Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Mao, de mussen en de vrijheid van meningsuiting
De moeder van alle vrijheden en van de vooruitgang

Door een merkwaardig toeval dacht ik van de week terug aan een stukje *) dat ik ruim negen jaar geleden, op mijn toenmalige webstek, schreef over de Chinese inspirator van de SP: Mao Zedong. Het ging over zijn oorlog tegen de mussen.
Een minderheid van de tientallen miljoenen dodelijke slachtoffers die onder Mao's leiding werden gemaakt, kwam om het leven door wapengeweld of door zelfmoord. Hongersnood veroorzaakte meer doden. Voor een belangrijk deel werd die hongersnood niet veroorzaakt door de collectivisatie van de landbouw of andere foute bouwstenen van het socialistisch gedachtegoed, maar door de tirannie, de terreur als zodanig: omdat tegenspreken van Mao gevaarlijk was.

»
Mao zag dat mussen graankorrels aten en vaardigde het bevel uit om ze uit te roeien. Op grote schaal werd aan de oproep van de "grote roerganger" gehoor gegeven.
De campagne werd in de meest letterlijke zin een doorslaand succes: een of twee miljard mussen werden gedood.
zelfs niet vanwege een socialistisch inzicht dat de mussen een geheim verbond hadden met de kapitalisten

Heel even leek het of het bedoelde effect bereikt werd: vele miljarden graankorrels waren niet meer opgegeten door de mussen. Ik weet niet of ooit is uitgezocht of die schijnbare winst opwoog tegen de extra voedselbehoefte van de Chinezen vanwege hun fysieke inspanningen om de mussen net zo lang op te jagen dat ze uit de lucht vielen.
Veel erger was dat allerlei insecten nu minder werden opgevreten zodat de graanoogst daarna een reusachtige klap kreeg.
De mus was bijna volledig uitgeroeid en ook nadat later weer honderdduizenden exemplaren waren ingevoerd, herstelde de populatie van deze gezellige diersoort zich niet meer. De doden onder de mussen en de mensen vielen niet omdat Marx en Mao in hun jeugd nare ervaringen hadden gehad met mussen, zelfs niet vanwege een socialistisch inzicht dat de mussen een geheim verbond hadden met de kapitalisten, maar omdat -ingegeven door angst en hysterie- in de praktijk het denken aan Mao werd overgelaten.
Veel Chinezen hielden meer van Mao dan van hun eigen ouders
Mao had goed gezien dat mussen in het algemeen een vegetarisch dieet hebben. Hij had echter over het hoofd gezien dat ze, in de periode dat het er om spant -net als heel wat andere vogelsoorten- wel degelijk insecten aan hun jongen voeren.
Vanzelfsprekend waren er duizenden, misschien wel miljoenen mensen in China die hem dat hadden kunnen vertellen. De profeet werd echter niet bekritiseerd. Ook tien jaar later nog niet, ten tijde van de zogenaamde culturele revolutie:
Yu Xiangzhen, a Former Red Guard, Recalls Her Experience
Tania Branigan wrote in The Guardian, “Yu Xiangzhen was an idealistic 14-year-old when the Cultural Revolution broke out, and among the first to form a Red Guards group. "We were taught that Chairman Mao was closer to us than our parents — he was like a god to me," she says. (Tania Branigan, The Guardian, February 24, 2012, via 'Facts and details' )

Veel Chinezen hielden meer van Mao dan van hun eigen ouders.
Doet ergens aan denken.
 
*) De aanleiding voor mijn stukje was een discussievoorzet van het toenmalige Groningse CDA-statenlid Marc de Jager. Hij had geopperd dat de visstand bedreigd wordt door zeehonden die immers vis eten. Om de visserij meer kans te geven zouden de zeehonden misschien moeten worden doodgeknuppeld. De Jager is nu gedeputeerde voor het CDA in de provincie. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stond hij op plaats 20.

Frans Groenendijk,  23-10-2012          

Reacties
# 1
Victor Onrust:

Een mooi stukje. Alleen de voetnoot klopt niet. Ik heb nergens gelezen dat zeehonden of andere viseters behalve vis ook zaken eten die onze voedselproductie verhogen. In de voedselketen zijn het zuivere concurrenten van de mens.

23-okt 2012 ,  09:32
# 2
Frans Groenendijk:

@Victor Marc de Jager was natuurlijk nogal provocerend bezig door juist over doodknuppelen te schrijven. Dat lukte in zoverre dat er aardig wat mensen waren die aangaven hem te willen doodknuppelen e.d.. Ik ben het ermee eens dat de mussen van Mao niet precies te vergelijken zijn me de zeehondjes van de Jager (grappige naam), maar ik zou de opmerking dat zeehonden 'zuivere' concurrenten zijn van de mens niet voor mijn rekening willen nemen. De concurrentie is nooit zo 'zuiver'. Bejaagd te worden door roofdieren heeft bijvoorbeeld een ander effect: bij de vangst door mensen zijn niet alleen de zwakkere exemplaren het haasje.

24-okt 2012 ,  03:04
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.