Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Wie denken wij wel dat we zijn! Nederland is een muggenpoepje

VOORLAATSTE deel in het feuil­leton: ‘in de staats­examen­groep Neder­lands als tweede taal’, waarin de tweede groep ten tonele wordt gevoerd en ook weer afgaat
Ik ben nu geko­men bij de op een na laatste afle­vering van dit feuil­leton, waarin ik zo goed moge­lijk hebben proberen op te schrijven wat ik heb meege­maakt op het werk. Als de lezer mijn stukjes alleen maar 'leuk' heeft gevonden, heb ik gefaald. Als er lezers zijn, die na het lezen van dit feuil­leton tot de con­clusie zijn gekomen dat ik een slecht mens, onbe­kwame docent, xeno­foob, zuurpruim of racist ben, in plaats van een betrokken persoon die zich in toe­nemende mate zorgen is gaan maken over hoe wij in Neder­land bezig zijn, vind ik dat meer dan jammer.
Ik zou willen...
»
dat de groep allochtonofielen [1], waar ik tot voor kort zelf ook bij hoorde, een beetje kritischer tegen immigratie, islam en inburgeronderwijs gaat kijken. Zou betuttelracisme [2] in Nederland vaker vóórkomen dan racisme? Wie weet.
Ik ben, na het lezen van ego-boeken van mensen die met allochtonen werken, van allochtonen zelf -soms tussen twee culturen-, van onderzoeksjournalisten van allerlei pluimage, van krantenberichten en filmpjes over de islam en immigratie, anders gaan denken over het begrip ‘goeddoen.’

Dit feuilleton gaat over een staatsexamengroep Nederlands als tweede taal en niet over een inburgergroep!
Ik geloof niet in het nut van de inburgertrajecten. Zowel de zwakke als de wat betere leerlingen hebben naar mijn mening meer baat bij ‘gewone’ taallessen. Verplicht inburgeren is trouwens een contradictio in terminis.
vertelt hij schaamteloos dat hij al dagen bezig is met de verbouwing van het huis van zijn ouders
Aan de gemaakte inburgertoetsen is niet af te lezen of iemand wel of niet ingeburgerd is. Er wordt nauwelijks tijd besteed aan het leren van de taal. Het wordt niet erg gevonden dat mensen krom en verkeerd spreken. Als de luisteraar maar begrijpt wat ‘eruit’ komt, is het goed genoeg.

In de groep Inburgering, integratie en participatie op Linkedin schreef iemand een keer dat het niet nodig is dat buitenlanders Nederlands leren, omdat Nederland toch maar een onbetekenend muggenpoepje op de wereldkaart is.
Ik vind het leuk om mijn didactische kwaliteiten te gebruiken om gemotiveerde! mensen met een normale intelligentie, Nederlands! te leren.

Voor de volledigheid en als opmars naar de apotheose van dit feuilleton schrijf ik hieronder nog een kort stukje over de groep waarmee ik tweede maanden voor ik stop met werken, begin. Er zitten vier perfect Nederlands sprekende cursisten in. Een jonge Surinaamse die in haar geboorteland haar mbo-opleiding net niet heeft afgerond. Een Marokkaanse die hier bijna dertig jaar woont en die als vrijwilligster bij de formulierenbrigade heeft gewerkt waar ze buitenlanders hielp met het invullen van allerlei papieren. Een Turk die hier de basisschool en het vmbo heeft doorlopen en de contracten niet wil tekenen omdat hij vindt dat hij gepest wordt door de sociale dienst. De man zegt dat hij vanwege rugklachten niet in staat is te werken, maar vijf minuten later vertelt hij schaamteloos dat hij al dagen bezig is met de verbouwing van het huis van zijn ouders. Een Soedanees Daoud. De dertigjarige Soedanees woont al lang hier, is in Nederland naar het mbo gegaan maar heeft zijn opleiding niet afgemaakt omdat hij naar eigen zeggen met justitie in aanraking kwam. Daoud is een knappe bink. Hij draagt fleurige kleding, heeft een stralende lach en parelend witte tanden, leuk rastahaar en een echte mannenstem. Hij speelt in een muziekbandje en heeft optredens in clubs en wordt daarvoor betaald. Daoud vindt het leuk om te discussiëren maar schrijft niet graag. Ik kom te laat en met tegenzin tot de conclusie dat Daoud verwend is en zich alleen inspant als hij daar zin in heeft. Hij vindt dat ik hem niet genoeg inspireer en de motivatie om iets aan zijn schrijven te doen, ontbreekt hem.

Gelijktijdig met de vier bovengenoemde cursisten starten er nog een krompratende, laaggeschoolde Bulgaarse met een laag IQ en erg lange tenen. Een vrolijke, sympathieke Afghaan die me over de oorlog in zijn land vertelt en zegt dat het daar onder het communisme nog het beste was omdat er toen strenge regels waren waaraan mensen zich hielden. En een ijverige, jonge Roemeense die hier aan de universiteit studeert.

De beginsituatie van deze groep is heel anders dan die van mijn andere staatsexamengroep. De meeste cursisten zijn in staat om zelfstandig in hun boeken te werken en vier van hen doen dat ook. Ik moet weer zoeken naar de juiste aanpak, maar op Daoud en de Bulgaarse na, gaat iedereen snel door het lesboek heen. Het gaat wel redelijk goed allemaal totdat er na drie weken, met tussenpozen van een paar dagen nog vijf cursisten in de groep geplaatst worden.

Als eerste is er de Kaapverdiaanse die pas drie maanden hier is, weing begrijpt en nog geen dertig woorden Nederlands spreekt. De krantenberichten die ik voorlees en de gesprekken die er gevoerd worden, zijn abacadabra voor haar. Ze is echter gemotiveerd en wil graag meedoen en vraagt heel veel aandacht. De tweede cursiste is een jonge, vlotte Columbiaanse die kauwgom kauwend en met koptelefoon op, de klas inkomt. Ze lacht vrolijk als ik haar gedrag vergelijk met dat van sommige jongeren in het openbaar vervoer. Als ze na een korte twijfel inziet dat ik geen grapje maak, begrijpt ze wat er van haar verwacht wordt.
Wat vervelend voor je
Ze spreekt beter dan de niet zo heel erg intelligente, lieve Georgische vluchtelinge die bij een andere taalaanbieder een inburgeringscursus volgt en in de afgelopen twee jaar al krom heeft leren praten. Een gezellige, luidruchtige Pool komt iedere lesdag direct vanuit zijn werk naar school en is altijd anderhalf uur te laat. Als hekkensluiter is er dan nog de enigszins gestoorde Angolees Waha wiens stembanden niet helemaal goed lijken te functioneren. De man kan niet normaal praten. Hij schreeuwt altijd. Waha is niet doof.

Ik moet in twee niveaugroepen werken. Als ik de beginners help, moeten de gevorderden zelfstandig werken en andersom. Waha denkt goed te doen. Hij geeft zijn buurvrouw een dictee. Ik schat het aantal decibel waarop hij ‘spreekt’ op 98 (?). Waha kan het dictee dat hij aan zijn buurvrouw geeft, niet nakijken. Hij kan nauwelijks schrijven. Zijn handschrift (ja, ik weet dat ik dit vaker heb geschreven) is dat van een zwakke leerling aan het begin van groep drie van de basisschool. Hij kan niet op de regel schrijven en zijn letters zijn ruim 1,5 bij 1,5 centimeter groot. Hij kan zijn adres niet foutloos spellen.

Ik werk twee dagdelen met de groep, voor het derde dagdeel is geen vaste kracht te vinden. Ik stuur een mail naar het hoofdkantoor. Ik schrijf dat het niet mogelijk is goed les te geven aan de groep en krijg als antwoord: ‘Wat vervelend voor je.’

Volgende week het laatste deel

1 Allochtonofiel is een term die door Robbert van Lansschot wordt gebruikt in zijn boek Café Mogadishu
2 Betuttelracisme is een term die door Eddy Terstall is bedacht. Hij gebruikt hem ook in zijn boek Ik loop of ik vlieg
 
Na het schrijven van mijn boek ’Inburgeren in de praktijk, persoonlijk verslag van een docent’ dat een periode van tien jaar beslaat, heb ik nog een jaar gewerkt bij een taalaanbieder die inburgeringslessen en taallessen verzorgt voor allochtonen die al dan niet verplicht zijn een cursus te volgen. Sinds eind juni 2011 ben ik niet meer werkzaam als docent Nederlands als tweede taal. Na lang twijfelen heb ik besloten mijn ervaringen van het afgelopen jaar als een soort feuilleton hier op Keizers & Kleren te schrijven. Dit was het voorlaatste deel

Roos Friesland,  13-02-2012          

Reacties
# 1
Meneer Storm:

@Roos Friesland: in de 1e zin na de koptekst staat een fout.
Het moet zijn: ...waarin ik zo goed mogelijk heb geprobeerd op te schrijven wat ik heb meegemaakt op het werk...
Waarom zet je in de 3e alinea een uitroepteken achter "gemotiveerde" en "Nederlands?" Dat is niet gebruikelijk.

13-feb 2012 ,  10:29
# 2
Roos Friesland:

Ja meneer Storm, u heeft gelijk. Ik heb een fout gemaakt. Het had inderdaad: 'Ik heb het geprobeerd' moeten zijn.
Ik heb die uitroeptekens met opzet achter de woorden 'gemotiveerd' en 'Nederlands' gezet.

13-feb 2012 ,  10:58
# 3
Meneer Storm:

@Roos: dat laatste zal nooit een trend worden. Onderstrepen was beter geweest.

13-feb 2012 ,  12:56
# 4
Roos Friesland:

Meneer Storm,
het was niet mijn bedoeling om -met die uitroeptekens- een trend te zetten. Onderstrepen had ook gekund. Ik wilde benadrukken dat ik geen heil zie in de inburgertrajecten. Ik verwacht (en mag eisen)dat mensen in mijn klas hun best doen om Nederlands te leren. Ik doe mijn best om goed, interessant en zo leuk mogelijk les te geven, maar wil geen energie (meer) steken in mensen die helemaal niet wllen leren.

13-feb 2012 ,  03:35
# 5
Ans Hekerman:

Dit werk vereist(e) dus behalve KUNDE ook nogal wat KUNST!

13-feb 2012 ,  04:39
# 6
Frans Groenendijk:

@Ans Hekerman Zinvolle discussie vergt dan weer meer dan HERSENSCHETEN.

13-feb 2012 ,  05:18
# 7
toon kasdorp:

@Roos Friesland.

Jammer dat je er bijna mee ophoudt. Je feuilleton is zeker meer dan alleen 'leuk' Je schrijft met afstand het mooiste Nederlands van ons allemaal en jouw ervaring met de allochtonen, die alle lezers en schrijvers van Keizers en Kleren bezig lijken te houden, is 'uit het leven gegrepen'. Je zou mij een groot plezier doen als je een manier zou kunnen vinden om door te gaan.

13-feb 2012 ,  05:48
# 8
Roos Friesland:

Begrijp ik je goed Ans Hekerman? Bedoel je dat ik niet inventief of creatief genoeg was en ongeschikt was voor mijn werk als docent?
Dag Toon, bedankt voor je aardige woorden. Ze doen mij bijzonder goed.
Ik hoop de lezer in de laatste aflevering duidelijk te maken waarom ik sinds eind juni 2011 niet meer werk als docent NT2.
Ik zou de discussies die op linkedin gevoerd worden in de groepen Inburgering, integratie en participatie/ Multicultureel Netwerk/ Nederlands als tweede taal - inburgering enz. weer intensief kunnen gaan volgen en daarover kunnen gaan schrijven, maar ik denk dat ik daar helemaal niet vrolijk van zou worden. Ik wil 'de boel' eigenlijk een beetje afsluiten, achter me laten (ik weet niet of dat me gaat lukken)en me met andere dingen gaan bezighouden.

13-feb 2012 ,  06:35
# 9
Meneer Storm:

@8-Roos: pas op met linkedin en andere "social media..!!!"
http://tinyurl.com/6pxrzgs
Geldt trouwens voor iedereen die zijn/haar doopceel graag met jan-en-alleman wil "delen".

14-feb 2012 ,  11:30
# 10
ingeborg:

Goede column, helemaal mee eens. Ik heb zelf ook tijden in het buitenland gewoond en daar Nederlands gegeven en nu zijn we weer in Nederland en ben ik hier weer aan de slag. Gewoon een nuchter (ietwat zakelijke) benadering om de taal te leren werkt volgens mij altijd het beste. Deze mensen zijn niet zielig, ze zijn mals genoeg om in een ander land te wonen (waar kracht voor nodig is) en zullen ook hier er weer iets van moeten (leren) maken. Hetzelfde geldt ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen.

15-feb 2012 ,  10:23
# 11
Marja Rang:

Hai Roos,

Heel informatief stukje. De goede verstaander heeft trouwens een half woord nodig. Het gaat om de inhoud en laten we niet gaan zitten muggenziften over een komma of een streepje.De problematiek is echt al heftig genoeg.Hiermee bezig zijn, en je nek uitsteken, is slopend.Geloof mij maar,en dat komt voornamelijk omdat je door niemand wordt gesteund, zodat je het gevoel hebt dat je maar in de tunnel blijft zitten en om hulp blijft roepen. Verder kan ik me nauwelijks voorstellen, dat een Nederlander met een objectieve blik naar onze samenleving niet ziet dat er ontzettend veel in ons land door een halfslachtige 'gooddoer-houding' totaal naar de 'klote' is geholpen. Het woord tijd dat we eens wakker worden.
Daarom is het jammer dat je gaat stoppen,maar ik kan het wel befrijpen. Misschien is er een opvolger!!!!

16-feb 2012 ,  12:12
# 12
Roos Friesland:

Dag Marja,
bedankt voor je aardige woorden. Ze doen me goed.
Het woord 'muggenziften' was ook bij mij opgekomen, ik wilde het niet gebruiken, maar ben blij dat jij dat wel hebt gedaan.
Als je zou willen, zou jij ook heel wat kunnen schrijven over je werk, maar ik begrijp op mijn beurt weer dat jj daar niet zo'n 'zin' in hebt.

16-feb 2012 ,  01:12
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.