Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Noord-Europa is aan zet!

Althans volgens Coen Teulings, directeur van het Centraal Plan Bureau. Hij deed deze bewering in het programma Buitenhof van 27 november 2011. Wat bedoelde dit PvdA lid daarmee? Daarmee bedoelde hij, dat de Nederlandse en Duitse belastingbetaler, samen met de Finnen en de Oostenrijkers, de portemonnee moesten trekken om de Zuid-Europese wanbetalers te belonen voor hun fraude en gebrek aan discipline.
Men kan er lang omheen draaien, maar bottom line komt het daarop neer.

»
De hamvraag in de eurocrisis is dus: Is de Noord-Europese bevolking bereid om te betalen voor de Zuid-Europese?

Consequentie daarvan is dat we toekomstige generaties opzadelen met een Gordiaanse knoop van schulden. Onze eigen pensioenen en de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen dienen volgens Teulings dus te worden geofferd, omwille van de euro.

Het is maar de vraag of de Noord-Europese belastingbetaler daar ook zo over denkt.

Volgens Teulings is het vijf voor twaalf en dient 'de politiek' gezwinde spoed te maken met de totstandkoming van een sterk verhoogd noodfonds, dat voldoende geld heeft om de schulden van de Zuid-Europese lidstaten, Frankrijk en nog wat andere zwakke broeders te betalen. Noord-Europa, dat wil zeggen, u en ik, dienen garant te staan voor de schulden die Philippe en Juan Carlos hebben gemaakt.

Een typische sociaal-democratische, lees socialistische oplossing van de eurocrisis dus. Dat noemt men ook wel met een deftig woord 'Solidariteit'. Ja, met een hoofdletter, want het gaat hier niet om een paar kwartjes van Kok, maar om vele honderden miljarden.
Linksom of rechtsom, via het aanzetten van de geldpers van de ECB dan wel door het IMF in te schakelen, de Nederlandse en Duitse belastingbetaler dient het gelag te betalen.

'Merkozy' hebben gisteren aangekondigd het Stabiliteits- en Groei Pact te willen herschrijven, want dit Pact verbiedt het steunen van andere lidstaten. Al anderhalf jaar lang worden de regels overtreden, niet alleen van het Verdrag van Maastricht (de 'no bail out clause'), maar ook die van de ECB (het op grote schaal opkopen van dubieuze staats obligaties van zwakke eurolanden. Hier een artikel van Die Welt over dit onderwerp).

In het afgelopen woensdag uitgebrachte Green Paper lieten Barroso en kompanen er geen enkel misverstand over bestaan over de richting waarin de 'oplossing' van de eurocrisis volgens hen gezocht zou moeten worden: de uitgifte van euro obligaties. Link naar offciele tekst Green Paper (pdf)
Ook hier staat Noord garant voor Zuid.
Maar om optie 1 van dat Green Paper te kunnen realiseren zijn aanpassingen van de Verdragen nodig. Alles wat God destijds verboden heeft dreigt nu teruggedraaid te worden.
Inmiddels is ook bekend geworden dat het door Brussel inderhaast ingeschakelde IMF de portemonnee wil trekken om Italië 'te redden' (Hier LaStampa en hier de IMF daarover).

En waarom? Enkel en alleen om een mislukt euro experiment te redden? Louter omdat eurofiele technocraten niet willen toegeven dat zij zich schromelijk hebben vergist met de vlucht naar voren, die het vormen van de muntunie was.?

Oud euro-commissaris Bolkestein noemde eergisteren het splitsen van de eurozone 'onvermijdelijk'. (Link naar AD-artikel). Door de grote culturele verschillen tussen landen, vreest Bolkestein dat een opsplitsing van de munt 'onvermijdelijk' is.
We hebben iets geconstrueerd wat op de lange termijn niet werkt.
Bolkestein verklaarde verder onomwonden dat landen als Griekenland en Italië uit de eurozone moeten worden gezet en schoot 'en passant' het socialistische idee van euro obligaties af: 'een rampzalig idee'.
Dat is klare taal. Eerder had de directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, de heer Patrick van Schie ook al openlijk gepleit voor het opbreken van de eurozone en de vorming van een 'neuro', een Noord-Europese munt.

Deze eurocrisis laat goed het verschil zien tussen een maatschappij visie, gebaseerd op liberale grondslagen en een socialistische. Het legt het wezenlijke verschil bloot tussen de opvatting dat het individu verantwoordelijk is voor zijn daden en de visie dat de Staat de burger wel eventjes zal vertellen wat goed voor hem is. Daarom is de voorzitter van de liberale fractie van Europa, de heer Verhofstadt een wolf in schaapskleren. Dat is geen liberaal, maar een onvervalste socialist 'vermomd' als liberaal.

Het socialistische kamp, aangevoerd door de Barroso's, Van Rompuy's en Verhofstadt's van deze wereld willen dat u en ik naar hun pijpen dansen. Dat wij gehoorzaam zijn aan wat zij zeggen wat goed is voor u en mij. Dat is, aan het eind van de dag, in een notedop wat er aan de hand is.

Willen de burgers van Noord-Europa dat wel?

De vraag stellen is hem beantwoorden. Daarom wil de EU ook geen Europees Referendum houden onder haar bevolking met de vraag: 'wilt u dat de soevereiniteit van uw land wordt overgedragen naar Brussel of niet?'.

Een economische crisis wordt nu gebruikt om een fundamenteel politiek verschil van inzicht te beslechten. Dat Green Paper, dat (nog goed te keuren) ESM Verdrag, de uitgifte van euro obligaties, de beoogde aanpassingen van het S&GP, alles wordt uit de kast getrokken om een politieke visie op te dringen aan de burger.

Dat de Noord-Europese belastingbetaler daarvan de dupe is zal deze eco-eurocraten een zorg zijn. Immers, zij zullen voortaan wel bepalen wat goed voor u is.
Als het niet zo in-en-in triest was, zou men in een lachstuip schieten over zoveel wishful thinking.
 
'Wilbert' heeft er ook wat over te melden.
image

Trias,  27-11-2011          

Reacties
# 1
Ester Lositas:

Ik kan de acties van de Europese leiders in zo verre begrijpen dat ze de situatie gebruiken om veranderingen in Zuid-EUropa door te voeren die ook zonder Euro noodzakelijk zijn. Bovendien moet er tijd gerekt worden om de terugtocht naar een kleine Noord-Europese Eurozone op een politiek comfortabele manier te kunnen maken.

Want de Zuid-Europese landen zullen niet in staat blijken om hun schulden te voldoen, alleen al het begrotingstekort wegwerken is een groot probleem. De sleutel in het probleem zit in de Europese landbouwpolitiek: die draait voor het overgrote deel rond de landen die nu in de problemen verkeren. Het is nu wachten tot Duitsland zijn laatste reddingsboei heeft uitgedeeld aan anderen en ontdekt dat het alleen nog maar oninbare schulden op de balans heeft staan.

Over een tijdje zal een vakantie in Zuid-Europa hoe dan ook 20 tot 30 procent minder kosten dan nu het geval is. Dat is toch een zonnig vooruitzicht!?

27-nov 2011 ,  10:37
# 2
Michiel Scheffer:

Het is een bende, vooral omdat er in 2000 geen politieke ruimte was om een monetaire en politieke unie te vormen. IJdele hoop dat zonder crisis van het een het andere zou komen. Hoop van het hele politieke spectrum: sociaal-democratisch, liberaal en christen-democratisch. Zo moet je dat wel noemen. Je mag benoemen dat Noord-Europa nu solidair zal zijn met het Zuiden om het zuiden te disciplineren. De rekening is daarbij opgelopen omdat de lidstaten twee jaar hebben lopen talmen. Maar je moet ook de kosten van het alternatief meenemen. Politiek is te vaak het kiezen tussen twee kwaden, en de keuze is nu urgent geworden. Maar nationalisme betekent wellicht oorlog.

27-nov 2011 ,  10:57
# 3
trias politica:

@ michiel Scheffer. Het was inderdaad een zeer naÔeve gedachte van de toenmalige EU regeringsleiders om te veronderstellen dat de respectievelijke economieŽn van de muntunie wel naar elkaar zouden toegroeien met ťťn gezamenlijke munt. Dat geeft te denken over de kwaliteit van 'onze' bestuurders, vind u niet ?
De alternatieve kosten van opbreken moeten worden geschat. Dat is niet makkelijk. The proof of the pudding is in the eating, maar wie kijkt naar de Latijns Amerikaanse crisis in de jaren 90 en de situatie in UK jaren 80 (waar het IMF ingreep) moet vaststellen dat die economieŽn er relatief snel bovenop kwamen, nŠ devaluatie. Ik ben sterk van mening dat we die gok moeten nemen. Het alternatief -generaties lang betalen, vervlechting Europese schuldenberg- is sowieso onacceptabel. Niet alleen uit financieel, maar zeker uit moreel opzicht.

28-nov 2011 ,  12:27
# 4
Frans Groenendijk:

@Michiel Scheffer Ik zie die oorlogsdreiging niet. Hoogstens in het verre verlengde van een politiek die er op uit zou zijn om ook de brui te geven aan onderlinge handel, europese markt. Maar wie streven dat na, behalve misschien wat groepen in Hongarije of RoemeniŽ?

28-nov 2011 ,  12:45
# 5
tipo:

Uit de Green Paper over de Eurozone blijkt, dat de Europese Commissie geen flauw idee heeft wat ze doet. De rating van de bonds begrijpen ze niet. En voor zover ze het wel begrijpen, komt het er op neer dat de zes AAA landen de eerste 60% van de staatsschulden van 17 Euro-landen op zich gaan nemen. Wat cijfermatig niet kan, maar daarover geen woord. Ja, dat het nog onderzocht moet worden.

De Duitse grondwet staat Eurobonds ook niet toe, want de Duitse AAA-rating kan makkelijk stukgemaakt worden door slechte begrotingsdiscipline in Italie, Spanje en Frankrijk en daar heeft de Duitse Bondsdag niets over te zeggen. Het alternatief is een Europese Economische autoriteit die toeziet op begrotingsdiscpline, maar ook daaran zal eerst een Duitse grondwetswijziging vooraf gaan, omdat het een overdracht van het budgetrecht van de Duitse Bondsdag betekent.

Barosso stelt dus iets heel onvoldragens voor, wat in Duitsland ongrondwettelijk is en waarvan de AAA-rating niet werkt of uberhaupt niet kan werken. Als dit het alternatief voor oorlog moet zijn, dan mogen ze wel een beetje beter hun best doen en niet met dit soort brugklas-werkstukjes aankomen. En dat kan ik als betrekkelijke leek al doorzien.

28-nov 2011 ,  02:04
# 6
tipo:

Slechts 1 opmerking over hetgeen de heer Teulings meende te moeten zeggen over Solidariteit: Onno Ruding schreef al in 1986 aan de Tweede Kamer dat de overdracht van middelen naar landen met excessieve begrotingstekorten als gevolg van de Euro als 'single currency' ONACCEPTABEL is. Heeft de heer Teulings dat gemist?

28-nov 2011 ,  02:08
# 7
Caroline:

Oorlog? Wie maken er oorlog? De bakkers en de slagers en de putjesscheppers? Nee natuurlijk, dat doen de machthebbers. Alle geklets van 'er komt oorlog' is niets anders dan het bedriegen en bedriegen van de burgers door die machthebbers, die er zelf een dure en gevaarlijke puinhoop van hebben gemaakt. "hou me vast, anders ga ik schieten'. Kom op zeg, zo stom zijn we toch niet met zijn allen dat we daar intrappen.

Er komt revolutie als men niet ophoudt met de malligheid, dat is wat er in de lucht hangt. Dat weten de brokkenpiloten natuurlijk best, en ook dat als het euro-spel uit is, ook hun spel uit is. En dat dan het beste wat ze hebben te hopen is dat de beul het kort zal maken.

Vrijheid, het is nog nooit zo dicht bij geweest.

28-nov 2011 ,  03:47
# 8
Ester Losita:

Nee, Tipo, dat heeft Teulings niet gemist, maar Teulings heeft een jaar of wat geleden meegeschreven aan het programma van de PvdA.

Solidariteit is bij hem gewoon de kreet waarmee hij de mensen in de richting van meer socialisme duwt.

28-nov 2011 ,  04:05
# 9
toon kasdorp:

Het europrobleem gaat ons allemaal aan, zelfs de EU landen die niet tot de eurozone horen. Het lijkt me verstandig om eerst te kijken of de euro te redden is en zo ja wat daarvoor de meest efficiŽnte methode is. Als het efficiŽnt is dat de redding in eerste instantie door de Noordelijke landen wordt gefinancierd dan zal dat een prijs zijn die betaald moet worden maar die later zal worden verhaald op landen die wel profiteren maar niet of verminderd delen in de kosten.
Het lijkt me onwijs om de feitelijke analyse, het formuleren van een oplossing en de verwijten over en weer door elkaar heen te laten lopen. Dat Barroso niet zoín bekwame man is hoort niemand te verbazen. Was hij dat wel dan zou hij daar niet zitten als voorzitter van de Commissie. Delors vonden de niet-Fransen indertijd wat al te bekwaam en voortvarend.
De knappe mensen zitten in Frankfurt bij de ECB, maar dat betekent niet noodzakelijk dat daar ook de oplossing vandaan moet komen. Het zou beter zijn om het noodfonds zo snel mogelijk op te tuigen met eerste klas financiŽle mensen en dat fonds met een reddingsplan te laten komen. Als het plan zinnig is en de steun krijgt van de belangrijkste landen komt de financiering van zelf wel. Op dit moment is snel en doortastend handelen belangrijker dan de vraag wie in eerste instantie de rekening betaalt. Voorlopig wordt het progressief duurder hoe langer wachten met maatregelen.

28-nov 2011 ,  04:21
# 10
tipo:

@toon kasdorp
Er is maar 1 oplossingsrichting waarop aangestuurd wordt: centralisering van fiscaal en economisch beleid binnen de EMU. Dit, terwijl centralisering van monetair beleid de bron van alle ellende binnen de EMU is. Met centralisering van fiscaal en economisch beleid komen daar twee nieuwe bronnen van ellende bij. Het is namelijk niet democratisch, het zorgt voor uitzichtloze hoge werkeloosheid in gebieden met een lage arbeidsmobiliteit en er is simpelweg geen 'one fits all'-oplossing op fiscaal en economisch gebied in heel de EMU. Daarvoor zijn de verschillen op ontelbaar veel terreinen te groot.

Er wordt altijd 1 oplossingsrichting vergeten: decentralisering van monetair beleid.
devaluatiemogelijkheid voor nationale munten. democratisering door decentralisatie.
Behoud van budgetrecht in nationale parlementen
Bescherming van democratie-en ten opzichte van elkaar door bail-outs te verbieden en supranationale herverdelingsmechanismen binnen de EMU uit te sluiten.
En een gemeenschappelijke munt als reservemunt boven 17 nationale munten met de waarde van de D-mark, waar ieder land zijn munt naar wens aan kan koppelen en ontkoppelen.

Naast de ondemocratische en voor sommige gebieden funeste weg van centralisering is er namelijk ook de weg van decentralisering, onder de voorwaarde dat de EU de afzonderlijke democratie-en tegen elkaar beschermt. Die optie wordt geeneens besproken in het Europarlement, terwijl deze het meest voor de hand ligt als respect voor privaat kapitaal en democratie tot de kernwaarden van Europa hoort.

Ik heb dus niks met snelheid van beslissingen, als deze geen respect voor privaat kapitaal en democratie in zich draagt.

Zelfs het Europees Parlement ziet vrijwel unaniem de media, de speculanten en de ratingbureau's als grootste vijand en de EP is nu hard op weg een eigen realiteit te cre-eren buiten de greep van media, ratingbureau's, democraten en de markt zelve om. Voor wie voeren ze dan nog een centraal monetair beleid, als iedere private instelling en burger in Europa als vijand wordt gezien?

Deze Euro, in deze vorm, is enkel bedoeld als achterdeur naar een federaal Europa en dat moet gestopt worden.

Het monetair beleid moet dus decentraal, zodat privaat kapitaal en democratie weer kernwaarden in Europa worden. Het enige dat de EU moet doen verzaakt ze: Dat is het beschermen van een democratie tegen de eigenaardigheden van een andere democratie.

Want wat is het redden waard? De Euro als centraliserend project, of je eigen Euro's en je eigen inspraak op je eigen lot?

28-nov 2011 ,  10:21
# 11
tipo:

Kortom:
1. Doel de EC en het EP is EUROLAND, met een schatkist, Europese belastingen, een ongekozen financiŽle minister en er wordt GEEN tegenspraak geduld.
2. Voor dat doel zijn alle middelen heilig: vervormen cijfers (inflatie, werkloosheid, staatsschulden, begrotingen in officiŽle rapportages), ontkennen van bestaande verdragen, leugens, bedrog, met het opzettelijke doel om media om de tuin te leiden.
3. De EC en het EP genieten geen democratische legitimatie, maar doen wel alsof zij de wil van de bevolking vertolken.
4. De EC en het EP is inconsistent ten opzichte van de ECB. De ECB doet momenteel gewoon alles wat God verboden heeft en staat wel degelijk onder politieke invloed.
5. De EC en het EP trachten heimelijk het ESM Verdrag door de parlementen te jassen rond de Kerst, aangezien dan veel burgers op vakantie zijn en de algemene houding 'vrede op aarde is'.
6. De EC en het EP trachten heimelijk creditrating agencies weg te bonjouren, omdat hun boodschap niet in de kraam van de EC en het EP past.
7. De EC en het EP draaien oorzaak en gevolg van deze crisis om. De politieke beslissing om monetair beleid te centraliseren is de oorzaak van deze economische crisis en niet andersom.

Vandaar dat Euroland geen respect voor de Europese kernwaarden zoals privaat kapitaal, vrije nieuwsgaring, vrije markt, transparantie, nationale soevereiniteit en democratie heeft. Euroland is de dystopie van alles waar het verlichte Europa ooit voor stond. Een doodenge ontwikkeling.

28-nov 2011 ,  11:20
# 12
toon kasdorp:

@ tipo
Mijn mening over het gebrek aan behoorlijke organisatie van de Eu wijkt niet erg af van de jouwe. Kijk maar op mijn site onder het hoofd Europa en je kunt een paar weken bezig zijn. Maar de euro is een acuut probleem dat ons en alle andere landen van de eu veel geld kan kosten en al gekost heeft door inadequaat ingrijpen. Het moeilijke onderdeel van het probleem lijkt steeds weer te zijn dat er een soort dubbele straf staat op amateuristisch handelen. Het lost het probleem niet op en het ondermijnt het vertrouwen. Ook het laatste kost veel geld.

29-nov 2011 ,  03:09
# 13
tipo:

@toon kasdorp
Na wat artikelen op uw blog gelezen te hebben, zijn we het eens, denk ik. Zo denk ik er over:
Een gemeenschappelijke euro naast de gulden

Decentralisatie en democratische invloed (en devaluatie in sommige landen) kan door nationale valuta naast de Euro plaatsvinden als concurrerende munten naast elkaar mogen bestaan. De enige fout van de Euro is, dat het een 'single currency' is. Wanneer het monopoliegeld geen monopolie meer heeft, ontstaat er ruimte om op nationaal niveau in monetair beleid af te wijken, zonder andere landen nodeloos te schaden of het hele systeem op te blazen.

De EC en het EP laten echter liever economisch en fiscaal beleid in dezelfde fuik zwemmen als de Euro, zonder dat er een weg terug is. Daarmee komt het hele systeem op het spel te staan. Vooral ieders democratische inbreng en privaat bezit. Maar regionaal ook de kans op werk in Griekenland en Spanje. Daarnaast ook de vrijheid om er over na te denken (dat is al gevaarlijk naar het schijnt) of de vrijheid van ratingbureau's om instanties en landen te analyseren en de resultaten publiek te maken aan de vrije markt. Centralisatie om de Centralisatie leidt tot devaluatie van belangrijkste Europese waarden. Vooral de liberale (van privaat bezit en vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring) waarden, maar net zo goed de sociaal-democratische waarden (van arbeid die adelt met inspraak van arbeiders). Daarom begrijp ik het standpunt van de VVD en de PvdA niet. Waarom willen die centraliseren om te centraliseren? Ik heb geen idee.

29-nov 2011 ,  05:10
# 14
toon kasdorp:

@ tipo

Zou het niet praktischer zijn om af te spreken dat we internationale handel in D-marken afrekenen in plaats van naast de nationale munten er een euro op na te houden? Twee munten in hetzelfde land lijkt me nogal omslachtig.

29-nov 2011 ,  05:24
# 15
tipo:

@toon kasdorp:
Twee munten biedt keuzevrijheid. Soms zal de Euro ideaal zijn, bijvoorbeeld als je internationaal handelt en exporteert, als je geen wisselrisico's wil, als je een sterke munt wil die zijn waarde behoud, maar ook niet zo sterk wordt dat je je uit de markt prijst.

Soms is de drachme ideaal, als je de overheidsuitgaven van Griekenland wil verlagen en de concurentiekracht van Griekenland wil verbeteren of als een Griekenland failliet moet gaan op gecontroleerde wijze. Een nationale munt in omloop is dan niet omslachtig, maar een must.

De andere keer is de Gulden ideaal, bijvoorbeeld als je wilt rentenieren van het spaargeld op je bank of pensioenfonds je helemaal niet van plan om te exporteren.

Exporteurs willen een andere munt dan renteniers en die willen weer een andere munt dan bestuurders in een land met weinig concurentiekracht. Vandaar zo veel munten.

De Euro als monopoliegeld was te simpel. Enkel nationale munten hebben het nadeel van onderlinge wisselkoersen. Vandaar mijn pleidooi voor het beste van twee werelden.

29-nov 2011 ,  05:41
# 16
trias politica:

@Toon,

Even kort, want ik heb weinig tijd.
Herinner je je nog wat je schreef over het ESM Verdrag bij mijn artikel Chaos ?
Welke prijs we ook moeten betalen Toon, bij het uittreden van deze verderfelijke dictatoriale coup, elke prijs valt in het niet bij het weggeven van onze vrijheid en soevereinitiet. Eens ?
Dat moet dus eerst geregeld worden, dan maken we daarna wel de rekening op, die het minste kost.

@Tipo,

Ik blijf vraagtekens plaatsen of jouw oplossing in de praktijk algemeen geaccepteerd zal worden door de bevolking. Mensen identificeren zich met een munt. Jouw voorstel is complex.

29-nov 2011 ,  11:47
# 17
tipo:

@Trias
Het is niet veel anders dan 11 jaar geleden. Toen de US-dollar nog de munt was waarmee je internationaal handelde. Bijvoorbeeld als Shell olie ging kopen.

De Euro zal sowieso tijdens de transitieperiode nog een tijdje als rekeneenheid blijven bestaan, om rechtszekerheid rondom 100-den miljarden aan staatsschulden te kunnen bieden en een referentiepunt te zijn waarmee je naar andere valuta's om kan rekenen.

Het gebruiksgemak van 1 munt voor overal is natuurlijk groter, maar nu de grenzen van een centraal monetair beleid zijn bereikt komen daar andere ongemakken voor in de plaats die veel meer impact hebben.

29-nov 2011 ,  12:04
# 18
tipo:

We kunnen internationaal natuurlijk ook in D-Marken betalen, zoals Toon zegt, en de euro (na de transitieperiode) echt afschaffen. Maar dan kunnen we die munt beter de E-mark noemen, zodat hij iets minder met Duitsland wordt geÔdentificeerd en internationaal ook echt geaccepteerd wordt als reservemunt van Europese bodem. Maar dat is politiek.

Het ideale monetaire beleid (in theorie) is nog veel ingewikkelder, waarbij iedereen een munt kan beginnen, zodra hij wil. Maar dat is in de praktijk nogal rampzalig. We moeten het alleen niet te simpel maken, want dat doet geen recht aan de complexe lappendeken die Europa nu eenmaal is en wil blijven. Zo is een opdeling in Noord en Zuid, bierdrinkend en wijndrinkend, protestants en katholiek ook te eenvoudig, omdat dat de nationale verschillen en nationale democratie-en ook geen recht doet, waardoor die dezelfde problemen krijgt als de huidige unie.

29-nov 2011 ,  12:19
# 19
trias politica:

@ Tipo, Hier een aardig artikel uit de Financial Times van vanochtend met diverse scenario's: http://blogs.ft.com/gavyndavies/2011/11/27/thinking-the-unthinkable-on-a-euro-break-up/#axzz1f2MMTo2Z
Ik moet het woordje 'hope' intikken om dit te posten, laat dat een teken zijn op de goede afloop van deze britale poging tot een ondemocratische dictatuur te vestigen..

29-nov 2011 ,  12:57
# 20
tipo:

@Trias
Gavyn Davies gaat uit van 'single currencies' en heeft geen parallelle muntunie in zijn schema staan. Juist vanwege de rechtszekerheid rondom bestaande afspraken in euro's zal dat de eerste stap moeten zijn.

Maar ik zie de EC en het EP die niet maken. De Tweede Kamer weet van het bestaan van deze optie (de EC en EP waarschijnlijk ook), maar hebben er De Jager of Barosso niet over bevraagd.

Ik snap iedereen die parralelle munten te complex vindt, maar complex is juist goed, als het onzekerheid over 100-den miljarden Euro's aan afspraken kan voorkomen. Want dat is geen pretje voor het financiŽle systeem. Dat is een crisis op zichzelf.

29-nov 2011 ,  01:19
# 21
trias politica:

@ Tipo, jazeker wel:
High quality global journalism requires investment. Please share this article with others using the link below, do not cut & paste the article. See our Ts&Cs; and Copyright Policy for more detail. Email .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) to buy additional rights. http://blogs.ft.com/gavyndavies/2011/11/27/thinking-the-unthinkable-on-a-euro-break-up/#ixzz1f5ojgbGZ

If the break-up occurs because a few peripheral currencies exit the euro, but the ďsingleĒ currency otherwise remains intact, then those investors who hold their funds within the German financial system could expect to see these ďeuroĒ holdings revalued against outside currencies like the dollar.

Ik zie de voordelen van paralelle currencies, maar niet tot Sint Juttemis. Het zou mogelijk moeten zijn om in een tijdsbestek van een jaar of drie een nieuw evenwicht te hebben bereikt. ECB moet in de tussentijd zorgen voor voldoende liquiditeit bij de Noord Europese banken, die forse afboekingen zullen moeten nemen op hun balansen, de juridische aspecten van de euro-contracten dienen adequaat te worden behandeld en er zal een duidelijke boodschap aan internationale beleggers moeten worden gegeven: this is what you get. Het probleem is Frankrijk. Een groot -politiek- probleem.

29-nov 2011 ,  01:34
# 22
tipo:

@Trias
Zo bedoel ik het ook.

Alleen zou ik het aan de Eurofielen gewoon verkopen alsof de Euro voorgoed gered is als we er nationale munten naast nemen. Met een stralende glimlach...

29-nov 2011 ,  01:54
# 23
tipo:

'Why the euro is a force of politicall centralisation' - Tony Curzon Price - The Salisbury Review - anno 2000:

http://www.scribd.com/fullscreen/63910037

Zeer lezenswaardig artikel van 12 jaar geleden, waarbij de huidige situatie naar analogie van de monetaire unie van de Zwitserse Cantons - voorspeld is.

Met de wijsheid van toen dus allemaal al bekend...

30-nov 2011 ,  01:21
# 24
toon kasdorp:

@ Trias 16.


Het Duitse Constitutionele Hof en veel internetdeskundigen zijn het eens. Voor het redden van de euro is opgave van soevereiniteit en autonomie van de eurolidstaten een te hoge prijs. Persoonlijk vind ik iedere oplossing onzinnig die macht bij het apparaat in Brussel neer zou leggen, maar het is wel een gezamenlijk Europees probleem en we moeten het met zijn allen oplossen, dat kan niet anders.
Het lijkt me uitgesloten dat de ECB onder voorzitterschap van een Italiaan haar vermogen om geld te scheppen gaat inzetten voor het redden van de Euro. Er schijnt een Duitse minister te zijn die dat heeft voorgesteld maar als het waar is, is het in elk geval niet de minister van financiŽn of van justitie geweest. Die weten beter. De statuten van de ECB staan het niet toe en het zou op termijn het einde van de bank betekenen.
Toch moet er een oplossing komen voor de crisis linksom of rechtsom en de idee dat het IMF of de nieuwe economieŽn dat voor ons gaan doen is niet realistisch. De opvatting van veel Duitsers en Nederlanders dat er geen geld van hun belastingbetaler moet gaan naar landen die hun begrotingen in het honderd hebben laten lopen in Zuid Europa is achterhaald. Dat het deze belastingbetaler geld gaat kosten staat al vast alleen de manier waarop nog niet.
Om de Duitse constitutionele gewetens te sparen zou het misschien een idee zijn om niet een gemeenschappelijk noodfonds maar een noodfonds per lidstaat op te zetten ieder met zijn eigen bemanning en verantwoordelijkheid. Tussen die fondsen of stichtingen zou een samenwerkingsverband kunnen worden opgezet met een dagelijks bestuur van drie mensen, bijvoorbeeld een Duitser, een Fin en een Nederlander: drie van de landen waar vooral het geld vandaan moet komen. We noemen de samenwerking Eurosafe. De gezamenlijke fondsen zouden over drie triljoen euro moeten kunnen beschikken,afkomstig van de belastingbetalers van de lidstaten of van wie ook maar verder wil financieren. Over dat geld gaat het driemanschap namens iedereen het bewind voeren. Eurosafe gaat de schulden van de eurolanden in moeilijkheden opkopen tegen de marktprijs van vandaag. De lidstaten krijgen ieder een aparte op de eigensituatie toegesneden regeling waarbij ze zo nodig tijdelijk nieuwe leningen kunnen krijgen en de oude leningen pas op termijn hoeven af te lossen. De rentebetaling ervan wordt verminderd of gestopt al naargelang dat nodig blijkt. Griekenland krijgt geen cent meer tenzij het uit de euro stapt. In dat laatste geval zorgt Eurosafe voor een schuldsanering en voor noodhulp.
Zo ongeveer zou een plan eruit kunnen zien en het zou het vertrouwen van de markten in de euro herstellen. Hoe meer vertrouwen hoe minder het kost. Hoe meer halve maatregelen aan de andere kant, hoe duurder alles wordt.
Dat is slikken voor de belastingbetaler hier en voor de politici elders in Europa die buiten spel worden gezet, maar er moet nu iets gebeuren en liefst voor Kerstmis.

30-nov 2011 ,  10:17
# 25
trias politica:

@ toon,

Dank voor uitvoerige antwoord. Ik verwacht dat men alle kaarten inzet op het IMF. De Europese politici komen er onderling niet uit, de belangen lopen niet parallel. Het idee van euro obligaties (het Green Paper) wordt vooralsnog door diverse regeringsleiders afgeschoten en optie 1 ervan eist een Duits referendum, het ESM Verdrag idem, aanpassing van protocol 14 voor een herzien Stabiliteitspact kan, maar niet voor structurele hulp. ook dan ligt het Duitse constitutionele Hof dwars.

Men zet in op het IMF. Zie wat er met ItaliŽ is gebeurd. Met Frankrijk gaat zodadelijk hetzelfde gebeuren.
Jouw idee is veel te omslachtig.
Wat er uiteindelijk uitkomt blijft koffiedik kijken. Misschien moet je volgende stuk zijn:'Hoelang heeft de euro nog te leven ?'

30-nov 2011 ,  12:27
# 26
toon kasdorp:

@trias.
Zo omslachtig is mijn idee niet. De organisatie ligt al grotendeels klaar in de vorm van het Europese noodfonds. De veranderingen die ik voorstel zijn in hoofdzaak juridisch en hebben de strekking om de Duitse constitutionele problemen te omzeilen. Dat de euro gaat veranderen staat wel vast. Hoe, dat weten we niet maar laten we ons niet met de naamgeving bemoeien, dat is het minst belangrijke onderdeel. Ik denk verder dat je VERWACHTING UIT ZAL KOMEN EN DAT MEN INZET OP HET IMF, MAAR DAT GAAT NIET HELPEN. EUROPA IS DAAR TE GROOT VOOR

30-nov 2011 ,  12:44
# 27
trias politica:

@ toon, ik heb nu geen tijd. Ik zal hier later op terugkomen.

30-nov 2011 ,  01:17
# 28
tipo:

@toon kasdorp:
Er is ook een andere oplossing. De IMF koopt direct een setje staatsschulden op. Zet deze bij de ECB neer als onderpand voor een lening. Koopt van die lening een nieuw setje staatsschulden en zet die weer bij de ECB neer als onderpand voor een nieuwe lening. Dat herhaalt zich zo een paar keer.

De ECB krijgt zo een heleboel waardeloze staatsschulden als onderpand aangeboden, maar heeft wel veel geld te goed van de IMF. Vervolgens strepen de ECB en de IMF de schulden tegen elkaar weg en haalt de ECB de staatsschulden uit de boeken.

Dit alles onder voorwaarde dat de probleemlanden hervormingen doorvoeren.

Zo verdwijnen er staatsschulden uit de boeken in ruil voor hervormingen in probleemlanden. Het zal echter wel inflatieverhogend werken en de rente op staatsschulden zal er door stijgen. Maar het is wel een manier om de staatsschuldbubble gecontroleerd te laten leeglopen.

Cruciaal blijven echter de hervormingen in de probleemlanden. Daar hangt alles van af. Daar heb ik geen vertrouwen in en geen zeggenschap over, want ik heb daar geen stemrecht. Vandaar de de IMF/ECB/kongsi enkel rampsoed kan afwenden voor een paar jaar, maar er op monetaire schaal toch iets structureel moet veranderen via verdragswijzigingen. Wat mij betreft richting decentralisering van monetair beleid, omdat dit minder problemen oplevert dan gecentraliseerd fiscaal en economisch beleid.

30-nov 2011 ,  06:43
# 29
tipo:

Een HanzeEuro is voordeliger voor NL.
Ik citeer Edin Mujagic, monetair- en macro-econoom, publicist en promovendus aan de Universiteit van Tilburg.
Voor mijn binnenkort uit te komen boek (http://www.detoekomstvandeeuro.nl) heb ik gedoken in handelsstatistieken van Nederland en de relevante Europese landen. Daaruit blijkt dat meedoen van de genoemde landen aan de Hanze-euro het wegvallen van ItaliÔŅĹ en Spanje goed kan maken. Uiteraard zullen er bedrijven, die veel naar die landen exporteren, zijn die veel schade oplopen. Maar zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, dan kan BV Nederland wel.

In 'De toekomst van de euro' toon ik aan dat zo een Hanze euro niet alleen economisch per saldo voordeliger kan zijn dan de euro die we nu hebben, maar ook sociaal en politiek. Bovendien blijkt een Hanze-euro juridisch te mogen, zelfs volgens de huidige Verdragen over de Europese Unie! Kortom, niets ligt de Hanze-euro in de weg, behalve de politieke wil.


http://www.beurs.nl/opinie/advies-en-analyse/3134019/tijd-voor-een-nieuwe-euro

30-nov 2011 ,  07:18
# 30
toon kasdorp:

@ tipo

Het is uiteindelijk een politiek probleem. ItaliŽ willen we er wel bij houden maar Griekenland niet bijvoorbeeld. Intussen lijken de meeste mensen niet in de gaten te hebben hoe ernstig het probleem is en hoe urgent een oplossing.

30-nov 2011 ,  08:04
# 31
tipo:

@toon kasdorp
Het is inderdaad een politiek probleem, waar geen economisch argument meer geldig is. Bij het grootste deel van de poltici is er de politieke wil om te centraliseren. Bij het grootste deel van de bevolking is er de wil om te decentraliseren. In ItaliŽ en Griekenland leidt die decentralisatie er zelfs toe dat een groot deel van hun inwoners er een economie op de schaal van de eigen familie- en kennissenkring op nahouden in een grijs circuit. Die overleven deze crisis wel.

30-nov 2011 ,  08:32
# 32
trias politica:

@ toon, #26.
Ik was u nog een reactie schuldig. Bij deze.
Het beleid van de nieuwe elite uit Brussel is erop gericht alle schuldenaren met elkander te vervlechten. Zo ook de economieŽn van de BRIC landen, aangevuld met grootse schuldenaars Japan en VS. Zoals ik schreef: als iedereen verantwoordelijk is, is niemand het.
Europa te groot voor het IMF ? Welnee. Die 200 miljard is zo gevonden. In ruil medezeggenschap en goedkope Iraanse olie. Of dacht je dat de aanval op de Britse ambassade toeval was ?
Ik schreef al in juli, na het bekendworden van het EFSF plan dat de kaarten op het IMF zouden worden gezet.
Maar los van het geld. Erger is de dreigende overdracht van de soevereiniteit van nationale lidstaten. Alleen die kunnen de macht van de bureaucratische elite uiteindelijk aan banden leggen.
Het alternatief ? Een zilloze maatschappij, waar de burger braaf 'ja-en-amen' mag zeggen, belastingbetalen en verder mag aanvaarden wat de boven hem gestelden goeddunken. Zelfstandig nadenken wordt zoveel mogelijk ontmoedigd, zo niet verboden. Een samenleving zonder hert en ziel, dat is wat at stake is.

30-nov 2011 ,  11:02
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.