Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Mietjes krijgen slaag

Brussel anno 2011. Jonge Maghrebijnen bedreigen op straat een homoseksueel en proberen hem te wurgen. Hij vlucht een nabijgelegen pittazaak binnen en smeekt om hulp maar daar wordt hij pas gewelddadig in elkaar getimmerd. Op facebook verwerken sommige mensen een stopbord in hun profielfoto als symbool tegen “agressie op homo’s”. Daarnaast is er een litanie van verontwaardiging in zowel pers als parlement over “homohaat”.
»
Vervreemding
Mijn verontwaardiging over deze laffe agressie werd enkel overstegen door het zelfbedrog van de reacties erop. Er zijn immers nog meer mensen die fysiek aangevallen worden door moslims, maar blijkbaar tellen enkel homoseksuelen.
Enkele voorbeelden uit mijn eigen omgeving, in volgorde van kwaad naar erger:
Gent.
Na middernacht keer ik alleen huiswaarts na een avond kroegbezoek. Twee Marokkanen stoppen met een brommer en roepen me iets toe. Nietsvermoedend ga ik er op af en vraag wat ze bedoelen. Uit het niets krijg ik een harde vuistslag in het gezicht en val achteruit. Instinctief sta ik op en ga op hen af. Ineens weer die vuist vanuit het niets. Ik val achterover maar voel niets. Ik besef dat het beter is af te druipen want te geïntoxiceerd om me te verdedigen.
Sint-Niklaas.
Een vriend keert huiswaarts ’s avonds en komt voorbij een Marokkaanse vzw (soort café). Men trekt hem naar binnen en doet de deur op slot. Men dwingt hem om al zijn geld af te geven maar hij verweert zich, fysiek en luidruchtig. Na veel geduw en getrek duwen ze hem buiten.
Eens buiten beseft hij een paar gemene messteken in de buikstreek te hebben gekregen. Gelukkig enkel vleeswonden.
Brussel.
Een vriendin gaat naar huis van haar werk, wordt letterlijk de struiken in getrokken en verkracht. De Marokkaanse dader wordt later gepakt en veroordeeld omdat er meerdere klachten waren tegen hem. (Vergelijk het Zweedse Malmö waar bijna alle verkrachtingen op blanke vrouwen – 8O% van de slachtoffers – worden gepleegd door moslims)

Er vinden meer van deze feiten plaats dan “agressie op homoseksuelen”, toch plaatst niemand daaromtrent symbolische boodschappen op zijn facebook, noch stellen ze verontwaardigde vragen in parlement of pers.
Uit politieke correctheid verengt men een probleem tot iets dat toelaatbaar is binnen het officiële denkkader: homohaat. Maar ‘homohaat’ is slechts één aspekt van een breder probleem waar veel meer mensen mee af te rekenen hebben: de gevolgen van immigratie en islamisering.
Het is moeilijk kiezen voor het vee dat door politieke correctheid is geconditioneerd: voor moslims/immigratie of voor homoseksuelen. Dus verzinnen ze maar een schijnprobleem. En zelfs als er problemen zouden zijn met ‘homohaat’ is dit nog niet relevant voor de samenleving als geheel, want homoseksuelen zijn een groep zonder maatschappelijke relevantie, enkel een uitvergrote en bevoordeelde minderheid.

Het tragische is dat deze mensen zelf agressie op homoseksuelen -die ze zo verafschuwen- in stand houden.
Door het echte probleem te verdringen, beletten ze de oplossing. Door te blijven stemmen op de traditionele politieke strekkingen houden ze hun beleid van immigratie en islamisering in stand. Het is vervreemding in twee betekenissen van het woord: (a) geforceerd om samen te leven met vreemden die hier niet thuishoren, en (b) de vervallen wereld waarin je leeft niet meer begrijpen. Men is gechoqueerd over een homoseksueel die een paar meppen krijgt, maar niet over de werkelijke bedreiging van onze toekomst: het stedelijk onderwijs in Antwerpen is voor de helft allochtoon, in Brussel is Mohammed de meest gekozen jongensnaam, er zitten op vrijdag meer mensen in de moskee dan op zondag in de kerk, statistieken beweren dat bij de huidige trends Europa in 2050 voor één derde islamitisch is.

Tribaal/islam vs Universeel/christendom
Conflicten met jonge moslims in het christelijke Europa hebben te maken met het verschil in sociale structuren. Islamsamenlevingen hebben veelal tribale structuren (stammen) gebaseerd op het principe van zelfhulp: iedereen hangt samen en helpt elkaar. Westerse samenlevingen zijn staten gebaseerd op het principe van autoriteit: een kleine groep met monopolie op geweld zorgt voor veiligheid (politie, staatsveiligheid, rechters). Staten behandelen iedereen gelijk volgens universele regels, tribale samenlevingen kennen geen universele moraal, geen schuldbesef (enkel eergevoel) en verdedigen onvoorwaardelijk de eigen groep.
Onze manier om veiligheid te organiseren is efficiënter maar heeft wel onze samenleving verweekt, onze sociale samenhang gedestabiliseerd. Daarom hebben we geen verweer tegen tribaal denkende groepen wier agressie niet onderdrukt is en die geen reden nodig hebben om elkaar te verdedigen.

Islam is geen oorzaak van tribaal gedrag, of omgekeerd, maar islam en tribale structuren zijn eerder twee communicerende vaten. De echte problemen met islam als geloof kennen we in Europa nog niet maar komen wel al naar de oppervlakte: de islamitische sluier, sharia-denken (persoonlijk statuut, blasfemie, apostasie), cultuur van haat voor ongelovigen met alle gevolgen daarvan (van ‘overlast’ tot verkrachting).
De dreiging van de islam is niet militair of terroristisch, in die zin dat de islamwereld Europa niet op die manier kan klein krijgen. De dreiging is in de eerste plaats demografisch door de combinatie massa-immigratie en nataliteit. Cruciaal in het bestrijden daarvan zijn een terugkeerbeleid (i.p.v. regularisaties & gezinshereniging) en afschaffing van sociale zekerheid. Programma’s betreffende geboortebeperking in Egypte bijvoorbeeld leren dat afgeschafte overheidssteun voor kinderen (samen met het onderwijsniveau van vrouwen) verantwoordelijk was voor een sterke daling van het geboortecijfer.
Belangrijk is ons niet te laten chanteren. (Tegenover het cynisme van Europarlementariër Daniel Cohen-Bendit: “Te laat ! (…) Er zijn over heel Europa meer moslims dan er Nederlanders zijn. Wat je er ook van vindt, die mensen zijn daar en blijven daar” – Humo 2O/30 juni 2011). Wat nog niet binnen één mensenleven tegen onze wil is opgedrongen, kan ook op één mensenleven langzaamaan worden terug gedraaid. Deïslamisering gaat even snel als islamisering, en zonder bloed of ellende zoals dat met islamisering gepaard gaat.


Weerbaarheid
Er valt iets te leren uit dit voorval in Brussel, in de eerste plaats over onszelf. Neem bijvoorbeeld het volgende incident:
Lokeren. Een vriend komt van de Lokerse feesten en botst op een groepje Maghrebijnse hangjongeren. Ze bedreigen hem met een revolver. De man pakt de revolver vast en plaatst de loop tegen zijn slaap. Hij roept: “Schiet dan, lafaard!” De dader met geweer aarzelt, en voor hij het beseft kreeg hij een trap, en nog een, en zakt hij in elkaar op de stoep. De rest vlucht. Politie komt toevallig langs en maant de man aan om gauw weg te gaan voor ze terugkomen met een grote groep.
Wat zo beangstigt met geweld van moslimmigranten is die combinatie van domheid en gewelddadigheid. Je begrijpt dat er niet te praten valt. Wat zo afstoot is dat ze steeds in groep handelen en groeploze, weerloze prooien uitzoeken. Maar dit alles is deels onze eigen angst om te vechten, de lafheid waarmee we niet opkomen voor elkaar.
Mietjes krijgen slaag, dat is de ijzeren wet waaraan zowel homo’s als hetero’s onderworpen zijn. Het is dwaas om te rekenen op politie en politici. Onze belangen liggen bij elkaar, niet bij de overheidskaste die eigen agenda en belangen heeft. Zolang we niet opkomen voor elkaar, zolang we zelf niet weerbaar worden, heeft geen enkele politieke daad betekenis. Weerbaarheid en samenhang groeit van onder naar boven, niet omgekeerd. Het is noodzakelijk te stemmen op anti-migratiepartijen maar dat is een pover substituut voor een samenleving die uit zichzelf de staat normen oplegt.

Mietjes krijgen slaag. Jonge kerels in Europa gaan beter terug op zoek naar de man in zichzelf en elkaar. Ze luisteren beter niet naar wat de mietjes in politiek en media hen proberen wijsmaken en voordoen: de vrijheid verraden in plaats van er voor te vechten, de beschaving relativeren in plaats van te laten domineren. Teveel jonge kerels in Europa zijn al cynisch zonder te hebben geleefd. Teveel van hen zijn al gecorrumpeerd voordat ze zijn afgestudeerd. Nog nooit zaten ze zo massaal hun spieren op te pompen in fitnesscentra maar nog nooit waren ze zo zwak. Iedereen schaamt zich blijkbaar voor iets, behalve voor het foute te doen, voor zich te laten doen.
Dit betekent geen terugval in machismo, brutaliteit, en particularisme. Echte weerbaarheid is meer dan het verdedigen van jezelf of een oppervlakkinge mannelijkheid. Het is een terugkeer naar onze natuurlijke banden met volk, territorium en geloof. Het gaat om onze natuurlijke autoriteit, onze natuurlijke rechten, onze natuur zelf. Beschaving zonder natuur wordt leeg en decadent, een mietje.
Verstandige mietjes en verstandige moslims zijn ons daar dankbaar voor. Want wij doen wat zij niet kunnen namelijk de vrijheid en beschaving garanderen waar ze zo schaamteloos van genieten.
 
Oorspronkelijk gepubliceerd op Catholica, Katholiek magazine voor Nederland en Vlaanderen

Eduard Ciuba,  04-07-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Goed stuk. Het probleem zit in het gedogen van een westerse vijandige cultuur, op alle fronten. Als de moslim cultuur zichzelf niet corrigeert en zich aanpast dan zijn de problemen niet oplosbaar meer, anders dan door een zeer gerichte re-migratie politiek met alle sociale spanningen vandien.

04-jul 2011 ,  01:05
# 2
Caroline:

Ik smeek de heren hier al jaren om wat meer testosteron, maar op de een of andere manier doet de Nederlandse man daar niet aan. Dat dit om meer dan één reden betreurenswaardig is, behoeft geen betoog.

04-jul 2011 ,  01:53
# 3
toni:

En ook de Paus staat nog achter de islam ,waar moet het heen het is in Europa zeer beangstigend en de overheden en politie geven geen thuis en laten het gebeuren .Er komt een tijd dat de burgers zelf ingrijpen .

04-jul 2011 ,  06:42
# 4
G.Deckzeijl:

Alle door allahschreeuwers gepleegde overlast, criminaliteit, verkrachtingen, zelfs moord komen uitsluitend voort uit de koran en wel soera 3:151.
Daar staat vrij vertaald: maak alle ongelovigen bang.
Enige remedie om aan alle ellende een definitief einde te maken is: denaturalisatie* en uitzetting naar het land van herkomst van daders en verwekkers.Meer weten?
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8288
*(linkse) smoesjes inzake juridische implicaties, statenloosheid e.d. zijn niet aan de orde: ze behouden het paspoort dat ze bij geboorte ontvangen, van dat paspoort is het voor betrokkene verboden afstand te doen.

04-jul 2011 ,  07:06
# 5
Thomasson:

De beroemde generaal Patton was eens aangesproken over zijn harde houding tegenover de soldaten onder zijn commando. Zijn antwoord was als volg: “Zij hoeven niet van mij te houden. Het is goed dat ze bang voor mij zijn”. Zijn woorden moeten ons in de toekomst leiden. Inderdaad. Mietjes zijn altijd de slachtoffers. Een volk van mietjes wordt onder de voeten gelopen. Is dat wat de Belgen, Nederlanders, Zweden enz. willen? Onder de voeten te lopen van geïmporteerde primitieve volkeren? Laten de geesten en werk van Rubens, James Ensor, Van Eijck, Rembrandt, Spinoza en Erasmus verdwijnen voor een stelletje geitenneukers uit de woestijn? Aanbieders van een door bloed doordrenkte (af)god en een pedofiele moordlustige profeet? Is dat wat wij waard zijn?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren in Europa groepen van jonge mensen die durfden te vechten tegen een zeer geraffineerd en gevaarlijke vijand. Ze vochten voor hun vrijheid en vaderland. Dat deden ze tegen wil en dank van alle Quislingen, Musserts en General Pètain die namens de vijand in de regering zaten. Europa van nu heeft te kampen met 40 jaar van hersenspoeling via beleid, media school enz.. Inderdaad. Politici en politie hebben eigen agenda. Zij dienen de utopie uit het lied van John Lennon ‘Imagine’ over landen zonder grenzen. Voor deze utopie zijn ze bereid slachtoffers te maken onder hun eigen volk.

Het is tijd om tegengas te geven. Hoe? Ten eerste realiseren dat Islam in Europa is het Nazisme van de Tweede Wereldoorlog en de migranten staan gelijkwaardig aan de SS en Wehrmacht van toen. Wij hebben te maken met een geïmporteerde VIJAND. Tegen een vijand moet men vechten en wegdringen naar de plaats waar hij vandaan kwam. Er is voor Moslims een weg: Oprotten uit Europa.
Wij kunnen verwachten, in de nabije toekomst, een bloedige (burger)oorlog. Maar op een dag zouden wij weer vrij zijn.

04-jul 2011 ,  10:28
# 6
Frans Groenendijk:

Naar mijn mening is discussie over 'remigratie' en 'denaturalisatie' van mensen met twee halve nationaliteiten (nog lang) niet aan de orde.
EERST komen andere kwesties.
Op volgorde van toenemend belang:
1. De angst en lafheid onder de meerderheid van de bevolking.
2. Het mengsel van zelfhaat, schuldgevoel, cultuurrelativisme en marxisme bij een aanzienlijk deel van de bevolking.
3. Het mengsel van arrogantie, lafheid en desinteresse voor de concrete werkelijkheid bij een aanzienlijk deel van de elite.
Op het moment dat we die drie grote problemen overwonnen hebben of in ieder geval flinke stappen hebben genomen daartoe, komen die vragen pas serieus aan de orde.
Het zou goed kunnen dat door die vooruitgang de problemen tegen die tijd al veel kleiner zijn geworden en slechts zeer kleine aantallen mensen daadwerkelijk en voorgoed de grens over gezet moeten worden.

04-jul 2011 ,  11:05
# 7
zande:

Precies wat ik altijd ventileer, Europeanen, maar met name Nederlanders, zijn sulletjes. Ik ben er nog niet eens uit of ik het wel verantwoord vind om zo'n verzameling lafbekken en zachtgekookte eieren vrij rond te laten lopen. Als de islam Nederland overneemt, het zij met geweld, het zij door flink door te fokken, is er eigenlijk niks tegennatuurlijks gebeurd. Een masculine, viriele maar wat achterlijke geweldscultus tegen een stelletje vergrijsde sukkels die zich vooral druk maken om hun OV jaarkaart en het concertgebouw orkest.De uitslag laat zich raden.

04-jul 2011 ,  11:43
# 8
Frans Groenendijk:

Als altijd moet ik glimlachen om de smeuiigheid van je reactie, Zande, maar ik heb wel kanttekeningen. Lafheid is niet alleen van deze tijd en ook niet alleen iets van Nederlanders of Europeanen. Lafheid is altijd wijd verspreid geweest. Dat geldt ook voor andere westerlingen, sterker nog: dat geldt voor alle culturen, inclusief die van Afrika en het Midden-Oosten. Zie Eduards laatste voorbeeld.
In Nederland lijkt er soms wel een wedstrijd in lafheid gaande, dat is dan weer wel uniek.
En de vraag is wat er aan te doen behalve steeds 'smeuiiger' worden in je uitlatingen? De binnenkort op te richten Stichting krijgt wat mij betreft op den duur ook een taak of tak op juridisch vlak: bijvoorbeeld ter ondersteuning van mensen die een burgerwacht willen vormen of zelf procedures startentegen politie-functionarissen die mensen oproepen geen aangifte te doen van misdrijven omdat de politie hun veiligheid niet kan of wil garanderen.

04-jul 2011 ,  02:02
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.