Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ondergang Euro onvermijdelijk
Een Griekse tragedie

De tragedie is een kunstvorm van Griekse herkomst en vertelt het verhaal van een held van hoge afkomst die door hoogmoed ten val komt. Een betere omschrijving van het Eurozone-drama is moeilijk denkbaar. De held in dit verhaal, de Eurozone, verzint steeds weer nieuwe ingrepen om de onvermijdelijke ondergang te voorkomen.
Het bewijs voor onafwendbare ondergang vinden we in de tabel die de koersen van diverse munten (pdf) ten opzichte van de dollar toont. Als we de periode 1948-1998 beschouwen, vinden we in deze tabel de volgende verschillen tussen de vermelde munten:
»
Van deze landen stijgt de munt in waarde ten opzichte van de dollar: Duitsland, Zwitserland, België, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen. Ook als we de periode van wederopbouw buiten de beschouwing laten, blijft de conclusie hetzelfde.
de koers tussen twee munten is altijd het gevolg van de verhouding van de productiviteit van die twee landen

Van deze landen daalt de munt ten opzichte van de dollar: Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Finland, Spanje, Zweden, Portugal. Waarbij opgemerkt moet worden dat Groot-Brittannië, Finland en Zweden in de tweede helft van de periode stabiel bleven ten opzichte van de dollar.
Dit verschijnsel bestaat niet alleen ten opzichte van de dollar, maar ook ten opzichte van de Duitse Mark, zoals blijkt uit deze studie (pdf) over dezelfde periode (grafiek op p. 13).

Hieruit moeten we twee conclusies trekken. Ten eerste, dat de koers tussen twee munten altijd het gevolg is van de verhouding van de productiviteit van twee landen.
De monetaire oplossing werkt alleen op korte termijn, als de structurele en demografische het laten afweten
Als land A twee keer zo productief is als land B, zal het bijna altijd zo zijn dat de munt van land A twee keer zo veel waard is als die van land B. Als land A een sneller groeiritme heeft dan land B, zal de waarde van munt A geleidelijk toenemen ten opzichte van munt B. Die afname kan zich uiten in een geleidelijk veranderen van de koers dan wel in plotselinge devaluaties.
Ten tweede, dat productiviteit voornamelijk een gevolg is van de structuur van een economie en veel minder van overheidsinmenging, fiscale maatregelen of gedrag van individuen. Want de daling van bijvoorbeeld Spanje en Italië ten opzichte van Duitsland en de VS is een verschijnsel dat zich over de hele periode voordoet, ondanks alle maatregelen van de politiek om daar verandering in te brengen.

Als productiviteit een structurele eigenschap van een economie is, welke mogelijkheden zijn er dan om die te veranderen? Er zijn structurele oplossingen, zoals onderwijs, mechanisering van de landbouw en industrialisatie. Men kan proberen het aantal mensen binnen de structuur te veranderen met demografische oplossingen, zoals migratie. Tenslotte kan men het inkomen van deze mensen veranderen door middel van overheveling ofwel subsidie, een monetaire oplossing.
De structurele oplossing wordt al tientallen jaren ingezet, zonder dat het de mediterrane landen op het niveau van Noord-Europa gebracht heeft, hetgeen blijkt uit de verslechtering van de koers.
De tweede oplossing, de migratie, heeft maar zeer beperkte invloed.
De derde oplossing, werkt alleen op korte termijn, als de vorige twee tijdelijk het laten afweten. Want het overpompen van geld is eigenlijk het betalen van mensen zonder dat daar prestaties tegenover staan. En zoals we zagen, is het niet realistisch om te denken dat de mediterrane landen in de komende tien jaren iets tot stand gaan brengen dat hen in de afgelopen vijftig jaar niet is gelukt: een economie die net zo productief is als die in Noord-Europa.

Nu is het natuurlijk zo dat elke nationale munteenheid binnen het territorium waarbinnen ze gebruikt wordt ook verschillen in productiviteit ondervindt. De EU heeft dit uitgebreid onderzocht en de resultaten vinden we terug in de tabel van de rijkste en arme EU-regio’s. In Duitsland is Hamburg ruim twee keer zo rijk als Brandenburg. Toch zullen de prijzen in de supermarkten in beide gebieden ongeveer gelijk zijn, zodat de overige kosten van levensonderhoud (wonen, regionale belastingen) het verschil grotendeels zullen moeten oplossen. Binnen één land, zoals in het geval van Duitsland, zijn deze regulerende processen (de structurele en de demografische) goed uitvoerbaar doordat het hele territorium één wetgeving en één taal heeft.

Maar in de Euro-zone is migratie nauwelijks mogelijk door de enorme taalverschillen tussen de deelstaten.
De landbouw in mediterrane streken zal altijd minder productief zijn dan die in Noord-Europa vanwege de kwaliteit van de grond en het neerslagpatroon. De rivieren in de mediterrane streken zijn overwegend ongeschikt voor scheepvaart, zodat men is aangewezen op wegvervoer, dat veel duurder is.

De invoering van een eenheidsmunt kan in deze verschillen geen verandering in brengen. Ook maatregelen van de ECB of de invoering van Euro-obligaties verandert niets aan de verschillen in productiviteit tussen landen onderling. Dat soort maatregelen is alleen maar uitstel van executie. De Eurozone belet nu de landen met lage productiviteit om naast structurele en demografische maatregelen, ook een monetaire oplossing te treffen die langdurige invloed kan hebben: devaluatie van de nationale munt.

De Euro is reddeloos verloren.  
________
De kaart is afkomstig van een EU-bureau dat zich bezig houdt met 'regional policy'.
Deze is ook veelzeggend:

Ester Losita,  03-12-2011          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Het Financieel Dagblad heeft vandaag verschillende stukken over de aankomende 'top der toppen'.

Chef-econoom Mark Cliff komt met een soort doemscenario. Interessantste is zijn inschatting van de verwachte devaluaties. Hij verwacht dat de drachme misschien wel met 80% devalueert! Daarvoor bestaan dus rekenmodellen. Die moeten een paar jaar geleden dus al hebben aangegeven dat het feit dat Griekenland de euro voert stond voor een reusachtige overschatting van de Griekse productie.

Bizar is verder het stuk over herinvoering van de drachme: na heel veel doem sluit het namelijk af met de opmerking van Casper de Vries (hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus Universiteit): "Als het tot een breuk komt denk ik dat eerder de noordelijke landen zullen uitbreken". Ja nogal wiedes, wie zou vrijwillig voor een 'Zeuro' kiezen? Maar waarom dan die focus van het FD op de drachme???

Ook heel vreemd is het stuk over 'het tientje van Lieftinck': alsof er een probleem opdoemt met het uit de markt nemen van de euro!
Een veel waarschijnlijker scenario is toch dat er een E-Mark komt, waarbij de euro in eerste instantie de munt voor de rest blijft. Je zult daarna nog best wel kunnen afrekenen met euro's, alleen zal de koers wat tegenvallen.

03-dec 2011 ,  06:04
# 2
trias politica:

De studie van Rodrigues en Co, en dan met name het gebruikte algotime van R&R is interessant. Jammer, dan dit algoritme niet is toegepast op de dollar/euro koersen van de afgelopen 10 jaar.

Deze statistische benadering bevestigt de kwalitatieve these, dat economieŽn met ongelijke snelheden waarbij gelijke economische parameters worden gebruikt (zoals begrotingstekort tov GDP en staatsschuld tov van GDP) en met ťťn en dezelfde munteenheid nooit kunnen werken.
Complimenten voor deze bijdrage.

03-dec 2011 ,  06:52
# 3
toon kasdorp:

@Ester Losita.


In je verder mooie artikel vind ik de statistieken over de welvaart van de verschillende Europese regioís nogal willekeurig. Neem Duitsland. Hamburg en Bremen springen er uit als de meest welvarende regioís, omdat het stadstaten zijn en het omringende platteland er geen deel van uit maakt. Brandenburg zou een heel ander score halen als Berlijn erbij getrokken zou worden en MŁnchen en Stuttgart zijn als steden zeker zo welvarend als Bremen en Hamburg. Maar ze maken nu eenmaal deel uit van respectievelijk Beieren en Baden WŁrttemberg en daardoor lijkt het minder.
Wanneer je in Nederland het gebied van Aalsmeer en Badhoevedorp tot aan Almere en de Zuidelijke IJ-oevers als ťťn regio zou beschouwen zou het veel welvarender zijn dan West Nederland en waarschijnlijk vergelijkbaar met de Greater London Area. Groningen scoort zo goed dankzij het demografische overwicht van Groningen stad op het platte land van de provincie.
De kaart aan het begin van het artikel geeft eigenlijk een beter overzicht en het zou nog duidelijker zijn als niet alleen de welvaart per hoofd gemeten werd maar ook per vierkante meter. Dat geeft het beste weer wat de economische invloed van een regio is. Maar ook zonder dat springt er iets merkwaardigs uit, vooral als je het fenomeen in een historisch verband plaatst.
Er loopt op die kaart een groene diagonaal van Nederland naar Noord ItaliŽ die vrij nauwkeurig samenvalt met het gebied dat de oudste kleinzoon van Karel de Grote toegewezen kreeg bij de verdeling van het rijk tussen de drie broers, Karel de Kale, Lodewijk de Duitser en Lotharius.
Het Noordelijk deel van het gebied van Lotharius is ten tijde van Philippe le Bon herleefd als het welvarende BourgondiŽ maar een generatie later door het ongelukkige optreden van zijn zoon Karel de Stoute weer als samenhangend gebied teloor gegaan. Het is op het Weense Congres nog even ter sprake gekomen als een mogelijke bufferstaat tussen Frankrijk en Duitsland, maar Pruisen wilde er niet aan. Het is ondanks zijn incoherente historie door de eeuwen heen het economische kerngebied van Europa gebleven. Economisch heeft Nederland meer gemeen met Milaan en Turijn dan Noord ItaliŽ dat heeft met Zuid ItaliŽ. Iets dergelijks geldt voor Spanje. Barcelona en Madrid zijn in economisch opzicht niet hetzelfde land als de Extremadura en AndalusiŽ, maar in de statistieken zijn ze dat wel.
Blijft natuurlijk staan dat in Nederland en ItaliŽ niet een zelfde taal wordt gesproken en dat de leefgewoonten er behoorlijke uiteen lopen. Binnen Spanje en ItaliŽ is er wel een taalkundige en culturele eenheid. Waar til je het zwaarste aan?
Overigens ben ik van mening dat de tegenwoordige politieke organisatie van de Unie aan elke fundamentele verbetering in Europa in de weg staat.

03-dec 2011 ,  10:39
# 4
Ester Losita:

@ Toon Kasdorp:
Inderdaad zouden Hamburg en Bremen wat lager scoren als die regio's meer van de omgeving zouden bevatten, maar Brandenburg zou niet zo veel hoger scoren als Berlijn er bij beoordeeld werd (ong. 10 % hooguit).

De reden van dit verschil is dat de voormalige BRD als geheel een hogere productiviteit heeft dan de voormalige DDR, en dus ook de stedelijke gebieden. Dat dit niet alleen een gevolg is van de excentrische ligging, maar ook van de geschiedenis, blijkt uit een vergelijking met Denemarken of Zweden.

Maar het bovenstaande en de kaart in het artikel onderstrepen niets anders dan dat steden altijd welvarender zullen zijn dan platteland, omdat handel en industrie zich concentreren in steden. Handel en industrie zijn nu eenmaal zowel voor productie als afzet aangewezen op grote aantallen mensen, terwijl dat in de landbouw geen rol speelt.

Omdat landbouw en visserij aan het begin van de handelsketen staan, heeft elke prijsverhoging in deze schakel enorme gevolgen voor de volgende schakels en dus zullen de lonen in deze sector altijd aan de lage kant zijn. De lage productiviteit in de mediterrane landen en de geringe betekenis van waterwegen voor vervoer is een grote belemmering voor de ontwikkeling van de primaire sector en is tegelijk een noodzaak voor en een rem op de ontwikkeling van de handel en industrie.

Om deze reden is de landbouwpolitiek van de EU voor twee derde geconcentreerd op Frankrijk, Spanje en Italie.

Wat betreft de band tussen Nederland en Noord-Italie, die lijkt mij vooral voort te komen uit de overeenkomst in bestuursvorm (republikeins met regenteske accenten, de overeenkomst in bevolkingsdichtheid en vruchtbaarheid van de grond en het relatieve gemak van vervoer, omdat beide gebieden bestaan uit een laagvlakte met rivierdelta.

04-dec 2011 ,  11:00
# 5
trias politica:

Waarvan Frankrijk het leeuwendeel voor zijn rekening neemt. Dat land heeft bovendien verzuimd haar landbouwsector te moderniseren, waardoor het land afhankelijk is geworden van de EU. I.e. de bijdragen van andere landen. Frankrijk is de grootste netto ontvanger van allemaal. Al jaren.

04-dec 2011 ,  11:15
# 6
toon kasdorp:

@ Ester Losita; Trias politica.
Ik ben het in grote lijnen eens, maar de diversiteit tussen de regio's in de zuidelijke landen is veel groter dan tussen de EU landen onderling.Wij hebben met andere woorden meer overeenkomsten met Noord ItaliŽ dan die regio heeft met CalabriŽ of SiciliŽ. Meer met Isle de France dan Parijs met de Pťrigord. Europa zou er op vooruitgaan als dit soort mismatches binnen de natiestaten zou kunnen verdwijnen. Als CalabriŽ op eigen benen zou moeten staan, zoals bijvoorbeeld Slowakije, dan zou dat een sprong vooruit betekenen voor Milaan en voor CalabriŽ. Ook in Frankrijk zijn er streken, zoals bijvoorbeeld NormandiŽ en PicardiŽ, waar de landbouw wel degelijk is gemoderniseerd. Op het Centraal Plateau en in de Franse Ardennen is het landbouwprobleem bezig uit te sterven. Steeds meer dorpen staan daar leeg.Het is naar mijn mening een vergissing om tijdelijke en ondergeschikte problemen als het EU landbouwbeleid te verwarren met een majeure fout als het ontijdig invoeren van de euro.

04-dec 2011 ,  11:44
# 8
Ron:

Ook heel interessant om naar te luisteren. -waarschijnlijk kent de K&K-lezer Chris Martensons al wel van Zero Hedge en Mish-

http://www.zerohedge.com/news/chris-martenson-discusses-future-europe-and-global-economy

(Als Frans Groenendijk dit soort bijdragen: linkjes aanbrengen, niet apprecieert dan hoor ik het graag)

04-dec 2011 ,  12:32
# 9
trias politica:

@ toon kasdorp, #6. Op zich is wat u zegt over die diversiteit juist, maar..., ook die locale regio's die u noemt maken onderdeel uit van het desbetreffende land met haar specifieke fiscale en economische structuren. Probleem is en blijft de onoverbrugbare economische diversiteit tussen lidstaten. Het gevolg daarvan is de voortdurende geldstroom van Noord naar Zuid (en richting baltische Staten). Er zijn 17 landen lid van de euro zone (niet te verwarren met de 27 van de Europese Unie). Wie van die 17 betalen het gelag ? Dat zijn Nederland en Duitsland. Finland en Oostenrijk zijn maar bescheiden spelers. U merkt terecht op dat het hoofdprobleem de ontijdige invoering van de euro is geweest. Dat onderschrijf ik.

Als men bijvoorbeeld kijkt wat er recent in Portugal is gebeurd. Daar heeft de regering in al haar wijsheid besloten om een deel van de pensioenoverschotten ten bedrage van 5,6 miljard euro van de private sector over te hevelen naar de publieke, met als enig doel om haar begrotingstekort te verminderen. Maar iedereen snapt natuurlijk dat dit optisch bedrog is. Zo niet Brussel.
In Portugal blazen verarmde burgers geldautomaten op, vinden gewapende overvallen plaats op supermarkten en tankstations en gaat de bevolking komende maand voor 20 dagen in staking. De mensen worden uitgeknepen als citroenen. Ziedaar de 'zegen' van de Europese eenwording.
Zometeen zullen Ben Knapen en de voor eigen parochie prekende 'topondernemers' Wijers (Akzo) en Van Houten (Philips) ongetwijfeld weer hun eurofiele stokpaardjes berijden in Buitenhof. Maar veel verder dan "wisselkoers voordelen" komt men niet. It is a bloody shame deze poppenkast.

04-dec 2011 ,  01:05
# 10
Frans Groenendijk:

Terwijl ik dit lees hoor ik achter mij Knapen op televisie uitleg geven over het 'democratisch tekort'. Hij verwijst nota bene naar het referendum over de grondwet en vertelt dat de politici verstandiger zijn dan de slecht opgeleide kiezers: de politici weten namelijk wat er echt speelt zoals klimaat, voedselvijandigheid, de dreigingen van de opkomende economische spelers...

04-dec 2011 ,  01:26
# 11
trias politica:

De kernvraag is en blijft: zullen de Duitse en nederlandse belastingbetalers bereird zijn tientallen jaren te betalen voor het potverteren van de Zuid-Europese regio, inclusief de Franse landbouw ? En parallel daaraan: is dat met goede redenen te verdedigen ?

Ik denk, dat 'Europa' tot de conclusie moet komen dat het geen eenheid is. Nooit geweest ook. Je kunt dan wel op papier iets willen creŽren. Een soort van super economische markt van 500 miljoen consumenten, maar die federale fantasie gaat voorbij aan de enorme verschillen in cultuur, nationale sentimenten en economische groei mogelijkheden.

Wie nuchter kijkt naar Europa ziet een gediversifieerde lappendeken van verschillende staten en staatjes, elk met hun eigen fiscaliteit, die sterk uiteenloopt. Van directe belastingen, BTW, pensioenstelsels, woningmarkten, arbeidsmarkten, productiviteit, werkloosheid, enzovoorts enzoverder.

De Eurozone kent een gigantische werkloosheid, inmiddels 10,4%. En het alarmerende daarvan is de waanzinnig hoge jeugdwerkloosheid in de Zuidelijke regio. In een land als Spanje is dat 50%. En er is geen enkel zicht op verbetering, integendeel. Dat is dus killing.

Er wordt door de heren Weijers en Van Houten gedaan alsof de private sector in die regiones vooral debet is aan de ontstane situatie, maar dat is slechts voor een deel waar. Ook de lagere overheden in Spanje kampen met een tientallen miljarden tekort. Het zijn primair de overheden geweest, die met de toegang tot relatief goedkoop geld, de zaak hebben laten ontsporen. Waar was Brussel ? Het gaat niet werken. Die landen hebben de afgelopen 20 jaar verzuimd hun economieŽn te moderniseren. DŠŠr ligt het probleem. En moet de rekening daarvoor bij u en mij, onze kinderen en kleinkinderen worden neegrelegd ? Iedereen mag die vraag voor zichzelf beantwoorden.

Weijers en companen hebben makkelijk praten vanuit hun positie's. En deels hebben ze gelijk: het financiŽle systeem dreigt vast te lopen. Als banken de motor van de economie, het MKB, niet meer willen of kunnen financieren, dan loopt de motor vast. Maar is diezelfde Nederlandse of Duitse middenstander daarvoor verantwoordelijk ? Ik dacht het niet Job !

Weijers preekt voor eigen parochie, hij had niet voor niets een paarse das om. Een das die ons land de das om zal doen.

De conclusie van dit drama is dat de huidige generatie sowieso een decennium lang de broekriem zal dienen aan te halen. Maar dat valt nog altijd te prefereren boven de generaties lange verarming die ons te wachten staat als we de historische fout begaan te gaan investeren in de bodemloze putten van een andere cultuur.

04-dec 2011 ,  02:27
# 12
toon kasdorp:

@ Frans; Trias.

Zo slecht vond ik de discussie op Buitenhof niet. Weijers en Van Houten zijn duidelijk van een ander kaliber dan Knapen en de meeste ander politici en journalisten. Dat geldt trouwens ook voor Hagens, die zich uitstekend had voorbereid. Mij viel vooral op hoeveel beter deze discussie was dan de inhoudsloze brief van dezelfde ceoís en drie collegaís in het FD van vrijdag j.l.
Een paar moeilijke dilemmaís:
a. Er moeten snelle en doortastende maatregelen worden genomen die onmiddellijk inspelen op wat er gebeurt op de markten. Op wat er op Europees niveau gebeurt is politieke, d.w.z. democratische controle nodig. Duitsland wil de euro redden, Frankrijk wil zijn politieke lot in eigen hand houden.
b. De ECB is het enige instituut dat over de deskundigheid en de middelen beschikt om in te grijpen in de markt. De statuten van de Bank staan niet toe dat ze als financier van armlastige overheden gaat optreden.
c. De ECB heeft de plicht inflatie te voorkomen. Het financieren van overheden die te veel uitgeven is inflatoir.

Voorstel: laten we door de zure appel heen bijten en een noodfonds (ENF) stichten met voldoende middelen dat zelf de bevoegdheden heeft om op te treden in de markt. Dat fonds moet dan wel bemand worden met eerste klas deskundigen, aan te wijzen door de ECB. Laat dat fonds drie keer zo veel middelen krijgen als we nu menen dat het nodig heeft. Dat is op den duur het goedkoopste. Laten we geen nieuwe bevoegdheden neerleggen bij de Commissie, maar die uitsluitend toekennen aan het ENF, waar men weet wat men doet. Vestig het ENF niet in Brussel, maar in Frankfurt of Amsterdam, als signaal aan de markt dat men bij dit nieuwe instituut niet van doen heeft met Europese politiek.
Iets anders nog. Hoe je de crisis ook wilt oplossen, het gaat geld kosten. Denk er goed over na hoe het het efficiŽntste kan, dat is tegelijk ook de goedkoopste manier. Vergeet het verleden en de daaraan verbonden emoties, maar maak niet dezelfde fouten nog een keer.
We moeten de Europese markt vast houden en haar voorzien van werkzame instituten om Europese problemen aan te pakken. Dat houdt in dat we Brussel nu moeten sluiten, nu het nog kan. Dat is de grote kans die deze crisis biedt en die moeten we niet laten passeren.

04-dec 2011 ,  02:37
# 13
Ester Losita:

#6
Calabrie kan niet op eigen benen staan, want zou onmiddellijk enorm verarmen t.o.v. Milaan en de EU.

Juist het bestaan van nationale munteenheden vormde een dempende werking op de bestaande verschillen in productiviteit tussen de regio's, doordat binnen nationale units de uitwisseling dmv structurele en demografische maatregelen kan plaatsvinden tegen lage kosten.
De invoering van de eenheidsmunt heeft de kosten van de maatregelen enorm verhoogd.
De opmerking dat de verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden in alle EU lidstaten waarschijnlijk groter zijn dan tussen de stedelijke onderling klopt denk ik wel, maar dat onderstreept m.i. alleen maar dat het belang van handel en industrie in Europa in het algemeen groter is dan van landbouw in het BNP.

Hoe dan ook de verschillen in productiviteit zijn steenhard en geen enkele monetaire maatregel, dus ook een noodfonds niet, kan daar iets aan veranderen. Leningen die nooit terugbetaald kunnen worden, zijn geen leningen, maar verkapte subsidies.

04-dec 2011 ,  03:12
# 14
trias politica:

@toon, ik heb niet gezegd dat de discussie slecht was. Ik vond hem zelfs uiterst boeiend. En idd, een compliment aan Hagens, die zich uitstekend had voorbereid. Je kon aan hem merken, dat hij zich zichtbaar verheugd had. En het gŠŠt ook ergens over.
Mijn kritiek op Weijers c.s. is, en dat heb ik hierboven al meer dan duidelijk gemaakt, dat het makkelijk praten is over geld van anderen. De essentie wordt verzwegen. De hamvraag wordt niet gesteld.

Of je nu een ENF optuigt of de ECB laat betalen, of zelfs het IMF (wat uiteindelijk toch gaat gebeuren), de essentie is en blijft: Noord betaalt voor Zuid. Het is een mislukt experiment en men moet haar verlies nemen en overnieuw beginnen.

En, by the way, waren we geen exportland vůůr invoer van de euro ?
De idee, dat een euro nodig is voor onze export om onze welvaart zeker te stellen is een mythe.
In dit stuk (http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/10_jaar_euro_enkele_mythes_nader_beschouwd/) heb ik die mythes weerlegd. De euro heeft ons een mindere economische groei gebracht, een aanzienlijke inflatie, een enorme schuldenberg, een hoge werkloosheid en een instabiele munt.
Het zou goed zijn deze feiten onder ogen te zien.

We zijn nu eenmaal geen Verenigde Staten van Europa. Dat zullen we ook niet worden en daar hoeft men geen historicus voor te zijn. De nationale sentimenten zijn sterk, zelfs op regionaal niveau. De verschillen in cultuur groot. De verschillen in taal soms onoverbrugbaar.
En, het allerbelangrijkste, de bevolkingen willen het niet. Zou dat feit niet bij de discussie betrokken moeten worden ?

Dus, de conclusie die je trekt('Dat houdt in dat we Brussel nu moeten sluiten'), daar ben ik helemaal voor. Alleen dat bijzinnetje 'nu het nog kan', daarover heb ik mijn twijfels. Alles, maar dan ook alles staat in het teken van mťťr Europa, overdracht van mťťr soevereiniteit en zeggenschap richting Brussel, mťťr controle over de nationale parlementen, mťťr lidstaten erbij (vorige week nog keurde 'Brussel' de toetreding van het corrupte staatje KroatiŽ goed).

Nu het nog kan ? We zijn al te laat vrees ik.

04-dec 2011 ,  03:19
# 15
toon kasdorp:

@ Trias.

Ik vind niet dat de Nederlandse overheid het zo goed doet en ik ben een voorstander van samenwerking in Europa, maar niet van meer bestuurslagen,eerder minder. Dus geen Brussel, maar wel meer Frankfurtachtigen, gespecialiseerde vormen van samenwerking.De financiŽle wereld moet wel op orde worden gebracht en daarvoor kunnen we niet buiten internationale samenwerking, eerst op Europees en dan op wereld niveau. Ik ben wat minder optimistisch dan ik schreef maar ik geloof wel dat dit een van onze laatste kansen is om terug te komen van een verkeerde weg.

04-dec 2011 ,  04:06
# 16
toon kasdorp:

#13
Dezelfde munt dempt niet de productiviteitsverschillen, zij leidt tot meer overdrachtsuitgaven. Dat zijn hogere kosten, geen lagere.
Wanneer ItaliŽ beneden Rome zou worden doorgeknipt en het Zuiden op eigen benen zou moeten staan dan zouden de volgende dingen gebeuren, denk ik. De overdrachtsuitgaven uit het Noorden hielden op, dus de bewoners zouden wegtrekken tenzij er nieuwe werkgelegenheid kwam. Zuid ItaliŽ kan zich de euro niet permitteren en stapt uit. De nieuwe munt devalueert tot een niveau waarop er winstgevend kan worden geproduceerd. De mafia neemt de overheid over of wordt opgeruimd. Twee van dit soort concurrerende organisaties naast elkaar, dat gaat niet. Met degenen die wint kan een deal worden gemaakt dat investeringen worden beschermd tegen afpersing en ander oneconomisch optreden. De Noord Italianen van het slag Berlusconi weten intussen hoe met het zuiden om te gaan en hoe je er moet verdienen. Ik denk dat na verloop van tijd iedereen zal constateren dat het hem beter gaat net als dat nu in Slowakije het geval is.

04-dec 2011 ,  04:22
# 17
Ron:

Toch even het echte probleem aanhalen: schuld. Deze schuld moet afgeschreven worden hoe dan ook, partijen zullen enorme verliezen moeten accepteren. Dat doen zij ook volgens professor: professors Dr Wilhelm Hankelhttp://www.youtube.com/watch?v=4HlzozqfIdU

Het economische gegeven dat er groei moet zijn leidt tot exponentiŽle groei -onafhankelijk van de grootte van de groei. Gevolg schuld groeit exponentieel. De afgelopen vijf jaar is de schuld verdubbeld, de komende paar jaar zal deze opnieuw verdubbeld zijn, luister en kijk naar Chris Martensons, zie link bovenstaand. De inkomsten kunnen daar onmogelijk gelijke tred mee houden. Grondstoffen worden schaars, delven ervan steeds kostbaarder.
De enige bewezen manier om de economie te beveiligen tegen exponentiŽle groei is de goudstandaard.

De EU heeft geen voordeel opgeleverd zie Daniel Hannan link bovenstaand.
Hannan: EU Regulations costs 600 billion; benefits 120 billion

04-dec 2011 ,  05:37
# 18
trias politica:

@ toon, # 15,

Nederland heeft het tot nog toe gered door haar aardgasbaten. Hadden we die 220 miljard niet gehad, dan was onze schuld nu ruim boven de 600 miljard en waren we een zwakke broeder in de Unie. Maar die baten houden een keer op. Inmiddels hebben we hetzelfde bedrag (ruim 200 miljard) uitgegeven aan het multiculti feestje en die kosten bedragen per jaar ruim 7 miljard en zijn oplopend. Elk jaar opnieuw. Voeg daarbij de demografische tijdbom, de wissel die op ons land getrokken wordt door 'Europa' (we zijn op het dwergstaatje Luxemburg na de hoogste netto betaler aan de Unie, al jaren lang) en het moge duidelijk zijn, dat ik je mening dat het 'niet zo goed gaat' met de Nederlandse overheid een understatement vind.

Daar komt bij, dat we ons behoorlijk zorgen dienen te maken over de immense jeugdwerkloosheid in Zuid- en Oost-Europa. Dat is niet voor te lachen en ik hoor daar vrijwel niemand over. Een tijdbom, meneer.
Ik hoor uit eerste hand wat er in Portugal momenteel speelt. Dat zal in Griekenland niet veel anders zijn. Evenals in Spanje en zodadelijk in ItaliŽ, wanneer er echte aatregelen getroffen gaan worden.
Al die maatregelen treffen de 'gewone' bevolking, en vooral hen, die het minste hebben. Ik ben geen socialist, maar ik zou het bijna worden. DŠt, mijn beste, is schrijnend onrechtvaardig, want die bevolkingen, zeker de grote groep modaal verdienenden, hebben er niet om gevraagd door hun overheden in de schuld gestoken te worden of door hun banken uitgekleed. En dat is wat er feitelijk aan de hand is. Dat noem ik een regelrechte schande en de verantwoordelijken daarvoor huizen vnl in Brussel. Met pek en veren dienen de Barroso's van deze wereld op hetschavot te worden gezet. Met pek en veren.

En, we zouden het bijna vergeten, het belang van dit artikel van Ester laat zien, dat door demografische en sociaal geografische redenen de euro ook niet kan lukken. Er zijn dus economische ťn sociaal demografische redenen te over waaromdit politieke experoment tot mislukken is gedoemd en we zouden er goed aan doen om al onze energie aan te wenden om oplossongen te bedenken, die de zeer negatieve effecten van die foute politieke beslissingen zoveel mogelijk te beperken.

04-dec 2011 ,  06:49
# 19
toon kasdorp:

#18.

Mon Cher,

Laten we het deze keer bij een normatieve reactie houden. Ge hebt groot gelijk. De jeugdwerkloosheid in Spanje, Portugal en Griekenland is een schandaal en een rechtstreeks gevolg van de welfare state die men daar op kosten van de overige eurolanden op heeft kunnen zetten.
We moeten er dus voor zorgen dat Spanje weer een concurrerende economie krijgt, d.w.z. haar verzorgingsstaat afschaft en waarschijnlijk daarnaast besluit om uit de eurozone te stappen. Portugal, Griekenland en Spanje zijn duidelijk on the way out, maar hoe staat het met Frankrijk? En iedereen vindt het natuurlijk onzin om ItaliŽ op te delen, maar hoe moeten we verder met dat land? Graag Uw mening

04-dec 2011 ,  07:09
# 20
trias politica:

Over Frankrijk ben ik niet optimistisch. Het land wordt overgewaardeerd, ook door de financiŽle markten. Haar bankensector heeft, ondanks dat die al 2 jaar lang haar exposure op de knoflookstaten geleidelijk aan het verminderen is, nog altijd grote posities in ItaliŽ en Spanje, twee grote economieŽn. Daarnaast heeft de Franse niet-financiŽle private sector grote belangen in vrijwel de gehele Zuid-Europese regio. Tel daarbij de enorme afhankelijkheid van de Franse staat van de netto bijdragen uit Brussel voor haar landbouwsector, de grote invloed van de Franse vakbonden die modernisering van de Franse arbeidsmarkt tegenhoudt, en u begrijpt dat dit land in feite failliet is.

Laten we hopen dat sarkozy in april wordt weggestemd door de zwakke Hollande. Die zal minder invloed op het Europese toneel hebben dan 'le petit napoleon' en zich vooral gaan richten op de binnenlandse politiek.

Het is een drama van ongekende omvang.

04-dec 2011 ,  08:01
# 21
tipo:

Mooi artikel.

De beste keuze zal decentraal monetair beleid zijn, omdat hiermee al te grote regionale onevenwichtigheden gecorrigeerd kunnen worden en de interne markt kan blijven functioneren. Dit zal weliswaar met een 10% lagere omzet als we gewend zijn gaan, maar die 10% zijn altijd virtueel geweest, want dat was geld dat uit onverantwoorde leningen of uit bijgedrukt geld ging. De ING (op zichzelf beschouwd ook een pyramidespel) ziet niets in 'deleveraging', omdat de ING daardoor failliet zal geen. Vandaar dat 'alarmerende' ING-rapport, dat niets anders was als een kopie van een ING-rapport uit juli 2010. Een opsplitsing van de Eurozone is 2%BNP duurder geworden in 2 jaar. Reden te meer om er niet langer mee te dralen.

De andere keuze is het aanbrengen van een nieuwe 'leverage', een nieuwe etage bestaande uit IMF en FED, in het Pyramidespel. Dat zal goed gaan, tot het misgaat. En dan maar hopen dat tegen die tijd God een Fonds heeft geopend om de volgende etage te vormen, want in die marsmannetjes heb ik weinig vertrouwen.

Stel dat de werkeloosheid in Nederland stijgt tussen nu en 2016, hoe erg is dat als in diezelfde periode de meeste baby-boomers met pensioen gaan? Er is een vrij grote natuurlijke uitstroom van werkende mensen, dus is het nu een perfect moment om monetair beleid te decentraliseren, om banken te 'deleveragen' en om staatsschulden af te betalen. De beroepsbevolking in NL krimpt namelijk ook in deze periode.

05-dec 2011 ,  05:19
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.