Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
NOS-Journaal: vernieling kerk kopten eigen schuld
Een soort ground zero kerk, uh, ontmoetingscentrum

Inderdaad adembenemend, dit stukje 'berichtgeving' in het NOS-journaal van 27 november jl.. Ik zat erbij, en ik keek ernaar, en dat alles met stijgende verbazing en afschuw. Een weekje elders en het niet meer vlijtig volgen van het nieuws hier (toch al een opgave, je moet telkens checken of je niet naar het jeugd- of kleuterjournaal zit te kijken), valt de bevooroordeeldheid ervan blijkbaar meer op dan in afgestompte staat het geval is.

»
Waar ging het over? Over de vermoorde kopten en de afgebrande kerk (?) of het gemeenschapscentrum van de kopten.

Runderkamp legde het allemaal goed en duidelijk uit hoor, dat de kopten weliswaar dood waren (of misschien ook wel niet?) en het bouwwerk (dat misschien, oh schande wel eens een kerk had kunnen worden) kapot, maar dat dat zo was, dat zei natuurlijk helemaal niets over de schuldvraag. Het zou namelijk zo maar eens kunnen zijn dat óf de kopten het zelf gedaan hadden om moslims en de islam in een kwaad daglicht te stellen, óf dat de kopten het hadden uitgelokt door het bouwen van een kerk die ze valselijk aanduidden als gemeenschapscentrum. Waarom moet ik opeens aan de moskee bij Ground Zero denken? Oh ja, omdat dat een gemeenschapscentrum is en geen moskee natuurlijk.

De kopten deden hun verhaal, en de moslims vertelden het vrijwel klakkeloos door 'what's in a name' Runderkamp overgenomen verhaal van de uitlokking door en het daderschap van de kopten. De moslims droegen geen spoor van bewijs aan van hun mededelingen, de kopten hadden tenminste het vernietigde bouwwerk als bewijs.

Maar dat doet er allemaal niet toe natuurlijk. Het meest kwalijk van het vele kwalijke dat de NOS ons weer bood, was natuurlijk dat er nog niet het begin van een vraagteken werd gesteld bij de legitimiteit van het verbranden en vermoorden van mensen die mogelijk een kerk hadden willen bouwen. Dat daarop de doodstraf staat, zo was de nauwelijks nog impliciet te noemen boodschap: dat is normaal en redelijk in een land als Egypte waar de islam (NAVO zij gedankt) de dominante factor is. Niet alleen Ground Zero komt in gedachten, ook de berichtgeving na de moorden op Fortuijn en Theo van Gogh: het moest niet mogen, maar ....... Hoewel, ik vergis me: plaats voor een 'maar' was er niet in de verslaggeving van Runderkamp.

Voor mensen die iets weten van de islam en de talloze moorden op kopten (en eigenlijk op alle niet moslims) in de door de islam beheerde gebieden, maakt dergelijke berichtgeving alleen maar kwaad, en doet verder geen schade. Voor mensen die zich slechts door de MSM laten informeren zal dat anders liggen, daar gaat het propagandistische gif gewoon direct naar binnen.

Schaamteloos, of zou Runderkamp werkelijk gewoon alleen maar dom zijn, Slecht en niet in staat tot Böze?
 

Caroline,  27-11-2011          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Dit stuk staat terecht in de categorie 'dhimmitude'. Het gaat over het officieel tot tweederang verklaard worden van niet-moslims in gebieden die door hen veroverd zijn. Voor wie onbekend is met het begrip hier een link naar een introductie door wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pact_van_Omar

Het fanatiek tegenwerken door overheid en moslimbevolking van bouw of zelfs onderhoud van kerken leidt ertoe dat de koptische voorganger in het clipje uitroept 'dan noemen we het een ontmoetingsplaats'. De NOS suggereert nu tussen de regels door dat deze 'achterbaksheid' van de kopten vanzelfsprekend tot woede leidt bij de volgelingen van Mohammed. Die hebben het anti-koptische 'recht' immers aan hun kant staan.

27-nov 2011 ,  01:47
# 2
Charles de Gaulle:

Dit artikel is mij uit het hart gegrepen, wat zal het moeilijk geweest zijn om het in nette bewoordingen te doen, mij lukt dit reeds lang niet meer.
Vraag die overblijft is hoelang kunnen ze dit ongestraft blijven doen.Men behoort toch van een staatsomroep objectieve berichtgeving/nieuwsgaring te mogen verwachten, en van propaganda gevrijwaard te blijven?

27-nov 2011 ,  02:07
# 3
Ester Losita:

Het filmpje van Runderkamp toont n.b. een moslim geestelijke die letterlijk zegt: "De Kopten mogen het een ontmoetingscentrum noemen en als ze er dan toch een kerk van maken, dan mag die worden vernietigd'. Normaal gesproken geldt zoiets als een bekentenis of als opruiing.

Deze mededeling negeert Runderkamp volledig, want past immers niet in het wereldbeeld dat de NOS ons zo graag wil voorhouden.

Runderkamp enNOS vinden het kennelijk heel normaal dat niet-moslims in Egypte geen vrijheid van godsdienst hebben.

27-nov 2011 ,  02:59
# 4
sprx:

Ik had net beloofd nu eens niet woedend te worden tijdens het journaal, wel dat is op een mislukking uitgelopen.
Wel zit ik met de volgende vraag: hoe komt het toch dat opzich rationele min of meer ontwikkelde personen, er alles aan doen om de wandaden van de mohammedanen te verdoezelen of te vergoelijken, waarom deze islamofilie?
Waarom gaan ze mee in de leugens en de sprookjes, terwijl dat echt niet hoeft.

27-nov 2011 ,  03:06
# 5
Caroline:

@Ester Losita, en niet alleen dat. Want de moslims die hebben dat in Egypte ook niet, vrijheid van godsdienst. Hun vrijheid van godsdienst is eigenlijk net zo iets als onze vrijheid van meningsuiting hier: alles mag, als het maar is overeenstemming is met de sharia/de door de staat toegelaten moraal.

27-nov 2011 ,  03:07
# 6
trias politica:

Ook ik heb met verbijstering hiernaar geluisterd. Aanvankelijk dacht ik, hé het NOS journaal gaat eindelijk de waarheid vertellen. Maar toen kwam de (islamitische) aap uit de mouw: het zou een opzetje zijn geweest van de Kopten om de moslims in diskrediet te brengen. Tien plusjes voor dit stuk !

27-nov 2011 ,  03:28
# 7
Michiel de Ruiter:

Ontkenning,lafheid, een rigide linkse kijk op de wereld ,dat is wat ik hier weer in zie.
De Volkskrant al twee jaar geleden gedumpt ,nu ook het nos
(pravda)journaal....Jodenhaat,Christenhaat en een totale verloochening van onze verlichte ,mooie ,westerse cultuur ,dat vind je bij links.

27-nov 2011 ,  03:29
# 8
Frans Groenendijk:

@sprx Gisteren schreef ik een indirect antwoord op je vraag onder het stuk van Toon: De opmerking "Maurits Berger is arabist en weet dus echt wel wat er aan de hand is" lijkt me een heel verkeerde beoordeling. Het meest opvallende in het stuk van Toon vind ik de passage over Maurits Berger. En dan doel ik op het feit dat hij na tien jaar islamstudie het binnengaan van een moskee nog eng vond! Wat zegt dat over deze 'man'? Hij schrikt nog voor zijn eigen schaduw. En zijn eigen angst projecteert hij op anderen door rationele overwegingen als 'angst' aan te duiden. Misschien maakt hij daardoor van zijn eigen overdreven angsten voor de volgelingen van Mohammed in zijn hoofd wel rationele overwegingen!

27-nov 2011 ,  03:37
# 9
Ron:

Kijkcijfers 2010
NOS Journaal van 20.00 uur
Gemiddeld aantal kijkers in 2010
1.860.000 3 Marktaandeel 31 %

ongeveer 12% van het het Nederlandse volk

De invloed is gering: alleen de onverbeterlijk culturele maakbaarheidsidealisten kijken er nog naar.

Onderstaand de link naar de kijkcijfers van de NOS.

http://nos.nl/jaarverslag/nos-cijfers/22-kijk-luister-en-internetcijfers/

27-nov 2011 ,  04:56
# 10
Frans Groenendijk:

Dat is wel heel optimistisch ingeschat @Ron.
Er zijn ook nog andere tijdstippen waarop dit uitgezonden wordt. En kijk waar het toe leidt. Drie van twitterberichtjes die hier automatisch verschijnen:
"@LexrunNOS prikte deel van mythe rond egyptische kopten door. De exotischechristenknuffelaars kunnen weer naar huis. #Islam #blind #haat"
"Nederlandse islamhaters weten het kennelijk beter dan @LexrunNOS die ter plekke is gaan kijken. #kopten #christenbroeders"
"Let wel! Ik zal 't uitleggen: met de Kopten vormen we een christenbroederschap. Kom je aan Kopten, kom je aan de poldertalibaan."


Ter geruststelling dan weer: alledrie van dezelfde twitteraar.

27-nov 2011 ,  05:41
# 11
Ron:

Dag Frans, ik heb de indruk dat vijfenzeventigplussers in het algemeen de NOS als informatiebron nog serieus nemen, in het bijzonder alle progressieven en nog een enkele opportunist als de genoemde twitteraar.
Mijn eigen ervaring, van alweer vijf jaar geleden toen ik nog TV keek, is dat als je kijkt, je om 20.00 en om 22.00 uur kijkt: met andere woorden op andere tijdstippen kijken dezelfde mensen.
Jammer dat iedere belastingbetaler er aan bij moet dragen.

27-nov 2011 ,  06:02
# 12
tipo:

Jan Dirk Snels is zeer behoedzaam Runderkamps verhaal gaan onderzoeken:
http://jandirksnel.wordpress.com/2011/11/27/klopt-het-verhaal-van-lex-runderkamp-nos-over-de-kerkbrand-in-el-marinab/

"Het enige dat vast lijkt te staan, is dat de kopten in El Mariban tot dusverre een soort schuilkerk gebruikten – van binnen een volledige kerk, van buiten niet herkenbaar – en dat ze nu een vergunning hadden die door een nieuw gebouw, dat door een dakkoepel wel als kerk herkenbaar was, te vervangen. Daarbij is het mogelijk dat ze wat betreft de hoogte de bouwvoorschriften overtraden. Ook lijkt het helder dat diverse lokale moslims er grote bezwaren tegen hadden dat in hun dorp een als kerk zichtbaar gebouw zou verrijzen.

Wat we hierbij nauwelijks behandeld hebben, is de dubieuze en ophitsende houding van de gouverneur van Aswan. Voorlopig moeten we er vanuit gaan dat het wel degelijk moslims waren die het gebouw aanvielen en in brand zetten. Runderkamp stichtte meer verwarring dan dat hij liet zien hoe gecompliceerd zaken soms inderdaad kunnen zijn."

28-nov 2011 ,  01:00
# 13
Caroline:

@Tipo, dank voor de link.
Meer licht op een zaak die slechts door de blik van Runderkamp verduisterd is geraakt.

De smerigheid van het relaas van Runderkamp zit echter niet in zijn verslag wat er 'ook gebeurd had kunnen zijn', maar in het terloops redelijk maken van moord en doodslag op mensen die blijkbaar iets beters te doen hebben dan de moslim uit te hangen. Daarin bij uitstek toont Runderkamp zich een rat die er alles aan doet en er alles voor over heeft om mee te draaien in de apenkermis die onze MSM zijn. Iemand met eer zou liever de schimmel tussen zijn eigen tenen opvreten of verhongeren dan dat te doen uiteraard, zo niet echter Runderkamp. Het kwijlende schoothondje van 'his masters voice', zoiets.

Gelukkig zijn rat, aap en hond hele nette woorden, en kwalificaties waarmee (volgens de exegeten van de islam in dit land dan) niets mis is, want iemand beledigen, dat zou ik niet willen natuurlijk. Ik ben dan ook blij dat niet te hebben gedaan, en toch zo een beetje heb kunnen zeggen wat ik bedoelde.

28-nov 2011 ,  02:48
# 14
toon kasdorp:

Van de dertien mensen die reageren lijkt er geen maar een moment te willen overwegen dat Runderkamp in zijn rapportage te goeder trouw was. Als je naar de andere uitzendingen van de NOS over dit onderwerp kijkt of luistert dan blijkt dat ze eigenlijk allemaal het Koptische standpunt over de gebeurtenissen gevolgd hebben inclusie Runderkamp in een radio-uitzending. Ik denk dat hij echt overtuigd geraakt is dat de Kopten de brand zelf hebben aangestoken. Of dat zo is, is een andere kwestie, maar de Kopten zijn ook Egyptenaren en qua cultuur niet zo veel anders als de moslims. Ga er maar vanuit dat alles mogelijk is daar. En de verwachting dat een grondig politieonderzoek klaarheid zou brengen in de zaak lijkt me rijkelijk optimistisch

28-nov 2011 ,  04:44
# 15
Caroline:

@Toon Kasdorp, het zijn christenen, maar het blijven Egyptenaren, en Egyptenaren die liegen. Zoiets?

Mij lijkt het wat merkwaardig te veronderstellen dat wat er in iemands hoofd omgaat (bijvoorbeeld welk geloof die aan hangt) niets zou zeggen over diens gedrag in het dagelijks leven. Zie bijvoorbeeld de Jordaniërs die eerst naar Australië gingen en daar prima integreerden, christenen dus, en de daaraan volgende groep (zelfde etniciteit) die er een puinhoop van maken daar, moslims dus. Idem Pakistani/Indiërs die geen moslim zijn en zij die dat wel zijn in de UK, de niet moslims scooren beter in alle positieve statistieken dan zelfs de autochtone Britten, de moslims voeren alle slechte lijstjes aan.

Of dit ervaringsfeit ook in Egypte opgeld doet, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er hier niet over de waarheid van het gebeurde wordt gesproken, maar over het gemak waarmee Runderkamp voorgaat in de gedachte dat de doodstraf voor kopten die een kerk bouwen, heel gewoon en redelijk is. Dat hij dát doet is evident, en daarvan kan ik in ieder geval de goede trouw niet veronderstellen.

28-nov 2011 ,  05:01
# 16
toon kasdorp:

dat hoort zeker tot de Egyptische cultuur, ja, dat liegen.
Dat christenen gemakkelijker in het westen integreren dan moslims zegt niet dat christenen niet ook in een moslimcultuur kunnen integreren. En dat Runderkamp meent dat de doodstraf heel redelijk is voor voor kopten die een kerk bouwen heb ik uit zijn reportages niet af kunnen leiden.Lees eens het verslag over deze zaak van http://jandirksnel.wordpress.com/2011/11/27/klopt-het-verhaal-van-lex-runderkamp-nos-over-de-kerkbrand-in-el-marinab/ Dat is minder over de top

28-nov 2011 ,  05:21
# 17
Frans Groenendijk:

@Toon Het stuk van Jan Dirk Snel had ik al gezien en had er zelfs al een reactie geplaatst. Zie aldaar.
Runderkamp doet het voorkomen alsof hij 'ook eens een keertje' de andere kant van het verhaal wil laten zien.
Ik moet aan Herschel Grynszpan denken. De aanslag die hij pleegde werd het sein om het Kristallnacht-draaiboek in gang te zetten. Runderkamps actie is als het aandacht vragen voor het leed van de familie van Ernst vom Rath, slachtoffer van dodelijke schoten van de 17-jarige joodse jongeman, met weglating van informatie over de oorlogszucht van Hitler en over de 12000 joden die het niemandsland tussen Duitsland en Polen waren in gedreven.
Wat ik al de uitroep van de koptische voorman had opgemaakt (dat hij eea onder druk uitriep) is door Snel met nader onderzoek bevestigd.

28-nov 2011 ,  06:19
# 18
Caroline:

Tja, als ze allemaal liegen, dan heeft het natuurlijk geen enkele zin om belastinggeld aan te wenden om daar mensen te gaan interviewen. Dan is het goedkoper om de zaak hier maar zelf uit de duim te zuigen.

Nogmaals: wat ik aan de orde stelde is NIET wat zich heeft voorgedaan, maar wat Runderkamp terloops als vanbzelfsprekend meldt: het vermoorden van mensen die een kerk willen bouwen in een land waar de islam de dominante factor is. Uit zijn rapportage haal ik niet anders dan dat en daar schreef ik dan ook over.

28-nov 2011 ,  06:23
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.