hitler wilde tegen elke prijs oorlog met de Sovjet-Unie zien te vermijden als zijn troepen Polen binnentrokken.Toen Hitler besloot Polen aan te vallen, wilde hij niet dat Stalin het land hielp. Hij riskeerde al oorlog met Groot-BrittanniŽ en Frankrijk, die de Polen zelfstandigheid hadden beloofd, en het Duitse leger kon niet tegelijk in het oosten en westen vechten. Een van de redenen van de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog was namelijk dat de oorlog aan twee fronten woedde.Stalin had bezwaren tegen een eenzijdige Duitse aanval op Polen. Het land viel tot 1918 onder Rusland, en de bevolking in het oosten bestond vooral uit OekraÔners en Wit-Russen die van oudsher door de Russen werden bestuurd. De Duitse troepen zouden na de inval in Polen het industriŽle hart van de Sovjet-Unie gevaarlijk dicht naderen.Daarom stelde Hitler in 1939 Stalin voor Polen op te delen.Stalin heeft het pact met de Duitsers alleen gesloten uit angst aangevallen te worden en daarbij niet de steun van het westen te zullen krijgen. Begrijpelijk.Het is een leugen dat Stalin een vriendschapsverdrag sloot; het was een niet-aanvalsverdrag.Zonder MŁnchen zou geen Molotov- Ribbentroppact komen. Was het niet Tsjecho-Slowakije die als eerste werd verdeeld? En deden bijv. Polen en Hongarije niet vrolijk daar aan mee door delen van Tsjecho-Slowakije te bezetten? En waren dat niet Fransen en Engelsen die zelf meteen niet aanvalsverdragen met Hitler sloten? Deze landen zijn de ware aanstichters van de WOII. Diezelfde landen hadden Poland net zo aan Hitler opgeofferd in 1939.Dat pact is nooit een alliantie geweest maar een wijze voorzorg, te wijten aan het gedrag van de twee bondgenoten waarnaar de Sovjet-Unie sinds 1933 tevergeefs op zoek was: Parijs en Londen. Een voorzorg ook die de Russen van toen af hadden voorzien, voor het geval dat er van die averechtse alliantie niets in huis zou komen. Door dit niet-aanvalsverdrag kon de tweede wereldoorlog uiteindelijk gewonnen worden.Zonder de opoffering van het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest.Elke Europeaan zou elke dag moeten bidden en de Sovjet bedanken voor het feit dat hij de nazi heeft vernietigd en hem heeft bevrijd. † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † ††

02-jan 2012 ,  10:20
# 5
Frans Groenendijk:

Een bijzondere reactie. 'Poland'? Polen was 'zelfstandigheid beloofd'? 'dat hij (sic)de nazi heeft vernietigd'. Fransen en Engelsen als aanstichters van WOII? Is dit een vertaling uit een communistische en/of anti-semitische propagandatekst?

02-jan 2012 ,  10:36
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.