Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Mevis, hoogleraar te Rotterdam

In de Volkskrant van vandaag (9/7/11) staat een interview met de Rotterdamse hoogleraar Mevis die naast strafrecht en strafvordering kennelijk ook penitentiair recht in zijn leeropdracht heeft.

De interviewster vraagt hem wat hij vindt van goedkopere en efficiëntere geprivatiseerde detentie-inrichtingen en min of meer vanzelfsprekend is hij daar geen voorstander van. Misschien was dat wel de reden waarom juist hij voor het interview werd gevraagd en niet iemand anders. Maar dat hij er zo over denkt blijkt veel minder interessant dan waarom.
»
Zijn uitgangspunt is dat strafrecht en de daarbij behorende detentie tot de kerntaken van de overheid behoren en dat het een vorm van abdiceren van de overheid zou zijn om dat aan particulieren over te laten. Hij zegt dat wel niet met zoveel woorden maar het blijkt uit zijn verontwaardigde toon. De interviewster komt met een aantal praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland, waaruit blijkt dat het in de praktijk beter gaat voor de gevangenen zelf en voor de overheid die de kosten moet betalen, maar het overtuigt de hoogleraar niet. Het principe deugt niet volgens hem. Als de overheidsinrichtingen het duurder of slechter doen, dan is het zaak om te onderzoeken waar dat aan ligt. Misschien wel, denkt hij, omdat het gevangenispersoneel bij de overheid hoger is opgeleid en dienovereenkomstig beter wordt betaald. Misschien zijn het er wel meer ook dan bij de particulieren. Het hoger opgeleide personeel dat in grotere aantallen aanwezig is kan zich permitteren gemoedelijker met de gevangenen om te gaan, ze bijvoorbeeld meteen laten telefoneren met een voor haar eindexamen geslaagde dochter in plaats van daar drie dagen mee te wachten tot het weer beldag is.

Ik geef u deze voorbeelden om U de onwezenlijke sfeer te laten proeven die uit het interview blijkt , maar U kunt het natuurlijk beter zelf even lezen, zo lang is het helemaal niet.
de onvermijdelijke conclusie is dat het strafrecht en de criminologie in Nederland en andere westerse landen in een crisis verkeren


De hoogleraar in kwestie vindt het onbestaanbaar dat gevangenissen geprivatiseerd worden ook al is dat even veilig en worden de gevangene er naar hun eigen overtuiging beter behandeld: we zouden het in de zorg toch ook niet toestaan dat iemand in een particuliere kliniek beter behandeld werd dan in een regulier ziekenhuis!, was zijn reactie.

Eigenlijk ben ik het met zijn uitgangspunt wel eens dat gevangenissen bij de overheid thuis horen en niet bij particulieren en dat als blijkt dat particulieren het goedkoper en dus waarschijnlijk ook efficiënter kunnen doen er reden is om na te gaan hoe dat komt.
Maar daar zou toch een zinnig verhaal van te maken zijn en dat is wat in het interview helemaal niet gebeurt.

Je vraagt je af hoe zo’n onbeholpen man in godsnaam ooit hoogleraar geworden is en de onvermijdelijke conclusie is dat het strafrecht en de criminologie in Nederland en andere westerse landen in een crisis verkeren. Aan de hoogleraren kan men de kwaliteit van een vak afmeten. Men meent in de criminologie ondanks overstelpende bewijzen van het tegendeel nog steeds dat detentie-inrichtingen verbeterhuizen zijn, waarin mensen worden heropgevoed. Niemand heeft in dat wereldje meer een idee waar het strafrecht voor dient en het naar de zin maken van gevangenen acht men er een teken van beschaving.

Vraag het de gemiddelde, beschaafde niet-jurist en niet-criminoloog en hij of zij zal U antwoorden dat straffen onaangenaam moeten zijn voor de gestraften, hoe onaangenamer hoe beter. De grens is daarbij gelegen waar straffen ongebruikelijk en wreed worden, zodat van martelen sprake zou zijn.
Een grens is ook het onbedoelde leed, dat gedetineerden ondergaan van hun medegevangenen en waar in ons systeem nauwelijks tegen wordt opgetreden.
Maar voor het overige is erg onaangenaam en kort beter dan aangenaam en lang. Insiders in het strafrecht, behalve de gevangenen zelf, die erom lachen, menen dat hoe beschaafder en aangenamer, hoe beter de gevangenen uit de detentie komen en ze menen ook dat het daarom begonnen is.
Behalve deze hoogleraar dan, die bovendien meent dat het gelijkheidsbeginsel meebrengt dat niemand elders beter behandeld mag worden dan in een rijksstrafinrichting.  
Het staat vandaag ook op het weblog van Toon zelf.

Toon Kasdorp,  09-07-2011          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Het paradigma is: daders zijn slachtoffers. Dat zit er zo ingeramd dat ik zelfs twijfel of het sarcasme uit de laatste regels wel goed overkomt.
Ik denk dat de stand van zaken nog erger is dan naar voren komt uit dit verhaal.
Gezond verstand en realiteitszin zijn verdacht in dit soort kringen.

09-jul 2011 ,  12:44
# 2
jongbloets:

Mischien een idee om deze hoogleraar bij te laten spijkeren door een stagiair. Laat als examenopdracht bv. uitzoeken of private straf-inrichtingen het beter aanpakken dan de bestaande.
Schrijf een brief aan de kamer waar U dan vervolgens uit dat onderzoek een proefballonnetje op kunt laten, een nieuw te bouwen privaat huis van bewaring !

Vlakbij mijn huis staat de voormalige Willem II kazerne, nu een huis van bewaring.
Daar zitten een fiks aantal BELGISCHE gedetineerden, omdat ze in Belgie het aantal gevangenen kennelijk geen plekje kunnen geven. Misschien een idee om het dan eerst DAAR uit te proberen en vervolgens als dat goed gaat het HIER te implementeren ?
De 'insiders' weten het al: Ook Belgen vinden de huidige gevangenissen maar niks. Klagen over te weinig sportmogelijkheden, te weinig onderwijs, te weinig contact met medegevangenen, slecht eten en een slechte bezoekregeling bijvoorbeeld doen ze toch wel !

Tsja, misschien zijn private instellingen dan ook niet het 'je van het' maar allicht kan er dan misschien minder geld uitgegeven worden en wat minder geklaagd !

10-jul 2011 ,  08:13
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.