Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
‘Negerhoeren’: racisme, machismo en/of trouwjihad

Dit is afle­ve­ring 17 van de zon­dagse serie op K&K.
Het getoon­de hoofd is van Fouad Si­dali. Hij is een van de voor­mannen van de PvdA-Am­ster­dam, media­per­soon­lijk­heid en lid van het lande­lijk bestuur van de partij van Spekman en Samsom. De afbeel­ding is afkomstig van een TV-uitzending van kort na het uitkomen van het filmpje Fitna.
Na de vertoning van beelden daaruit, wijst hij erop dat die afkom­stig zijn uit het buiten­land. Niet alleen zijn Nederlandse moham­medanen van nu (2008) heel anders dan die in landen waar moham­medanen in de meerder­heid zijn, meneer Sidali kan zich niet voor­stellen dat zelfs over tweehonderd jaar Nederlandse moham­medanen zich zo zouden gaan gedragen, zo liet hij weten bij het progamma van de Bekende Nederlanders Pauw & Witteman.
Wanneer mohammedanen hier in Nederland die Fitna-personages gaan imiteren, maakt hij zich daar ook geen voorstelling van. Waarom zou hij ook: als het al in de werkelijkheid gebeurt hoeft hij het zich natuurlijk niet meer voor te stellen!


»
Belagen zwangere vrouw als straatruzie
Wanneer deze mensen bijvoorbeeld 'gematigde geloofsgenoten' met eieren bekogelen en met de dood bedreigen hoeft hij zijn voorstellingsvermogen niet meer op de proef te stellen. Sidali belt in zijn radioprogramma dan de organisator van deze actie, die inmiddels tot gevangenisstraf is veroordeeld, op en benadert hem met alle egards.
Het gebeuren heeft nogal wat aandacht gekregen, vooral dankzij GeenStijl

Meneer Fouad is namelijk voorstander van dialoog, zo legt hij uit via twitter, wanneer ik hem aanspreek op dit telefoongesprek: met je vijanden gaan mensen als Sidali namelijk het gesprek aan. Wanneer je je niet meer inspant tot gesprek, dan zou dat er immers toe kunnen leiden dat er met geweld gedreigd zou gaan worden of tot nog iets ergers…

Wanneer men in Nederland Fitna nog wat beter nadoet en de imitators bovendien niet zulke praters zijn, kan de dialoog een wat minder geschikt middel zijn om,… eh, ja om wat eigenlijk, wat wil Sidali bereiken? Laten we maar zeggen: om de zaak van de sociaaldemocratie te dienen.

Vijf jonge mannen roepen in Amsterdam 'negerhoer' naar een zwangere vrouw van Marokkaanse afkomst wanneer ze met haar vriend over straat loopt. De vriend, die een donkere huidskleur heeft, pikt dit niet en wordt door het ondeugende vijftal afgetuigd, ook de zwangere vrouw krijgt klappen. Korte tijd later heeft ze een miskraam. Het gebeuren heeft nogal wat aandacht gekregen, vooral dankzij GeenStijl. Net als veel nette mensen legde GeenStijl daarbij de nadruk op het racisme aspect.
Ook op Joop.nl [1] en bij Pauw & Witteman kreeg dat aspect de meeste aandacht. Maar er zitten meer verontrustende kanten aan het verhaal van deze mishandeling, dat het Parool in de kop boven een artikel erover aanduidde als 'straatruzie'…

Racisme
Her en der werd geopperd dat het hier eigenlijk niet om racisme ging maar om jaloezie: de jongens waren niet zozeer boos over de huidskleur van de vriend, maar over het feit dat zij geen Marokkaanse vriendin hadden en hij wel. Wanneer ze een blanke vriend had gehad, was ze ook uitgescholden, alleen met andere woorden: kaashoer of kankerhoer of zoiets. Of, nog gekker: het zou om een wat uit de hand lopende vorm van machismo gaan.
Het pijnlijke aan die verhalen is dat ze de ondertoon hebben dat de kwestie daarmee minder ernstig zou zijn. Dat is illustratief voor de obsessie met artikel 1 van de grondwet. Sinds dat grondwetsartikel, op voorstel van de communisten, gewijzigd is, bevat het een aanmoediging tot totalitair denken.
In mijn ogen is de kwestie daardoor juist ernstiger, zeker wanneer je je realiseert dat het te maken heeft met een heel specifieke vorm van 'machismo', die verbonden is met een leerstuk van het mohammedanisme.

Allah en de baarmoeders
Dit leerstuk komt rechtstreeks van Mohammed zelf (of van Allah), zij het niet in de woorden van deze sjeik-meneer. Ik houd niet van het gebruik van de kreet baardaap. Bij uitzondering vind ik die aanduiding voor deze sjeik echter uitermate geschikt.

In de afbeelding staat: "Allah ver­klaar­de dat zij daar­in enkel het sper­ma van een gelo­vige mag laten nestelen en niet het sperma van onge­lovigen" [2].
Even daarvóór heeft deze mens aan­ge­geven dat hij hier spreekt over baar­moeders, de baar­moeders van alle vrouwen, moham­medaans of niet. Zijn interpretatie van het -op zich al walgelijke- Koranvers 2:223 is dus dat volgens Allah alleen mohammedaanse mannetjes mogen paren. Ik gebruik hier 'mannetjes' niet als verkleinwoord. Ik schrijf 'paren' en niet 'trouwen'. De 'ideologie' van Ansaari is immers die van de alpha-mannetjes van bepaalde soorten onevenhoevigen: "mannetjes" is hier de tegenhanger van "wijfjes".
Ansaari's interpretatie is niet de meest gangbare, maar ligt wel degelijk ook in het verlengde van de geboden uit hoofdstuk 4 van de Koran die wel over trouwen gaan.

Trouwjihad
In mijn boek Islamofobie? schreef ik hierover nogal ingetogen:
Van het mohammedaanse gebod dat mannelijke volgelingen wel met niet-mohammedaanse vrouwen, maar vrouwelijke volgelingen alleen met mohammedaanse mannen mogen huwen, lijkt op het eerste gezicht niet zo veel dreiging uit te gaan.
Bij oppervlakkige beschouwing doet het denken aan het gezegde ‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’.
Met andere woorden: gemengde huwelijken worden van oudsher ook in samenlevingen met christelijke meerderheden als problematisch beschouwd.

Bij nadere beschouwing is dit gebod echter niet zo onschuldig. Wanneer een op de twintig mohammedanen (mannen en vrouwen) trouwt met een niet-mohammedaan -waarbij de niet mohammedaanse man zich dus noodzakelijkerwijs bekeert tot het mohammedanisme en bij een huwelijk van een mohammedaan met een niet-mohammedaanse vrouw in ieder geval de kinderen vanzelf (en meestal ook de vrouw) mohammedaans worden- is het aandeel van de mohammedanen in de bevolking van een land na enkele eeuwen verdubbeld.
Hierbij is het effect van het meestal hogere geboortecijfer onder mohammedanen en van het bedreigen van afvalligen nog niet meegerekend.

Je kunt je nog afvragen of Mohammed dit effect al had voorzien. In dat geval zou je vol kunnen houden dat het hier gaat om een 'toevallig' voor de verspreiding van het mohammedanisme gunstig uitpakkende eigenaardigheid van hun regels.

Het verhaal krijgt een heel andere lading wanneer je berichten leest over extremistische groepen in Groot-Brittannië en in India, die jonge mannen expliciet aanmoedigen te trouwen met niet-mohammedaanse vrouwen. Echt gruwelijk is dit aspect wanneer de berichtgeving van de christelijke nieuwsservice Compass over de situatie in Nigeria, ook maar in de verste verte op waarheid berust. 19 mei 2008 meldde de webstek van deze organisatie dat er bij rellen zes christelijke kerkjes werden vernield door een paramilitaire groep.
Op zich zelf al een schokkende gebeurtenis maar de aanleiding was nog honderd keer schokkender: twee christelijke meisjes die door mohammedanen ontvoerd waren om gedwongen te worden tot een ‘huwelijk’, werden door de politie bevrijd [3]. (blz 56)
Sinds de 'Arabische lente' komen berichten over deze trouwjihad ook uit Egypte. Vorige maand kwam in Pakistan de zaak Rinkle Kumari uitgebreid in het nieuws. Rechters en gewapende mohammedaanse demonstranten treden samen op om de minderheden te intimideren. [4]


De schaduw
Nu zijn Egypte, Pakistan en Nigeria ver weg en ook de situatie in Groot Brittannië is onvergelijkbaar met die in Nederland. De duidelijkste van die 'onvoorstelbare' Fitna-uitingen in Nederland komen van 'Belgen' die speciaal daarvoor naar Nederland komen. Maar dat betreft dan zaken die EN heel veel publiciteit genereren EN zo absurd zijn dat dit bij veel mensen niet verontrustend overkomt: veel gewone mensen die zichzelf moslim noemen en een greintje lef in hun donder hebben -niet politici zoals Sidali- schudden immers meewarig hun hoofd over die idiotie en dat schudden vinden veel mensen dan weer geruststellend.
Tot op zekere hoogte vind ik dat ook.
Maar intussen komen de donkerste kanten van het mohammedanisme ook in Nederland dichterbij.
Dat filmpje van die vieze sjeik -en zoals deze zijn er velen- is Nederlands ondertiteld. Wie doen dat? Het zijn waarschijnlijk niet dezelfde types die een Nationaal Islam Congres organiseren (met bijpassende puzzelopdracht) of een bekeerlingendag.

Het kan best zijn dat die vijf would-be alpha-mannetjes hun ideeën over vrouwen als akkers niet in contact met levende mensen hebben opgedaan, maar door het bekijken van clipjes van zo'n dode sjeik of het zelf lezen van de Koran.

Maar laat eens tot je doordringen in welke omgeving het 12-jarige ventje blijkbaar opgroeit dat aan het einde van de buitengewoon schokkende reportage Rauw en Puur van Mildred Roethof te zien is.
Hij spreekt over de plicht voor Marokkaanse vrouwen om met mohammedanen te trouwen en van zijn plan om met een ongelovige vrouw te trouwen die dan mohammedaans wordt. De trouwjihad dus. Hij kan dat niet zelf verzonnen hebben. Het stoere oudere meisje dat hij vol minachting benadert en die niets meer van het mohammedanisme moet hebben, laat zich nota bene uitlokken om argumenten uit het mohammedanisme, uit de Koran, te gebruiken om zichzelf te verdedigen.

"Ongepast, kent u die uitdrukking?"
Gaan de Sidali's, Marcouches en Dibi's van dit land op onderzoek naar de herkomst van de weerzinwekkende ideeën van dit ventje? Natuurlijk niet, ze weten namelijk best waar ze dan ongeveer uitkomen.
Sidali gaat dus in de tegenaanval. Hij twittert dat het helemaal niet met zekerheid vastgesteld is dat die miskraam het directe gevolg was van die 'straatruzie'. Walgelijk. "Ongepast, kent u die uitdrukking?" vroeg ik hem. Hij antwoordde uiteraard niet.
Ik schat dat meneer Sidali, net als Spekman of Dibi, heel goed te pruimen is als buurman. Ik zou misschien wel een tweedehands-auto van ze kopen of ze een grasmaaimachine uitlenen. Maar het idee dat deze mensen een serieuze machtspositie hebben in Nederland is me een gruwel.


Noten
1) stukje van Bart Schut op Joop.nl. Vooral de reacties zijn leerzaam: spreken van racisme onder Marokkanen is een vorm van racisme…
2) Merk op dat hij terloops en vermoedelijk onbedoeld de grenzeloze achterlijkheid van Koranvers 2:223, het akkervers, nog eens benadrukt: er is geen bevrucht eitje dat zich nestelt in de baarmoeder van de vrouw maar zaad.
3) Bron. Het bericht vermeldt dat in het dorp Ningi al minstens 13 christelijke meisjes ontvoerd waren door mohammedanen.
4) Zie ook  

Frans Groenendijk,  13-05-2012          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.