Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Mededeling 2

In navolging van Trias heb ik ook nog eens kritisch naar mijn priori­teiten gekeken en vast­gesteld dat ik te veel tijd en ener­gie kwijt ben aan K&K. Dat gaat ten koste van belang­rijke andere zaken. Mijn inschat­ting is dat enkele honder­den mensen waarde­ring hebben voor dit weblog en enkele tien­tallen mensen het een belang­rijk medium achten. Een enkele keer worden artikelen genoemd in de commen­taren van reguliere media en op uiteen­lopende internet­fora. Dat is aardig, maar te weinig in verhouding tot de inspanningen.
Er ging van mijn kant vooral veel energie zitten in het streven om elke dag toch tenminste één nieuw stuk te plaatsen met een minimaal niveau. Die doelstelling laat ik vallen. Graag blijf ik artikelen van Ester, Mariëlle, Roos, Toon, Eduard, Tipo en anderen hier publiceren. De hoeveelheid bijdragen die ik zelf lever zal ik verlagen naar een of twee per maand; ook in de hoop dat de kwaliteit dan hoger komt te liggen.
De beste wensen voor 2012. Te vrezen valt dat het in politiek opzicht een interessant jaar zal worden.

»
.  

Frans Groenendijk,  31-12-2011          

Reacties
# 1
louis-portugal:

Beste Frans ook jij bedankt voor jou nimmer aflatende ijver.
Hoewel ik veel op deze sites lees kan ik ook niet alles behappen en af en toe kom ik natuurlijk ook dezelfde artikelen op andere sites tegen.
Ik ben het helaas ook met jou eens dat veel te weinig mensen deze sites bezoeken hetgeen erg jammer is.
Ik zie wel telkens nieuwe namen maar het zijn er te weinig.
Ik wens ook jou een voorspoedig 2012 en nog af en toe inzicht van jou te vernemen.

31-dec 2011 ,  01:34
# 2
marie:

Mmm Frans, jouw eigen bijdragen verlagen verlagen naar één of twee per maand lijkt mij nogal gekunsteld. Schrijf gewoon wat je kwijtwilt, en por de halfontwaakten op.
Vanzelfsprekend dat je artikelen van je bondgenoten publiceert, en we hadden het er al eerder over. Stel je voor dat Churchill ooit bezweken zou zijn onder de miskenning en beschuldigingen . Hij kon niet anders dan in de waarheid van zijn observaties leven. En terwijl hij zich moest verdedigen tegen de blindheid van zijn tijdgenoten smeedde zijn geest plannen ter verdediging.
En was hij klaar voor de afrekening toen de tijd er rijp voor was.
Wellicht regeert de onnozelheid voorlopig voort, maar er komt een point of no return. Erop of eronder , en dan kun je maar beter op de hoogte zijn van alle machinaties en leugens van de tegenpartij.
Het is niet voor niks dat ze zo fanatiek exposure proberen te voorkomen van hun ware bedoelingen.

Het kan het daglicht niet velen.

31-dec 2011 ,  02:42
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.